+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Manevi ilim nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  --->: Manevi ilim nedir?


  Reklam  Cevap: Eşyanın ve olayların idraki, kavranması; maddi manevi sırlara vakıf olma ve bilme. İlim, lügatte 'bilmek' demektir.


  'Varlığı mevcud olan bir şeyin kesin olarak kabul edilmesidir.'

  'Bir şeyin suretinin, şeklinin akılda meydana gelmesidir.'

  'Akıl sahibi olan insanın, kendisinin dışında bulunan şeyleri olduğu gibi kavramasıdır.'
  'İnsanın bir şeyin manasına ulaşmasıdır.'

  İlim, insanın sonradan elde ettiği bir sıfatıdır. İlim, aynı zamanda Allahü tealanın sıfatlarından biridir. Fakat O'nun ilmi, yarattıklarının ki gibi değildir. Allahü tealanın ilmi, ezeli ve ebedi olup, başlangıcı ve sonu yoktur. O herşeyi bilir, O'nun ilmi, herşeyi kuşatmıştır. Fakat insanın ilmi, meydana gelişi, kazanılması bakımından bazı şekiller arz etmektedir. Aklın, düşünmeden elde ettiği bilgilere 'bedihi ilim' denir. Hesaba, tecrübeye (deneye) dayanan bilgilere 'istidlali ilim' denir. Fen bilgileri böyledir. Duygu organlarıyla elde edilen bilgilere de 'zaruri ilim' denmektedir. Görmekle, işitmekle, tatmakla, dokunmakla ve duymakla elde edilen bilgiler böyledir.

  Arapça olan 'ilim', 'marifet' ve 'şuur' kelimelerinin mana bakımından birbirine yakınlıkları vardır. İlim bilmek; marifet tanımak, şuur idrak etmek, akılla kavramak demektir. Bu kelimelerden türeyen 'alim, arif ve şair' kelimelerinde de bu manalar mevcuttur. 'Ulema', alim kelimesinin çoğulu olup, alimler (bilenler) demektir. İlim kesbidir, yani sebeplere yapışarak, çalışarak elde edilir. Marifet, keşif ve ilham ile hasıl olur. Marifet, kalbe doğan bir nurdur, çalışmadan ele geçen ilahi ihsanlar, lütuflardır. Bunlara 'vehbi ilimler' veya 'mearif-i ledünniyye, mearif-i ilahiyye ve hakayık-ı Rabbaniyye' de denir. İlim, üstaddan, yani bir bilenden öğrenilir. İlahi marifetler, yani Allahü tealayı tanımaya yarayan bilgiler, keşif ve ilham ile hasıl olur. 3. Ecrinim
  Hüvel Baki..
  bilgiler için Allah c.c. razı olsun rosem,emeğine bereket

+ Yorum Gönder
manevi ilim,  manevi ilimler