Konusunu Oylayın.: Emsile Komple

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi
Emsile Komple
 1. 30.Nisan.2010, 00:59
  1
  Misafir

  Emsile Komple


  Emsile Komple Mumsema Emsile Okumaya Başladım Türkçe Açıklamalı Toblo


 2. 30.Nisan.2010, 00:59
  1
  SAFİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  SAFİ
  Misafir  Emsile Okumaya Başladım Türkçe Açıklamalı Toblo

 3. 17.Kasım.2013, 10:51
  2
  Muhammed
  الله اكبر

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Haziran.2010
  Üye No: 76755
  Mesaj Sayısı: 7,668
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Yaş: 28
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Cevap: Emsile Komple
  Bunu bula bildim İnşallah işinize yarar.

  ŞERHUL EMSİLE
 4. 17.Kasım.2013, 10:51
  2
  الله اكبر  Bunu bula bildim İnşallah işinize yarar.

  ŞERHUL EMSİLE 5. 17.Kasım.2013, 11:15
  3
  imam
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Ağustos.2007
  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 7,810
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: minallah-ilelllah

  Cevap: Emsile Komple

  EMSİLE KİTABI

  Bismillahirrahmanirrahiym
  Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü
  vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala
  alihi ve sahbihi ecmeiyn.
  Kaynaklarda , Hz.İmam Aliyyül Mürteza (kv)
  efendimizin yazdığı belirtilen, emsile kitabı , fiil ve
  isim çekimlerinden oluşmaktadır. Kitapta , fiil ve
  isimlerden oluşan 24 adet temel kelime kalıbı
  bulunmakta ve bunların çekimleri ele alınmaktadır.
  Resulullah (as) Efendimiz, ‘Ben İlmin Şehriyim, Ali ,
  bu şehrin kapısıdır ‘ hadis-i Şerifiyle,İmam Aliyyül
  Mürteza (kv) Efendimizin maddi ve manevi
  ilimlerin zirvesinde olduğunu ifade buyurmuşlardır.
  ‘Emsile’ Kitabı da Kur’an-ı Kerim Arapçasının
  Kelime yapısı (Sarf=Morfoloji) kısmının mükemmel
  bir girişi mahiyyetini taşımakta olup, sayısız İslam
  Ulemasının, fakih, muhaddis ve müfessirlerin
  Arapça öğrenimlerine bu kitapla başladığı tarihi bir
  gerçektir.Kur’an-ı Kerim Arapçasının öğreniminde
  bu kadar önemli bir yere sahip olan bu Temel Eseri ,
  şemalarla sadeleştirerek , Kur’an-ı Kerim aşıklarına
  sunmak için yapılan bu çalışmanın , Kur’an-ı
  Kerim’i , okuyup , anlamak ve Onun dusturları ile
  yaşamak için bize ludf eden Allahu Subhanehu ve
  Teala Hazretlerinin herşeyden daha büyük olan
  küçücük bir hoşnutluğunu kazanmaya vesile olması
  umulur. 3
  Türkçe şahıs zamirleri ;
  Ben , Sen , O , Biz , Siz ,Onlar
  Bu şahıs zamirleri içinde ,üçüncü tekil şahıs ‘o‘ zamiridir.
  O
  Yardım Etmek Fiilinin -di li geçmiş zamanı ;
  ‘ Yardım etti= O, yardım etti ‘
  NESARA Fiili üç harften oluşmuştur. َر َ ص َن
  Fiile , Kim Yardım Etti ? Sorusunu soralım. Cevap , ‘O bir Erkek ‘ HÜVE ‘
  yardım Etti ‘ olacaktır. ‘ HÜVE ‘ َُه
  24 Emsile tablosundaki fiillerde , fail olan, yani yardım etme işini yapan
  hep HÜVE zamiri olacaktır.
  هَُ
  Hüve
  َ
  ََ4
  َ
  ََ
  Fi’l-i Mazi Bina-yı Malum
  O , Yardım Etti
  هَُ
  ُ
  َُْ
  Fi’l-i Muzari Bina-yı
  Malum
  O , Yardım Ediyor 12
  اَﻥُْ اَﻥُْ ْ هُ هُ ْ ‘Cem
  ﻥَُْ اَﻥَُْ اَﻥَُْ هَُ هَُ Tesniye
  Müfred
  اَﻥَ اَﻥِْ اَْ,َ هَِ هَُ
  Müzekker
  Gaib
  Müennes
  Gaib
  Müzekker
  Muhatab
  Müennes
  Muhatab
  Nefs-i
  Mütekellim
  ه
  ه
  ه
  ه
  ا
  ه ا

