+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Allah, iman edip salih amel işleyenlere neleri vadetmektedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Allah, iman edip salih amel işleyenlere neleri vadetmektedir?


 2. ELİZAN
  AciZ BiR KuL

  --->: Allah, iman edip salih amel işleyenlere neleri vadetmektedir?


  Reklam  Cevap: İnsan hayatında yapılan işler İslam dininin ilkeleriyle uyuşup uyuşmaması yönünden iki kısım olarak incelenebilir. Dinin yapılmasını emrettiği veya tavsiye ettiği, iyi, doğru, faydalı ve savap kazanmaya vesile olan işler sâlih amel olarak, yapılması yasaklanan veya hoş karşılanmayan kötü, yanlış, zararlı ve günaha yol açan ameller gayri sâlih ameller olarak değerlendirilmiştir. Fıkıh açısından ele alındığında sâlih amel derken farz, vacip, sünnet, müstehap veya mendup olan fiiller anlaşılırken, haram, mekruh ve müfsit olan fiiller ise gayri amel-i sâlih fiilleri ifade etmektedir.
  Sâlih ameller işleyenler dünya mutluluğunu elde ettikleri gibi ahiret mutluluğu olan cenneti de elde edeceklerdir. Çünkü Yüce Rabbimiz böyle buyurmaktadır. Allah-u Tealanın istemiş olduğu, Sevgili Peygamberimizin de hayatına aktarmış olduğu güzel işleri yapmamız bize ahiret saadetini getirecektir. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’in değişik birçok ayetinde bu hususu şöyle vurgulamaktadır.
  وَمَنيَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌفَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراErkek olsun, kadın olsun inanmış olarak kim sâlih bir amelde bulunursa, onlar cennete girecek ve onlar, bir ‘çekirdeğin sırtındaki tomurcuk kadar' bile haksızlığa uğramayacaklardır[1] İman edip sâlih amellerde bulunanları müjdele. Gerçekten onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Kendilerine rızık olarak bu ürünlerden her yedirildiğinde: "Bu daha önce de rızıklandığımızdır" derler. Bu, onlara, (dünyadakine) benzer olarak sunulmuştur. Orada, onlar için tertemiz eşler vardır ve onlar orada süresiz kalacaklardır.”[2] “ İman edip güzel amellerde bulunanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve zekatı verenler; şüphesiz onların ecirleri Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.”[3]
  Kur’an-ı Kerim’de ayetleri incelediğimiz zaman karşımıza çıkan bir başka husus ise şudur. Peygamberlerin ve kutsal kitapların gönderilişindeki hikmetlerden biri olarak “insanların iyi işleri yapıp, kötü işlerden uzak kalması” karşımıza çıkmaktadır. İlgili ayetlerde şöyle buyrulmaktadır.
  إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُالْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً
  “Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan mü'minler için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.”[4] “De ki: "Ben de ancak sizin gibi bir insanım, (Ne var ki) bana, 'Sizin ilah'ınız ancak bir tek ilâhtır" diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.”[5] “(Allah onu), katından gelecek şiddetli bir azap ile (inanmayanları) uyarmak, sâlih ameller işleyen mü'minleri, içlerinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükâfat (cennet) ile müjdelemek ve "Allah bir çocuk edindi" diyenleri de uyarmak için dosdoğru bir kitap kıldı.”[6]
  Yüce Allah biz kullarını uyarmakta, dünya hayatının ve içerisinde verilenlerin geçiciliğine vurgu yapmakta, onlara aldanılmamasını tavsiye etmekte ve geçici dünya malına aldanıp, sâlih amel işlemeyenlerin sonunu hüsranlık olduğunu bizlere bildirmektedir. Kur’an-ı kerimde bu hususlarla ilgili bildirilen ayetler şöyledir.
  الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُخَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً
  “Mallar ve evlatlar, dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak sâlih ameller ise, Rabbinin katında, sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır.”[7] “Kârûn, zineti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler, "Keşke Kârûn'a verilen (servet) gibi bizim de (servetimiz) olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir" dediler.”[8] “ Ne mallarınız ne de çocuklarınız, sizi bizim katımıza daha çok yaklaştıran şeylerdir! Ancak iman edip sâlih amel işleyenler başka. İşte onlar için işlediklerine karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içindedirler.”[9]
  İyiye ulaşmak, razı olunan bir hayat elde etmek ve nihayetinde iyi bir ölümle karşılaşmak, iyelerle haşrolmak hep sabırla elde edilebilecektir. Çünkü bu hayat insan için çok zorlu yaratılmıştır. Bu zorluluğun üstesinden gelmenin en önemli yolu yine sabırdan geçmektedir. Yüce Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır. “Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise, "Yazıklar olsun size! İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur" dediler.”[10]
  Sâlih amel yapmak sadece yeterli değildir. Sâlih amel yapmakla beraber, sâlih ameli süsleyecek olan kişinin güzel ahlaklı olmasıdır. Kur’an-ı Kerim’de bildirilen bir ayet-i kerime sâlih ameli yükseltecek olanın güzel sözler olduğu şöyle bildirilmektedir. “Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki, şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Sâlih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar.”[11] Bu hususu ifade ederken Yunus Emre’nin şu dörtlüğünü de hatırlamakta fayda var.
  Bir kez gönül yıktın ise
  Bu kıldığın namaz değil
  Yetmiş iki millet dahi
  Elin yüzün yumaz değil

