Konusunu Oylayın.: Karı koca ilışkileri kocanın kanın uzerinde hakkı kadın kocanın uzerindeki hakkı

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi
Karı koca ilışkileri kocanın kanın uzerinde hakkı kadın kocanın uzerindeki hakkı
 1. 06.Temmuz.2010, 01:53
  1
  Misafir

  Karı koca ilışkileri kocanın kanın uzerinde hakkı kadın kocanın uzerindeki hakkı


  Karı koca ilışkileri kocanın kanın uzerinde hakkı kadın kocanın uzerindeki hakkı Mumsema kocanın kanın uzerınde hakkı kadın kocanın uzerındekı hakki ıslamda mutlu bır evlılıkte olması ıçın ustağzımızın dua ve tavsıyelerı varmıdır/


 2. 06.Temmuz.2010, 01:53
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  kocanın kanın uzerınde hakkı kadın kocanın uzerındekı hakki ıslamda mutlu bır evlılıkte olması ıçın ustağzımızın dua ve tavsıyelerı varmıdır/

 3. 27.Kasım.2013, 19:14
  2
  Üstad
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Eylül.2007
  Üye No: 2553
  Mesaj Sayısı: 950
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 11

  Cevap: Karı koca ilışkileri kocanın kanın uzerinde hakkı kadın kocanın uzerindeki hakkı
  kocanın kanın üzerinde hakkı kadın kocanın üzerindeki hakkı ile ilgili hadisi şerifler

  4294- Ümmü Seleme radiyallahu anhâ'dan:

  (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "Herhangi bir kadın, kocası kendisinden hoşnut iken ölürse, Cennete girer." [Tirmizî][234]  4295- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "Nefsim kudret elinde olana yemin ederim ki, herhangi bir adam karısını yatağa çağırıp da gelmezse, gökteki tüm varlıklar, kocasını kendisinden razı edinceye dek ona gazap eder."[235]  4296- Diğer rivayet:

  "Kadın kocasının yatağını terkederek ge*celerse, yatağa dönünceye kadar melekler ona lanet eder." [Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvud.][236]  4297- Talk bin Ali radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "Kişi hanımını (cinsel) haceti için çağır*dığında hemen (yanına) gitsin, fırın üzerinde olsa bile."[237]  4298- Muâz radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "Bir kadın dünyada kocasına eziyet eder*se, hûr-i înden olan karısı ona şöyle der: «Al*lah seni kahretsin! Ona eziyet etme! O senin yanında bir emanettir; senden ayrılıp bize gelmesi yakındır»." [İkisi de Tirmizî'ye aittir.][238]

  4299- Nu'mân bin Beşîr radiyallahu anh'*dan:

  "Ebû Bekr içeri girmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Bu arada Âişe'nin sesinin yüksek olduğunu duy*du, izin verilip içeriye girdikten sonra Âişe'ye dedi ki:

  «ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı sesini yükselttiğini duydum.» Eli*ni kaldırıp ona tokat vurmaya kalkışınca, Al*lah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona mani oldu. Bunun üzerine Ebû Bekr kızgın bir halde oradan çıkıp ayrıldı. ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de:

  «Bak seni adamdan nasıl kurtardım!» de*di. Aradan birkaç gün geçtikten sonra yine Ebû Bekir içeriye girmek için izin istedi. On*ları barışık buldu ve dedi ki:

  «Beni harp halinde iken içeriye kabul etti*ğiniz gibi, barış halinizde de beni içeriye ka*bul edin.» Bunun üzerine Peygamber sallalla*hu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  «Tamam kabul ettik, tamam kabul ettik»."

  [Ebû Dâvud][239]  4300- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e sordular:

  "En iyi, hayırlı kadın kimdir?"

  Şöyle buyurdu:

  "Kocası, kendisine baktığı zaman, gönüle huzur veren, emrettiği zaman itaat eden, nef*sinde ve malında kocasının hoşlanmadığı bir şey yapmayan kadın." [Nesâî][240]  4301- Ebû Ümâme radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "Mü'min, ALLAH'a karşı olan takvasından sonra, saliha bir kadından istifâde ettiği ka*dar hiçbir şeyden istifade etmemiştir. Çünkü ona emrettiği zaman itaat eder, baktığı zaman gönlüne huzur verir, yemin ettiği zaman yemi*ninde durdurur, yanından ayrılıp uzaklaştığı zaman, hem kendini hem de malını korumak suretiyle ona sadık kalır."

