+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İslamiyet ve Hristiyanlık Dininin Yayılışı ve Aralarındaki Farklar? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslamiyet ve Hristiyanlık Dininin Yayılışı ve Aralarındaki Farklar?

  Sual: Lütfen Hristiyanlığın yayılmasıyla İslamın yayılmasını karşılaştırın.Bu iki öğretide toplum içinde ve geniş coğrafyalara yayılmayı kolaylaştıran anlayışlar nelerdir ? Bu dinler içinden çıktıkları toplumlarda ne tür farklı tepkilerle karşılaşmışlardır? Yayılma hızları ve yayıldıkları alanlar arasındaki benzelikler ve farklılıklar nelerdir? ? 2. Katade
  Devamlı Üye

  Cevap: İslamiyet ve Hristiyanlık Dininin Yayılışı ve Aralarındaki Farklar?


  Reklam  Cevap: İslamiyet ve Hristiyanlık Dininin Yayılışı ve Aralarındaki Farklar?

  İslâmiyet ile bugünkü Hristiyanlık arasındaki belli başlı ayrılıklar şunlardır:

  1. Hristiyanlık'ta teslis akidesi olduğu halde İslâm'da tevhid akidesi vardır.

  2. İslâm bütün semâvî dinleri ve peygamberleri içine alır; Hristiyanlık ise, yalnız Kitab-ı mukaddes'i hak bilir ve Kur'an-ı Kerim'i vahye dayalı bir kitap olarak kabul etmez.

  3. Hristiyanlık, insanın doğuştan günahkâr olduğunu ve bu sebeple temizlenmesi için vaftiz edilmesi gerektiğini savunur; İslâm ise, bütün insanların günahsız doğduğunu ve hiç kimsenin bir başkasının günahını yüklenmeyeceğini belirtir.

  4. Hristiyanlıkta papaz ve rahiplerin günah çıkarmak ve affetmek yetkisi vardır; İslâmiyet'te ise, günahlar yalnız Allah tarafından bağışlanır.

  5. Hristiyanlık'ta Hz. İsa'nın sözleri Allah kelâmı olarak telakki edilir; İslâmiyet'te ise, ilâhi emirler vahiy yoluyla, Cebrâil vasıtasıyla bildirilir.

  6. Hristiyanlar'a göre İsa (a.s) çarmıha gerilmiştir. İslam'a göre ise, Allah onu kendi katına yükseltmiştir.

  7. Her ne kadar bugünkü Hristiyanlar, kendi dinlerinin son din olduğunu iddia ediyorlarsa da, bu iddiânın İslâm nazarında hiç bir geçerliliği yoktur. Çünkü

  "Allah katında din, şüphesiz İslâmiyet'tir..." (Âli İmrân: 3/19)

  "Kim İslâm'dan başka bir dine yönelirse, onunki kabul edilmeyecektir ve o, âhirette de kaybedenlerden olacaktır" (Âli İmran: 3/85)[1]


  [1] Ahmet Güç, Şamil İslam Ansiklopedisi:

+ Yorum Gönder