+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Yanan müşteri malının hükmü Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Yanan müşteri malının hükmü

  Sual: bir müşterimiz tamir edip masraf yaptığımız malın parasını ödemedi bizde malı teslim etmedik defalarca aradığımız halde gelip malı teslim almadı param yok dedi iki yıl sonra depoda yangın çiktı herşeyle beraber o mallarda yandı şimdi malını istiyor tabi mal yok bizde ödeme gücüde yok napabiliriz islam fıkhına göre bunun hükmü nedir ? 2. menzil_guller
  Ya Hayy

  --->: yanan müşteri malının hükmü


  Reklam  Cevap: tazminat"Helâk olan şey mislî ise mislini, kıyemî ise kıymetini vermekten ibarettir" (bk. Mecelle, Madde, 416). el-Gazzâlî'nin (ö. 505/1111) tarifi şöyledir: "Bir şeyi geri vermek veya telef olmuş ise mislini ya da değerini bedel olarak vermektir" (el-Gazzâlî, el-Vecîz, Mısır, 1317/1899, l, 205). Kısaca tazminat, tazmini gereken şey mislî ise mislini, kıyemî ise değerini zarar görene vermektir

  Başkasının malını telef etmenin tazmin sorumlulugunu gerektirdigi şu hadiste belirlenir: "Zarar vermek, zarara zararla karşılık vermek yoktur" (İbn Mâce, Ahkâm, 17; Ahmed b. Hanbel, V, 327).

  Eşyanın telef edilmesinde, telef edenin kasıtlı veya hatalı olması arasında bir fark yoktur.
  Başkasına ait bir malı hukukî bir sebebe dayanmaksızın elinde bulunduran onu sahibine vermekle, mal telef olmuşsa bedelini tazmin etmekle yükümlü bulunur. Delili şu hadistir: "Başkasına ait bir malı alan, sahibine ödeyinceye kadar ondan sorumludur" (Ebû Dâvud, Büyû 88; Tirmizî, Büyû 39; İbn Mâce, Sadakât, 5).

+ Yorum Gönder