Konusunu Oylayın.: 6.his Nedir Dini Boyutu Varmıdır

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
6.his Nedir Dini Boyutu Varmıdır
 1. 29.Haziran.2010, 10:42
  1
  Misafir

  6.his Nedir Dini Boyutu Varmıdır

 2. 29.Haziran.2010, 10:42
  1
  kaderİM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  kaderİM
  Misafir  6 His Nedir Dini Boyutu Varmıdır

 3. 29.Haziran.2010, 17:08
  2
  meçhul_100
  ˙·٠• FiLiSTiN•٠·˙

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Mayıs.2007
  Üye No: 626
  Mesaj Sayısı: 2,159
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 53
  Yaş: 29
  Bulunduğu yer: Diyar-ı Sivas

  --->: 6.his Nedir Dini Boyutu Varmıdır
  Peygamberimiz (asv)'in altıncı hisle ilgili hadisi var mıdır?

  Hadislerde doğrudan “altıncı his” tabiri kullanılmamakla beraber, kullanılan feraset kelimesi bunu ifade edebilir.

  Sözgelimi, “Müminin ferasetinden çekinin, çünkü o Allah’ın nuruyla bakar, görür.”(Mecmauz-zevaid, 10/268) mealindeki hadiste yer alan feraset/firaset sözcüğü bir manada altıncı hissi ifade etmektedir.

  Diğer bir rivayette, Efendimiz (asv) şöyle buyurmuştur:

  “Allah’ın öyle kulları vardır ki, insanları tevessümle/ferasetle tanırlar.”(a.g.y).

  Tevessüm: Bazı ip uçları kullanılarak bir sonuca varmak anlamına gelir ki, alimler bunu da feraset (altıncı his) olarak değerlendirmişlerdir.


  Önsezi Hissi Kablel Vuku

  Bilindiği gibi asrımıza gelinceye kadar, madde ötesi varlıklar hakkında ilmî seviyedeki araştırmalar bugünkü buudlarıyla henüz gerçekleştirilmemişti Bununla beraber ilmî bir kariyer ifade etmese de, insanoğlu madde ötesi âlemlerle yakından alakadar oluyordu Bu da bize, her şeyin maddeye bağlı ve bağımlı olmadığını gösterme bakımından önemli bir referanstı

  Önceleri bir kısım insanlar, o günlerde izahı yapılamayan bir takım gizli kabiliyetler ve maharetler göstermişlerdir Ne var ki bunlar sadece maden ve su arayıcılığında, bir kısım hastalıkların teşhisinde, cinayet suçlularının tesbit edilişinde, çalınan eşyaların saklandığı yerlerinin tayininde, hırsızların izlerinin takibinde ve kaybolmuş insanların ortaya çıkarılması gibi hususlarda kullanılıyordu Bugünkü yaklaşım tamamen farklı ve fizik ötesi hadiselerin hayatımızla ne kadar içli-dışlı olmasıyla alakalı Hemen herkes farkında olsun veya olmasın başından geçmiş bir hayli esrarengiz hadise vardır Mesela, herhangi bir hadiseyi önceden hissetme veya zikredilen bir şahsın, üç-beş dakika sonra çıkıp-gelmesi, ilk defa karşılaştığı şahsı veya manzarayı önceden görmüş olma hissi birinin içinden geçenleri okuma, bir düşüncenin bir-kaç insan tarafından birden ifade edilmesi, olduğu gibi zuhur eden ilhamlar hepimizin başından geçen dünya kadar hadise vardır ki, bunların hiçbiri üzerinde ne düşünmüş ne konuşmuş ne de imâl-i fikretmişizdir Buna rağmen bu sırlı hususlar ve bu esrarengiz alaka bizlere daima bir takım gizli mesajlar sunmakta, hayatı ve kâinatı daha şuurlu bir şekilde duyup yaşamaya davet etmektedir

  Hayatı duyarak yaşayan ve bir kısım garip hadiselere maruz kalan insanın, belki de en çok karşılaştığı ve telestezinin bir buudu olan hiss-i kable'l-vukû (önsezi, hadiseleri önceden hissetme) mevzuu da yine rûhî duyularla ilgili ve madde ötesi varlıkların mevcudiyetine ayrı bir delil teşkil eder

  Önsezi ile ilgili yüzlerce, binlerce hatta yüzbinlerce misal bulmak mümkündür Biz burada sadece kendi dünyamıza ait birkaç misal ile yetineceğiz:

  İncelerden ince büyük bir kadın Hz Fatıma anamız, Efendimizin vefatından sonra, her günü bin ölümden daha ağır bir hicran ve ayrılığa ancak altı ay kadar dayanabildi Babasını kaybedince, âdeta semasının bütün yıldızları sönmüş ve onun için dünya, zindandan farksız bir hale gelmişti Son bir iki ayı da hep yatakta geçirmişti Ayağa kalkamayacak, hatta doğrulamayacak derecede hasta idi Ümmü Seleme validemiz (Efendimizin zevcât-ı tâhiresinden) ise başucundan ayrılmıyor, Allah Rasulü'nden (sav) geri kalan bu tek ve biricik emaneti gözü gibi koruyordu Saçlarını okşuyor, yüzünü, gözünü öpüyor ve her türlü hizmetinde bulunuyordu Belki o da bu yaptıklarıyla Allah Rasulü'nün rûhâniyatını hoşnud ve memnun etmeye çalışıyordu Şimdi hadiseyi, nurlu validemiz Ümmü Seleme'den dinleyelim:

  "Son günüydü Gözleri eskisi gibi pırıl pırıl yanıyor, her tarafından neşeli olduğu belli oluyordu Bir ara 'Artık ben kalkmayacağım, bana bir gusül abdesti aldırın' dedi Denileni yaptım Bana tekrar baktı ve neşe dolu bir eda ile 'Ben biraz sonra vefat edeceğim ve Sevgili Babama kavuşacağım Artık beni ikinci bir defa daha yıkamayın' dedi Aradan birkaç dakika ya geçmiş ya geçmemişti ki nur kadın vefat etti" (İbni Hacer, el-İsabe, 8/57,58; Ebu Nuaym, Hılye, 2/42,43)

  İşte Hz Fatıma (ra) vefat edeceği haberini verirken henüz ölümün manyetik alanına girmiş değildi Hatta sekerâta bile maruz kalmamıştı; acaba ölüm nasıl bir tebessüm ile kendisine görünmüştü ki, biraz sonra vefat edeceğini söylemişti

  Yine bunun benzeri bir hadiseyi de Tâhirü'l-Mevlevi anlatıyor: "İskilipli Atıf Hoca ile aynı kağuştaydık Hocanın ertesi gün mahkemesi vardı Bu yüzden durmadan müdafaa hazırlıyordu Derken sabah vakti yaklaşmış idi ki, yataktan kalktı ve gece geç vakitlere kadar hazırladığı müdâfaaları yırtıp atıverdi Niye böyle yaptığını sordum Şöyle cevap verdi: "Bu gece Peygamber Efendimizle (sav) müşerref oldum Bana: 'Atıf! Hala bize gelmek istemiyor musun?' dedi Ben de: 'İstiyorum Ya Rasulallah!' karşılığını verdim Artık kendimi müdafaa etmemin bir manası kalmadığı kanaatindeyim Zira bana gayri, sefer göründü, Rasulullaha kavuşacağım' dedi Hakikaten dediği gibi oldu O gün Atıf Hoca son duruşmasında hüküm giydi ve birkaç gün sonra da idam edildi"

  Şimdi İskilipli Atıf Hoca acaba, Efendimizle (sav) nasıl bir irtibat kurmuştur ve Allah Rasulü (sav) gaybî ifadesinde ona öleceğini ne şekilde bildirmişti ki o da müdâfaadan vazgeçivermişti? İşte bunların hiçbirini maddi sebepler ile izah kabil değildir

  Hz Fatih, iştiyakla Hz Ebu Eyyûb el-Ensâri'nin (ra) mübarek merkad (kabri)inin bulunmasını ister Zira bu, onda bir aşk, bir iştiyak haline gelmiştir Gayesinin tahakkuku için Akşemseddin'e müracaatta bulunur Akşemseddin murakabeye varır Ve o büyük sahabinin merkadini bu yolla tesbit eder

  Hz Ebu Eyyûb el-Ensârî hazretleri ile ilgili benim de bir hatıram var müsadenizle onu burada arzetmek istiyorum:

  Senelerce önce, Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerini ziyaretlerimden birinde ve tâm ziyaret esnasında içime -ihtimal onun oradaki huzuruyla alakalı- bazı şeyler geçmiş olacak ki, tam benim içimden bu duygular geçerken birden burnuma Cennet kokusu gibi bir koku geldi Uzun süre de kokunun tesiri geçmedi Sanki bu büyük sahabi bana, "Evet buradayım" der gibiydi Akşemseddin Hazretleri onu tam yerinde keşfetmişti Şimdi, ne Akşemseddin Hazretleri'nin keşfini ne de benim duyduğum o enfes güzel kokuyu madde ile izah etmek mümkün değildir Fakat bütün bunlar birer vak'a ve birer realitedir

  Allah'ın bildirmesi ile insanlar, "gayb" dediğimiz ve insan ilmine perdeli olan malumatları da bilebilmektedir

  İnsan ilminin muttali olamayacağı kadar uzak mazi ve istikbale ait hadiseler ''gayb" kabul edilmektedir Gaybı da Allah'tan başka hiç kimse bilemez Ancak bu ifadeyi çok iyi anlamak gerek "Gaybı sadece Allah bilir" demek Cenab-ı Hakk, gaybı kimseye bildirmez demek değildir Nitekim ayette bu husus açık ifade edilerek, istisna yapılmıştır "Gaybı bilen O'dur Gizli bilgisini kimseye göstermez Ancak razı olduğu elçiye gösterir O elçinin önüne ve arkasına gözetleyiciler koyar" (Cin, 72/25-26) denilmiştir Peygamber böylece Allah adına konuştuğunu ispat etmiş olacak ve bu da onun hesabına mu'cize sayılacaktır

  Diğer taraftan seviye farkı çok değişik olmakla beraber, Cenab-ı Hakk bazı veli kullarının da gözlerini açar, onlara, başkalarının göremedikleri noktaları gösterir Yani bazı kimseler fıtratlarında bu duyuya ait meleke mevcuttur Hatta bazı medyumlar da böyle bir ruhî melekeye sahip olarak yaratılmışlardır Onlar, da kendi cehd ve gayretleriyle, Cenab-ı Hakk'ın fıtratlarına yerleştirdiği bu melekeyi çalıştırır ve istikbale ait çok meseleleri hissedebilirler Ancak bunların hiçbiri, mutlak gaybı bilmek değildir Mutlak Gaybı bilmek, Allah'a mahsustur Peygamberlerin, velilerin ve medyumların bildikleri ise, mutlak gayba göre oldukça sınırlı ve mahduddur Ve yine bu da ancak Allâmü'l-Guyûb'un bildirmesiyledir Yoksa normal şartlarda ve beşeri ölçüler dahilinde, gaybı bilmek, maziyi ve istikbali, hadiseleriyle ihata etmek imkansızdır