  [İbn Mâce zayıf bir senedle. Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat'ta benzerini Ebû Hureyre'den rivayet etmiştir.][241]  4302- Ömer radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "Koca, karısını dövdüğü hususlarda so*rumlu tutulmaz."[242]  4303- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan:

  Bir kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip şöyle dedi:

  "Ey ALLAH'ın Resulü! Kocam Safvan bin Muattal, namaz kıldığım zaman beni dövü*yor, oruç tuttuğumda orucumu bozduruyor, kendisi güneş doğuncaya kadar sabah nama*zını kılmıyor." Safvân da yanındaydı. ALLAH Resulü ona sorunca, şöyle dedi:

  "Ey ALLAH'ın Resulü! «Namaz kılarken beni dövüyor» sözüne gelince o, iki sûre oku*yor; ben bundan onu alıkoydum."

  Bunun üzerine Peygamber sallallahu aley*hi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Bir sûre insanlara yeter."

  "«Oruç tuttuğum zaman bana bozduru*yor» sözüne gelince, gidip (nafile) orucu tutu*yor, ben delikanlı bir adamım, sabredemiyo*rum."

  Bunun üzerine Peygamber sallallahu aley*hi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Kadın kocasının izni olmaksızın (nafile) oruç tutamaz."

  "«-Benim güneş doğuncaya kadar sabah namazını kılmadığım» sözüne gelince; biz sa*nat ehliyiz; gece çalışmak bizim adetimizdir."

  "Şu halde ey Safvân uyandığın zaman kil!" [İkisi de Ebû Davud'a aittir.][243]

  4304- Esma bint Ebî Bekr radiyallahu anh'dan:

  "Zübeyr benimle evlendi. Ne malı vardı, ne de kölesi. Bir su çeken deve ile bir de atı vardı. Atma alaf verirdim, işini görür, nafaka*sına bakardım. Su çeken devesine çekirdek kırıyordum. Ona yem verir, sulardım. Kovası*nı tamir eder, hamurunu yoğururdum, ekmek yapmayı beceremezdim de ekmeği Ensâr'dan komşu kadınlar yaparlardı. Onlar sadık ve dü*rüst kadınlardı. ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Zübeyr'e üçte iki fersah uzaklı*ğında parsellediği yerden çekirdekleri başım*da taşırdım.

  Bir gün başımda çekirdekler olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e rast*ladım, ashabından bir grub da yanındaydı. Beni terkisine almak için devesine «Di, ıh!» dedi. Senin (kocası Zübeyr'i kastediyor) kıs*kançlığını bildiğim, utanıp sıkıldığım için binmedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de benim utandığımı anlamış olacak ki geçip gitti. Zübeyr'e geldiğimde dedim ki: «Başımda çekirdek yükü, ALLAH Resulü sallal*lahu aleyhi ve sellem'e ve ashabından bir gru*ba rastladım. Devesine beni bindirmek için 'Ih, ıh!' dedi. Ondan utandım; senin kıskanç*lığını da biliyordum.» Şöyle dedi: «Başında hurma çekirdeği taşıman, vallahi benim için onun terkisine binmenden daha güçtür.»

  Ondan sonra (babam) Ebû Bekr'e bir hiz*metçi göndermesi için haber saldı, o da hiz*metçi gönderip beni ata bakmaktan kurtardı. Böylece beni azat etmiş gibi oldu."

  [Buhârî ve Müslim][244]  4305- Diğer rivayet:

  Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona (Esmâ'ya) bir hizmetçi verdi. Esma dedi ki:

  "O hizmetçi beni ata bakmaktan kurtardı. Bir adam geldi ve şöyle dedi:

  «Ey Ümmü Abdillah! Ben fakir bir ada*mım, senin evinin gölgesinde mal satmak is*tiyorum.»

  «Sana izin verirsem Zübeyr kabul etmez. Zübeyr buradayken gel!» dedim. Sonra Zü*beyr evdeyken tekrar geldi ve:

  «Ey Ümmü Abdillah! Evinin gölgesinde satmak istiyorum» dedi.

  «Medine'de benim evimden başka bir ev bulamadın mı?» dedim. Bunun üzerine Zü*beyr:

  «Fakir adamı evin gölgesinde satmaktan neden alıkoyuyorsan?» dedi. Adam satmaya başladı ve para kazandı; ben de ona cariyemi sattım.

  Parası kucağımdayken Zübeyr içeriye gir*di ve:

  «Onu bana ver!» dedi. Ben de:

  «Onu tasadduk ettim» dedim."[245]  4306- Ali radiyallahu anh'dan: "O, İbn A'bed'e:

  «Sana kendimden ve Fâtıma'dan bahsede*yim mi?» dedi.

