+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kuran'da Avlanma Yasağı ile ilgili Bir Ayet Var Mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kuran'da Avlanma Yasağı ile ilgili Bir Ayet Var Mı?


 2. Sedanur
  Sedanur

  --->: Kuran'da Avlanma Yasağı ile ilgili Bir Ayet Var Mı?


  Reklam  Cevap: Vakit geçirmek ve eğlenmek maksadıyla avlanmak mekruhtur. Çünkü bu abes bir iştir. Zira Peygamber (as) şöyle buyurmuştur: “Can taşıyan hiçbir şeyi nişangah edinmeyiniz.” (1) Bir başka hadis şöyledir:
  “Kim boş yere bir kuş öldürecek olursa, Kıyamet günü Yüce Allah'ın huzuruna gelerek şöyle der: “Rabbim! Filan kişi beni gereksiz yere öldürdü, her hangi bir fayda için öldürmedi. (2) Şayet avlanan kimsenin ekinlere, mallara bir zarar vermesi söz konusu olursa o vakit avlanmak haramdır. Çünkü vesileler maksatların hükmünü alır. (3) Avlanacağım diye insanların bağına bahçesine zarar vermek doğru olmaz.
  Malikiler avlanmaya dair hükümleri beş kısma ayırmışlardır: Geçim için mübah, çoluk çocuğun yiyeceğini bol olarak tedarik için mendup, zaruret halinde hayatta kalmak için vacip, oyalanmak için mekruh, her hangi bir niyet olmaksızın vakit geçirmek ve eğlenmek için olursa haramdır. Çünkü faydasız yere hayvana eziyet vermek yasaklanmıştır.
  1- Müslim, Nesei ve İbni Mace İbni Abbas’tan rivayet etmiştir.
  2- Şafii, Ahmed, Nesei ve İbni Habban
  3- Keşfül Kına
  Kaynak: İslam Fıkhı Ansiklopedisi.

  Avcılığı maişetini te`min maksadı ile yapmalıdır. Vahşî hayvanları avlayarak maişetini te`min etmek, İslâm`da meşrû` olan kazanç yollarından biridir. Fakat diğer kazanç yolları bundan daha faziletlidir.

  Telehhi, yani, keyf ve eğlence için, sadece spor olarak avlanmak ise, İslâm`da hoş karşılanmamıştır. Çünkü bu niyetle yapılan avlanma, kalbe kasvet ve gaflet verir, hayvanlara karşı şefkat ve acıma duygularını azaltır.

  Neseî ve İbn-i Hibbân`ın rivayet ettikleri bir hadiste şöyle buyurulmaktadır:

  "Bir kuşu boşuna öldürenler için, kıyâmet gününde o kuş bağırarak:

  "Ya Rabbi, falan faydalanmak niyeti olmadan beni boşuna öldürdü` diye şikâyet edecektir..." Neseî`nin rivayet ettiği bir diğer hadîste de şöyle denilmektedir:

  "Bir kuş öldürüp de hakkını vermiyen kimse, kıyamet gününde ondan mes`ul olacaktır.

  - Kuşun hakkı nedir ya Resûlâllah diye sordular. Buyurdu ki:

  - Onu boğazlayıp yemesi ve sadece başını kesip atmamasıdır." Şu halde, yemek veya kendisinden faydalanmak niyeti olmadan sırf zevk için avlanmak İslâmda câiz görülmemiştir.
  (Mehmet Dikmen)

+ Yorum Gönder
kuranda avlanmak,  avcılıkla ilgili hadisler,  av ile ilgili ayetler ,  kuranda avlanma,  av ile ilgili ayet hadis,  av la ilgili ayetler,  kuranda av yaomak