  Kur'ân-ı Kerim, gaybe ait verdiği haberler ile beşerin dikkatlerini üzerine celbetmiş mû'ciz bir kitaptır Ne bir velinin ne de herhangi bir medyumun gaybtan haber verme hususunda Kur'ân'la boy ölçüşmesi imkansızdır Zira Kur'ân, Ezel ve Ebed Sultanı olan Cenâb-ı Hakk'ın kelâmıdır ve verdiği haberler de ezel ve ebed kaynaklıdır Bu meyanda Peygamber Efendimiz (sav) de zaman zaman, ilm-i gaybe mazhar olmuştur Ve mazhar olduğu bu lütuflar, O'nun nübüvvetinin birer mu'cizesi olarak addedilmiştir Peygamber Efendimizin (sav) dünya mihrabından, mazi ve müstakbelle alakalı bazı mu'cizevi haberlerinden birkaç misal arzedeceğiz

  Peygamberimizin Gaybı Bilmesi

  Kur'ân, Peygamberimize (sav) verilen bir mu'cize kitap olması hasebiyle, Efendimizin Kur'ân diliyle anlattığı bütün gaybî haberler, aynı zamanda O'nun peygamberliğini de te'yid eder Fakat bir de Efendimizin (sav), doğrudan doğruya kendi diliyle verdiği gaybi haberler vardır ki, biz daha ziyade burada ondan söz edeceğiz Zira şimdilerde telestezi diye anlaşılan hususlar ile alakalı en mühim vak'alar, önce bin bu kadar sene evvel, Efendimizden sadır olmuş ifadelerdir Bunlar elbette birer mu'cizedirler Ancak Peygamber Efendimiz (sav), bütün bunları söylerken kendinden söylemiş değildir O'nun bir beşer olarak bu gaybi ufuklara ulaşması söz konusu olamaz Halbuki öte yandan 14 asır önce söyledikleri bir bir vaki olmuştur Bütün bu hâdiseleri ve mucize olarak cereyan eden hadiseleri maddi şeylerle izah etmeye imkan yoktur Öyleyse, Allah Rasulü'nün verdiği gaybi haberlerin aynen zûhuru, bir bakıma madde ötesi varlıkların isbatına da bir delil teşkil eder

  Peygamber Efendimizin (sav) gaybi haberlerini iki ana grupta toplamak mümkündür Bunlardan birincisi kendi devrine ait verdiği gaybi haberler ve vakti gelince bunların tahakkuk etmesi, ikincisi ise yakın ve uzak istikbale dair verdiği haberler ve bunların günü geldikçe zuhurudur Efendimizin bu tarzda gaybi haberleri oldukça fazladır Ama biz burada, her iki ana gruptan iki misalle iktifa edip diğerlerinin ise kaynaklarını göstermekle iktifa edeceğiz

  1) Peygamberimizin Kendi Devrine Ait Verdiği Gaybi Haberler

  a) Senin Baban Hüzafe'dir

  Başta Buhari ve Müslim olmak üzere bütün hadis kitapları ittifakla şu hususu kaydediyorlar: Birgün Allah Rasulü minbere çıkmışlardı Gaybî aleme ait bir kısım haberler veriyorlardı Bu esnada bir hayli de celalli görünüyorlardı Bir ara "Bugün bana istediğinizi sorun" buyurdular Herkes birşeyler soruyor, o da cevap veriyordu Tam o esnada bir genç ayağa kalktı, "Benim babam kim ya Rasulallah!" diye sordu Hakkında dedikodu ediliyordu Babası olmadığı yolundaki bu dedikodular burnunu kızartıyordu ve insanların yüzlerine rahatça bakamıyordu Bugün bir fırsat bulmuştu ve işte onu soracak ve bundan sonra o ezici bakışlardan kurtulacaktı Efendimiz şöyle cevap verdi: "Senin baban Hüzafe'dir" Genç artık müsterihtir Aldığı cevap onu memnun etmişti Bundan böyle o da bir babaya nispet edilerek çağrılacaktı "Abdullah b Hüzafet'üs-Sehmi (ra)" şanlı ve samimi bir sahabi

  Allah Rasûlü (sav) minber üzerinde celalli bir vaziyette ve herkese birşeyler anlatıyor Bu arada, sorulan sorulara da, gaybâşina bir üslupla cevaplar veriyordu Rasûlullah'ın neden celallendiğini bilemiyoruz ama, Hz Ömer birden ayağa kalkıp, Allah Rasûlü'ne hitaben sanki O gaybi bilmese de O'na inandıklarını dile getirir bir eda ile: "Biz rab olarak Allah'tan, din olarak İslâm'dan ve peygamberimiz olarak da Hz Muhammed'den (sav) razıyız" (1) dediğine şahit oluyoruz ki, onun bu ince ve manidar sözleri, Efendimizi (sav) yatıştırmıştır

  Peygamber Efendimizin (sav) mesciddeki istikbale ve gayba ait bir kısım haberler vermesi, mescidi dolduran binlerce sahabî huzurunda meydana geliyordu Ve bütün sahabî Allah Rasûlü'nün (sav) dediklerini aynen tasdik ediyor ve adeta sükûtlarıyla da "sadakte" (el-Hak, doğru söyledin ey Allah'ın Rasûlü) diyorlardı

  b) Tek Tek Yerlerini Gösteriyordu

  Ve yine Kütüb-i Sitte ashabından rivayet edilen bir hadise göre sahabi anlatıyor: Bedir'de bulunuyorduk Allah Rasûlü, muharebe adına stratejisini tam tesbit etmiş, kavganın cereyan edeceği yerleri dolaşıyordu Bir ara gözleri yine gayba ait perdenin verasına kaydı ve bakışları istikbale uzandı Bazı yerleri eliyle işaret ediyor; burası Ebu Cehl'in öldürüleceği yer, şurası Utbe'nin, şurası Şeybe'nin ve şurası da Velid'in sırtının yere geleceği yer Ve daha birçok isim Muharebeden sonra hadisi rivayet eden sahabi kasemle şunu anlatıyor: "Allah Rasûlü (sav) nereyi kim için işaret etmişse, hepsini işaret edilen o yerlerde ölü olarak bulduk" (2)

