+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İçki ve kumar ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İçki ve kumar ile ilgili hadisler


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: içki ve kumar ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap: içki ve kumar ile ilgili bir ayet ve hadisler

  AYET
  “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durunuz ki kurtuluşa eresiniz” (maide süresi 90)

  HADİSLER

  Kumar hadisleri
  Hz. Peygamber'in tavlayı yasaklayan çeşitli hadisleri vardır:
  "Tavla oynayan, Allah'a ve Rasûlüne âsî olmuştur" (Ebû Dâvud, Edeb, 56; İbn Mâce, Edeb, 43; Mâlik, Muvatta', 6; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 394, 397, 400).
  "Tavla oynayıp, sonra kalkarak namaz kılanın durumu, irin ve domuz kanı ile abdest alıp, kalkarak namaz kılanın durumuna benzer" (Ahmed b. Hanbel, V, 370).  içki hadisleri

  Hz. Peygamberin çeşitli hadisleri bu konuda uygulama esaslarını gösterir:

  "Her sarhoşluk veren şey şaraptır ve her sarhoşluk veren şey haramdır. Bir kimse şarabı dünyada içer de ona devam üzere iken Tövbe etmeden ölürse âhirette kevser şarabını içemez" (Müslim, Eşribe, 73).

  "Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır" (el-Askalânî, Bulûgu'l Merâm, Terc. A. Davudoğlu, lV, 61 vd.).

  Hz. Peygamber'e ilaç için şarap yapmanın hükmü sorulunca; "Şüphesiz şarap deva (ilâç) değil aksine derttir" (el-Askalânî, a.g.e, IV, 61).

  "Ümmetimden bir takım kimseler, çeşitli adlar koyarak içki içeceklerdir" (el-Askalânî, a.g.e, IV, 61).

+ Yorum Gönder
kumar ile ilgili hadisler,  içki ve kumar ile ilgili hadisler