+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Neden iki rekatte bir secde yaparız Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Neden iki rekatte bir secde yaparız


 2. menzil_guller
  Ya Hayy

  --->: neden iki rekatte bir secde yaparız


  Reklam  Cevap: Allah öyle irade(istediği) ettiği için kardeşim.

  Secdenin Mânâ ve Ehemmiyeti

  Secde, namazın en mühim rüknüdür. Secde, Allah Teâlâ`ya gösterilen ta`zimin en üst noktasıdır. Namazda kıyâm ve rükû` mertebelerinden geçerek gittikçe artan mahviyet ve hürmet, secde ile son dereceye varır. Secde, her türlü yabancı duygulardan uzak, mutlak bir teslimiyet ve sâf bir kulluğun ifâdesidir. İslâm ma`bedlerine secde edilecek yer demek olan mescid isminin verilmesi de secdenin önemini göstermektedir. Secde kulun kulluğunu tam mânasıyla duyduğu ve bu duyguyu izhâr ettiği bir andır. Bu sebeble hadîs-i şerîf`te: "Kulun Allah`a en yakın olduğu an, secdedeki hâlidir" buyurulmuştur. Secde mü`minin Allah`a ilticâsının en güzel şeklidir. Benlikten kurtulup mâsivadan sıyrılıp Bâkî-i Hakikîye ulaşmanın sırrıdır.
  Mehmet Dikmen

+ Yorum Gönder