  Beşer aklıyla kavranması imkansız bu kabil hadiseler, bugünün insanları için dahi mesajlar vermekte ve 14 asır sonraki nesillere "Sadakte ve bil hakki natakte ; doğru söyledin Ve Hakk'tan başka da konuşmadın" dedirtmektedir

  c) Biraz Sonra Buraya Bir İnsan Gelecek

  Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde şöyle bir hadisenin nakledildiğini görüyoruz: Allah Rasûlü (sav) ashabıyla mescidde oturuyor Bir ara, şöyle buyuruyor: "Biraz sonra, buraya, nâsiyesi, yüzü temiz bir insan gelecek; şu kapıdan, içeriye girecek O Yemen'in en hayırlılarındandır Ve alnında meleğin elini sürdüğü bir iz taşımaktadır" Bir müddet sonra, aynen Allah Rasûlü (sav)'nün haber verdiği tipte bir insan gelip O'nun huzurunda diz çöküyor ve Müslüman olduğunu ilan ediyor Tertemiz, pırıl pırıl, görkemli ve edeb âbidesi bu insan, Abdullah bin Cerir el-Becelî'den başkası değildir (3)

  2) Efendimizin Yakın Ve Uzak İstikbale Ait Verdiği Gaybi Haberler

  a) Fatıma Annemizin Vefatını Bildirmesi

  Yine birgün Efendimiz (sav), irtihaline sebep olan rahatsızlığı günlerinden birinde, o incelerden ince, oturuşu, kalkışı ve derin bakışlarıyla aynen babasına benzeyen anamız Hz Fatıma'yı yanına çağırdı ve eğilip kulağına bir şeyler fısıldadı Hz Fatıma öyle ağladı öyle feryad-u figan etti ki, bu ancak, İnsanlığın İftihar Tablosunun gurûbuyla yorumlanabilirdi Bir süre sonra Allah Rasûlü (sav) yine onun kulağına birşeyler fısıldadı Bu sefer de öyle sevindi ki, onu karşıdan görenler, kendisine bütün Cennet kapılarının açıldığını zannederlerdi Bu hadise Hz Aişe validemizin gözünden kaçmamıştı Biraz sonra bunun sebebini sordu ama, Hz Fatıma validemiz, bunun Allah Rasûlü'ne ait bir sır olduğunu, dolayısıyla da açıklayamayacağını söyleyerek onu cevapsız bıraktı Allah Rasûlü'nün vefatından sonra Hz Aişe validemiz tekrar sorunca, Fatıma anamız da şöyle cevap verdi: "Birinci defada bana, kendisinin vefat edeceğini söylemişti O'nun için ağlamıştım İkinci defa ise bana, kendi ailesi içinde, O'na en erken kavuşacak insanın, ben olduğum müjdesini vermişti Ve işte onun için de sevindim" (4) demiştir

  Evet, Hz Fatıma anamızın vefat-ı nebiden altı ay sonra vefat etmesi, aynen haber verdiği gibi vaki olmuş ve bu gaybî haberi tasdik etmiştir

  b) Hz Hasan'ın Feragatı

  Kütüb-ü Sitte ricâlinin ekseriyetinin rivâyet ettiği bir hadiste Allah Rasûlü, hutbe îrad ederken Hz Hasan'a (ra) işaretle şöyle buyurmuşlardı: "Bu benim evlâdım Hasan O seyyiddir Allah (cc) onunla iki büyük cemaati birbiriyle sulh ettirecektir" (5) Evet O, kerim oğlu kerim, Allah Rasûlü'nün evladı ve tam bir efendidir Bir gün kendisine tevdî edilen hilâfet ve saltanatı, sadece ümmet arasında tefrikaya sebebiyet vermemek için terkederken, nasıl bir seyyid olduğunu mutlaka gösterecektir Aradan geçen yirmibeş-otuz sene Allah Rasûlü'nü doğrulamıştı

  Hz Ali'den sonra Emeviler karşılarında Hz Hasan'ı buldular Ancak bir sulh ve sükûn insanı olan Hz Hasan bütün haklarından feragat ettiğini ilân ederek, birbirine girmek üzere olan iki İslam ordusunu uçurumun kenarından geriye döndürdü ve sulhda buluşturdu Burada bilhassa şu hususa dikkatinizi çekmek istiyorum: Efendimiz (sav) Hz Hasan'a ait bu hadiseyi haber verdiğinde, o, henüz küçük bir çocuktu Belki o gün Allah Rasûlü'nün işaret ettiği hadiseyi bile anlayacak yaşta değildi Yani o, Allah'ın Rasûlü böyle dedi diye bu işi yapmış değildir Bilâkis Rasûlullah onun öyle olacağını bildiği için bu gaybî sözü sarfetmişti

  [1] Buhari, İlim 28,29; Mevakit 11; Tefsir 5,12; Fiten, 15; İ'tisam, 3; Müslim, Fezail, 134-138
  [2] Müslim, Cihad 83; Cennet, 76; Ebu Davud, Cihad 115; Nesei, Cenaiz 117
  [3] Müsned, 4/359,363
  [4] Müslim, Fezailü's-Sahabe 97-99; Buhari, Menakıb 25; Fezailü Ashabi'n-Nebi 12; İzti'zan 43
  [5] Buhari, Fiten 20; Sulh 9; Menakib 25; Darimi, Sünnet 12; Tirmizi, Menakib 25

  M Gülen
  Selam ve dua ile
  Sorularla İslamiyet Editör


 4. 29.Haziran.2010, 17:08
  2
  ˙·٠• FiLiSTiN•٠·˙  Peygamberimiz (asv)'in altıncı hisle ilgili hadisi var mıdır?