  ا ا
  ا

  ا ه
  اَﻥَ
  ﻥَُْ13
  KELİME TÜRETME
  َْ
  ًا
  َﺹِ
  ٌ
  َُْرٌ
  اُُْ
  ْ
  َ
  ََ
  Fi’l-i Mazi Bina-yı Malum
  O , Yardım Etti
  ُ
  َُْ
  Fi’l-i Muzari Bina-yı
  Malum
  O , Yardım Ediyor 15
  EMR-İ
  HAZIR
  İSM-İ
  MEFUL
  İSM-İ
  FAİL MASTAR MUZARİ MAZİ

  
  آ
  د
  ﻡح
  
  
  
  ل
  اآ
  
  16
  B-EMSİLE-İ MUTTARİDE
  ÇEKİM TABLOLARI
  CEM'
  (ikiden
  Fazla)
  TESNİYE
  (iki)
  MÜFRED
  (Bir)
  Cem
  Tesniye Mealgayr
  Müfred Vahde
  Müzekker
  Gaib
  Müennes
  Gaib
  Müzekker
  Muhatab
  Müennes
  Muhatab
  Nefs-i
  Mütekellim
  MÜKESSER
  CEM
  (Kırık Cem)
  (ikiden
  Fazla)
  SALİM
  CEM
  (ikiden
  Fazla)
  TESNİYE
  (iki)
  MÜFRED
  (Bir)
  MÜZEKKER MÜENNES18
  CEM'
  (ikiden Fazla) ُِﺹََ
  TESNİYE
  ََِْانِ (iki)
  İsmi Alet
  MÜFRED
  (Bir) ٌَِْ
  CEM'
  ﻥََْاتٌ (ikiden Fazla)
  TESNİYE
  Mastarı Binayı ﻥََْﺕَنِ (iki)
  Merre
  MÜFRED
  ﻥََْةً (Bir)
  CEM'
  ﻥَِْاتٌ (ikiden Fazla)
  TESNİYE
  (iki) ِنَﺕَِْﻥ Mastarı Binayı Nev’i
  MÜFRED
  ﻥَِْةً (Bir)
  ٌَِْ
  ﻥََْةً
  ﻥَِْةً19
  MÜKESSER CEM
  (Kırık Cemi)
  (ikiden Fazla)
  وَََﺹِ
  ُ
  SALİM CEM
  َُْرَاتٌ َُْرُونَ (ikiden Fazla)
  TESNİYE
  َُْرَ#َنِ َُْرَانِ (iki)
  MÜFRED
  َُْرَةٌ َُْرٌ (Bir)
  İsmi Mef’ul
  MÜZEKKER MÜENNES
  وَََ
  َةٌ
  ٌ
  %َُو MÜKESSER CEM
  (Kırık Cemi)
  (ikiden Fazla)
  وَََاﺹِ
  ُ ُ%رٌ
  SALİM CEM
  َﺹِ
  َاتٌ َﺹِ
  ُونَ (ikiden Fazla)
  TESNİYE
  َﺹِ
  َ#َنِ َﺹِ
  اَنِ (iki)
  MÜFRED
  َﺹِ
  َةٌ َﺹِ
  ٌ (Bir)
  İsmi Fail
  MÜZEKKER MÜENNES
  َُْرٌ
  َﺹِ
  ٌ30
  اُﻥُْْنَ اُﻥُُْوا .ِ1َُْْنَ .ِ1َُُْوا Cem
  اُﻥَُْا اُﻥَُْا .ََُِْا .ِ1ََُْا Tesniye
  Emri Gaib / Emri Hazır اُﻥُِْي اُﻥُْْ ْ .َُِْ ِ"َُْ
  ْ Müfred
  Binayı Malum
  Müzekker