  «Evet» dedim. Bunun üzerine şunları anlattı: Fâtıma, el değirmeni döndürdü eli nasırlaştı. Sırtında kırba ile su taşıdı boy*nunda iz bıraktı. Evi süpürdü üstübaşı toz içinde kaldı. Bu arada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hizmetçiler gelmişti. De*dim ki: «Babana gitsen de ondan bir hizmetçi istesen olmaz mı?» Bunun üzerine gitti, O'nun yanında erkeklerin olduğunu görünce geri döndü. Ertesi gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona gelip sordu:

  «İhtiyacın ne idi?» Cevap vermeyip sustu. Dedim ki: «Ey ALLAH'ın Resulü! Ben sana an*latayım; eli nasır oluncaya kadar el değirmeni çevirdi, boynunda iz bırakıncaya dek sırtında kırba taşıdı, elbisesi tozlanıncaya dek evi sü*pürdü. Hizmetçiler gelince, sana gelip kendi*sine bir hizmetçi vermen için kendisine em*rettim, belki o hizmetçi onun yükünü biraz hafifletirdi, diye düşündüm.»

  Bunun üzerine şöyle buyurdu: «Ey Fâtı*ma! ALLAH'tan kork, Rabbinin farzını yerine getir! Ailenin işini yap; yatağına yattığında, otuzüç kere sübhanallah; otuzüç kere elham*dülillah ve otuzdört kere Allahu ekber de ki, bu tam yüz yapar, işte bu, senin için bir hiz*metçiden daha hayırlıdır.»

  (Fâtıma) şu cevabı verdi:

  «ALLAH'tan ve O'nun Resulünden hoşnut oldum.» ALLAH Resulü, böylece ona hizmetçi vermedi."[246]  4307- Diğer rivayette: "Tencerenin altını tutuşturdu, nerdeyse etekleri yanacaktı" diye geçer. Yine onda şöyle geçmektedir: "ALLAH Resulü, ertesi gün erkenden bize geldi; hatta henüz yatağımızda idik. Başının ucunda otur*du, babasından utandığı için başını yorganın içine soktu. Sordu: "Ey Muhammed'in aile efradı, dünkü ihtiyacın ne idi?" İki kere sus*tu, nihayet ben şöyle demek zorunda kaldım: "Vallahi ben sana anlatayım..."[247]  4308- Diğer rivayet:

  "Gelip aramızda oturdu, hatta ayağının sogukluğunu göğsümde hissettim."[248]  4309- "Onları (teşbih vs.) duyduğumdan beri Sıffîn gecesi hariç, her gece okudum, hiç bırakmadım, hatta o gece bile sabaha doğru hatırladım da okudum."[249]  4310- Diğer rivayet:

  "Teşbih (sübhanallah) otuzdört kere idi. Ali dedi ki:

  «Onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-lem'den duyduğum günden beri hiç bırakma*dım.» Denildi ki:

  «Sıffîn gecesi de mi bırakmadın?» «Sıffîn gecesi de bırakmadım» dedi." [Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve Tirmizî.][250]  4311- Abdurrahman bin Avf radiyallahu anh'dan:

  (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "Bir ktidın, beş vakit namazını kılarsa, Ramazan orucunu tutarsa, fercini (namusu*nu) korursa, kocasına itaat ederse, ona; «Cennetin kapılarından hangisini istersen oradan gir» denilir."

  [Ahmed ve Taberânî, Mu 'cemu' l-Evsat'ta.][251]  4312- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: "Bir adam kızını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e getirip, şöyle dedi:

  «Bu kızım evlenmek istemiyor.» ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bu*yurdu:

  «Babanı dinle de evlen!»

  «Ey ALLAH'ın Resulü! Bana kocanın, karı*sı üzerindeki hakkı ne olduğunu bildirmedik*çe ben evlenmem» deyince, şöyle buyurdu:

  «Kocanın karısı üzerindeki hakkı: Koca*nın irin akan bir yarası olsa, kadın o yarayı dili ile yalasa, ya da burnundan irin ya da kan akıp, kadın onu yutsa yine de kocanın hakkını ödeyemez.» (Bunu duyunca kız) Şöyle dedi:

  «Seni hak ile gönderene yemin ederim ki, ben asla evlenmem!» Bunun üzerine Peygam*ber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  «İzinlerini almadıkça onları evlendirme*yin!»" [Bezzâr][252]  4313- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "İki kişinin namazı başlarından yukarıya geçmez: Efendilerinden kaçan köle; tekrar onlara dönünceye dek. Kocasına isyan eden kadın, tekrar evine dönünceye kadar."

  [Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat ve's-Sağîr.][253]  4314- Ümmü Seleme radiyallahu anhâ'dan:

  (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "Eteklerini sürükleyerek evden çıkıp ko*casını şikayet eden kadına ben çok kızarım."

  [Taberânî, Mu'cemıı'l-Kebîr ve' l-Evsat'to zayıf bir isnadla.][254]

  4315- Ebû Ümâme radiyallahu anh'dan: "Bir kadın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e, biri kucağında, diğeri ise önünde iki çocuk ile geldi. Bunun üzerine şöyle buyurdu:

  «(Kadınlar çocuklarını) karınlarında taşı*yıcılardır, doğuruculardır, çok merhametlidir*ler. Kocalarına ettikleri eziyetler olmazsa bunların namaz kılanları Cennet'e girer»."