  Hadislerde doğrudan “altıncı his” tabiri kullanılmamakla beraber, kullanılan feraset kelimesi bunu ifade edebilir.

  Sözgelimi, “Müminin ferasetinden çekinin, çünkü o Allah’ın nuruyla bakar, görür.”(Mecmauz-zevaid, 10/268) mealindeki hadiste yer alan feraset/firaset sözcüğü bir manada altıncı hissi ifade etmektedir.

  Diğer bir rivayette, Efendimiz (asv) şöyle buyurmuştur:

  “Allah’ın öyle kulları vardır ki, insanları tevessümle/ferasetle tanırlar.”(a.g.y).

  Tevessüm: Bazı ip uçları kullanılarak bir sonuca varmak anlamına gelir ki, alimler bunu da feraset (altıncı his) olarak değerlendirmişlerdir.


  Önsezi Hissi Kablel Vuku

  Bilindiği gibi asrımıza gelinceye kadar, madde ötesi varlıklar hakkında ilmî seviyedeki araştırmalar bugünkü buudlarıyla henüz gerçekleştirilmemişti Bununla beraber ilmî bir kariyer ifade etmese de, insanoğlu madde ötesi âlemlerle yakından alakadar oluyordu Bu da bize, her şeyin maddeye bağlı ve bağımlı olmadığını gösterme bakımından önemli bir referanstı

  Önceleri bir kısım insanlar, o günlerde izahı yapılamayan bir takım gizli kabiliyetler ve maharetler göstermişlerdir Ne var ki bunlar sadece maden ve su arayıcılığında, bir kısım hastalıkların teşhisinde, cinayet suçlularının tesbit edilişinde, çalınan eşyaların saklandığı yerlerinin tayininde, hırsızların izlerinin takibinde ve kaybolmuş insanların ortaya çıkarılması gibi hususlarda kullanılıyordu Bugünkü yaklaşım tamamen farklı ve fizik ötesi hadiselerin hayatımızla ne kadar içli-dışlı olmasıyla alakalı Hemen herkes farkında olsun veya olmasın başından geçmiş bir hayli esrarengiz hadise vardır Mesela, herhangi bir hadiseyi önceden hissetme veya zikredilen bir şahsın, üç-beş dakika sonra çıkıp-gelmesi, ilk defa karşılaştığı şahsı veya manzarayı önceden görmüş olma hissi birinin içinden geçenleri okuma, bir düşüncenin bir-kaç insan tarafından birden ifade edilmesi, olduğu gibi zuhur eden ilhamlar hepimizin başından geçen dünya kadar hadise vardır ki, bunların hiçbiri üzerinde ne düşünmüş ne konuşmuş ne de imâl-i fikretmişizdir Buna rağmen bu sırlı hususlar ve bu esrarengiz alaka bizlere daima bir takım gizli mesajlar sunmakta, hayatı ve kâinatı daha şuurlu bir şekilde duyup yaşamaya davet etmektedir

  Hayatı duyarak yaşayan ve bir kısım garip hadiselere maruz kalan insanın, belki de en çok karşılaştığı ve telestezinin bir buudu olan hiss-i kable'l-vukû (önsezi, hadiseleri önceden hissetme) mevzuu da yine rûhî duyularla ilgili ve madde ötesi varlıkların mevcudiyetine ayrı bir delil teşkil eder

  Önsezi ile ilgili yüzlerce, binlerce hatta yüzbinlerce misal bulmak mümkündür Biz burada sadece kendi dünyamıza ait birkaç misal ile yetineceğiz:

  İncelerden ince büyük bir kadın Hz Fatıma anamız, Efendimizin vefatından sonra, her günü bin ölümden daha ağır bir hicran ve ayrılığa ancak altı ay kadar dayanabildi Babasını kaybedince, âdeta semasının bütün yıldızları sönmüş ve onun için dünya, zindandan farksız bir hale gelmişti Son bir iki ayı da hep yatakta geçirmişti Ayağa kalkamayacak, hatta doğrulamayacak derecede hasta idi Ümmü Seleme validemiz (Efendimizin zevcât-ı tâhiresinden) ise başucundan ayrılmıyor, Allah Rasulü'nden (sav) geri kalan bu tek ve biricik emaneti gözü gibi koruyordu Saçlarını okşuyor, yüzünü, gözünü öpüyor ve her türlü hizmetinde bulunuyordu Belki o da bu yaptıklarıyla Allah Rasulü'nün rûhâniyatını hoşnud ve memnun etmeye çalışıyordu Şimdi hadiseyi, nurlu validemiz Ümmü Seleme'den dinleyelim:

  "Son günüydü Gözleri eskisi gibi pırıl pırıl yanıyor, her tarafından neşeli olduğu belli oluyordu Bir ara 'Artık ben kalkmayacağım, bana bir gusül abdesti aldırın' dedi Denileni yaptım Bana tekrar baktı ve neşe dolu bir eda ile 'Ben biraz sonra vefat edeceğim ve Sevgili Babama kavuşacağım Artık beni ikinci bir defa daha yıkamayın' dedi Aradan birkaç dakika ya geçmiş ya geçmemişti ki nur kadın vefat etti" (İbni Hacer, el-İsabe, 8/57,58; Ebu Nuaym, Hılye, 2/42,43)

