+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Güzel Erkek İsmi Arıyorum Ama Manası Güzel Olsun Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Güzel Erkek İsmi Arıyorum Ama Manası Güzel Olsun

  Sual: Selamün Aleyküm

  Hayırlı Günler Ben Güzel Erkek Ismi Arıyorum Ama Hem Manası Güzel Olsun Istiyorum Hem De Ismi Değişik Ve Güzel Olsun Istiyorum Yardımcı Olursanız Sevinirim ? 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Güzel Erkek İsmi Arıyorum Ama Manası Güzel Olsun


  Reklam  Cevap: Ve Aleykumusselam ve Rahmetullah Aşağıdaki isimleri bula bildim

  İsim : Abbad
  Anlamı : -Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan. -Abbad b. Bişr. Ashab'dan.
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abbas
  Anlamı : 1. Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan (bkz. Esed, gazanfer, şiir). Abbas b. Abdülmuttalib. Rasûlullah (s.a.s)'ın amcası, Mekke'nin fethinde müslüman olmuştur.
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdi
  Anlamı : Kulluk ve itaat eden.
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdullah
  Anlamı : Allah'ın kulu. Peygamber (s.a.s)'in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır.
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdu'L-Melik
  Anlamı : Her şey üzerinde tasarruf ve hükmeden tek hükümdar Allah'ın kulu. el-Melik, Allah'ın isimlerindendir.
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdurrahman
  Anlamı : Rahman'ın kulu. Rahman; dünyada her canlıya, mü'min-kafir ayırdelmeksizin herkese merhamet eden. Allah'ın isimlerindendir. Abdurrahman İbn Avf: Sahabedendir.
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdurrauf
  Anlamı : Rauf olan Allah'ın kulu. (bkz. er-Rauf).
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdussabur
  Anlamı : Sonsuz sabır ve genişlik sahibi Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden, (bkz. es-Sabur).
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdüddar
  Anlamı : Zararlı şeyleri ve sebeblerini bir hikmete mebni olarak yaratan Allah'ın kulu. ed-Dar. Allah'ın isimlerindendir.
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülafuv
  Anlamı : Geniş Avf ve mağfiret sahibi yüce Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden, (bkz. el-Afuv).
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdüla'La
  Anlamı : En yüksek, en yüce ve yücelikte eşi olmayan Allah'ın kulu. A'la kelimesi Kur'an-ı Kerim'in sıfatı olarak geçmektedir. Ünlü bir İslam bilgini.
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülali
  Anlamı : Yüce, ulu, şan ve şeref sahibi Allah'ın kulu. Ali kelimesi Kur'an'da Allah'ın yüceliğini vasfetme anlamında kullanılmıştır.
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülalim
  Anlamı : Alim ve mükemmel bilgiyi uhdesinde bulunduran Allah'ın kulu. Alim kelimesi Allah'ın 99 isminden birisidir.
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülazim
  Anlamı : Azamet ve büyüklük sahibi Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden, (bkz. el-Azim).
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülaziz
  Anlamı : Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Allah'ın kulu. (bkz. Aziz). Aziz Allah'ın isimlerindendi r. Sultan Abdülaziz: 32. Osmanlı padişahının adı.
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülbaki
  Anlamı : Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah'ın kulu-Allah'ın isimlerinden, (bkz. Baki).
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülbari
  Anlamı : Yaratan, yaratıcı Allah'ın kulu. Bari ismi, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülbasıt
  Anlamı : Genişlik, ferahlık ve kolaylık verici olan Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden (bkz. el-Basıt).
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülbasir
  Anlamı : Her şeyi görüp gözeten ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadığı yüce Allah'ın kulu. (bkz. el-Basir).
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülbedi
  Anlamı : Allah'ın isimlerinden.Bedi'nin kulu. (bkz. el-Bedi).
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülberr
  Anlamı : Berr'in kulu. Cömert ve ihsan edicinin kulu.-Berr, Allah'ın isimlerindendir. (bkz. el-Berr).
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülcebbar
  Anlamı : Cebredici, zorlayıcı, kuvvet ve kudret sahibi Allah'ın kulu. Cebbar, Allah'ın isimlerindendir.
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülcelil
  Anlamı : Büyük, ulu, yüce Allah'ın kulu. Celil, Allah'ın isimlerindendir.
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülcemal
  Anlamı : Güzellikleri kendinde toplayan Allah'ın kulu.
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülcevat
  Anlamı : Cömert olan Allah'ın kulu.
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülehad
  Anlamı : Şeriki ve ortağı bulunmayan, tek olan Allah'ın kulu. Ehad, Allah'ın isimlerindendir.
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülesed
  Anlamı : Aslan'ın kulu.Hz. Rasûlullah (s.a.s)'m reddettiği isimlerdendir. Müslümanlar kullanmazlar.
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülevvel
  Anlamı : Herşe-yin evveli, ilk olan, varlığının başlangıcı bulunmayan Allah'ın kulu.
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülezel
  Anlamı : Ezelden beri var olan varlığı için başlangıç söz konusu olmayan Allah'ın kulu.
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülferid
  Anlamı : Tek, eşsiz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, üstün olan. Allah'ın kulu. (bkz. Ferid).
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülfettah
  Anlamı : – Zafer kazanmış, üstün gelmiş, fetheden-açan, kullarınının kapalı-müşkil işlerini açan Allah'ın kulu. (bkz. Fettah). Allah'ın isimlerindendir.
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülgaffar
  Anlamı : Kullarının günahlarını affeden Allah'ın kulu. (bkz. Gaffar). Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülgafur
  Anlamı : Kullarının günahlarını tekrar tekrar bağışlayıcı olan Allah'ın kulu. (bkz. Gafur). "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülgani
  Anlamı : Zengin, varlıklı, bol, doygun olan Allah'ın kulu.Allah'ın isimlerinden, (bkz. Gani).
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülhabir
  Anlamı : Her şeyin iç yüzünden, gizli ve saklılıklarından haberdar olan Allah'ın kulu. (bkz. el-Habir). Allah'ın isimlerinden.
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülhadi
  Anlamı : Hidayet eden, doğru yolu gösteren Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden, (bkz. Hadi).
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek

  İsim : Abdülhafız
  Anlamı : Herşeyi bütün ayrıntı ve inceliğiyle kayıtlayıp tutan ve dilediği zamana kadar bela ve afetlerden koruyan Allah'ın kulu. -(bkz. el-Hafız). Allah'ın isimlerinden.
  Kökeni: Arapça
  Cinsiyet : Erkek


+ Yorum Gönder
erkek ismi arıyorum