Konusunu Oylayın.: Bütün surelerin türkçe okunuşu

5 üzerinden 4.76 | Toplam : 209 kişi
Bütün surelerin türkçe okunuşu
 1. 27.Temmuz.2010, 09:22
  1
  Misafir

  Bütün surelerin türkçe okunuşu


  Bütün surelerin türkçe okunuşu Mumsema Bütün surelerin türkçe okunuşu lazım bana yardımcı olur musunuz Kuranı kerimdeki surelerin türkçe olarak okunuşuna ihtiyacım var?


 2. 27.Temmuz.2010, 09:22
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Bütün surelerin türkçe okunuşu lazım bana yardımcı olur musunuz Kuranı kerimdeki surelerin türkçe olarak okunuşuna ihtiyacım var?

 3. 27.Temmuz.2010, 12:02
  2
  menzil_guller
  Ya Hayy

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Kasım.2009
  Üye No: 63308
  Mesaj Sayısı: 1,269
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 41

  --->: bütün surelerin türkçe okunuşu
  Fatiha Suresi

  -OKUNUSU-
  Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. Iyyâke na’büdü ve iyyâke nesta’în. Ihdinas-sirâtal müstakîm Sirâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn
  (Amin)

  MÂNÂSI
  Hamd (övmek övülmek) O, âlemlerin Rabbi, O Rahmân Rahîm O, âhiret gününün mâliki Allâh’in (hakki) dir. O’na mahsustur. Ilâhi Yalniz Sana ibâdet ve kulluk ederiz sade Sen’den yardim dileriz. Bizi dogru yola hidâyet eyle Kendilerine bol bol nîmet verdigin bahtiyarlarin yoluna ki onlar ne azip sapmis ne de gazabina ugramislardir(Duâmizi kabul eyle Allâh’im)


  Fil Suresi
  MÂNÂSI
  OKUNUSU
  Elem tera keyfe fe’ale rabbüke bieshâbilfîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl


  Görmedin mi, nasil etti Rabbin Fil sahiplerine? Fendlerini tedbirlerini (kötü düsüncelerini) bozup büsbütün perisan kilmadi mi? Üzerlerine sert taslarla atis eden, sürü sürü ebâbil kuslari saldi da, hemen onlari bir yenik hasil (güve yiyip tanesiz kalmis ekin yaprağı saman) gibi kiliverdi

  Kureyş Suresi

  OKUNSU
  Liîlâfi Kureyşin. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf.Felya’büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf
  Manası
  Kureyş’in birbirleriyle veya başkalariyle andlasmasi, anlaşmasi için hele yaz ve kiş seferlerine (faydalandiklari) andlasmasi için onlar (Kureys) bundan böyle bu evin (Kâbe’nin) sahibine (Allâh’a) ibâdet etsinler – O (sahip) ki, onlari büyük bir

  Maûn Suresi

  OKUNUSU
  Era eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmusallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. El-lezîne hüm yürâûne. Ve yemne’ûnelmâûn
  Manası
  Gördün mü o, dîne (ceza gününe ve âhirete) inanmayani? Iste hak dîne ve ceza gününe inanmayan o kimsedir ki: Öksüzü itip kakar çâresizin ve yoksulun yiyecegine dair tesvikte bulunmaz. ne kendisi doyurur ne de baskalarinin doyurmasi için kayirir. Vay o namaz kilanlarin haline ki, onlar namazlarini geregi gibi ciddî bir vazife olarak yapmazlar. Onlar ki gösteris için yaparlar ve yardimligi sakinirlar (kimseye bir damla sey vermek istemezle

  Kevser Suresi  OKUNUSU
  Innâ e’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. Inne şânieke hüvel’ebter.n kendisidir

  MÂNÂSI
  Biz verdik sana (Yâ Muhammed) hakikatte Kevser. Sen de Rabbin için namaz kil ve kurban da kesiver. Dogrusu, asil ebter sana bugz eden (hinç besleyen, diş bileyen) in kendisidir  Kâfirun Suresi

  OKUNUSU
  Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn
  MÂNÂSI
  De ki: Ey kâfirler! Tapmam o taptiklariniza. Siz de tapanlardan degilsiniz benim Mabudum (Allah)’a. Hem ben tapici degilim sizin taptiklariniza. Hem de siz tapici degilsiniz benim ibâdet ettigim (Allah)’a. Size dîniniz bana da dînim