  Sâlih amel işlememenin sonu ise hüsranlıktır “Onlar cehennemde, "Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar ki dünyada iken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, sâlih ameller işleyelim" diye bağrışırlar. (Onlara şöyle denilir) "Sizi, düşünüp ögüt alacak kimsenin düşünüp ögüt alabilecegi kadar yaşatmadik mi? Size uyarici da gelmişti. Öyle ise tadin azabi. Çünkü zalimler için hiçbir yardimci yoktur[12]
  Kur’an-ı Kerim’de sâlih amellerin geçmiş olduğu ayetleri incelediğimizde bir başka husus dikkatten kaçmamaktadır. Oda iman etmenin hemen akabinde sâlih amel zikredilmesidir. Yani iman etmek kişinin yapması gereken en ilk unsurdur. Bununla beraber imanın gereği olan iyi işleri yerine getirmesi de gerekir. Kur’an-ı Kerimde bildirilen ayetlerden bir kaçı şöyledir. “İman edenler ve sâlih amellerde bulunanlar da, Rableri onları imanları dolayısıyla altından ırmaklar akan, nimetlerle donatılmış cennetlere yöneltip-iletir (hidayet eder)[13] “İman edip salih amellerde bulunanlar ise cennet halkıdırlar, orada süresiz kalacaklardır.”[14] “İman edip salih amellerde bulunanların ecirleri eksiksiz ödenecektir. Allah, zalim olanları sevmez.”[15]
  Tövbe etmek isteyenler, yapmış oldukları hatalardan dolayı tövbe ettikten sonra ameli- salihe yani iye işlere yönelmeleri gerekir. Çünkü Kur’an-ı kerim’de birçok ayette tövbe edildikten sonra iman ve sâlih ameller yapılması istenmiş, böyle yapanların affa uğrayacağı müjdelenmiştir. Ayetlerde bildirilen müjdeler şöyledir.
  وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَوَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى
  “Gerçekten ben, tevbe eden inanan, sâlih amellerde bulunup da sonra doğru yola erişen kimseyi şüphesiz bağışlayıcıyım[16] “Ancak tevbe eden, iman eden ve sâlih amellerde bulunup davranan başka; işte onların günahlarını Allah iyiliklere çevirir. Allah, çok bağışlayandır çok esirgeyendir[17] “Kim tevbe eder ve sâlih amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi (ve kendisi) kabul edilmiş olarak Allah'a döner.”[18] Hatalara düşen, günahlar içerisinde boğuşan kardeşlerimize kapılar kapanmış değildir. Yüce Rabbimizin Tövbe kapısı her daim açıktır Yeter ki o kapıdan içeri girsin ve Yaratının isteklerini yerine getirmeye çalışsın
  Sâlih ameller işleyenlere bir başka müjde ise dünyevidir. İman edip Yüce Allah’ın istemiş olduğu iyi işleri yerine getirenler için dünya nimetlerinden de verileceği şöyle müjdelenmektedir Allah içinizden iman edenlere ve sâlih amellerde bulunanlara va'detmiştir: “Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl ‘güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi' kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkâr ederse, işte onlar fasıktır[19]
  Yaratanımız bir ayette şöyle buyurmaktadır. “İman edip sâlih amellerde bulunanlar ise; elbette onları sâlihlerin arasına katacağız[20] Ayetten anladığımız ölçüde Sâlih amellerle meşgul olunması kişinin iyiler arasına katılmasına bir vesiledir. İyilerle beraber olmak ise bir fırsattır Çünkü seven sevdiğiyle beraber haşrolacak, iyilerle beraber olan sâlih ameller işleyenleri sevenler ise onlarla beraber mahşer meydanında diriltilecektir Bu sebeple iyi işler yapmanın bize bir başka getirisi ise iyi insanlarla beraber olmamızdır
  Kur’an-ı Kerim’de sâlih amelin bir başka yönü ise şöyle vurgulanmaktadır. “İman edip sâlih amellerde bulunanlar ise; biz şüphesiz onların kötülüklerini örteceğiz ve şüphesiz yaptıklarının en güzeliyle karşılık vereceğiz[21] Ayet bize iyi işlerle meşgul olan kişilerin Yüce Allah tarafından hatalarının örtüleceği müjdesini vermektedir. bu durumda bizim için çok büyük bir nimettir Sevgili Peygamberimizin bizlere aktarmış olduğu şu hadisleri de bu başlık altında daha iyi anlayabiliriz Çünkü hadislerde yapılan sâlih amellerin günahları nasıl örttüğü örnekleri verilmektedir. Peygamberimiz (s.a.s) aktarılan hadislerden birkaçını örnek verelim “Bir kimse evinde güzelce temizlenir, sonra Allah’ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah’ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder; diğer adımı da onu bir derece yükseltir.”[22] “Büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe, beş vakit namaz ile iki cuma, aralarında işlenen küçük günahlara keffârettir.[23]
  Dünyada sâlih amel işlemeyenler ahirette çok pişman olacaktır. Pişmanlığını gizleyemeyecek Rabbine şöyle söyleyecektir. Suçlu-günahkarları, Rableri huzurunda başları öne eğilmiş olarak: "Rabbimiz, gördük ve işittik; şimdi bizi (bir kere daha dünyaya) geri çevir sâlih bir amelde bulunalım, artık biz gerçekten kesin bilgiyle inananlarız" (diye yalvaracakları zamanı) bir görsen.”[24] “İçinde onlar (şöyle) çığlık atarlar: "Rabbimiz, bizi çıkar, yaptığımızdan başka sâlih bir amelde bulunalım." Size orda (dünyada) öğüt alabilecek olanın öğüt alabileceği kadar ömür vermedik mi? Size uyaran da gelmişti. Öyleyse (azabı) tadın; artık zalimler için bir yardımcı yoktur.”[25]
  Allah-u Teala sâlih ameller işlememiz için dua etmemizi bildirmektedir. İlgili ayette şöyle buyrulmaktadır. Biz insana, ‘anne ve babasına' iyilikle davranmasını tavsiye ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Onun (hamilelikte) taşınması ve sütten kesilmesi, otuz aydır Nihayet güçlü (erginlik) çağına erip kırk yıl (yaşın)a ulaşınca, dedi ki: "Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve senin razı olacağın sâlih bir amelde bulunmamı bana ilham et; benim için soyumda salahı ver. Gerçekten ben tevbe edip Sana yöneldim ve gerçekten ben Müslümanlardanım.[26]
  Kur’an-ı Kerim dünya ve ahiret hüsranlığına ulaşmamanın yolu olarak iman, sâlih amel, sabrın ve hakkın tavsiye edilmesini istemektedir Asr süresinde şöyle buyrulmaktadır “Asra yemin ederim ki, İnsan gerçekten ziyan içindedir Ancak iman edip sâlih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka[27]
  Sâlih amel işleyenler Kur’anın ifadesiyle yaratılmışların en hayırlısıdır. Yine Kur’anın ifadesiyle sâlih amel işleyenlerden Allah razı olmuştur. Allah’ın razı olmasından dolayı sâlih amel işleyenlerde Allah’tan razı olmuşlardır. “Şüphesiz, iman edip, sâlih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.”[28] Bu müjde ise bir insan için en ulvi noktadır. Allah’ın sevgisini kazanmak dünya ve ahirette elde edilebilecek her şeyden üstündür.
  alıntı

