+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden El Hizbül Hasin Ve El Hizbül Masun Duaları Niçin Okunurhangi Kitaplarda Var Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  El Hizbül Hasin Ve El Hizbül Masun Duaları Niçin Okunurhangi Kitaplarda Var


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: El Hizbül Hasin Ve El Hizbül Masun Duaları Niçin Okunurhangi Kitaplarda Var


  Reklam  Cevap: Hizbü’l-Hasîn ve Hizbü’l-Masûn Duaları
  Allah dostlarının hizipleri arasında, İmam Gazzâlî hazretlerinin Hizbü’l-Hasîn ve Hizbü’l-Masûn duaları bir hayli şöhret bulmuş ve öteden beri hep okunagelmiştir. Ehemmiyetine binâen, Gümüşhanevî Ahmed Ziyâüddîn Efendi bu duaları Mecmuatü’l-Ahzab’ına almış, Mecmu’atü’l-Ahzab’dan seçilen bazı duaların dercedildiği el-Kulûbü’d-Dâria’da da Hizbü’l-Hasîn ve Hizbü’l-Masûn duaları muhafaza edilmiştir.
  Üstad hazretleri Şualar adlı eserinde yer alan bir mektubunda, “İki gün evvel sorgu hâkimi beni çağırdığı vakit, ben kardeşlerimi nasıl müdafaa edeyim diye düşünürken, İmam-ı Gazalî’nin Hizb-ül Masûn’unu açtım. Birden bu âyetler nazarımda göründü…” der. Üç ciltlik Mecmuatü’l-Ahzab’ı her on beş günde bir hatmeden Üstad’ın, Hizbü’l-Hasîn ve Hizbü’l-Masûn’a karşı ayrı bir alâkası olduğu görülmektedir. Ayrıca M. Fethullah Gülen Hocaefendi hazırlamış olduğu dua mecmuasına (Mecmuatü’l-Edıyeti’l-Me’sûre) Allah dostlarından sadece İmam Gazzâlî hazretlerinin Hizbü’l-Hasîn ve Hizbü’l-Masûn’unu almıştır. Bütün bunlardan da, İmam Gazzalî hazretlerinin, özellikle de Hizbü’l-Hasîn ve Hizbü’l-Masûn dualarının, günümüzde hak ve hakîkati neşretme sevdasına tutulmuş hizmet erleriyle yakın ve doğrudan bir irtibatı olduğu pekala anlaşılabilir.

+ Yorum Gönder
el hizbul hasin duası ne için okunur,  el-hizbül hasin ne için okunur,  hizbul masun,  hizbul hasin fazileti,  hizbul masun nasıl okunur,  hizbul hasin duası fazileti,  hizbul mahsun duası