  Nasr Suresi

  OKUNUŞU
  Izâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, Innehü kâne tevvâbâ  MÂNÂSI
  Allâh’in (vaad eyledigi) yardimi geldigi ve zafer kazanildigi (Mekke’nin fethi ile Islâm’a fütûhat kapilarinin açildigi) ve insanlarin fevç fevç, küme küme Allâh’in dînine girdiklerini gördügün zaman artik Rabbini överek sanini yücelt ve Allâh’tan magfiret iste. Çünkü O tövbe ile kendisine dönenleri kabul eder


  Tebbet Suresi

  OKUNUŞU
  Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed


  MÂNÂSI
  Ebû Leheb’in iki eli kurudu, kendisi de (helâk oldu!) Ne mali fayda verdi ona, ne de kazandigi. O, (dünyada benzeri görülmemis) bir alevli atese yaslanacak Gerdaninda hurma liflerinden bükülmüs bir iple odun tasiyan karisi da


  İhlas Suresi

  OKUNUŞU
  Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.MÂNÂSI

  MANASI
  De ki: O, Allah, birdir. Allah, her yönden eksiksizdir ve her dilegin merciidir her sey kendisine muhtâc olan Sanli, Uludur O, dogurmadi ve dogurulmadiO’na hiçbir sey denk de olmadi


  Felak Suresi

  OKUNUŞU
  Kul e’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.in serrinden ve haset edenin, içindeki hasedini disariya vurdugu vakit serrinden; safak aydinliginin Rabbine (Allâh’a) siginirim
  MÂNÂSI
  De ki: Yaratilmislarin serrinden, karanlik çöktügü zaman gecenin serrinden, dügümlere üfleyenlerin serrinden ve haset edenin, içindeki hasedini disariya vurdugu vakit, serrinden şafak aydinliginin Rabbine (Allâh’a) siginirim.


  Sübhaneke Duası

  Okunuşu: Sübhânekallâhümme ve bihamdik. Ve tebêra kesmük. Ve teâlâ ceddük. (Ve celle senâük) Velâ ilâhe ğayruk
  Anlamı
  Allah’ım! Sen eksik noksan kusurlu sıfatlardan temiz ve uzaksın. Seni böylece överim. Senin adın mübarek ve yücedir (Azamet ve celâlin yüksektir.) Senden başka ilah yoktur


  ETTEHİYYÂTÜ

  Okunuşu: Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh
  Anlamı
  Bütün dualar senalar, güzel ibadetler Allah içindir Rahmet ve bereket ile selam senin üzerine olsun ey Nebi! Selam ve selamet bize ve Allah’ın salih kulları üzerine olsun. Ben şahadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur yine şahadet ederim ki, Muhammed (sav) Allah’ın kulu ve resulüdür


  ALLÂHÜMME SALLİ

  Okunuşu: Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd
  Anlamı
  Allahım! Muhammed’e (sav) ve O’nun âline rahmet eyle. İbrahim’e (as) ve onun âline rahmet eylediğin gibi Muhakkak ki sen hamde övgüye layık ve çok yücesin


  ALLÂHÜMME BÂRİK

  Okunuşu: Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd
  Anlamı
  Allahım! Muhammed’i (sav) ve O’nun âline mübarek kıl onların şan ve şerefini artır. İbrahim (as) ve onun âlini mübarek kıldığın onların şan ve şerefini artırdığın gibi. Muhakkak ki sen hamd övgüye layık ve çok yücesin

  RABBENÂ

  Okunuşu: Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve filâhirati haseneten ve kınâ azâbennâr
  Anlamı
  Rabbimiz! Dünyada ve ahirette bizlere iyilik iman afiyet ve güzellik ver Bizi cehennem azabından koru


  RABBENAĞFİRLİ
  Okunuşu: Rabbenağfirlî velivâlideyye velil mü’minîne yevme yekûmül hisâb.
  Anlamı: Rabbimiz! Hesap görülecek ahiret gününde beni, anne-babamı ve müminleri bağışla


  KUNUT DUÂLARI

  Okunuşu: Allâhümme innâ nesteînüke ve nesteğfiruke ve nestehdîk. Ve nü’minü bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra Küllehû neşküruke velâ nekfüruk. Ve nahleü ve netrukü men yefcüruk
  Anlamı
  Ey Allah’ım! Biz muhakkak ki senden yardım ister mağfiret diler ve senden hidayet isteriz. Sana iman eder, sana tövbe eder sana tevekkül ederiz. Ve seni bütün hayır ile senada zikirde bulunur, nimetlerini itiraf ederek sana şükrederiz. Seni inkâr etmeyiz Sana isyan edenleri perişan eder, onları terk ederiz

