+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden MEZİ NEDİR ? Dokunmak Yada Düşünce Vasıtasıyla Gelen Mezi Için Gusul Gerekirmi?? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  MEZİ NEDİR ? Dokunmak Yada Düşünce Vasıtasıyla Gelen Mezi Için Gusul Gerekirmi??


 2. imamhatipli42
  Ölüm var Ölüm

  --->: MEZİ NEDİR ? Dokunmak Yada Düşünce Vasıtasıyla Gelen Mezi Için Gusul Gerekirmi??


  Reklam  Cevap: Buyur kardeş : http://www.mumsema.com/diger-soru-ve...ktirir-mi.html


  İslamda Mezinin Hükmü / Mezi gelince ne yapmalı

  MEZİ

  Erkeğin hanımı ile oynaşırken, idrar yolundan gelen berrak su. Kadınlarda erkeklerden daha çok görülür. Bu kelime "mezy" ve "meziy" şeklinde de okunabilir. Hatta bazıları "meziyy" şeklinde şeddeli okunmasını daha uygun görmüşlerdir (el-Abâdî, Avnul-Ma'bûd Şerh'u Sünen'i Ebi Dâvud, Medine 1968, I, 354).
  Mezi, meni gibi şehvetle akmaz. Aktığı zaman, insan tarafından hissedilmez. Mezinin akması ile şehvet kesilmez (Ahmed b. Muhammed b. İsmail et-Tahtâvî, Haşiye ula Merakil-Felâh Şerhu Nuril-İzâh, Mısır 1970, s. 80).
  Kur'ân-ı Kerim'de mezi hakkında herhangi bir bilgiye tesadüf edilememesine karşılık ilgili bazı hadisler bu konu ile ilgili açıklayıcı bilgiler verir.
  Mikdâd b. el-Esved'den nakledildiğine göre, Hz. Ali ona şöyle buyurmuş: Ben Hz. Peygamber (s.a.s)'ın damadıdır. Onun için O'ndan utanıyorum. Sen O'ndan sor. Bir adam hanımı ile şakalaşırken idrar yolundan mezi gelirse, ne yapmak gerekir İtikdâd; bu durumu Hz. Muharnmed (s.a.s)'e sordum, aşağıdaki cevâbı verdi, demiş:
  "Herhangi birinizin idrâr yolundan bu şekilde mezi gelirse, avret yerini (zekerini) yıkasın ve namazı için abdest alsın " (İmâm Malik, el-Muvaıta, Tahare, 53; Buharî, Gusl, 13; Müslim, hayz, 4; Ebu Davut, Tahare, 82).
  Rivâyet edildiğine göre, Sehl b. Huzeyf; "benden çok mezi geliyordu ve ben her seferinde gusledip yıkanıyordum" demiş ve bu durumu Hz. Peygamber (s.a.s)'e sorduğunu söylemiş Hz. Peygamber (s.a.s) ona, mezinin guslü gerektirmediğini, yalnız abdesti bozduğunu buyurmuş. Tekrar: "Yâ Resûlâllah, elbiseden mezinin bulaştığı yeri ne yapmak gerekir?" diye sorunca, Rasûlullah (s.a.s), mezinin bulaştığına kanaat getirilen yerlerin su ile silinmesinin yeterli olduğunu açıklamıştır (Ebu Davud, Tahare, 82; Tirmizî, Tahare, 84).
  Hz. Ali, Rasûlullah (s.a.s)'den mezi ile ilgili soru sormuş. O da; "Mezi abdesti ve meni guslü gerektirir" diye buyurmuştur (Tirmizi, Tahare, 83).
  Meziden dolayı gusül yapmak, yıkanmak gerekmez. Aneak meıi abdesti bozar. Bunun için abdesti yenilemek gerekir.
  Hadislerde de işâret edildiği gibi, mezinin bulaştığı yerleri yıkamak icâb eder. Çünkü mezi necistir (İbnul-Humâm, Şerhu Fethil-Kadir, Mısır 1315, I, 46; Vehbe ez-Zuheylî, el Fıkhul-İslâmî ve Edilletuhu, Dımaşk 1989, I, 368). Nureddin TURGAY


 3. gönülgözü
  Devamlı Üye
  imam hatipli teşekkür ederim bilgiler için Allah cc razı olsun
  mezi yıkanmyı gerektirmez

 4. Ufkuaçık
  Devamlı Üye
  Doyurucu bilgiler.Paylaşımlarınız için hepinizden allah razı olsun...

 5. Misafir
  Masturbasyondan sonra mezi gelirse gusul gerekir mi

+ Yorum Gönder
mezi gelince gusul gerekirmi,  mezi gelirse gusul gerekirmi,  mezide gusul gerekirmi,  mezi gelince gusül gerekir mi,  mezi geldiğinde gusül gerekir mi,  mezi gelirse gusul gerekir mi,  şehvetle mezi gelirse gusul gerekirmi