  Gaib
  Müennes
  Gaib
  Müzekker
  Muhatab
  Müennes
  Muhatab
  Nefs-i
  Mütekellim
  .َُِْْنَ .َُُِْوا .ِ1َُْْنَ .ِ1َُْوا Cem
  .َُِْْ .َُِْاَ .َُِْاَ .ََُِْا .ِ1ََُْا Tesniye
  Müfred Emri Gaib / Emri Hazır
  0ُِﻥَْْ .َُِِْي .َُِْْ .َُِْْ ِ"َُْ
  ْ
  Binayı Mechul
  Müzekker
  Gaib
  Müennes
  Gaib
  Müzekker
  Muhatab
  Müennes
  Muhatab
  Nefs-i
  Mütekellim ْ
  َُْ"ِ
  اُﻥُْْ ِ"َُْ
  ْ31
  0َ ﺕَُْْنَ 0َ ﺕَُُْوا 0َ -َُْْنَ 0َ -َُُْوا Cem
  0َ ﺕََُْا 0َ ﺕََُْا 0َ ﺕََُْا 0َ -ََُْا Tesniye
  Müfred
  َُْ َ ْ
  َُْ# َ ْ َُْﺕ َ0َيَُِْﺕ 0 Nehyi Gaib / Nehyi Hazır Binayı Malum
  Müzekker
  Gaib
  Müennes
  Gaib
  Müzekker
  Muhatab
  Müennes
  Muhatab
  Nefs-i
  Mütekellim
  0َ ﺕَُْْنَ 0َ ﺕَُُْوا 0َ -َُْْنَ 0َ -َُُْوا Cem
  0َ ﺕََُْا 0َ ﺕََُْا 0َ ﺕََُْا 0َ -ََُْا Tesniye
  0َ ﻥَُْ ْ
  Müfred ْ
  َُْ َ ْ
  َُْ# َ ْ َُْﺕ َ0 يَُِْﺕ َ0 ْ َﻥُا َ0 Nehyi Gaib / Nehyi Hazır
  Binayı Mechul
  Müzekker
  Gaib
  Müennes
  Gaib
  Müzekker
  Muhatab
  Müennes
  Muhatab
  Nefs-i
  Mütekellim

  َُْ َ
  ْ
  َُْ َ 32
  َ اَﻥََْآُ َ اَﻥََْآُ ْ َاَﻥََْهُ َ اَﻥََْهُ ْ Cem
  َ اَﻥََْآُ َ َ اَﻥََْآُ َ َاَﻥََْهَُ َ اَﻥََْهَُ Tesniye
  َ اَﻥََْﻥَ
  Fi’li Taaccubul Evvel َاَﻥََﻥِ َ اَﻥََْكِ َ اَﻥََْكَ َ اَﻥََْهَ َ اَﻥََْMüfred ُ3
  Müzekker
  Gaib
  Müennes
  Gaib
  Müzekker
  Muhatab
  Müennes
  Muhatab
  Nefs-i
  Mütekellim
  وَاَﻥِْْ7ِ6ُ وَاَﻥِْْ7ِ6ُ ْ وَاَﻥِْْ5ِ6ِ وَاَﻥِْْCem ْ ِ5ِ6
  وَاَﻥِْْ7ِ6َُ وَاَﻥِْْ7ِ6َُ وَاَﻥِْْ5ِ6َِ وَاَﻥِْْTesniye َِ5ِ6
  َِ6ِْْﻥَاَو Fi'li Taaccubussani
  وَاَﻥِْْ6ِِ وَاَﻥِْْ8ِ6ِ وَاَﻥِْْ8ِ6َ وَاَِْ
  ْ(ِ3َ وَاَِْ
  ْ(ِ)ْ Müfred
  Müzekker
  Gaib
  Müennes
  Gaib
  Müzekker
  Muhatab
  Müennes
  Muhatab
  Nefs-i
  Mütekellim
  و