  Okunuşu: Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüd. Ve ileyke nes’â ve nahfid. Ner cû rahmeteke ve nahşâ azâbek. İnne azâbeke bil-küffâri mülhık
  Anlamı
  Ey Allah’ım! Biz ancak sana ibadet eder ve senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz. Sana yaklaşmak için çalışırız İbadetleri sevinçle yapar, rahmetini ümit eder azabından da korkarız. Muhakkak ki senin azabın kâfirleri kuşatıcıdır


 4. 27.Temmuz.2010, 12:02
  2  Fatiha Suresi

  -OKUNUSU-
  Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. Iyyâke na’büdü ve iyyâke nesta’în. Ihdinas-sirâtal müstakîm Sirâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn
  (Amin)

  MÂNÂSI
  Hamd (övmek övülmek) O, âlemlerin Rabbi, O Rahmân Rahîm O, âhiret gününün mâliki Allâh’in (hakki) dir. O’na mahsustur. Ilâhi Yalniz Sana ibâdet ve kulluk ederiz sade Sen’den yardim dileriz. Bizi dogru yola hidâyet eyle Kendilerine bol bol nîmet verdigin bahtiyarlarin yoluna ki onlar ne azip sapmis ne de gazabina ugramislardir(Duâmizi kabul eyle Allâh’im)


  Fil Suresi
  MÂNÂSI
  OKUNUSU
  Elem tera keyfe fe’ale rabbüke bieshâbilfîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl


  Görmedin mi, nasil etti Rabbin Fil sahiplerine? Fendlerini tedbirlerini (kötü düsüncelerini) bozup büsbütün perisan kilmadi mi? Üzerlerine sert taslarla atis eden, sürü sürü ebâbil kuslari saldi da, hemen onlari bir yenik hasil (güve yiyip tanesiz kalmis ekin yaprağı saman) gibi kiliverdi

  Kureyş Suresi

  OKUNSU
  Liîlâfi Kureyşin. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf.Felya’büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf
  Manası
  Kureyş’in birbirleriyle veya başkalariyle andlasmasi, anlaşmasi için hele yaz ve kiş seferlerine (faydalandiklari) andlasmasi için onlar (Kureys) bundan böyle bu evin (Kâbe’nin) sahibine (Allâh’a) ibâdet etsinler – O (sahip) ki, onlari büyük bir

  Maûn Suresi

  OKUNUSU
  Era eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmusallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. El-lezîne hüm yürâûne. Ve yemne’ûnelmâûn
  Manası
  Gördün mü o, dîne (ceza gününe ve âhirete) inanmayani? Iste hak dîne ve ceza gününe inanmayan o kimsedir ki: Öksüzü itip kakar çâresizin ve yoksulun yiyecegine dair tesvikte bulunmaz. ne kendisi doyurur ne de baskalarinin doyurmasi için kayirir. Vay o namaz kilanlarin haline ki, onlar namazlarini geregi gibi ciddî bir vazife olarak yapmazlar. Onlar ki gösteris için yaparlar ve yardimligi sakinirlar (kimseye bir damla sey vermek istemezle

  Kevser Suresi  OKUNUSU
  Innâ e’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. Inne şânieke hüvel’ebter.n kendisidir

  MÂNÂSI
  Biz verdik sana (Yâ Muhammed) hakikatte Kevser. Sen de Rabbin için namaz kil ve kurban da kesiver. Dogrusu, asil ebter sana bugz eden (hinç besleyen, diş bileyen) in kendisidir  Kâfirun Suresi

  OKUNUSU
  Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn
  MÂNÂSI
  De ki: Ey kâfirler! Tapmam o taptiklariniza. Siz de tapanlardan degilsiniz benim Mabudum (Allah)’a. Hem ben tapici degilim sizin taptiklariniza. Hem de siz tapici degilsiniz benim ibâdet ettigim (Allah)’a. Size dîniniz bana da dînim

  Nasr Suresi

  OKUNUŞU
  Izâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, Innehü kâne tevvâbâ  MÂNÂSI
  Allâh’in (vaad eyledigi) yardimi geldigi ve zafer kazanildigi (Mekke’nin fethi ile Islâm’a fütûhat kapilarinin açildigi) ve insanlarin fevç fevç, küme küme Allâh’in dînine girdiklerini gördügün zaman artik Rabbini överek sanini yücelt ve Allâh’tan magfiret iste. Çünkü O tövbe ile kendisine dönenleri kabul eder