 3. meçhul_100
  ˙·٠• FiLiSTiN•٠·˙
  Kur'an'ın bir çok hedefi vardır ve bunlardan birisi de fert ve toplumu ıslah etmektir Kur'an'da pekçok kavramın yanında doğrudan fert ve toplumun düzeltilmesini ifade eden "salah" kelimesidir Ayetlerde geçen "salah" kelimesi beş hususu vurgulamaktadır:

  1 Salih amel,
  2 Salih ve muslih insan,
  3 Başkalarının arasını bulup barıştırmak (sulh),
  4 Ferdin hem kendini ve hem de başkasını düzeltmesi ve böylece toplumda faydalı insan olması,
  5 Yeryüzünün ıslah edilmesi

  Kur'an-i Kerim’de amel kelimesi denince aklımıza insanların yaptıkları bilinçli davranışlar, aksiyonlar gelmelidir Zira amel kelimesi fiil kelimesinden daha özel bir anlam taşımaktadır Fiil denince, bilinçli ve bilinçsiz hareket ve davranış kastedilmektedir Hatta canlı cansız tüm varlıkların hareketlerine fiil denir, ama, amel sadece insanların bilinçli davranışlarını içerir (Ragip el-İsfehani, el-Müfredat, s 519; İbn Manzur, Lisanu'1-Arap, XI, 475)

  Dolayısıyla Kur'an açısından meseleye bakacak olursak, mümin ve kafir tiplerin bütün davranışları amel kelimesi ile vurgulanmaktadır Elbette burada davranışlar iyi, güzel, yararlı ve kötü, çirkin diye kısımlara ayrılmaktadır Müminin davranışları Kur'an açısından salih amel diye ifade edilirken, kafirin davranışları da kötü amel diye nitelenmektedir

  Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde iman ve salih amel, bazı ayetlerinde bunlarla birlikte ahiret inancı yan yana zikredilerek salih amelin faydası ve gerekliliği, kötü amelin zararı ve yanlışlığı üzerinde ısrarla durulmuş; müslümanlar her fırsatta iman ve salih amele teşvik edilmiştir;

  “İman edip salih amel işleyenlere ne mutlu Onların sonunda varacakları yer ne güzel" (Ra'd, 13/29)

  Allah, peygamberlerini iman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için göndermiş (Talak, 65/11) Allah insanları diledikleri gibi davranmakta serbest bırakmış (Fussilet, 41/40)

  Bununla birlikte kötü davranışlarda bulunanların Allah'tan kaçıp kurtulacaklarını sanmalarının büyük bir yanılgı olduğunu bildirmiştir (Ankebut, 29/4)

  Çünkü Allah'ın ilmi insanların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır (Al-i İmran, 3/120) ve Allah her şeyden haberdardır (İsra, 17/17, 30)

  Bu sebeple ayette şöyle buyrulmaktadır:

  "Kim salih bir amel işlerse kendi iyiliğine, kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine işlemiş olur" (Casiye, 45/15)

  Ahirette herkes dünyada iken işlediği hayırlı ameli de kötü ameli de karşısında bulacak ve kötü amelleriyle yüzyüze gelenler bunların kendilerinden uzaklaşmasını boşuna arzu edecekler (Al-i İmran, 3/30)

  Yine günahkarlar Allah'ın huzurunda başlarını öne eğerek:

  "Rabbimiz, gördük ve işittik Şimdi bizi dünyaya geri gönder de salih ameller işleyelim, çünkü artık kesin olarak inandık" (Secde, 32/12) diyecekler ama onların bu istekleri kabul görmeyecektir