 6. 17.Kasım.2013, 11:15
  3
  Üye
  EMSİLE KİTABI

  Bismillahirrahmanirrahiym
  Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü
  vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala
  alihi ve sahbihi ecmeiyn.
  Kaynaklarda , Hz.İmam Aliyyül Mürteza (kv)
  efendimizin yazdığı belirtilen, emsile kitabı , fiil ve
  isim çekimlerinden oluşmaktadır. Kitapta , fiil ve
  isimlerden oluşan 24 adet temel kelime kalıbı
  bulunmakta ve bunların çekimleri ele alınmaktadır.
  Resulullah (as) Efendimiz, ‘Ben İlmin Şehriyim, Ali ,
  bu şehrin kapısıdır ‘ hadis-i Şerifiyle,İmam Aliyyül
  Mürteza (kv) Efendimizin maddi ve manevi
  ilimlerin zirvesinde olduğunu ifade buyurmuşlardır.
  ‘Emsile’ Kitabı da Kur’an-ı Kerim Arapçasının
  Kelime yapısı (Sarf=Morfoloji) kısmının mükemmel
  bir girişi mahiyyetini taşımakta olup, sayısız İslam
  Ulemasının, fakih, muhaddis ve müfessirlerin
  Arapça öğrenimlerine bu kitapla başladığı tarihi bir
  gerçektir.Kur’an-ı Kerim Arapçasının öğreniminde
  bu kadar önemli bir yere sahip olan bu Temel Eseri ,
  şemalarla sadeleştirerek , Kur’an-ı Kerim aşıklarına
  sunmak için yapılan bu çalışmanın , Kur’an-ı
  Kerim’i , okuyup , anlamak ve Onun dusturları ile
  yaşamak için bize ludf eden Allahu Subhanehu ve
  Teala Hazretlerinin herşeyden daha büyük olan
  küçücük bir hoşnutluğunu kazanmaya vesile olması
  umulur. 3
  Türkçe şahıs zamirleri ;
  Ben , Sen , O , Biz , Siz ,Onlar
  Bu şahıs zamirleri içinde ,üçüncü tekil şahıs ‘o‘ zamiridir.
  O
  Yardım Etmek Fiilinin -di li geçmiş zamanı ;
  ‘ Yardım etti= O, yardım etti ‘
  NESARA Fiili üç harften oluşmuştur. َر َ ص َن
  Fiile , Kim Yardım Etti ? Sorusunu soralım. Cevap , ‘O bir Erkek ‘ HÜVE ‘
  yardım Etti ‘ olacaktır. ‘ HÜVE ‘ َُه
  24 Emsile tablosundaki fiillerde , fail olan, yani yardım etme işini yapan
  hep HÜVE zamiri olacaktır.
  هَُ
  Hüve
  َ
  ََ4
  َ
  ََ
  Fi’l-i Mazi Bina-yı Malum
  O , Yardım Etti
  هَُ
  ُ
  َُْ
  Fi’l-i Muzari Bina-yı
  Malum
  O , Yardım Ediyor 12
  اَﻥُْ اَﻥُْ ْ هُ هُ ْ ‘Cem
  ﻥَُْ اَﻥَُْ اَﻥَُْ هَُ هَُ Tesniye
  Müfred
  اَﻥَ اَﻥِْ اَْ,َ هَِ هَُ
  Müzekker
  Gaib
  Müennes
  Gaib
  Müzekker
  Muhatab
  Müennes
  Muhatab
  Nefs-i
  Mütekellim
  ه
  ه
  ه
  ه
  ا
  ه ا

