Konusunu Oylayın.: Dua ederken ısrar etmek... ısrarlı bir şekilde dua edip sonucunu Allah’a havale etmemiz gerekir

5 üzerinden 4.50 | Toplam : 6 kişi
Dua ederken ısrar etmek... ısrarlı bir şekilde dua edip sonucunu Allah’a havale etmemiz gerekir
 1. 23.Haziran.2010, 10:41
  1
  Misafir

  Dua ederken ısrar etmek... ısrarlı bir şekilde dua edip sonucunu Allah’a havale etmemiz gerekir


  Dua ederken ısrar etmek... ısrarlı bir şekilde dua edip sonucunu Allah’a havale etmemiz gerekir Mumsema DUA

  Duanın kabul şeklini ve zamanını kendimizce yorumlamamamız gerekmektedir. İstediğimiz şeyin bizim hakkımızda ne kadar hayırlı olup olmadığını bilmediğimiz için biz sadece ısrarlı bir şekilde dua edip sonucunu Allah’a havale etmemiz gerekir.
  24 Haziran 2009 02:30  İnsanoğlunun çaresiz kaldığı zamanları olmuştur. Başka çıkar yolu kalmayınca da mecburen Allah’a iltica etme gereği duyar. Asıl olan kulun, her şarta ve zamanda onu yoktan var eden Allah’a ilticasıdır. O zaman her şartta dua etmesi istenilendir. Yüce Allah duada bulunmayan kuluna Resulü vasıtasıyla bakın nasıl ihtarda bulunmaktadır:

  “Cenabı–ı Allah buyurmuştur ki: “Kim bana dua etmezse ona gadab ederim.” (1) Zira bu hal ya gafletten yahut kibirden ileri gelir”

  Dua hem ihtiyaçtır. Hem de bir emir niteliğindedir.
  “O daima yaşayandır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O halde O’na Dininde ihlâs (ve samimiyet) erbabı olarak “Hamd olsun kâinatın Rabbi olan Allah’a” (diye) dua edin... (Mü’min Sûresi/65)

  Yine başka bir ayeti kerimede Yüce Allah ısrarla duada bulunmamızı emrederek duanın kabul olma garantisini vermektedir:

  "Şayet kullarım, sana benden sordularsa, gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince, duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki, doğru yola gidebilsinler." (Bakara 186)

  Duanın kabul şeklini ve zamanını kendimizce yorumlamamamız gerekmektedir. İstediğimiz şeyin bizim hakkımızda ne kadar hayırlı olup olmadığını bilmediğimiz için biz sadece ısrarlı bir şekilde dua edip sonucunu Allah’a havale etmemiz gerekmektedir. “Cenâb–ı Hak, duada fazla ısrar edenleri sever.” (2)

  “Sizden herhangi biriniz 'dua ettim de kabul olunmadı' diyerek acele etmedikçe duası kabul olunur" (3)

  Duanın kabulü denince aklımıza bizim istediklerimiz mutlaka olacaktır fikri gelmemelidir. Dua edene duası karşılığında bir lütufta bulunulacağı belirtilmiştir:

  “Eğer bir kul, Cenâb–ı Hakk’a bir hususta dua eder de icabet olunmazsa onun yerine bir hasene, yani bir sevap yazılır.” (4)

  Duası kabul olunmakta öncelikli kimseler, makbul zamanlar, işaret edilerek bize duada da yol haritası çizilmiştir:

  “Bir babanın oğlu için duası, bir peygamberin ümmeti hakkındaki duası gibi makbuldür.” (5) “İyilik görenlerin iyilik gördükleri kimseler hakkında ettikleri hayır duaları reddolunmaz.” (6)
  “Ezan ile ikamet arasında yapılan dua müstecâbdır. Bu arada hemen dua ediniz.”(7)
  “Kaderden sakınmak kaderi def etmez. Lâkin Salihlerin duası, nüzul etmiş ve edecek olan elem ve musîbeti def etmeğe ve kaldırmağa medâr olur. İş böyle olunca ey Allah’ın kulları, duâ ediniz.” (8)
  “Bir farz namazını huşu ile eda eden kimsenin o namazın akabinde vaki olacak bir duası müstecâb olur.” (9)
  “Ana ve babaya iyilik ömrü artırır. Yalan söylemek rızkı noksanlaştırır, dua kazaya siper olur.” (10)

  Bakınız öğle bir peygambere ümmet olma şerefi ile şereflenmişiz ki Onun hakkımızda ki duası bile ne kadar güzel ve manidardır:

  “Her bir peygambere etmesi için bir dua verilmiştir. Ben ise ümmetime şefaat olmak üzere duamı âhirete bırakmak istiyorum.” (11)

  Dua bahsini Yüce Allah’ın bize bizzat emirle öğütlediği, Peygamberinin, Velilerinin, Salih kullarının hemen herkesin en çok ettiği dua ile bitirelim:

  “Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ver, âhirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.” Bakara Sûresi, 201.

