+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Bir kadının kocasının amcasın dan abdes ti bozulurmu (Şafi mezhebine göre) Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bir kadının kocasının amcasın dan abdes ti bozulurmu (Şafi mezhebine göre)


 2. Arsoy
  Devamlı Üye

  --->: Bir kadının kocasının amcasın dan abdes ti bozulurmu (Şafi mezhebine göre)


  Reklam  Cevap: Aşağıda kırmızı ile yazılmış olan bölümde erkek için yabancı olan zevcenin halası ve teyzesi ile kadın için kocasının amcası ve dayısı da aynı gruba girer. bu yüzden abdesti bozar.

  Şafii Mezhebinde Abdesti Bozan Durumlar:

  Abdesti bozan şeyler dörttür:
  1-Önden ve arkadan çıkan herşey,

  2-Bayılmak, delirmek sarhoş olmak, oturak yeri tamamen yere dayanmayarak, uyumak gibi aklın idrâkini izâle eden şeyler abdesti bozar. Mânasını anlamasa dahi konuşanların sözlerini işiderek uyuklamak abdesti bozmaz.Eğer uyudum mu? Uyukladım mı? Rüya mı gördüm?Yoksa kendi kendimin düşüncesi mi diye şüpheye düşse dahi abdesti yine bozulmamış sayılır (1).

  3-Unutarak veya kasden bir erkeğin derisinin yabancı bir kadının derisine değmesi ile dokunan ve dokunulanın abdestleri bozulur. Burada erkek ve kadından murâd, şehvet çağına bâliğ olan kimselerdir. Yabancı kadından murâd, zevce ve diğer yabancı kadınlar gibi hiç bir zaman nikâhı harâm olmayan kadınlarla, zevcenin kız kardeşi veya zevcenin halası veya teyzesi gibi, zevcenin bulunması dolayısıyla o zaman için nikâhı muvakkaten harâm olan kadınlar yabancı durumundadırlar, dokunma ânında abdesti bozarlar. Fakat nikâhı dâima harâm olan kadınlar abdesti bozmazlar. Erkeğin kızı, kız kardeşi ve annesi gibi. Şehvet çağına bâliğ olmamış küçük bir çocuğa veya diş, tırnak, kıl gibi şeylere değildiğinde, abdest bozulmaz (2).İhtiyatlı bir kavle göre bu küçüklük devresi 7 yaşına kadardır. Bu yaştan sonra ne kadar büyük olursa olsun abdesti bozar.

  4-Bir kimsenin ellerinin içi ile kendisinin veya başkasının ön veya arka avret mahallerine dokunması ile abdesti bozulur. Dokunulanın abdesti bozulmaz.Bu şekildeki abdestin bozulmasında küçük ve büyüğün farkı yoktur.Mak'adın ve bâsurun dışarıya çıkması ile de abdest bozulur. Abdestsiz olan bir kimseye de namâz, her türlü secde, tavaf, Kur'an-ı Kerîmi ellemek ve taşımak haramdır.

  (1) İânetü't-Tâlibîn sa: 59
  (2) Muğni'l-Muhtac (Şerh'ü Minhâc) sa: 37

+ Yorum Gönder
amcadan abdest bozulur mu,  dayin abdesti yegeninden bozulurm,  eşimin teyzesinden abdest bozulur mu,  şafi mezhebine göre eşin dayısına nikah düşermi,  diyanete gore kocanin dedesinden abdest bozulurmu,  amca karisindan abdest bozulurmu,  Eşimin amcasından abdest bozulur mu