  Kur'an'da salih amelin çoğunlukla imandan hemen sonra zikredilmesi, amelle imanın birlikte bulunmalarının gereğine işaret eder Sadece itikadi, nazari, vicdani bir din değil aynı zamanda bir hayat dini olan İslam, inanılan ve düşünülen her iyi, güzel ve faydalı işin uygulama alanına konulmasını ister İslam'da inanmak ve inanılan şeyi yapmak esas olduğundan imanla amelin birlikte bulunmasının lüzumuna büyük önem verilmiştir

  Genellikle ayetlerde "inanan ve salih amel işeyenler" şeklinde geçen "iman" ve "salih amel" kavramları, bazı ayetlerde "kim inanarak salih amellerden işlerse" (Taha, 20/112; Enbiya, 21/94) veya "Erkek veya kadından her kim inanarak salih amellerden işlerse" (Nisa, 4/124) şeklinde şartlı geçmektedir Bir ayette de şöyle buyrulur:

  "Kim de O'na, salih amelleri işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için de yüksek dereceler vardır" (Taha, 20/75) Başka bir ayette de "Rabbine kavuşmayı uman kimse, salih amel işlesin, ve Rabbine kullukta O'na hiç ortak koşmasın" (Kehf, 18/ 110) denilerek salih amelin imanla olan bağlantısı vurgulanmaktadır

  İman ve salih amel işleme açısından Kur'an'da kadın erkek ayrımı yoktur Bu çeşitli ayetlerde vurgulanmaktadır Bunlardan biri Nisa 124 Ayettir ki bunu az önce kaydettik Başka bir ayette de şöyle buyrulmaktadır:

  "Erkek veya kadından her kim inanmış olarak salih amel işlerse, onu dünyada tertemiz bir hayatla yaşatırız ve böylelerinin ücretlerini, işleyip ürettiklerinin en güzelleriyle karşılarız" (Nahl, 16/97)

  O halde bütün bu ayetlerde ifade edilen salih amel nedir? Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ederek bir hayat sürdürmek salih ameldir Bu genel ifadenin yanında özel olarak namaz kılmak, oruç,tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, yardım etmek, güzel işler yapmak da salih ameldir Bunların her biri ayetlerde belirtilmektedir

  Toplumun Islahı

  Kur'an'da salih amel işleyenler sadece salih kelimesi ile verilmemekledir Bununla birlikle muslih kavramı da söz konusudur Muslih hem kendisi bu işi yapan ve hem de bu işin yapılmasına yardımcı olandır Bunun için Kur'an'da özellikle muslihlerden ıslah/düzeltme işinden bahsedilmektedir Kur'an'da yer alan ilk ayetlerden son ayetlere kadar çok önemli iki nokta vurgulanmaktadır:

  1 Hiç bir ortağı ve yardımcısı olmayan, kuvvet ve kudretinin sınırı olmayan ve her yerde hazır ve nazır bir tek Allah'a imân

  2 İçinde iyi, güzel, barışa ve esenliğe götüren davranışlarda bulunma ve bu yolda bir ömür sürme zaruretidir İşte bunun için Kur'an'da "imân etmek ve bu inancı yaşamak" konusu daima tekrarlanmaktadır

  Bunun için Kur'an'da özellikle muslihlerden/ıslah edenlerden/düzeltmeye çalışanlardan bahsedilmektedir Kişinin gerek kendisini düzeltmesi/iyi davranışlarda bulunması/salih amel işlemesi ve gerekse başkalarına bu konuda öncülük etmesi toplumsal bilinçlenmenin de temel dayanağını teşkil etmektedir

  İşte bu açıdan bakıldığında Kur'an'da bu düzeltme işi mutlak manada Allah'a aittir ve bu da iki şekilde olmaktadır

  1 Allah'ın, insanların hal ve hareketlerini düzeltmesi, ayetlerde bazı esaslara bağlanmaktadır Muhammed suresinde bu durum gayet açık bir biçimde şöyle ifade edilir: "İnanıp salih amel işleyenler ve Rabbleri tarafından Muhammed'e indirilen gerçeğe inananların Allah çirkin davranışlarını (seyyiat) örtmüş ve onların durumlarını düzeltmiştir" (Muhammed, 47/2)

  2 Allah'ın kainatı ıslah etmesidir Kainatın düzeltilmesi maddi ve manevi yönden olabilir Maddi yönden düzeltilmesi, yeryüzünün insanların yaşamlarına elverişli bir şekle getirilmesi demektir Nitekim ayette (Araf, 7/56) şöyle buyrulmaktadır: "Düzeltilmişken, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın Allah'a, ürpererek ve ümitle O'na dua edin Şüphesiz Allah'ın rahmeti güzel düşünüp güzel iş yapanlara çok yakındır" Manevi yönden ıslahı ise kainatta Onun varlığını kabul etmek, bozgunculuk çıkarmamak, emir ve yasaklarına uymak ve bunları yerine getirmeye çalışmaktır Nitekim Şuayb peygamberin halkının ticari ahlaksızlığı Kur'an'da dile getirilir ve şöyle denir "ölçü ve tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin, düzeltildikten/ıslah sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin" (Araf, 7/85)

  İnsanların ıslahta bulunmasına gelince bunun Kur'an'da çok önemli bir yeri vardır Allah şöyle buyurur: "Halkı muslihler/düzelticiler/barış severler/güzel davranışta bulunanlar olsaydı Rabbin o kentleri/medeniyetleri haksız yere helak edecek değildi" (Hud, 11/117)

  İşte bir toplumda muslih olduğu müddetçe Allah'ın o toplumu yok etmeyeceği açıktır Ayrıca muslihlerin karşılıksız bırakılmayacakları da şöyle beyan edilmektedir: " muslihlerin sevabını zayi etmeyiz" (A'raf, 7/170)