  Tebbet Suresi

  OKUNUŞU
  Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed


  MÂNÂSI
  Ebû Leheb’in iki eli kurudu, kendisi de (helâk oldu!) Ne mali fayda verdi ona, ne de kazandigi. O, (dünyada benzeri görülmemis) bir alevli atese yaslanacak Gerdaninda hurma liflerinden bükülmüs bir iple odun tasiyan karisi da


  İhlas Suresi

  OKUNUŞU
  Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.MÂNÂSI

  MANASI
  De ki: O, Allah, birdir. Allah, her yönden eksiksizdir ve her dilegin merciidir her sey kendisine muhtâc olan Sanli, Uludur O, dogurmadi ve dogurulmadiO’na hiçbir sey denk de olmadi


  Felak Suresi

  OKUNUŞU
  Kul e’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.in serrinden ve haset edenin, içindeki hasedini disariya vurdugu vakit serrinden; safak aydinliginin Rabbine (Allâh’a) siginirim
  MÂNÂSI
  De ki: Yaratilmislarin serrinden, karanlik çöktügü zaman gecenin serrinden, dügümlere üfleyenlerin serrinden ve haset edenin, içindeki hasedini disariya vurdugu vakit, serrinden şafak aydinliginin Rabbine (Allâh’a) siginirim.


  Sübhaneke Duası

  Okunuşu: Sübhânekallâhümme ve bihamdik. Ve tebêra kesmük. Ve teâlâ ceddük. (Ve celle senâük) Velâ ilâhe ğayruk
  Anlamı
  Allah’ım! Sen eksik noksan kusurlu sıfatlardan temiz ve uzaksın. Seni böylece överim. Senin adın mübarek ve yücedir (Azamet ve celâlin yüksektir.) Senden başka ilah yoktur


  ETTEHİYYÂTÜ

  Okunuşu: Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh
  Anlamı
  Bütün dualar senalar, güzel ibadetler Allah içindir Rahmet ve bereket ile selam senin üzerine olsun ey Nebi! Selam ve selamet bize ve Allah’ın salih kulları üzerine olsun. Ben şahadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur yine şahadet ederim ki, Muhammed (sav) Allah’ın kulu ve resulüdür


  ALLÂHÜMME SALLİ

  Okunuşu: Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd
  Anlamı
  Allahım! Muhammed’e (sav) ve O’nun âline rahmet eyle. İbrahim’e (as) ve onun âline rahmet eylediğin gibi Muhakkak ki sen hamde övgüye layık ve çok yücesin


  ALLÂHÜMME BÂRİK

  Okunuşu: Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd
  Anlamı
  Allahım! Muhammed’i (sav) ve O’nun âline mübarek kıl onların şan ve şerefini artır. İbrahim (as) ve onun âlini mübarek kıldığın onların şan ve şerefini artırdığın gibi. Muhakkak ki sen hamd övgüye layık ve çok yücesin

  RABBENÂ

  Okunuşu: Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve filâhirati haseneten ve kınâ azâbennâr
  Anlamı
  Rabbimiz! Dünyada ve ahirette bizlere iyilik iman afiyet ve güzellik ver Bizi cehennem azabından koru


  RABBENAĞFİRLİ
  Okunuşu: Rabbenağfirlî velivâlideyye velil mü’minîne yevme yekûmül hisâb.
  Anlamı: Rabbimiz! Hesap görülecek ahiret gününde beni, anne-babamı ve müminleri bağışla


  KUNUT DUÂLARI

  Okunuşu: Allâhümme innâ nesteînüke ve nesteğfiruke ve nestehdîk. Ve nü’minü bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra Küllehû neşküruke velâ nekfüruk. Ve nahleü ve netrukü men yefcüruk
  Anlamı
  Ey Allah’ım! Biz muhakkak ki senden yardım ister mağfiret diler ve senden hidayet isteriz. Sana iman eder, sana tövbe eder sana tevekkül ederiz. Ve seni bütün hayır ile senada zikirde bulunur, nimetlerini itiraf ederek sana şükrederiz. Seni inkâr etmeyiz Sana isyan edenleri perişan eder, onları terk ederiz

  Okunuşu: Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüd. Ve ileyke nes’â ve nahfid. Ner cû rahmeteke ve nahşâ azâbek. İnne azâbeke bil-küffâri mülhık
  Anlamı
  Ey Allah’ım! Biz ancak sana ibadet eder ve senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz. Sana yaklaşmak için çalışırız İbadetleri sevinçle yapar, rahmetini ümit eder azabından da korkarız. Muhakkak ki senin azabın kâfirleri kuşatıcıdır

