+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kehanet Ne Demektir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kehanet Ne Demektir?

  Sual: Kehanet nedir aydınlatırsanız sevinirim şimdiden teşek.. ? 2. meçhul_100
  ˙·٠• FiLiSTiN•٠·˙

  --->: Kehanet Ne Demektir?


  Reklam
 3. Fetva Meclisi
  Moderatör
  Kardeş kehanet "Kainatta gelecek zamanda vuku bulacak olaylardan haber verme, bazı sırları keşfetme. Bu işle meşgul olan kimselere de "Kâhin" denir" Çoğulu; kühhân, yahut kehene, dişili; kahinedir. İslam'dan önce Arapların arasında çok kahin vardı. Bunlar, bir çok şeyi bildiğini iddia ederlerdi. Bunların bir kısmı emrinde cinler bulunduğunu ve onlar vasıtasıyla bir takım bilgiler edindiklerini, diğer bir kısmı da, kendisinde bulunan bir nevi ilham ve kudret sayesinde bazı şeyleri idrak ettiklerini iddia ederlerdi. Gaybdan haber vermenin bir başka türü de kehanettir. Bu işi yapan kişilere kahin denir. Cahiliye Arapları derin bir araştırmaya dayanan bilgilere sahip olan kişilere de kahin derlerdi. Dini literatürde de kahin denin-ce, gelecekte meydana gelecek olayları bildiğini iddia eden, gizli ve görünmeyen alemden haberdar olduğunu söy-leyen kişilerin genel adı olmuştur. Kehanetin, modern bilimin yeterince gelişmediği, dini bilginin de eksik kaldığı dönem ve toplumlarda bir hayli yaygın olduğu, bunun da temelinde, yukarıda temas edil-diği üzere, insanın bilinmeyene ilgi duyması, gizemli olanı merak etmesi, etrafında olup bitenlerin sebebini kavrama isteyişi gibi bir sâikin yattığı söylenebilir. Ancak İslam dini Allah’tan başka varlıkların gaybı bile-ceği ve insanın kaderini etkileyebileceği inancını içe-ren, neticede tevhid esasını zedeleyen her türlü batıl inanış ve yönelişe karşı sert bir tavır almış, bunun için de falcılığı, uğursuz sayma inancını ve kehaneti yasaklamıştır. Kur’an-ı Kerim ve hadislerde kehanet yasak edilmekte, kahinler yerilmekte, onları tasdik edenin Hz. Muhammed’e (sav)'e indirileni inkâr etmiş olacağı (Ebû Dâvûd, “Tıb”, 2; Tirmizî, “Taharet”, 102; İbn Mâce, “Taharet”, 122), cennete giremeyeceği (Müsned, III, 14) ve kırk gün namazının kabul edilmeyeceği (Müslim, “Selâm”, 33) ifade edilmekte-dir. Bu ağır tehdit, fal ve kehanet inancının, falcı ve kahinlerden yardım istemenin İslam’ın özüne ve inanç sistemine temelden aykırı olması sebebiyledir. Mumsema Yönetimi olarak sizlere son sözümüz, İslam "kehanet"i yasaklamış, kahinlere gidip onların dediklerini tasdik etmeyi şirk kabul etmiş, ve onlara bunun karşılığında da ücret vermeyide haram saymıştır. Bu sebebele Butür İnsanlardan uzak kalmanızı tavsiye eder, sizleri Allah(cc)'ya da, emanet ediriz....

 4. Misafir
  aydınlatıcı bilgi vermişsin..

+ Yorum Gönder
kehanet ne demek,  kehanet nedir,  kehanet ne demektir