  ا ا
  ا

  ا ه
  اَﻥَ
  ﻥَُْ13
  KELİME TÜRETME
  َْ
  ًا
  َﺹِ
  ٌ
  َُْرٌ
  اُُْ
  ْ
  َ
  ََ
  Fi’l-i Mazi Bina-yı Malum
  O , Yardım Etti
  ُ
  َُْ
  Fi’l-i Muzari Bina-yı
  Malum
  O , Yardım Ediyor 15
  EMR-İ
  HAZIR
  İSM-İ
  MEFUL
  İSM-İ
  FAİL MASTAR MUZARİ MAZİ

  
  آ
  د
  ﻡح
  
  
  
  ل
  اآ
  
  16
  B-EMSİLE-İ MUTTARİDE
  ÇEKİM TABLOLARI
  CEM'
  (ikiden
  Fazla)
  TESNİYE
  (iki)
  MÜFRED
  (Bir)
  Cem
  Tesniye Mealgayr
  Müfred Vahde
  Müzekker
  Gaib
  Müennes
  Gaib
  Müzekker
  Muhatab
  Müennes
  Muhatab
  Nefs-i
  Mütekellim
  MÜKESSER
  CEM
  (Kırık Cem)
  (ikiden
  Fazla)
  SALİM
  CEM
  (ikiden
  Fazla)
  TESNİYE
  (iki)
  MÜFRED
  (Bir)
  MÜZEKKER MÜENNES18
  CEM'
  (ikiden Fazla) ُِﺹََ
  TESNİYE
  ََِْانِ (iki)
  İsmi Alet
  MÜFRED
  (Bir) ٌَِْ
  CEM'
  ﻥََْاتٌ (ikiden Fazla)
  TESNİYE
  Mastarı Binayı ﻥََْﺕَنِ (iki)
  Merre
  MÜFRED
  ﻥََْةً (Bir)
  CEM'
  ﻥَِْاتٌ (ikiden Fazla)
  TESNİYE
  (iki) ِنَﺕَِْﻥ Mastarı Binayı Nev’i
  MÜFRED
  ﻥَِْةً (Bir)
  ٌَِْ
  ﻥََْةً
  ﻥَِْةً19
  MÜKESSER CEM
  (Kırık Cemi)
  (ikiden Fazla)
  وَََﺹِ
  ُ
  SALİM CEM
  َُْرَاتٌ َُْرُونَ (ikiden Fazla)
  TESNİYE
  َُْرَ#َنِ َُْرَانِ (iki)
  MÜFRED
  َُْرَةٌ َُْرٌ (Bir)
  İsmi Mef’ul
  MÜZEKKER MÜENNES
  وَََ
  َةٌ
  ٌ
  %َُو MÜKESSER CEM
  (Kırık Cemi)
  (ikiden Fazla)
  وَََاﺹِ
  ُ ُ%رٌ
  SALİM CEM
  َﺹِ
  َاتٌ َﺹِ
  ُونَ (ikiden Fazla)
  TESNİYE
  َﺹِ
  َ#َنِ َﺹِ
  اَنِ (iki)
  MÜFRED
  َﺹِ
  َةٌ َﺹِ
  ٌ (Bir)
  İsmi Fail
  MÜZEKKER MÜENNES
  َُْرٌ
  َﺹِ
  ٌ30
  اُﻥُْْنَ اُﻥُُْوا .ِ1َُْْنَ .ِ1َُُْوا Cem
  اُﻥَُْا اُﻥَُْا .ََُِْا .ِ1ََُْا Tesniye
  Emri Gaib / Emri Hazır اُﻥُِْي اُﻥُْْ ْ .َُِْ ِ"َُْ
  ْ Müfred
  Binayı Malum
  Müzekker
  Gaib
  Müennes
  Gaib
  Müzekker
  Muhatab
  Müennes
  Muhatab
  Nefs-i
  Mütekellim
  .َُِْْنَ .َُُِْوا .ِ1َُْْنَ .ِ1َُْوا Cem
  .َُِْْ .َُِْاَ .َُِْاَ .ََُِْا .ِ1ََُْا Tesniye
  Müfred Emri Gaib / Emri Hazır
  0ُِﻥَْْ .َُِِْي .َُِْْ .َُِْْ ِ"َُْ
  ْ
  Binayı Mechul
  Müzekker
  Gaib
  Müennes
  Gaib
  Müzekker
  Muhatab
  Müennes
  Muhatab
  Nefs-i
  Mütekellim ْ
  َُْ"ِ
  اُﻥُْْ ِ"َُْ
  ْ31
  0َ ﺕَُْْنَ 0َ ﺕَُُْوا 0َ -َُْْنَ 0َ -َُُْوا Cem
  0َ ﺕََُْا 0َ ﺕََُْا 0َ ﺕََُْا 0َ -ََُْا Tesniye
  Müfred
  َُْ َ ْ
  َُْ# َ ْ َُْﺕ َ0َيَُِْﺕ 0 Nehyi Gaib / Nehyi Hazır Binayı Malum
  Müzekker
  Gaib
  Müennes
  Gaib
  Müzekker
  Muhatab
  Müennes
  Muhatab
  Nefs-i
  Mütekellim
  0َ ﺕَُْْنَ 0َ ﺕَُُْوا 0َ -َُْْنَ 0َ -َُُْوا Cem
  0َ ﺕََُْا 0َ ﺕََُْا 0َ ﺕََُْا 0َ -ََُْا Tesniye
  0َ ﻥَُْ ْ
  Müfred ْ
  َُْ َ ْ
  َُْ# َ ْ َُْﺕ َ0 يَُِْﺕ َ0 ْ َﻥُا َ0 Nehyi Gaib / Nehyi Hazır
  Binayı Mechul
  Müzekker
  Gaib
  Müennes
  Gaib
  Müzekker
  Muhatab
  Müennes
  Muhatab
  Nefs-i
  Mütekellim

