+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz. Osman Hz. Ömer'den büyük müydü? Büyükse kaç yaş büyüktü? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz. Osman Hz. Ömer'den büyük müydü? Büyükse kaç yaş büyüktü?


 2. meryemgül1
  ~~Medinenin Gülü ~~

  --->: Hz. Osman Hz. Ömer'den büyük müydü? Büyükse kaç yaş büyüktü?


  Reklam  Cevap: Hz. Osman Hz. Ömer'den yedi yaş büyüktü.

  Hz. Ömer (r.a), Fil Olayından on üç sene sonra Mekke'de doğmuştur. Kendisinden nakledilen bir rivayete göre o, Büyük Ficar savaşından dört yıl sonra dünyaya gelmiştir (İbnül-Esîr, Üsdül-Ğâbe, Kahire 1970, IV,146).

  Osman b. Affân b. Ebil-As b. Ümeyye b. Abdi'ş-Şems b. Abdi Menaf el-Kureşî el-Emevî; Raşid Halifelerin üçüncüsü. Ümeyyeoğulları ailesine mensup olup, nesebi beşinci ceddi olan Abdi Menaf'ta Resulullah (s.a.s) ile birleşmektedir. Fil olayından altı sene sonra Mekke'de doğmuştur. (İbnul-Hacer el-Askalânî, el-İsabe fi Temyîzi's-Sahabe, Bağdat t.y., II, 462; İbnül Esîr, Üsdül-Ğâbe, III, 584-585; Celaleddin Suyûtî, Târihul-Hulefâ, Beyrut 1986, 165).

+ Yorum Gönder