  UĞUR KEPEKÇİ
  1) Ebû Dâvud, Vitr, 25; Tirmizî Kıyâme,
  (2) Kenzû’l–irfân 57 (Camiu’s–sağîr)
  (3) (Tirmizî,Deavât, 12.)
  (4) Camiu’s–sağir
  (5) Keşfü’l–hafâ, 1/495 (Deylemî’den)
  (6) Tirmizî, Birr, 5.
  (7) Tirmizî, Salat, 44, Deavât, 128; Ebû Dâvud, Salât, 35.
  (8) Tirmizî Deavât, 101; İbn Hanbel, Müsned, 5/224.
  (9) Buhârî, Cihâd, 180; Müslim, îman, 39;
  (10) Buhârî, Mevâkîtü–salât, 5; Müslim, İmân,
  (11) Müslîm, îman, 334, 335


 2. 23.Haziran.2010, 10:41
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  DUA

  Duanın kabul şeklini ve zamanını kendimizce yorumlamamamız gerekmektedir. İstediğimiz şeyin bizim hakkımızda ne kadar hayırlı olup olmadığını bilmediğimiz için biz sadece ısrarlı bir şekilde dua edip sonucunu Allah’a havale etmemiz gerekir.
  24 Haziran 2009 02:30  İnsanoğlunun çaresiz kaldığı zamanları olmuştur. Başka çıkar yolu kalmayınca da mecburen Allah’a iltica etme gereği duyar. Asıl olan kulun, her şarta ve zamanda onu yoktan var eden Allah’a ilticasıdır. O zaman her şartta dua etmesi istenilendir. Yüce Allah duada bulunmayan kuluna Resulü vasıtasıyla bakın nasıl ihtarda bulunmaktadır:

  “Cenabı–ı Allah buyurmuştur ki: “Kim bana dua etmezse ona gadab ederim.” (1) Zira bu hal ya gafletten yahut kibirden ileri gelir”

  Dua hem ihtiyaçtır. Hem de bir emir niteliğindedir.
  “O daima yaşayandır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O halde O’na Dininde ihlâs (ve samimiyet) erbabı olarak “Hamd olsun kâinatın Rabbi olan Allah’a” (diye) dua edin... (Mü’min Sûresi/65)

  Yine başka bir ayeti kerimede Yüce Allah ısrarla duada bulunmamızı emrederek duanın kabul olma garantisini vermektedir:

  "Şayet kullarım, sana benden sordularsa, gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince, duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki, doğru yola gidebilsinler." (Bakara 186)

  Duanın kabul şeklini ve zamanını kendimizce yorumlamamamız gerekmektedir. İstediğimiz şeyin bizim hakkımızda ne kadar hayırlı olup olmadığını bilmediğimiz için biz sadece ısrarlı bir şekilde dua edip sonucunu Allah’a havale etmemiz gerekmektedir. “Cenâb–ı Hak, duada fazla ısrar edenleri sever.” (2)

  “Sizden herhangi biriniz 'dua ettim de kabul olunmadı' diyerek acele etmedikçe duası kabul olunur" (3)

  Duanın kabulü denince aklımıza bizim istediklerimiz mutlaka olacaktır fikri gelmemelidir. Dua edene duası karşılığında bir lütufta bulunulacağı belirtilmiştir:

  “Eğer bir kul, Cenâb–ı Hakk’a bir hususta dua eder de icabet olunmazsa onun yerine bir hasene, yani bir sevap yazılır.” (4)

  Duası kabul olunmakta öncelikli kimseler, makbul zamanlar, işaret edilerek bize duada da yol haritası çizilmiştir:

  “Bir babanın oğlu için duası, bir peygamberin ümmeti hakkındaki duası gibi makbuldür.” (5) “İyilik görenlerin iyilik gördükleri kimseler hakkında ettikleri hayır duaları reddolunmaz.” (6)
  “Ezan ile ikamet arasında yapılan dua müstecâbdır. Bu arada hemen dua ediniz.”(7)
  “Kaderden sakınmak kaderi def etmez. Lâkin Salihlerin duası, nüzul etmiş ve edecek olan elem ve musîbeti def etmeğe ve kaldırmağa medâr olur. İş böyle olunca ey Allah’ın kulları, duâ ediniz.” (8)
  “Bir farz namazını huşu ile eda eden kimsenin o namazın akabinde vaki olacak bir duası müstecâb olur.” (9)
  “Ana ve babaya iyilik ömrü artırır. Yalan söylemek rızkı noksanlaştırır, dua kazaya siper olur.” (10)

  Bakınız öğle bir peygambere ümmet olma şerefi ile şereflenmişiz ki Onun hakkımızda ki duası bile ne kadar güzel ve manidardır:

  “Her bir peygambere etmesi için bir dua verilmiştir. Ben ise ümmetime şefaat olmak üzere duamı âhirete bırakmak istiyorum.” (11)

  Dua bahsini Yüce Allah’ın bize bizzat emirle öğütlediği, Peygamberinin, Velilerinin, Salih kullarının hemen herkesin en çok ettiği dua ile bitirelim:

  “Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ver, âhirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.” Bakara Sûresi, 201.