  َُْ َ
  ْ
  َُْ َ 32
  َ اَﻥََْآُ َ اَﻥََْآُ ْ َاَﻥََْهُ َ اَﻥََْهُ ْ Cem
  َ اَﻥََْآُ َ َ اَﻥََْآُ َ َاَﻥََْهَُ َ اَﻥََْهَُ Tesniye
  َ اَﻥََْﻥَ
  Fi’li Taaccubul Evvel َاَﻥََﻥِ َ اَﻥََْكِ َ اَﻥََْكَ َ اَﻥََْهَ َ اَﻥََْMüfred ُ3
  Müzekker
  Gaib
  Müennes
  Gaib
  Müzekker
  Muhatab
  Müennes
  Muhatab
  Nefs-i
  Mütekellim
  وَاَﻥِْْ7ِ6ُ وَاَﻥِْْ7ِ6ُ ْ وَاَﻥِْْ5ِ6ِ وَاَﻥِْْCem ْ ِ5ِ6
  وَاَﻥِْْ7ِ6َُ وَاَﻥِْْ7ِ6َُ وَاَﻥِْْ5ِ6َِ وَاَﻥِْْTesniye َِ5ِ6
  َِ6ِْْﻥَاَو Fi'li Taaccubussani
  وَاَﻥِْْ6ِِ وَاَﻥِْْ8ِ6ِ وَاَﻥِْْ8ِ6َ وَاَِْ
  ْ(ِ3َ وَاَِْ
  ْ(ِ)ْ Müfred
  Müzekker
  Gaib
  Müennes
  Gaib
  Müzekker
  Muhatab
  Müennes
  Muhatab
  Nefs-i
  Mütekellim
  و
+ Yorum Gönder