+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Bir Müslüman hiristiyanların ceneze törenine katılabilirmi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bir Müslüman hiristiyanların ceneze törenine katılabilirmi?


 2. menzil_guller
  Ya Hayy

  --->: Bir Müslüman hiristiyanların ceneze törenine katılabilirmi?


  Reklam  Cevap: Bir Müslüman gayrimüslim bir kimsenin cenazesine katılabilir mi? Gayr-i müslimlere cenaze ile ilgili profesyonel hizmetler sağlamak caiz midir?

  Hz. Ali (ra), babası ölünce Peygambere (sav) "Yaşlı ve sapık amcan öldü." dedi. Bunun üzerine Peygamber (sav) kendisine:

  "Git babanı toprağa ver, bana dönünceye kadar da bir şey konuşma." buyurdu. Hz. Ali diyor ki:

  "Ben de gidip onu toprağa verdim ve Peygambere döndüm. Bunun üzerine Peygamber (sav) bana yıkanmamı emretti, ben de yıkandım. Sonra Resulüllah bana dua etti." (Ahmed, Ebu Davud, Nesai ve Beyhaki rivayet etmişlerdir.)

  Müslüman bir kimsenin Müslüman olmayan bir kimsenin cenaze merasimine katılması caizdir. Hz. Ali`nin babası olan Ebu Talip her ne kadar Peygamber`e (sav) yardım etti ise de Müslüman olmamıştı. Öldüğünde Hz. Peygamber (sav) Hz. Ali`ye onun defn ve tekfin işlerini tedvir etmek için emir buyurdu. Aynı şekilde Müslüman olmayan annesinin cenaze merasimine de katılmasını emretti. (İslam Fıkhı Ansiklopedisi)

  Gayrimüslimlere cenaze ile ilgili profesyonel hizmetler sağlamak caiz midir?

  Müslüman olsun gayrimüslim olsun bir cenaze ile ilgili hizmetleri ikiye ayırmak gerekir:

  a) Yıkamak, kefenlemek, namazını kılmak veya ayinini yapmak, kabre taşımak, kabirde gerekli bulunan dini merasim ve duayı yapmak gibi ya sırf ibadet veya ibadetle karışık olan, ibadet tarafı da bulunan işlemler.

  b) Kabri kazmak, tabutu hazırlamak, cenaze için gerekli olan malzemeyi temin etmek (üretmek, alıp satmak, taşımak, uygulamak vb.) gibi ibadetle ilgisi bulunmayan hizmetler ve işler.

  Bunlardan birincisini, kaide olarak her ölünün kendi dininden olanlar maddi bir karşılık beklemeden yapmalıdırlar. Bu hizmetleri bedelsiz yapanlar bulunmadığında, ücret karşılığında veya ücretli ve maaşlı kimselerin yapmaları da caiz görülmüştür.

  İkinci kısma giren hizmetler ve işlerin ibadetle, ayinle ilgisi bulunmadığı için ücretle yapılması, bedel karşılığında alınıp satılması, farklı dinlerde olan kişiler tarafından yapılması sakıncalı değildir.

  Yurtdışında çalışan Müslümanların, Müslüman olmayan ölülerle ilgili ibadet ve ayine katılma dışında kalan cenaze hizmetlerini yapmaları ve bundan dolayı ücret almaları caizdir; tıpkı ölmeden önce gayrimüslimlere yapılan ücretli, bedelli hizmetler ve işler gibi. Bunlar içinde sakıncalı olanlar, dinimizin özellikle yasakladığı işlemlerdir; bu yüzden mesela bir gayrimüslim, öldükten sonra cesedinin parçalanmasını veya yakılmasını istese Müslüman bunu yapamaz; çünkü İslam her iki işlemi de yasaklamıştır, ancak parçalanmış veya yakılmış bir cesedi derleyip toparlamak, istenilen yere taşmak vb. işler sakıncalı değildir. (Prof. Dr. Hayrettin Karaman)

 3. Ecrinim
  Hüvel Baki..
  bilgiler için Allah c.c. razı olsun menzilim,eline sağlık

+ Yorum Gönder