  [İbn Mâce][255]  4316- Ebû Hureyre radiyallahu anh: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "Kadınlar hakkında birbirinize hayır tav*siye ediniz. Zira kadın eğri kaburga kemiğin*den yaratılmıştır. Kaburganın en eğri yeri de üst kısmıdır; onu doğrultmaya kalkarsan kı*rarsın; (hâli üzere) bırakırsan eğri kılmakta devam eder. Kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiye edin."[256]  4317- Bir başka rivayette: "Onu kırmak boşamaktır." [Buhârî, Müslim ve Tirmizî][257]  4318- Ebû Zerr'den radiyallahu anh: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "Kadın, eğe kemiğinden yaratılmıştır; dü*zeltmeye kalkarsan kırarsın; onun için idare et; zira yükü ağır ve geçim derdi vardır."

  [Dârimî][258]  4319- Amr b. el-Ahvas radiyallahu anh'*dan:

  (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "Dikkat edin! Kadınlara karşı iyi davran*ma tavsiyemi tutun. Onlar sizin için ancak bi*rer yardımcıdır. Bundan başka onlarda bir hakkınız yoktur. Ancak apaçık bir hayasızlık yaparlarsa, o zaman onları yataklardan ayı*rın. İz bırakmayacak şekilde dövün. Size itaat ederlerse, onları bırakmak için başka bir yol aramayın!

  Dikkat edin! Sizin karılarınızın üzerinde hakkınız vardır; karılarınızın da sizin üstü*nüzde hakları vardır. Sizin onlar üzerinizdeki hakkınız; hoşlanmadığınız kimselere yatakla-

  rınızı çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız insan*ları evinize sokmamalarıdır.

  Onların sizin üzerinizdeki hakları: Giy*dirmelerinde, yedirmelerinde onlara karşı en güzel şekilde davramanızdır." [Tirmizî]

  Daha önce iman bahsinde uzunca geç*miştir.[259]  4320- Hakîm bin Muâviye'den, o da ba*basından radiyallahu anh:

  Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e dedim ki:

  "Ey ALLAH'ın Resulü! Birimizin hanımının onun üzerindeki hakkı nedir?"

  "Yediğin zaman, ona yedirmen, giydiğin zaman ona giydirmen, vurduğun zaman yüze vurmaman, ona çirkinsin dememen, kendi evinin içinde müstesna olmak üzere onu yal*nız bırakmamandır" buyurdu. [Ebû Dâvud]

  Dedi ki: "(Arapça metinde geçen) lâ tu-kabbih'in mânâsı: "ALLAH seni çirkin kılsın!" demektir.[260]  4321- Abdullah bin Zem'a radiyallahu anh'dan:

  (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "Biriniz zevcesini, köle kamçılar gibi kamçılamasın. Daha sonra belki onunla cinsî ilişki kuracaktır." Ya da şöyle dedi:

  "Gün bitip gece geldiğinde onunla yata*caktır." [Buhârî, Müslim veTirmizî][261]

  4322- Enes radiyallahu anh'dan:

  Ebû Talha, Ümmü Süleym'i üstüne kapıyı kapayıp dövmeye başladı, ben kapının ardın*dan seslendim:

  "Bu yaşlı kadından ne istiyorsun? Neden onu dövüyorsun?" Kadın içeriden seslendi:

  "Bana yaşlı ve âciz diyorsun. ALLAH senin dizlerini âciz bıraksın!" [Taberânî][262]  4323- Ali radiyallahu anh'dan:

  Velîd bin Ukbe'nin hanımı gelip, dedi ki:

  "Ey ALLAH'ın Resulü! Velîd beni dövüyor." Şöyle buyurdu:

  "Ona: «ALLAH Resulü beni korumasına al*dı» de!" Çok geçmeden kadın dönüp geldi ve aynı şikayette bulundu:

  "Bunu söyleyince beni daha çok dövdü."

  Bunun üzerine elbisesinin ufak saçağını alıp ona verdi ve:

  "«ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sel*lem beni korumasına aldı» de!" buyurdu.

  Kadın gitti, çok geçmeden yine geldi ve

  "Beni daha da çok dövdü" dedi. Bunun üzerine ALLAH Resulü ellerini kaldırıp şöyle beddua etti:

  "ALLAHım! el-Velîd'i sana havale ediyo*rum, bana iki kere isyan edip günaha girdi."

  [İbn Ahmed, Bezzâr ve Ebû Ya'lâ.][263]  4324- İyâs bin Abdillah bin Ebî Zübâb ra*diyallahu anh'dan:

  (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "ALLAH' in cariyelerini (kadınlarınızı) döv*meyin!"