  Muslihlerin toplumda saygın bir yere ve öneme sahip olmalarına karşılık, müfsidler, yeryüzünde fesâd çıkaranlar diye nitelendirilmekte ve devamlı yerilmektedirler Çünkü onlar, fiili olarak toplumda aynı zamanda bir şer unsurudurlar Kur’an-ı Kerim'de müfsidler, daima, toplumu karıştıran birer insan olarak tavsif edilmektedir Nitekim bu vasıfla vasıflanan münafıkların da toplumu karıştırdıkları da Kur'an'da açık bir biçimde gözükmektedir

  İnanıp Salih Amel İşleyenlere Vadedilenler

  Salih amel işleyenlere yani yararlı iş yapanlara Kur"an'da vaat edilenleri dünyevi ve uhrevi açılar dan ele alarak sunmak mümkündür

  Dünyevi Açıdan

  1 Güzel Bir Gelecek ve Mutluluk:

  Kur'an-ı Kerim'de, iman edip sâlih amel işleyenleri/yararlı iş yapanları güzel bir gelecek ve mutluluğun beklediği ifade edilerek şöyle buyrulmakladır: "İnanan ve sâlih amel işleyenler/yararlı iş yapanlar için güzel bir gelecek ve mutluluk vardır" (Ra'd, 13/29) Ayette ifade edilen güzel bir gelecek ve mutluluğun iman edip, sâlih amel işleyenlerin olacağı belirtilmektedir Çünkü iman etmek ve bu imanın gerektirdiği şekilde güzel davranışlarda bulunmak, helâl ve haram mefhumlarını en ince noktasına kadar düşünüp, bu doğrultuda hareket etmek, mümin için umulan, ama oldukça da zor başarılan davranışlardandır

  2 Güzel Bir Hayat:

  Kur'an-ı Kerim'de ister kadın, isterse erkek olsun, mümin olarak sâlih amel işleyene, güzel bir hayat vadedilmekte ve şöyle buyrulmaktadır: "İnanmış olarak, kadın-erkek kim sâlih amel işlerse/yararlı iş yaparsa ona güzel bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakla olduklarının en güzeli ile vereceğiz" (Nahl, 16/97) Güzel bir hayattan kastedilenlerin başında her halde helâl rızık, kanaat, Allah'ın rızasını kazandıran taatleri yapmak, saadet ve cenneti kazandıracak hususlar gelmelidir

  3 Bol Rızık ve Mağfiret:

  Kur'an-ı Kerim'de, inanan ve sâlih amel işleyenlerin bağışlanıp, bol ve güzel bir rızıkla rızıklandırılacakları belirtilmekte ve şöyle buyrulmaktadır: "(Allah), inanan ve sâlih amel işleyenleri mükâfatlandıracaktır Onlar için mağfiret/bağışlanma ve güzel bir rızık vardır” (Sebe', 34/4) Ayette geçen mağfiret, imanın mükâfatı; güzel bir rızık ise, sâlih amelin karşılığıdır Başka bir ayette ise: "İman eden ve sâlih amel işleyenlere mağfiret ve bol rızık vardır" (Hacc, 22/50) buyrularak bunları elde edebilmek için mutlaka bir gayretin olması gerektiği vurgulanmaktadır

  4 Tövbelerinin Kabul Görmesi:

  Kısaca geçmişi tamamen tasfiye etme, günahlardan vazgeçip pişmanlık duyma anlamına gelen tövbe, iman da dahil olmakla üzere, her şeyden önce gelmekledir Çünkü tövbe, gerçek iman etmenin bir teminatı durumundadır Ciddi anlamda tövbe eden bir şahsın tövbesini bozması mümkün değildir Çünkü bu durumda olan bir şahsın, bu sözü onun şahsiyetinin nerede ise ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir

  Bir ayette tövbe ve sâlih amel, Allah'a gereği gibi yönelmenin şartı gibi verilmekte ve şöyle buyrulmaktadır "Kim tövbe eder ve sâlih amel işlerse, o, gereği gibi Allah'a yönelmiş olur" (Furkân, 25/71) Bu ayet, aynı zamanda, tövbe edip, kendilerini düzeltenler için bir müjdedir Zira bu ayette, tabir caizse, "genel af" ilan edilmektedir

  5 Kötülüklerinin İyiliklerle Değiştirilmesi:

  İçerisinde sâlih amel ifadesinin geçtiği ayetlerden bazılarında, inanan ve sâlih amel işleyenlerin kötülüklerinin örtüleceği ve iyiliklerle değiştirileceği vurgulanmaktadır Bunlardan birinde şöyle buyrulur: "Ancak kim tövbe eder, salih amel işlerse, işte onların kötülükleri iyiliklerle değiştirilir” (Furkân, 25/70) Diğer bir ayette ise, Allah’a ve Hz Muhammed’e indirilene inanıp, sâlih amel işleyenlerin kötülüklerinin örtüleceği ve hallerinin düzeltileceği vurgulanmakta: "İnanan ve sâlih amel işleyen ve Rabb'leri tarafından, gerçek olduğu halde, Muhammed'e indirilene inananların kötülüklerini de (Allah) örtmüş ve hallerini düzeltmiştir" (Muhammed, 47/2) denilmekledir Bunun yanında başka bir ayette de, özellikle Allah'a inanan ve sâlih amel işleyenlerin kötülüklerinin örtüleceği beyan edilerek şöyle buyurulmaktadır: "Sizi, toplama gününde, bir araya getirdiği gün işte o (gün), kimin aldandığının ortaya çıkacağı gündür Kim Allah'a iman eder ve sâlih amel işlerse (Allah) onun kötülüklerini örter ve onu içinde ebedî kalacağı, altından ırmaklar akan cennetlere koyar Onlar orada ebedî kalırlar İşte büyük kurtuluş budur" (Teğabun, 64/9)