  UĞUR KEPEKÇİ
  1) Ebû Dâvud, Vitr, 25; Tirmizî Kıyâme,
  (2) Kenzû’l–irfân 57 (Camiu’s–sağîr)
  (3) (Tirmizî,Deavât, 12.)
  (4) Camiu’s–sağir
  (5) Keşfü’l–hafâ, 1/495 (Deylemî’den)
  (6) Tirmizî, Birr, 5.
  (7) Tirmizî, Salat, 44, Deavât, 128; Ebû Dâvud, Salât, 35.
  (8) Tirmizî Deavât, 101; İbn Hanbel, Müsned, 5/224.
  (9) Buhârî, Cihâd, 180; Müslim, îman, 39;
  (10) Buhârî, Mevâkîtü–salât, 5; Müslim, İmân,
  (11) Müslîm, îman, 334, 335

 3. 23.Haziran.2010, 12:41
  2
  islamdostu
  hizmetkar

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 31.Temmuz.2008
  Üye No: 26997
  Mesaj Sayısı: 818
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 9

  --->: Dua ederken ısrar etmek... ısrarlı bir şekilde dua edip sonucunu Allah’a havale etmemiz gereki
  “Sizden herhangi biriniz 'dua ettim de kabul olunmadı' diyerek acele etmedikçe duası kabul olunur"
  bu duruma düşmeyelim


 4. 23.Haziran.2010, 12:41
  2
  hizmetkar  “Sizden herhangi biriniz 'dua ettim de kabul olunmadı' diyerek acele etmedikçe duası kabul olunur"
  bu duruma düşmeyelim

 5. 03.Ağustos.2012, 00:58
  3
  mumsema
  Administrator

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Ocak.2007
  Üye No: 1
  Mesaj Sayısı: 10,121
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Cevap: Dua ederken ısrar etmek... ısrarlı bir şekilde dua edip sonucunu Allah’a haval

  Duada ısrar etmek gerekir sünnettir.

  duada ısrar ile ilgili hadis şöyledir:

  Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) ısrar ve tekrar tavsiye etmektedir. Bu rivâyet, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın, dua veya istiğfar ettiği zaman üçer sefer tekrarladığını göstermektedir.

  Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

  "Acele etmediği müddetçe herbirinizin duasına icâbet olunur. Ancak şöyle diyerek acele eden var: "Ben Rabbime dua ettim duamı kabul etmedi." (Buhârî, Daavât 22; Müslim, Zikr 92, (2735); Muvatta, Kur'an 29 (1, 213); Tirmizî, Daavât 145, (3602, 3603); Ebû Dâvud, Salât 358, (1484).


 6. 03.Ağustos.2012, 00:58
  3
  Administrator
  Duada ısrar etmek gerekir sünnettir.

  duada ısrar ile ilgili hadis şöyledir:

  Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) ısrar ve tekrar tavsiye etmektedir. Bu rivâyet, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın, dua veya istiğfar ettiği zaman üçer sefer tekrarladığını göstermektedir.

  Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

  "Acele etmediği müddetçe herbirinizin duasına icâbet olunur. Ancak şöyle diyerek acele eden var: "Ben Rabbime dua ettim duamı kabul etmedi." (Buhârî, Daavât 22; Müslim, Zikr 92, (2735); Muvatta, Kur'an 29 (1, 213); Tirmizî, Daavât 145, (3602, 3603); Ebû Dâvud, Salât 358, (1484).

 7. 22.Şubat.2013, 02:04
  4
  Misafir

  Cevap: Dua ederken ısrar etmek... ısrarlı bir şekilde dua edip sonucunu Allah’a havale etmemiz gerek

  bakara 186 ayetinde allah cevap vereceğini söylüyor duayı kabul edeceğini söyleyemiyor


 8. 22.Şubat.2013, 02:04
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  bakara 186 ayetinde allah cevap vereceğini söylüyor duayı kabul edeceğini söyleyemiyor

 9. 13.Şubat.2017, 15:52
  5
  @hmet
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Mayıs.2007
  Üye No: 771
  Mesaj Sayısı: 7,748
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: gölbaşı

  Yorum: Dua ederken ısrar etmek... ısrarlı bir şekilde dua edip sonucunu Allah’a havale etmemiz gerekir

  Dua kabul olur ama ne zaman Allah bilir. Dünyada ve ahirette sevap verilir mutlaka


 10. 13.Şubat.2017, 15:52
  5
  Üye
  Dua kabul olur ama ne zaman Allah bilir. Dünyada ve ahirette sevap verilir mutlaka
+ Yorum Gönder