  Ömer ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip şöyle dedi:

  "Ey ALLAH'ın Resulü! Kadınlar kocalarına başkaldırdılar." Ondan sonra dövmeye izin verdi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aile efradında birçok kadınlar gelip şöyle dediler:

  "Kocalarımız bizi dövüyor." Bunun üzeri*ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöy*le buyurdu:

  "Muhammed ailesini birçok kadınlar zi*yaret edip kocalarının kendilerini dövdükleri*ni şikayet ediyorlar. Onlar (dövenler) en ha*yırlılarınız değildir." [Ebû Dâvud][264]


 4. 27.Kasım.2013, 19:14
  2
  Üstad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Devamlı Üye  kocanın kanın üzerinde hakkı kadın kocanın üzerindeki hakkı ile ilgili hadisi şerifler

  4294- Ümmü Seleme radiyallahu anhâ'dan:

  (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "Herhangi bir kadın, kocası kendisinden hoşnut iken ölürse, Cennete girer." [Tirmizî][234]  4295- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "Nefsim kudret elinde olana yemin ederim ki, herhangi bir adam karısını yatağa çağırıp da gelmezse, gökteki tüm varlıklar, kocasını kendisinden razı edinceye dek ona gazap eder."[235]  4296- Diğer rivayet:

  "Kadın kocasının yatağını terkederek ge*celerse, yatağa dönünceye kadar melekler ona lanet eder." [Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvud.][236]  4297- Talk bin Ali radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "Kişi hanımını (cinsel) haceti için çağır*dığında hemen (yanına) gitsin, fırın üzerinde olsa bile."[237]  4298- Muâz radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "Bir kadın dünyada kocasına eziyet eder*se, hûr-i înden olan karısı ona şöyle der: «Al*lah seni kahretsin! Ona eziyet etme! O senin yanında bir emanettir; senden ayrılıp bize gelmesi yakındır»." [İkisi de Tirmizî'ye aittir.][238]

  4299- Nu'mân bin Beşîr radiyallahu anh'*dan:

  "Ebû Bekr içeri girmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Bu arada Âişe'nin sesinin yüksek olduğunu duy*du, izin verilip içeriye girdikten sonra Âişe'ye dedi ki:

  «ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı sesini yükselttiğini duydum.» Eli*ni kaldırıp ona tokat vurmaya kalkışınca, Al*lah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona mani oldu. Bunun üzerine Ebû Bekr kızgın bir halde oradan çıkıp ayrıldı. ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de:

  «Bak seni adamdan nasıl kurtardım!» de*di. Aradan birkaç gün geçtikten sonra yine Ebû Bekir içeriye girmek için izin istedi. On*ları barışık buldu ve dedi ki:

  «Beni harp halinde iken içeriye kabul etti*ğiniz gibi, barış halinizde de beni içeriye ka*bul edin.» Bunun üzerine Peygamber sallalla*hu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  «Tamam kabul ettik, tamam kabul ettik»."

  [Ebû Dâvud][239]  4300- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e sordular:

  "En iyi, hayırlı kadın kimdir?"

  Şöyle buyurdu:

  "Kocası, kendisine baktığı zaman, gönüle huzur veren, emrettiği zaman itaat eden, nef*sinde ve malında kocasının hoşlanmadığı bir şey yapmayan kadın." [Nesâî][240]  4301- Ebû Ümâme radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "Mü'min, ALLAH'a karşı olan takvasından sonra, saliha bir kadından istifâde ettiği ka*dar hiçbir şeyden istifade etmemiştir. Çünkü ona emrettiği zaman itaat eder, baktığı zaman gönlüne huzur verir, yemin ettiği zaman yemi*ninde durdurur, yanından ayrılıp uzaklaştığı zaman, hem kendini hem de malını korumak suretiyle ona sadık kalır."

  [İbn Mâce zayıf bir senedle. Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat'ta benzerini Ebû Hureyre'den rivayet etmiştir.][241]  4302- Ömer radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "Koca, karısını dövdüğü hususlarda so*rumlu tutulmaz."[242]  4303- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan:

  Bir kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip şöyle dedi:

  "Ey ALLAH'ın Resulü! Kocam Safvan bin Muattal, namaz kıldığım zaman beni dövü*yor, oruç tuttuğumda orucumu bozduruyor, kendisi güneş doğuncaya kadar sabah nama*zını kılmıyor." Safvân da yanındaydı. ALLAH Resulü ona sorunca, şöyle dedi:

  "Ey ALLAH'ın Resulü! «Namaz kılarken beni dövüyor» sözüne gelince o, iki sûre oku*yor; ben bundan onu alıkoydum."

  Bunun üzerine Peygamber sallallahu aley*hi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Bir sûre insanlara yeter."

