+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Dini nikahsız resmi nlkahın lslamiyette yeri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dini nikahsız resmi nlkahın lslamiyette yeri


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Sadece resmî nikâh yeterli midir? “Sadece resmî nikâhı olanlar Allah katında evli sayılır mı?”


  Reklam  Cevap: Sadece resmî nikâh yeterli midir?
  “Sadece resmî nikâhı olanlar Allah katında evli sayılır mı?”

  Nikâh dinî bir müessesedir ve belli şartları vardır. Aynı şart ve esaslar resmî nikâhta, yani belediye memuru tarafından kıyılan nikâhta mevcutsa nikâh nikâhtır. Ancak şart ve esaslara dikkat edilmiyor, hattâ kaale alınmıyorsa mesele değişir, nikâha gölge düşebilir. Şöyle ki:

  Resmî nikâhta evlenecek kişiler evlendiklerine dair ifadelerini açıkça belirtiyorlar. Ancak bu ifadelerin kesinlik bildirmesi gerekir. Başka türlü bir yoruma müsait olmamalıdır.
  Bir diğer önemli nokta, şahitlerin Müslüman olması ve iki şahitten birisinin erkek olmasıdır. Oysa medeni hukukta şahidin T.C. vatandaşı olması kâfi geliyor.

  Evlenecek taraflar süt kardeşi olmamalıdır. Oysa resmî nikâhta bu husus araştırılmadığı gibi, memur tarafından da sorulmuyor.

  Müslüman bir hanım gayr-ı müslim bir erkekle evlenemez. Halbuki yürürlükte olan mevzuatta bu meseleye dikkat edilmiyor, memur sormaya gerek duymadan nikâhı kıyıyor.

  Bu mahzurlar söz konusu değilse, sadece resmî nikâhla da helâllik mümkün olur. Zaten nikâhın rüknü: iki şahit huzurunda tarafların birbirlerini karı-koca olarak kabul etmeleridir.

  Ancak bütün bunlarla birlikte İslâmî ölçüler çerçevesinde nikâh akdini ihmal etmemeli, yaptırmalıdır.

  Mehmed Paksu
  Aileye Özel Fetvalar

+ Yorum Gönder