  Görüldüğü gibi, kötülüklerin örtülüp, iyiliklere değiştirilmesi/tebdil edilmesinde bazı şartlar söz konusudur Bunlar genel anlamda tövbe, iman ve sâlih amel olarak ifade edilmektedir Ancak özel alamda Allah'a ve O'nun kulu Hz Muhammed'e indirilene de iman etmektir

  6 Karanlıklardan Aydınlığa Çıkmaları:

  Kur'an-ı Kerimde bir ayette inanan ve sâlih amel işleyenlerin karanlıklardan aydınlığa çıkacakları beyan edilerek şöyle buyrulur: "İnanıp, sâlih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere, size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber göndermiştir Kim Allah'a inanır ve sâlih amel işlerse Allah onu, içinde ebedî kalınacak, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar Allah ona gerçekten güzel rızık vermiştir" (Talâk, 65/11) Burada şunu da ifade edelim ki, karanlıklardan aydınlığa çıkmak için elbette ilim gerekmektedir Çünkü insanlar ilim sayesinde cehaletten kurtulabilirler Zira insanları ilme teşvik eden ayetlerden birinde çok açık olarak şöyle denilmektedir: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" (Zümer, 39/9)

  7 Sevginin Oluşması:

  Kur'an-ı Kerimde bir ayette, iman edip sâlih amel işleyenlere, Rahmân'ın bir sevgi yaratacağı belirtilerek şöyle buyrulur: "İnanan ve sâlih amel işleyenler (var ya), Rahman onlara bir sevgi yaratacak" (Meryem, 19/96) Ayette ifade edilen sevginin yaratılmasını Hz Peygamberin şöyle izah ettiği rivayet edilmekledir: "Allah bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e der ki: "Ben falanı sevdim, sen de sev" Cebrail de göktekilere aynı şekilde nida eder Sonra onun için yeryüzünde bir sevgi yerleşmiş olur Allah m "inanan ve sâlih ameller işleyenler (varya) Rahman 'ın onlara bir sevgi yaratacakları" ayeti bunu ifade eder” (Timizi, Tefsiru'l-Kur'an 20) Kulun Allah'ı sevmesi ise, Ona yakın olmayı arzu etmesi, Onu istemesi demektir Böylece kul, daima kendini kontrol etmeyi hissedecek demektir Çünkü mümin, Allah'ın sevgisini kaybetmek istemeyecektir

  Bundan dolayı da kulun Allah'a sevgisi kuvvetlenecek ve ayette işaret edilen boyuta ulaşacak demektir ki, ayette şöyle buyrulur: "Müminlerin Allah'ı sevmesi ise daha kuvvetlidir'' (Bakara, 2/165)

  8 İnsanların En Hayırlıları Olmak:

  Kuranı Kerim'de inanan ve sâlih amel işleyenlerin yaratılmışların en hayırlıları olacağı ifade edilerek şöyle buyrulur: "İnanan ve sâlih amel işleyenler yaratılmışların/ mahlûkâtın en hayırlılarıdır" (Beyine, 98/7) Anlamını kaydettiğimiz bu ayet bir önceki ayetle birlikte düşünüldüğünde, görülecektir ki, bu ayetlerde bir karşılaştırma söz konusudur Çünkü ayetlerden birinde, inanan ve sâlih amel işleyenlerin, yaratılmışların/mahlukâtın en hayırlıları olacağı ifade edilirken, diğerinde kitap ehli ve müşriklerden inkâr edenlerin de devamlı kalacakları yerin cehennem olduğu vurgulanarak, bu tip insanların mahlûkâtın en şerlileri olduğu beyan edilmektedir

  9 Dinamizm Kazanmaları:

  İman edip sâlih amel işlemek, insanı dinamizme sevkeder Çünkü, iman ve sâlih amel, ayetlerde de ifade edildiği gibi "faydasız bir şeye rastladıkları zaman, yüz çevirip vakarla geçerler" (Furkan, 25/72) bir noktada, müminin boş işlerle meşgul olmasını engeller

  Psikolojik açıdan ibadetlerin insan ruhu üzerinde etkisinin olduğu ve insanı huzur ve sükûna kavuşturduğu bilinmektedir Günlük ibadetini yerine getiren bir mümin, Allah'a karşı görevini yapmanın rahatlığı yanında, kendini de yenilemiş ve dinamik bir hayata kavuşmuş olacaktır Böylece müminler "İbadetiniz olmasa, Rabb'im, size ne diye değer versin?" (Furkan, 25/77) ayetini bir kere daha hatırlayacak ve Allah'ın, bütün insan ve cinleri sadece kendisine kulluk etmeleri için yaratma şuuru içinde hareket etmeleri gerektiğini idrâk etmiş olacaktır Unutmamak gerekir ki insanın günlük ibadetleri ona bir canlılık kazandıracak ve bu zindelikle günlük çalışmalarına daha sağlıklı bir şekilde hazırlanmış olacaktır Çünkü müminin her çalışması bir ibadettir Bu çalışması sadece kendisi için değil aile efradının yanında bütün insanlara faydalı işler yapmak onun amaçları arasındadır 4. meçhul_100
  ˙·٠• FiLiSTiN•٠·˙
  Uhrevi Açıdan