  "«Oruç tuttuğum zaman bana bozduru*yor» sözüne gelince, gidip (nafile) orucu tutu*yor, ben delikanlı bir adamım, sabredemiyo*rum."

  Bunun üzerine Peygamber sallallahu aley*hi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Kadın kocasının izni olmaksızın (nafile) oruç tutamaz."

  "«-Benim güneş doğuncaya kadar sabah namazını kılmadığım» sözüne gelince; biz sa*nat ehliyiz; gece çalışmak bizim adetimizdir."

  "Şu halde ey Safvân uyandığın zaman kil!" [İkisi de Ebû Davud'a aittir.][243]

  4304- Esma bint Ebî Bekr radiyallahu anh'dan:

  "Zübeyr benimle evlendi. Ne malı vardı, ne de kölesi. Bir su çeken deve ile bir de atı vardı. Atma alaf verirdim, işini görür, nafaka*sına bakardım. Su çeken devesine çekirdek kırıyordum. Ona yem verir, sulardım. Kovası*nı tamir eder, hamurunu yoğururdum, ekmek yapmayı beceremezdim de ekmeği Ensâr'dan komşu kadınlar yaparlardı. Onlar sadık ve dü*rüst kadınlardı. ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Zübeyr'e üçte iki fersah uzaklı*ğında parsellediği yerden çekirdekleri başım*da taşırdım.

  Bir gün başımda çekirdekler olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e rast*ladım, ashabından bir grub da yanındaydı. Beni terkisine almak için devesine «Di, ıh!» dedi. Senin (kocası Zübeyr'i kastediyor) kıs*kançlığını bildiğim, utanıp sıkıldığım için binmedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de benim utandığımı anlamış olacak ki geçip gitti. Zübeyr'e geldiğimde dedim ki: «Başımda çekirdek yükü, ALLAH Resulü sallal*lahu aleyhi ve sellem'e ve ashabından bir gru*ba rastladım. Devesine beni bindirmek için 'Ih, ıh!' dedi. Ondan utandım; senin kıskanç*lığını da biliyordum.» Şöyle dedi: «Başında hurma çekirdeği taşıman, vallahi benim için onun terkisine binmenden daha güçtür.»

  Ondan sonra (babam) Ebû Bekr'e bir hiz*metçi göndermesi için haber saldı, o da hiz*metçi gönderip beni ata bakmaktan kurtardı. Böylece beni azat etmiş gibi oldu."

  [Buhârî ve Müslim][244]  4305- Diğer rivayet:

  Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona (Esmâ'ya) bir hizmetçi verdi. Esma dedi ki:

  "O hizmetçi beni ata bakmaktan kurtardı. Bir adam geldi ve şöyle dedi:

  «Ey Ümmü Abdillah! Ben fakir bir ada*mım, senin evinin gölgesinde mal satmak is*tiyorum.»

  «Sana izin verirsem Zübeyr kabul etmez. Zübeyr buradayken gel!» dedim. Sonra Zü*beyr evdeyken tekrar geldi ve:

  «Ey Ümmü Abdillah! Evinin gölgesinde satmak istiyorum» dedi.

  «Medine'de benim evimden başka bir ev bulamadın mı?» dedim. Bunun üzerine Zü*beyr:

  «Fakir adamı evin gölgesinde satmaktan neden alıkoyuyorsan?» dedi. Adam satmaya başladı ve para kazandı; ben de ona cariyemi sattım.

  Parası kucağımdayken Zübeyr içeriye gir*di ve:

  «Onu bana ver!» dedi. Ben de:

  «Onu tasadduk ettim» dedim."[245]  4306- Ali radiyallahu anh'dan: "O, İbn A'bed'e:

  «Sana kendimden ve Fâtıma'dan bahsede*yim mi?» dedi.

  «Evet» dedim. Bunun üzerine şunları anlattı: Fâtıma, el değirmeni döndürdü eli nasırlaştı. Sırtında kırba ile su taşıdı boy*nunda iz bıraktı. Evi süpürdü üstübaşı toz içinde kaldı. Bu arada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hizmetçiler gelmişti. De*dim ki: «Babana gitsen de ondan bir hizmetçi istesen olmaz mı?» Bunun üzerine gitti, O'nun yanında erkeklerin olduğunu görünce geri döndü. Ertesi gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona gelip sordu:

  «İhtiyacın ne idi?» Cevap vermeyip sustu. Dedim ki: «Ey ALLAH'ın Resulü! Ben sana an*latayım; eli nasır oluncaya kadar el değirmeni çevirdi, boynunda iz bırakıncaya dek sırtında kırba taşıdı, elbisesi tozlanıncaya dek evi sü*pürdü. Hizmetçiler gelince, sana gelip kendi*sine bir hizmetçi vermen için kendisine em*rettim, belki o hizmetçi onun yükünü biraz hafifletirdi, diye düşündüm.»