 5. 13.Haziran.2012, 23:32
  3
  Misafir

  Cevap: Bütün surelerin türkçe okunuşu

  harika olmuş çok beğendim çok iyi bütün sureler burada ezberliyorum namazlarınızın hepsi kabul olsun


 6. 13.Haziran.2012, 23:32
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  harika olmuş çok beğendim çok iyi bütün sureler burada ezberliyorum namazlarınızın hepsi kabul olsun

 7. 10.Eylül.2012, 18:58
  4
  Misafir

  Cevap: Bütün surelerin türkçe okunuşu

  çok güzel olmuş ellerinize sağlık süper bi site çok güzel tebrikler Harika olmuş çok beğendim.

  Bunları yazana Allah kaza bela gostermesin. Amin


 8. 10.Eylül.2012, 18:58
  4
  misafir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  misafir
  Misafir
  çok güzel olmuş ellerinize sağlık süper bi site çok güzel tebrikler Harika olmuş çok beğendim.

  Bunları yazana Allah kaza bela gostermesin. Amin

 9. 18.Eylül.2012, 02:52
  5
  Misafir

  Cevap: bütün surelerin türkçe okunuşu

  Dilerim ki ALLAH'tan dilediğiniz gibi olsun. Bu süreleri bizden eksik etmediğin için... teşekkürler hocam


 10. 18.Eylül.2012, 02:52
  5
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Dilerim ki ALLAH'tan dilediğiniz gibi olsun. Bu süreleri bizden eksik etmediğin için... teşekkürler hocam

 11. 18.Şubat.2014, 19:08
  6
  Misafir

  Cevap: Bütün surelerin türkçe okunuşu

  Allah razi olsun çok faydalandım verdiğiniz bilgilerle


 12. 18.Şubat.2014, 19:08
  6
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Allah razi olsun çok faydalandım verdiğiniz bilgilerle

 13. 19.Şubat.2014, 23:59
  7
  Misafir

  Cevap: Bütün surelerin türkçe okunuşu

  Çok güzel olmuş ellerine sağlık bunları yazanın Allah kazadan beladan korusun.


 14. 19.Şubat.2014, 23:59
  7
  eray - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  eray
  Misafir
  Çok güzel olmuş ellerine sağlık bunları yazanın Allah kazadan beladan korusun.

 15. 09.Nisan.2014, 01:05
  8
  Misafir

  Cevap: Bütün surelerin türkçe okunuşu

  güzel bir site harika olmuş sağolun. helal olsun bu dualarla insanin içi rahatlıyor


 16. 09.Nisan.2014, 01:05
  8
  erdal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  erdal
  Misafir
  güzel bir site harika olmuş sağolun. helal olsun bu dualarla insanin içi rahatlıyor

 17. 10.Temmuz.2014, 16:18
  9
  Misafir

  Cevap: Bütün surelerin türkçe okunuşu

  ALLAH bunu yazanlardan razı olsun bu dualar bana çok iyi geldi


 18. 10.Temmuz.2014, 16:18
  9
  kayıtsız üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  kayıtsız üye
  Misafir
  ALLAH bunu yazanlardan razı olsun bu dualar bana çok iyi geldi

 19. 23.Nisan.2015, 03:51
  10
  Misafir

  Cevap: Bütün surelerin türkçe okunuşu

  Allahim hepimizin duasni kalbul etsin cok guzel olmuss


 20. 23.Nisan.2015, 03:51
  10
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Allahim hepimizin duasni kalbul etsin cok guzel olmuss

 21. 24.Haziran.2015, 23:42
  11
  Misafir

  kafirun nasr tebbet kunut 2

  bunlar kaldı bunları da ezberleyince tüm duaları bilmiş olucam ..!!


 22. 24.Haziran.2015, 23:42
  11
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  bunlar kaldı bunları da ezberleyince tüm duaları bilmiş olucam ..!!

 23. 28.Ağustos.2015, 21:05
  12
  Misafir

  Cevap: Bütün surelerin türkçe okunuşu

  Allah razi olsun yapandan Cok guzel super ben beyendiM teşşekürler bu kadar güzel dualar için


 24. 28.Ağustos.2015, 21:05
  12
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Allah razi olsun yapandan Cok guzel super ben beyendiM teşşekürler bu kadar güzel dualar için
+ Yorum Gönder
Git 12 Son