  1 Cennet'i Kazandırması:

  Kur'an-ı Kerim'de, inanan ve sâlih amel işleyenlere vadedilen hususların başında Cennet ve içindekilerin geldiğini söyleyebiliriz Ancak "Erkek veya kadından her kim inanarak sâllh amellerden işlerse'' ayetinde olduğu gibi Cennete girebilmenin şartı iman ve sâlih amele bağlanmakta ve şöyle denilmektedir: "Allah, iman edip sâlih amel işleyenleriCennetler'e koyar" (Hac, 22/14); "İnanan ve sâlih amel işleyenlerCennetler'e koyulurlar" (İbrahim, 14/23); "İnanan ve sâlih amel işleyenlereCennetlerin kendilerine ait olduklarını müjdele" (Bakara, 2/25) Bu ayetlerdeki beşaretin (müjdelemenin) iman eden ve salih amel işleyenlere ait olduğu açıktır Bir ayette ise "İnanan ve sâlih amel işleyenleri, köşklere yerleştiririz" denilmektedir (Ankebut, 29/58)

  Öncelikle İman edip sâlih amel işleyenler "altlarından ırmaklar akan cennetlerde enedi kalacaklar" ifadesi ortak nokta olarak vurgulanmaktadır Bazı ayetlerde ise, tertemiz eşlerin olacağı, zerre kadar haksızlığa uğratılmayacakları, cennet meyvelerinden istifade edecekleri, altın bilezikler ve inciler takacakları, ipekten elbiseler giyecekleri, eşsiz bir gölgeye girecekleri, haksızlığa uğratılmayacakları ve bütün bunlarla beraber Rablerinin yanında diledikleri her şeyin olacağı ifade edilerek: " İşte büyük lütuf budur" (Şura, 42/22) buyrulmakta ve neticede "İşte büyük kurtuluş budur" (Buruc, 85/11) denilmektedir

  2 Yüksek Dereceler Elde Ettirmesi:

  Kuranı Kerim'de bir ayetle: "Kim de Allah'a, sâlih amel işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için de yüksek dereceler vardır" (Taha, 20/75) buyrulmaktadır Ayette geçen "yüksek dereceler”, takip eden ayette "İçinden ırmaklar akan, ebedî kalacakları Adn Cennetleri" (Taha, 20/76) şeklinde açıklanmaktadır Böylece "İşlediklerinden ötürü herkesin bir derecesi vardır Herkese işlediklerinin karşılığı ödenir ve onlara haksızlık yapılmaz" (Ahkaf, 46/19) anlamındaki ayette belirtildiği gibi hiç bir kimse karşılıksız kalmayacak ve herkes derecesine göre karşılığını görecektir

  3 Korku ve Hüzünden Emin Kılması:

  Korku ve mahzun olmaktan kurtuluş, ayetlerde bazı esaslara bağlanmaktadır Allah yolunda malı infak etmek, Allah'ı Rabb olarak kabul edip sonra dosdoğru olmak korku ve mahzun olmaktan emin olmanın teminatı gibidir Fakat burada şunu belirtelim ki, bütün bunların yanı sıra iman ve buna bağlı olarak sâlih amel işlemek korku ve mahzun olmaktan emin olmanın şartıdır Nitekim bir ayette bu durum şöyle ifade edilmektedir: "İnanıp, sâlih amel işleyenler, namazı kılıp, zekâtı verenlerin Rabb'leri katında mükafatları vardır Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir" ( Bakara, 2/ 277)

  Korku ve hüzünden emin olmanın iman ve sâlih amel işlemeye bağlı olduğu şu ayette de vurgulanarak şöyle buyrulmaktadır: "İnananlar, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sâbiîler'den, Allah'a ve ahiret gününe inanıp, sâlih amel işleyenlerin mükafatları Rabbleri kalındadır Onlara korku yoktur ve onlar artık üzülmeyeceklerdir" (Bakara, 2/62; Maide, 5/69)

  Burada şunu ifade edelim ki, ayrıca korku ve hüzünden emin olma, kişinin iman etmesi, Allah'tan korkması ve kendini düzeltmesine de bağlanmaktadır Nitekim "Peygamberleri, ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderiyoruz Kim inanır ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir" (En'am, 6/48) anlamındaki ayette korku ve hüzünden emin olma "iman ve kendini düzeltmeye" bağlanırken; "Ey insanoğlu, size aranızdan ayetlerimizi okuyan peygamber geldiğinde, korunup, kendini düzeltenlere korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir" (A'raf, 7/35) mealindeki ayette de, korku ve hüzünden emin olma, Allah'tan korkmaya ve kendini düzeltmeye bağlanmaktadır

  4 Çalışmalarını Zayî Etmemesi:

  Kur’an-ı Kerim'de inanan ve sâlih amel işleyenlere Allah'ın icabet edeceği belirtilerek şöyle buyrulmaktadır: "İnanan ve sâlih amel işleyenlere Allah icabet eder ve onlara fazlasını verir" (Şura, 42/26) Ayette geçen "yestecîbu" kelimesi, Allah'ın duaları kabul etmesi demektir Yani yapılan duaları karşılıksız bırakmaması demektir Fakat Allah'ın duaları kabul etmesinin, herhalde O'na ve Resulüne iman etmekle, emrettikleri ile amel edip, yasakladıklarından kaçmanın gerekliliği ve bu yolda yararlı işler yapmakla olacağı da akla gelmelidir Aslında bu ayet, kendinden önce geçen ayet üzerine atfedilmiş olup (Şûra, 42/25), bu durumda, Allah'ın kullarının tövbelerini kabul edip kötülüklerini affedeceği, yaptıklarını bileceği ve onların iman edip sâlih amel işlemeleri halinde, dualarını da kabul edeceği ve karşılığını vereceği anlaşılmalıdır