  Bunun üzerine şöyle buyurdu: «Ey Fâtı*ma! ALLAH'tan kork, Rabbinin farzını yerine getir! Ailenin işini yap; yatağına yattığında, otuzüç kere sübhanallah; otuzüç kere elham*dülillah ve otuzdört kere Allahu ekber de ki, bu tam yüz yapar, işte bu, senin için bir hiz*metçiden daha hayırlıdır.»

  (Fâtıma) şu cevabı verdi:

  «ALLAH'tan ve O'nun Resulünden hoşnut oldum.» ALLAH Resulü, böylece ona hizmetçi vermedi."[246]  4307- Diğer rivayette: "Tencerenin altını tutuşturdu, nerdeyse etekleri yanacaktı" diye geçer. Yine onda şöyle geçmektedir: "ALLAH Resulü, ertesi gün erkenden bize geldi; hatta henüz yatağımızda idik. Başının ucunda otur*du, babasından utandığı için başını yorganın içine soktu. Sordu: "Ey Muhammed'in aile efradı, dünkü ihtiyacın ne idi?" İki kere sus*tu, nihayet ben şöyle demek zorunda kaldım: "Vallahi ben sana anlatayım..."[247]  4308- Diğer rivayet:

  "Gelip aramızda oturdu, hatta ayağının sogukluğunu göğsümde hissettim."[248]  4309- "Onları (teşbih vs.) duyduğumdan beri Sıffîn gecesi hariç, her gece okudum, hiç bırakmadım, hatta o gece bile sabaha doğru hatırladım da okudum."[249]  4310- Diğer rivayet:

  "Teşbih (sübhanallah) otuzdört kere idi. Ali dedi ki:

  «Onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-lem'den duyduğum günden beri hiç bırakma*dım.» Denildi ki:

  «Sıffîn gecesi de mi bırakmadın?» «Sıffîn gecesi de bırakmadım» dedi." [Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve Tirmizî.][250]  4311- Abdurrahman bin Avf radiyallahu anh'dan:

  (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "Bir ktidın, beş vakit namazını kılarsa, Ramazan orucunu tutarsa, fercini (namusu*nu) korursa, kocasına itaat ederse, ona; «Cennetin kapılarından hangisini istersen oradan gir» denilir."

  [Ahmed ve Taberânî, Mu 'cemu' l-Evsat'ta.][251]  4312- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: "Bir adam kızını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e getirip, şöyle dedi:

  «Bu kızım evlenmek istemiyor.» ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bu*yurdu:

  «Babanı dinle de evlen!»

  «Ey ALLAH'ın Resulü! Bana kocanın, karı*sı üzerindeki hakkı ne olduğunu bildirmedik*çe ben evlenmem» deyince, şöyle buyurdu:

  «Kocanın karısı üzerindeki hakkı: Koca*nın irin akan bir yarası olsa, kadın o yarayı dili ile yalasa, ya da burnundan irin ya da kan akıp, kadın onu yutsa yine de kocanın hakkını ödeyemez.» (Bunu duyunca kız) Şöyle dedi:

  «Seni hak ile gönderene yemin ederim ki, ben asla evlenmem!» Bunun üzerine Peygam*ber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  «İzinlerini almadıkça onları evlendirme*yin!»" [Bezzâr][252]  4313- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "İki kişinin namazı başlarından yukarıya geçmez: Efendilerinden kaçan köle; tekrar onlara dönünceye dek. Kocasına isyan eden kadın, tekrar evine dönünceye kadar."

  [Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat ve's-Sağîr.][253]  4314- Ümmü Seleme radiyallahu anhâ'dan:

  (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "Eteklerini sürükleyerek evden çıkıp ko*casını şikayet eden kadına ben çok kızarım."

  [Taberânî, Mu'cemıı'l-Kebîr ve' l-Evsat'to zayıf bir isnadla.][254]

  4315- Ebû Ümâme radiyallahu anh'dan: "Bir kadın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e, biri kucağında, diğeri ise önünde iki çocuk ile geldi. Bunun üzerine şöyle buyurdu:

  «(Kadınlar çocuklarını) karınlarında taşı*yıcılardır, doğuruculardır, çok merhametlidir*ler. Kocalarına ettikleri eziyetler olmazsa bunların namaz kılanları Cennet'e girer»."

  [İbn Mâce][255]  4316- Ebû Hureyre radiyallahu anh: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "Kadınlar hakkında birbirinize hayır tav*siye ediniz. Zira kadın eğri kaburga kemiğin*den yaratılmıştır. Kaburganın en eğri yeri de üst kısmıdır; onu doğrultmaya kalkarsan kı*rarsın; (hâli üzere) bırakırsan eğri kılmakta devam eder. Kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiye edin."[256]  4317- Bir başka rivayette: "Onu kırmak boşamaktır." [Buhârî, Müslim ve Tirmizî][257]  4318- Ebû Zerr'den radiyallahu anh: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "Kadın, eğe kemiğinden yaratılmıştır; dü*zeltmeye kalkarsan kırarsın; onun için idare et; zira yükü ağır ve geçim derdi vardır."