  İşte Hz Fatıma (ra) vefat edeceği haberini verirken henüz ölümün manyetik alanına girmiş değildi Hatta sekerâta bile maruz kalmamıştı; acaba ölüm nasıl bir tebessüm ile kendisine görünmüştü ki, biraz sonra vefat edeceğini söylemişti

  Yine bunun benzeri bir hadiseyi de Tâhirü'l-Mevlevi anlatıyor: "İskilipli Atıf Hoca ile aynı kağuştaydık Hocanın ertesi gün mahkemesi vardı Bu yüzden durmadan müdafaa hazırlıyordu Derken sabah vakti yaklaşmış idi ki, yataktan kalktı ve gece geç vakitlere kadar hazırladığı müdâfaaları yırtıp atıverdi Niye böyle yaptığını sordum Şöyle cevap verdi: "Bu gece Peygamber Efendimizle (sav) müşerref oldum Bana: 'Atıf! Hala bize gelmek istemiyor musun?' dedi Ben de: 'İstiyorum Ya Rasulallah!' karşılığını verdim Artık kendimi müdafaa etmemin bir manası kalmadığı kanaatindeyim Zira bana gayri, sefer göründü, Rasulullaha kavuşacağım' dedi Hakikaten dediği gibi oldu O gün Atıf Hoca son duruşmasında hüküm giydi ve birkaç gün sonra da idam edildi"

  Şimdi İskilipli Atıf Hoca acaba, Efendimizle (sav) nasıl bir irtibat kurmuştur ve Allah Rasulü (sav) gaybî ifadesinde ona öleceğini ne şekilde bildirmişti ki o da müdâfaadan vazgeçivermişti? İşte bunların hiçbirini maddi sebepler ile izah kabil değildir

  Hz Fatih, iştiyakla Hz Ebu Eyyûb el-Ensâri'nin (ra) mübarek merkad (kabri)inin bulunmasını ister Zira bu, onda bir aşk, bir iştiyak haline gelmiştir Gayesinin tahakkuku için Akşemseddin'e müracaatta bulunur Akşemseddin murakabeye varır Ve o büyük sahabinin merkadini bu yolla tesbit eder

  Hz Ebu Eyyûb el-Ensârî hazretleri ile ilgili benim de bir hatıram var müsadenizle onu burada arzetmek istiyorum:

  Senelerce önce, Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerini ziyaretlerimden birinde ve tâm ziyaret esnasında içime -ihtimal onun oradaki huzuruyla alakalı- bazı şeyler geçmiş olacak ki, tam benim içimden bu duygular geçerken birden burnuma Cennet kokusu gibi bir koku geldi Uzun süre de kokunun tesiri geçmedi Sanki bu büyük sahabi bana, "Evet buradayım" der gibiydi Akşemseddin Hazretleri onu tam yerinde keşfetmişti Şimdi, ne Akşemseddin Hazretleri'nin keşfini ne de benim duyduğum o enfes güzel kokuyu madde ile izah etmek mümkün değildir Fakat bütün bunlar birer vak'a ve birer realitedir

  Allah'ın bildirmesi ile insanlar, "gayb" dediğimiz ve insan ilmine perdeli olan malumatları da bilebilmektedir

  İnsan ilminin muttali olamayacağı kadar uzak mazi ve istikbale ait hadiseler ''gayb" kabul edilmektedir Gaybı da Allah'tan başka hiç kimse bilemez Ancak bu ifadeyi çok iyi anlamak gerek "Gaybı sadece Allah bilir" demek Cenab-ı Hakk, gaybı kimseye bildirmez demek değildir Nitekim ayette bu husus açık ifade edilerek, istisna yapılmıştır "Gaybı bilen O'dur Gizli bilgisini kimseye göstermez Ancak razı olduğu elçiye gösterir O elçinin önüne ve arkasına gözetleyiciler koyar" (Cin, 72/25-26) denilmiştir Peygamber böylece Allah adına konuştuğunu ispat etmiş olacak ve bu da onun hesabına mu'cize sayılacaktır

  Diğer taraftan seviye farkı çok değişik olmakla beraber, Cenab-ı Hakk bazı veli kullarının da gözlerini açar, onlara, başkalarının göremedikleri noktaları gösterir Yani bazı kimseler fıtratlarında bu duyuya ait meleke mevcuttur Hatta bazı medyumlar da böyle bir ruhî melekeye sahip olarak yaratılmışlardır Onlar, da kendi cehd ve gayretleriyle, Cenab-ı Hakk'ın fıtratlarına yerleştirdiği bu melekeyi çalıştırır ve istikbale ait çok meseleleri hissedebilirler Ancak bunların hiçbiri, mutlak gaybı bilmek değildir Mutlak Gaybı bilmek, Allah'a mahsustur Peygamberlerin, velilerin ve medyumların bildikleri ise, mutlak gayba göre oldukça sınırlı ve mahduddur Ve yine bu da ancak Allâmü'l-Guyûb'un bildirmesiyledir Yoksa normal şartlarda ve beşeri ölçüler dahilinde, gaybı bilmek, maziyi ve istikbali, hadiseleriyle ihata etmek imkansızdır