  Allah'ın insanla konuşması vahiy yolu ile olmakladır İnsanın Allah'la konuşmasına da dua denilir O halde dua Allah ile kul arasında bir konuşma vasıtasıdır Fakat duada yalvaran insandır Hangi dilde olursa olsun, önemli olan bu konuşmanın samimi duygular içerisinde olmasıdır Yalvarma açık ve gizli olabilir Nitekim ayette: "Gizilce ve gönülden Rabbinize yalvarın" (7 Aral 55) buyrulmaktadır

  Kur’an-ı Kerim'de dua ile ilgili ayetlere baktığımızda insanın, sıkıntılı ve darda kaldığı anda Allah'a yalvardığı görülmektedir Nitekim müşrik Arapların durumları anlatılırken buna işaret edilmektedir Aynı şekilde, genel olarak insanın bir sıkıntı anında Allah'a yalvardığı da beyan edilerek şöyle denilmektedir: “İnsanlar bir sıkıntıya uğrayınca, Rabblerine dönerek O'na yalvarırlar Sonra Allah, katından onlara bir rahmet tattırınca, içlerinden bir takımı kendilerine verdiklerimize nankörlük ederek Rabblerine eş koşarlar Şimdilik safa sürün bakalım, yakında bileceksiniz" (Rum, 30/33-34) Aslında bu ayetlerde, insanın sıkıntı anında Allah'ı hatırladığı, sıkıntıdan kurtulunca da, O'nu unuttukları vurgulanmaktadır Halbuki Allah hiçbir zaman unutulmaması gerekmektedir ve ayetlerde daha ziyade belirtilmek istenen de budur

  Burada şu noktayı da belirtelim ki, inanan ve sâlih amel işleyen kişilerin dualarının kabulünden ayrı olarak, onlara aynı zamanda, kendilerini de düzelttikleri takdirde mükafatlar verileceği vadedilmekte ve şöyle buyrulmaktadır: "Ancak tövbe edenler, kendilerini düzeltenler, Allah'a sarılanlar ve dinlerine Allah için bağlananlar (varya), işte onlar müminlerle beraberdir Allah da yakında müminlere büyük bir mükafat verecektir" (Nisa, 4/146)

  İnanan ve sâlih amel işleyenlere, vadedilen mükâfatların tam olarak verileceği de ifade edilerek şöyle buyrulur: "İnanan ve sâlih amel işleyenlere mükafatlarını tam olarak verecektir" (Ali İmran, 3/57; Nisa, 4/173) Hatta başka bir ayette ifade edildiğine göre mükafat olarak verilmekle beraber, kat kat da fazlası verilecektir: "Ne mallarınız ve ne de evlatlarınız size katımızda bir yakınlık sağlamaz Ancak İnanan ve sâlih amel işleyenler başka Onlara yaptıklarının kat kat fazlası mükafat var" (Sebe', 34/37)

  Bütün bu kaydettiklerimizle beraber, inanan ve sâlih amel işleyenlere "kesintisiz", "kendi lutlundan" ve "bol rızık" verilerek, onlara bağışlanma ve mükafat da vadedilmekte ve şöyle buyrulmaktadır "Allah, inanan ve sâlih amel işleyenlere bağışlama ve büyük mükâfat da vadetmiştir" (Mâide, 5/9)

  5 İyi İnsanlar Arasına Dahil Etmesi:

  Kur'an-ı Kerim'de bir ayette, inanan ve sâlih amel işleyenlerin, sâlih insanlar arasına dahil edileceği beyan edilerek şöyle buyrulmakladır: "İnanan ve sâlih amel İşleyenleri elbette sâlih insanlar arasına sokarız" (Ankebût, 29/9) Görüldüğü gibi, bu ayette de, iman ve buna bağlı olarak sâlih amel işlemek, iyi insanlar arasına girmenin şartıdır Çünkü sâlih insanlar arasına girmek kurtuluş vesilesidir Nitekim bir ayette: "Kim tövbe eder, inanır ve sâlih amel işlerse, onun, kurtuluşa erenlerden olması umulur" (Kasas, 28/67) buyrularak bu durum aydınlatılmaktadır

  6 İlâhî Rahmete Kavuşturması:

  Kur'an-ı Kerim'de bir ayette inanan ve sâlih amel işleyenlerin Allah'ın rahmetine dahil edileceği beyan edilerek şöyle denilmektedir: "İnanan ve sâlih amel işleyenlere gelince, Rabb'leri onları rahmetine dahil eder İşte apaçık kurtuluş budur" (Câsiye, 45/30) Görüldüğü gibi, Allah'ın rahmetine girebilmenin şartı iman ve sâlih amel işlemeye bağlıdır Çünkü dünyada Allah'a iman eden, O'nu birleyen, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayan, emrettikleri ile amel edip, yasakladıklarından kaçınanlar rahmetine girebileceklerdir (bk Ömer Dumlu, Kur’an’da Bazı Kavramlara Bakış, Anadolu Yayınları: 161-163; Mehmet Aydın, Ömer Dumlu, Ana Konularıyla Kur’an, Anadolu Üniversitesi Yayını)

  Selam ve dua ile
  Sorularla İslamiyet Editör

+ Yorum Gönder