+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygambere ilk ayeti getiren melek Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygambere ilk ayeti getiren melek


 2. Berât1
  ÖZLENEN GÜN GELECEKTİR

  --->: peygambere ilk ayeti getiren melek


  Reklam  Cevap: Cebrail (a.s.)..

 3. ^^SiNeM^^
  Devamlı Üye
  Peygamberimiz; Ramazan ayinin on besinci cumartesi ve on altinci pazar gecelerinde, Hira magarasinda uyudugu bir sirada,Rüyasinda, Vahy melegi Cebrail (A.S) atlastan bir kab içinde bir kitapla gelip Peeygamberimize ``OKU`` dedi.

 4. Fetva Meclisi
  Moderatör
  Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'e Ve Bütün Peygamberlere Vahiy getiren Melek Cebrail(as) 'dır. Peki Vahiy Ne Demek oluyor diye soracak olursan, Vahiy Sözlükte "gizli konuşmak, emretmek, ilham etmek, îma ve işâret etmek, seslenmek, fısıldamak, mektup yazmak ve göndermek" anlamlarına gelen vahiy, ıstılahta, Allah'ın peygamberlerine iletmek istediği mesajlarını, doğrudan doğruya veya Cebrail vasıtasıyla bildirmesine denir.

  Kur'ân ve diğer kutsal kitaplar, vahiy ürünüdür. Vahiy, ilâhî ve gayr-i ilâhî olmak üzere iki kısma ayrılır. İlâhi vahiy, Allah'ın vahyi demek olup 5 çeşittir:

  1- Cebrail'e (Necm, 53/10) ve diğer meleklere vahyi (Enfâl, 8/12).

  2- Cansız varlıklardan yeryüzüne (Zilzâl, 99/4-5) ve gökyüzüne (Fussilet, 41/12) vahyi. Bu vahiy, "emretmek" anlamındadır.

  3- Canlılardan bal arısına vahyi (Nahl, 16/68-69). Bu vahiy, ilham, içgüdü anlamındadır.

  4- İnsanlardan Hz. Musa (a.s.)'ın annesine (Kasas, 28/7) ve Hz. İsâ (a.s.)'ın havarilerine (Mâide, 5/111) vahyi. Bu vahiy, fıtrî ilham, îma, emir anlamındadır.

  5- Peygamberlere vahiy (Nisâ, 4/162; A'râf, 7/117, 160). Bu vahiy, ıstılâhî anlamdaki gerçek vahiydir. Vahiy denince ilk akla gelen bu vahiydir. Bu vahiy, sözlü, sözsüz ve Cebrail vasıtasıyla olur. Sözlü vahiy, Allah'ın perde arkasından peygamberine hitap etmesidir. Sözsüz vahiy; rüyada veya uyanık iken vahyin peygamberin kalbine ilkası şeklinde olur.

  Cebrail vasıtasıyla vahiy;

  a) Peygamber uyanık veya uykuda iken vahyi peygamberin kalbine ilkası ile,

  b) Cebrail'in melek veya insan suretinde vahiy getirmesi ile,

  c) Cebrail görünmeden vahyin çıngırak sesi şeklinde gelmesi ile olur.

  Vahyin geliş şekillerinden bir kısmı, Şûrâ sûresinin 51. âyetinde bildirilmiştir. Vahiy, Allah ile peygamber arasında bir sırdır. Mahiyetini insanların tam anlaması imkânsızdır. Vahiy geldiği anda peygamber titrer, rengi değişir, alnı terler ve nefesi sıkışırdı. Hz. Muhammed (a.s.) gelen vahyi aynen hafızasına alır (Kıyame, 75/16-19), sonra vahiy katiplerine yazdırırdı. Her sene Ramazan ayında inen âyetleri ve sûreleri Cebrail'e okuyup arz ederdi.

  Gayr-i ilâhî vahy ise, ilâhî olmayan, cin ve insanlar arasında cereyan eden vahye denir. Zekeriyya (a.s.)'ın kavmine vahyi gibi (Meryem, 19/11), bu vahiy, imâ ve işâret etmek anlamındadır. Şeytanın şeytana vahyi gibi (En'âm, 6/121); bu vahiy, fısıldamak ve gizli konuşmak anlamındadır. (İ.K.) Melekler Nasıl Varlıklardır Diye Soracak olursan Melekler Allah`ın nurdan yarattığı, gözümüzle göremediğimiz ruhanî varlıklardır. Melekler, sırf hayır işlemek ve Allah`a ibâdette bulunmak için yaratılmışlardır. Kötülük yapmaya kabiliyetleri yoktur.

  Çünkü Allah onlara, şehvet ve gazap gibi kötülüğe itici duygular vermemiştir. Meleklerin bizim gibi yemeleri içmeleri, yatıp uyumaları, evlenip çoğalmaları da yoktur. Onlar için erkeklik - dişilik söz konusu değildir.

  Gökte, yerde, her tarafta bulunurlar; kısa zamanda en uzak mesafeleri aşıp gitmeye, diledikleri şekil ve surette görünmeye güçleri yeter. Allah, onlara bu kuvveti vermiştir. Melekler, gece gündüz Allah`a ibâdetle, zikir, tesbih ve takdîs ile meşgul olurlar. Bu, onların gıdası hükmündedir. Allah`a asla isyan etmez, onun emirlerinden zerre kadar dışarı çıkmazlar. Mâsum ve itâatlidirler.

  Peki görevlerini merak ediyorsan aşağıdaki linki tıkla...
  Tıkla....
  Meleklerin görevleri ve cesitleri nelerdir? - Mumsema islam Arsivi

 5. Misafir
  Teşekkürler ayeti getiren melek Cebrail (as) dır.

 6. Misafir
  kurani kerimi peygamberimize vahiy olarak getiren melek nedir.
  .

+ Yorum Gönder
peygamberimize vahiy getiren melek,  peygamberimize vahiy getiren meleğin adı nedir,  peygamberimize vahiy getiren meleğin adı,  kuran ayetlerini peygamberimize getiren meleğin ismi nedir,  peygamberimize vahiy getiren melek kimdir,  kuranı indiren melek,  kuran i hz muhammede getiren vahiy melegi