  Kur'ân-ı Kerim, gaybe ait verdiği haberler ile beşerin dikkatlerini üzerine celbetmiş mû'ciz bir kitaptır Ne bir velinin ne de herhangi bir medyumun gaybtan haber verme hususunda Kur'ân'la boy ölçüşmesi imkansızdır Zira Kur'ân, Ezel ve Ebed Sultanı olan Cenâb-ı Hakk'ın kelâmıdır ve verdiği haberler de ezel ve ebed kaynaklıdır Bu meyanda Peygamber Efendimiz (sav) de zaman zaman, ilm-i gaybe mazhar olmuştur Ve mazhar olduğu bu lütuflar, O'nun nübüvvetinin birer mu'cizesi olarak addedilmiştir Peygamber Efendimizin (sav) dünya mihrabından, mazi ve müstakbelle alakalı bazı mu'cizevi haberlerinden birkaç misal arzedeceğiz

  Peygamberimizin Gaybı Bilmesi

  Kur'ân, Peygamberimize (sav) verilen bir mu'cize kitap olması hasebiyle, Efendimizin Kur'ân diliyle anlattığı bütün gaybî haberler, aynı zamanda O'nun peygamberliğini de te'yid eder Fakat bir de Efendimizin (sav), doğrudan doğruya kendi diliyle verdiği gaybi haberler vardır ki, biz daha ziyade burada ondan söz edeceğiz Zira şimdilerde telestezi diye anlaşılan hususlar ile alakalı en mühim vak'alar, önce bin bu kadar sene evvel, Efendimizden sadır olmuş ifadelerdir Bunlar elbette birer mu'cizedirler Ancak Peygamber Efendimiz (sav), bütün bunları söylerken kendinden söylemiş değildir O'nun bir beşer olarak bu gaybi ufuklara ulaşması söz konusu olamaz Halbuki öte yandan 14 asır önce söyledikleri bir bir vaki olmuştur Bütün bu hâdiseleri ve mucize olarak cereyan eden hadiseleri maddi şeylerle izah etmeye imkan yoktur Öyleyse, Allah Rasulü'nün verdiği gaybi haberlerin aynen zûhuru, bir bakıma madde ötesi varlıkların isbatına da bir delil teşkil eder

  Peygamber Efendimizin (sav) gaybi haberlerini iki ana grupta toplamak mümkündür Bunlardan birincisi kendi devrine ait verdiği gaybi haberler ve vakti gelince bunların tahakkuk etmesi, ikincisi ise yakın ve uzak istikbale dair verdiği haberler ve bunların günü geldikçe zuhurudur Efendimizin bu tarzda gaybi haberleri oldukça fazladır Ama biz burada, her iki ana gruptan iki misalle iktifa edip diğerlerinin ise kaynaklarını göstermekle iktifa edeceğiz

  1) Peygamberimizin Kendi Devrine Ait Verdiği Gaybi Haberler

  a) Senin Baban Hüzafe'dir

  Başta Buhari ve Müslim olmak üzere bütün hadis kitapları ittifakla şu hususu kaydediyorlar: Birgün Allah Rasulü minbere çıkmışlardı Gaybî aleme ait bir kısım haberler veriyorlardı Bu esnada bir hayli de celalli görünüyorlardı Bir ara "Bugün bana istediğinizi sorun" buyurdular Herkes birşeyler soruyor, o da cevap veriyordu Tam o esnada bir genç ayağa kalktı, "Benim babam kim ya Rasulallah!" diye sordu Hakkında dedikodu ediliyordu Babası olmadığı yolundaki bu dedikodular burnunu kızartıyordu ve insanların yüzlerine rahatça bakamıyordu Bugün bir fırsat bulmuştu ve işte onu soracak ve bundan sonra o ezici bakışlardan kurtulacaktı Efendimiz şöyle cevap verdi: "Senin baban Hüzafe'dir" Genç artık müsterihtir Aldığı cevap onu memnun etmişti Bundan böyle o da bir babaya nispet edilerek çağrılacaktı "Abdullah b Hüzafet'üs-Sehmi (ra)" şanlı ve samimi bir sahabi

  Allah Rasûlü (sav) minber üzerinde celalli bir vaziyette ve herkese birşeyler anlatıyor Bu arada, sorulan sorulara da, gaybâşina bir üslupla cevaplar veriyordu Rasûlullah'ın neden celallendiğini bilemiyoruz ama, Hz Ömer birden ayağa kalkıp, Allah Rasûlü'ne hitaben sanki O gaybi bilmese de O'na inandıklarını dile getirir bir eda ile: "Biz rab olarak Allah'tan, din olarak İslâm'dan ve peygamberimiz olarak da Hz Muhammed'den (sav) razıyız" (1) dediğine şahit oluyoruz ki, onun bu ince ve manidar sözleri, Efendimizi (sav) yatıştırmıştır

  Peygamber Efendimizin (sav) mesciddeki istikbale ve gayba ait bir kısım haberler vermesi, mescidi dolduran binlerce sahabî huzurunda meydana geliyordu Ve bütün sahabî Allah Rasûlü'nün (sav) dediklerini aynen tasdik ediyor ve adeta sükûtlarıyla da "sadakte" (el-Hak, doğru söyledin ey Allah'ın Rasûlü) diyorlardı

  b) Tek Tek Yerlerini Gösteriyordu

  Ve yine Kütüb-i Sitte ashabından rivayet edilen bir hadise göre sahabi anlatıyor: Bedir'de bulunuyorduk Allah Rasûlü, muharebe adına stratejisini tam tesbit etmiş, kavganın cereyan edeceği yerleri dolaşıyordu Bir ara gözleri yine gayba ait perdenin verasına kaydı ve bakışları istikbale uzandı Bazı yerleri eliyle işaret ediyor; burası Ebu Cehl'in öldürüleceği yer, şurası Utbe'nin, şurası Şeybe'nin ve şurası da Velid'in sırtının yere geleceği yer Ve daha birçok isim Muharebeden sonra hadisi rivayet eden sahabi kasemle şunu anlatıyor: "Allah Rasûlü (sav) nereyi kim için işaret etmişse, hepsini işaret edilen o yerlerde ölü olarak bulduk" (2)

