+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Tilavet secdeleri biriktirilmişse nasıl kılınır Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Tilavet secdeleri biriktirilmişse nasıl kılınır


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  --->: tilavet secdeleri biriktirilmişse nasıl kılınır


  Reklam  Cevap: tilavet Secdesi Nedir?Kur’an okuyan veya dinleyen bir kimse, 14 yerde bulunan, secde âyetlerinden birini okursa veya duyarsa, secde etmesi gereklidir.Secde Âyetleri Hangileridir?Secde ayetleri, Kur’an-ı Kerimin 14 yerinde mevcuttur ve aşağıdaki surelerin belirtilen ayetlerindedir:

  1. A’râf Sûresi: 206. âyet
  2. Ra’d Sûresi: 15. âyet
  3. Nahl Sûresi: 50- âyet
  4. İsrâ Sûresi: 107. âyet
  5. Meryem Sûresi: 58. âyet
  6. Hac Sûresi: 18. âyet
  7. Furkan Sûresi: 60. âyet
  8. Neml Sûresi: 25. âyet
  9. Secde Sûresi: 15. âyet
  10. Sâd Sûresi: 24. âyet
  11. Fussilet Sûresi: 37. âyet
  12. Necm Sûresi: 62. Âyet
  13. İnşikak Sûresi: 21. âyet
  14. Alak Sûresi: 19. Âyet
  Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?Kur’an okuyan veya dinleyen bir kimse, 14 yerde bulunan, secde âyetlerinden birini okursa veya duyarsa, secde etmesi gereklidir (Hanefi mezhebine göre vaciptir).
  • Tilavet secdesi yapmak için abdestli olunulur ve de kıbleye yönelinir.
  • Daha sonra niyet edilir (Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için tilavet secdesi yapmaya).
  • Niyetten sonra “Allahu Ekber” diye tekbir getirilerek direk olarak secdeye gidilir (Eller havaya kaldırılmaz ruku yapılmaz veya ayakta başba bir şey okunmaz).
  • Secdede en az 3 kerre “Subhane rabbıyel’A'la” denilir.
  • Bir secde yapıldıktan sonra yine “Allahu Ekber” diye tekbir getirilerek ayağa kalkılır.
  • Dua gibi eller kaldırılarak; Bakara Sûresinin 285. âyetindeki “Semi’na ve ata’na ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr” ayeti celilesi okunarak eller yüze sürülür.
  Bu şekilde tilavet secdesi yapılmış olunur.
  Secde âyetlerinden birini eğer Namaz esnasında okunmuş ise iki seçenek vardır:
  1. Secde ayetinin ardından başka ayet okumaksızın rükua giderek namaza devam eden kişinin üzerinden tilavet secdesi sakıt olmuş olur. Namazda yapacağı o secde aynı zamanda tilavet secdesi yerine geçer,
  2. Ancak; Secde âyetinden sonra zammı sûreye devam edilecekse, direk olarak secdeye varılır, secde duaları (Subhane rabbıyel’A'la) okunur ve secdeden sonra ayağa kalkarak zammı sûreye kaldığı yerden devam eder.
  Tilavet Secdesi İle İlgili Bazı Hususlar
  • Bir kimse farklı yerlerdeki secde ayetlerini okumuş veya dinlemiş ise hepsi için ayrı ayrı secde yapması gerekir.
  • Aynı secde ayetini bir mecliste tekrar tekrar okuyan veya dinleyen bir kimsenin bir defa tilavet secdesi yapması kafidir.
  • Tilavet secdesinde el kaldırmak, teşehhüd ve selam yoktur.
  • Tilavet secdesi okuyana ve dinleyene vaciptir. Dinleyen kimse, dinlemeyi kasdetmiş olsa da, olmasa sa kendisine tilavet secdesi gereklidir.
  • İmama uyan kimse, secde ayetini, imamdan işitmese bile, imamın o ayeti okumuş olmasından dolayı, kendisine de tilavet secdesi gereklidir.
  Biriktirilmiş secde ayetlerini her bir ayet için ayrı ayrı aynı zamanda yapılabilir fakat vaktin de yapılmayıp biriktirilmesi mekruhtur.

+ Yorum Gönder
tilavet secdesi kazası nasıl yapılır,  tilavet secdesi nasıl kılınır,  tilavetsecdesini nasil kilarim,  tilavet secdesinin kazası olur mu,  tilavet secdesi kazası olur mu,  Tilavet secdesinin kazası nasıl olur,  kaza tilavet secdesi niyeti