  [Dârimî][258]  4319- Amr b. el-Ahvas radiyallahu anh'*dan:

  (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "Dikkat edin! Kadınlara karşı iyi davran*ma tavsiyemi tutun. Onlar sizin için ancak bi*rer yardımcıdır. Bundan başka onlarda bir hakkınız yoktur. Ancak apaçık bir hayasızlık yaparlarsa, o zaman onları yataklardan ayı*rın. İz bırakmayacak şekilde dövün. Size itaat ederlerse, onları bırakmak için başka bir yol aramayın!

  Dikkat edin! Sizin karılarınızın üzerinde hakkınız vardır; karılarınızın da sizin üstü*nüzde hakları vardır. Sizin onlar üzerinizdeki hakkınız; hoşlanmadığınız kimselere yatakla-

  rınızı çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız insan*ları evinize sokmamalarıdır.

  Onların sizin üzerinizdeki hakları: Giy*dirmelerinde, yedirmelerinde onlara karşı en güzel şekilde davramanızdır." [Tirmizî]

  Daha önce iman bahsinde uzunca geç*miştir.[259]  4320- Hakîm bin Muâviye'den, o da ba*basından radiyallahu anh:

  Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e dedim ki:

  "Ey ALLAH'ın Resulü! Birimizin hanımının onun üzerindeki hakkı nedir?"

  "Yediğin zaman, ona yedirmen, giydiğin zaman ona giydirmen, vurduğun zaman yüze vurmaman, ona çirkinsin dememen, kendi evinin içinde müstesna olmak üzere onu yal*nız bırakmamandır" buyurdu. [Ebû Dâvud]

  Dedi ki: "(Arapça metinde geçen) lâ tu-kabbih'in mânâsı: "ALLAH seni çirkin kılsın!" demektir.[260]  4321- Abdullah bin Zem'a radiyallahu anh'dan:

  (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "Biriniz zevcesini, köle kamçılar gibi kamçılamasın. Daha sonra belki onunla cinsî ilişki kuracaktır." Ya da şöyle dedi:

  "Gün bitip gece geldiğinde onunla yata*caktır." [Buhârî, Müslim veTirmizî][261]

  4322- Enes radiyallahu anh'dan:

  Ebû Talha, Ümmü Süleym'i üstüne kapıyı kapayıp dövmeye başladı, ben kapının ardın*dan seslendim:

  "Bu yaşlı kadından ne istiyorsun? Neden onu dövüyorsun?" Kadın içeriden seslendi:

  "Bana yaşlı ve âciz diyorsun. ALLAH senin dizlerini âciz bıraksın!" [Taberânî][262]  4323- Ali radiyallahu anh'dan:

  Velîd bin Ukbe'nin hanımı gelip, dedi ki:

  "Ey ALLAH'ın Resulü! Velîd beni dövüyor." Şöyle buyurdu:

  "Ona: «ALLAH Resulü beni korumasına al*dı» de!" Çok geçmeden kadın dönüp geldi ve aynı şikayette bulundu:

  "Bunu söyleyince beni daha çok dövdü."

  Bunun üzerine elbisesinin ufak saçağını alıp ona verdi ve:

  "«ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sel*lem beni korumasına aldı» de!" buyurdu.

  Kadın gitti, çok geçmeden yine geldi ve

  "Beni daha da çok dövdü" dedi. Bunun üzerine ALLAH Resulü ellerini kaldırıp şöyle beddua etti:

  "ALLAHım! el-Velîd'i sana havale ediyo*rum, bana iki kere isyan edip günaha girdi."

  [İbn Ahmed, Bezzâr ve Ebû Ya'lâ.][263]  4324- İyâs bin Abdillah bin Ebî Zübâb ra*diyallahu anh'dan:

  (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "ALLAH' in cariyelerini (kadınlarınızı) döv*meyin!"

  Ömer ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip şöyle dedi:

  "Ey ALLAH'ın Resulü! Kadınlar kocalarına başkaldırdılar." Ondan sonra dövmeye izin verdi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aile efradında birçok kadınlar gelip şöyle dediler:

  "Kocalarımız bizi dövüyor." Bunun üzeri*ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöy*le buyurdu:

  "Muhammed ailesini birçok kadınlar zi*yaret edip kocalarının kendilerini dövdükleri*ni şikayet ediyorlar. Onlar (dövenler) en ha*yırlılarınız değildir." [Ebû Dâvud][264]
+ Yorum Gönder