+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Musibet Nasıl Değerlendirilmeli? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Musibet Nasıl Değerlendirilmeli?


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Musibet Nasıl Değerlendirilmeli?


  Reklam  Cevap: Hayatımızda Pek çok Musibetler vardır bunlar mal, can vb. misibetlerdir Bu musibetlere nasıl sabretmeliyiz cevabı aşağıda verilmiştir.

  Ekonomik kriz konusunda sağlıklı İslamî görüşü elde etmemizde gerekli olan diğer bir husus, musibetlerle ilgili umumî telakkidir. Yaşadığımız “ekonomik kriz”den önce “musibet”ten söz etmek istiyoruz, çünkü, ekonomik kriz dahi, zelzele, yangın, trafik kazası, hastalık, kıtlık, kuraklık vs... gibi, hoşa gitmeyen, insanı sıkıntıya atan durumlardan sâdece biridir. Öyleyse, biri hakkında yapılacak bir değerlendirme hepsi için muteberdir.


  İslam, bu nahoş hadiselerin hepsini “musibet” kelimeleriyle ifade eder ve müntesiblerine, kendine has, orijinal telakki ve bakış açıları verir. Buna göre:
  1-Musibetler Tesadüfî Değildir. İnsanın başına gelen bütün musibetler Allahın izin ve onayı ile, Onun bilgisi altında vukua gelmektedir ve önceden yazılmıştır: “(Gerek) yerde (gerek) nefislerinizde, vukua gelen her bir musibet, tarafımızdan yaratılmazdan önce mutlaka bir kitapta (yazılmış)tır” (1). “İsâbet eden her musibet Allahın izniyledir. Kim Allaha iman ederse, (Allah) onun kalbini doğruya götürür. Allah her şeyi hakkıyla bilir” (2).


+ Yorum Gönder