  Beşer aklıyla kavranması imkansız bu kabil hadiseler, bugünün insanları için dahi mesajlar vermekte ve 14 asır sonraki nesillere "Sadakte ve bil hakki natakte ; doğru söyledin Ve Hakk'tan başka da konuşmadın" dedirtmektedir

  c) Biraz Sonra Buraya Bir İnsan Gelecek

  Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde şöyle bir hadisenin nakledildiğini görüyoruz: Allah Rasûlü (sav) ashabıyla mescidde oturuyor Bir ara, şöyle buyuruyor: "Biraz sonra, buraya, nâsiyesi, yüzü temiz bir insan gelecek; şu kapıdan, içeriye girecek O Yemen'in en hayırlılarındandır Ve alnında meleğin elini sürdüğü bir iz taşımaktadır" Bir müddet sonra, aynen Allah Rasûlü (sav)'nün haber verdiği tipte bir insan gelip O'nun huzurunda diz çöküyor ve Müslüman olduğunu ilan ediyor Tertemiz, pırıl pırıl, görkemli ve edeb âbidesi bu insan, Abdullah bin Cerir el-Becelî'den başkası değildir (3)

  2) Efendimizin Yakın Ve Uzak İstikbale Ait Verdiği Gaybi Haberler

  a) Fatıma Annemizin Vefatını Bildirmesi

  Yine birgün Efendimiz (sav), irtihaline sebep olan rahatsızlığı günlerinden birinde, o incelerden ince, oturuşu, kalkışı ve derin bakışlarıyla aynen babasına benzeyen anamız Hz Fatıma'yı yanına çağırdı ve eğilip kulağına bir şeyler fısıldadı Hz Fatıma öyle ağladı öyle feryad-u figan etti ki, bu ancak, İnsanlığın İftihar Tablosunun gurûbuyla yorumlanabilirdi Bir süre sonra Allah Rasûlü (sav) yine onun kulağına birşeyler fısıldadı Bu sefer de öyle sevindi ki, onu karşıdan görenler, kendisine bütün Cennet kapılarının açıldığını zannederlerdi Bu hadise Hz Aişe validemizin gözünden kaçmamıştı Biraz sonra bunun sebebini sordu ama, Hz Fatıma validemiz, bunun Allah Rasûlü'ne ait bir sır olduğunu, dolayısıyla da açıklayamayacağını söyleyerek onu cevapsız bıraktı Allah Rasûlü'nün vefatından sonra Hz Aişe validemiz tekrar sorunca, Fatıma anamız da şöyle cevap verdi: "Birinci defada bana, kendisinin vefat edeceğini söylemişti O'nun için ağlamıştım İkinci defa ise bana, kendi ailesi içinde, O'na en erken kavuşacak insanın, ben olduğum müjdesini vermişti Ve işte onun için de sevindim" (4) demiştir

  Evet, Hz Fatıma anamızın vefat-ı nebiden altı ay sonra vefat etmesi, aynen haber verdiği gibi vaki olmuş ve bu gaybî haberi tasdik etmiştir

  b) Hz Hasan'ın Feragatı

  Kütüb-ü Sitte ricâlinin ekseriyetinin rivâyet ettiği bir hadiste Allah Rasûlü, hutbe îrad ederken Hz Hasan'a (ra) işaretle şöyle buyurmuşlardı: "Bu benim evlâdım Hasan O seyyiddir Allah (cc) onunla iki büyük cemaati birbiriyle sulh ettirecektir" (5) Evet O, kerim oğlu kerim, Allah Rasûlü'nün evladı ve tam bir efendidir Bir gün kendisine tevdî edilen hilâfet ve saltanatı, sadece ümmet arasında tefrikaya sebebiyet vermemek için terkederken, nasıl bir seyyid olduğunu mutlaka gösterecektir Aradan geçen yirmibeş-otuz sene Allah Rasûlü'nü doğrulamıştı

  Hz Ali'den sonra Emeviler karşılarında Hz Hasan'ı buldular Ancak bir sulh ve sükûn insanı olan Hz Hasan bütün haklarından feragat ettiğini ilân ederek, birbirine girmek üzere olan iki İslam ordusunu uçurumun kenarından geriye döndürdü ve sulhda buluşturdu Burada bilhassa şu hususa dikkatinizi çekmek istiyorum: Efendimiz (sav) Hz Hasan'a ait bu hadiseyi haber verdiğinde, o, henüz küçük bir çocuktu Belki o gün Allah Rasûlü'nün işaret ettiği hadiseyi bile anlayacak yaşta değildi Yani o, Allah'ın Rasûlü böyle dedi diye bu işi yapmış değildir Bilâkis Rasûlullah onun öyle olacağını bildiği için bu gaybî sözü sarfetmişti

  [1] Buhari, İlim 28,29; Mevakit 11; Tefsir 5,12; Fiten, 15; İ'tisam, 3; Müslim, Fezail, 134-138
  [2] Müslim, Cihad 83; Cennet, 76; Ebu Davud, Cihad 115; Nesei, Cenaiz 117
  [3] Müsned, 4/359,363
  [4] Müslim, Fezailü's-Sahabe 97-99; Buhari, Menakıb 25; Fezailü Ashabi'n-Nebi 12; İzti'zan 43
  [5] Buhari, Fiten 20; Sulh 9; Menakib 25; Darimi, Sünnet 12; Tirmizi, Menakib 25

  M Gülen
  Selam ve dua ile
  Sorularla İslamiyet Editör
+ Yorum Gönder