+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kuranı Kerim insanlara ders vermek amacıyla kıssa anlatan kutsal bir kitaptır Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kuranı Kerim insanlara ders vermek amacıyla kıssa anlatan kutsal bir kitaptır

  Sual: kuranı kerim insanlara ders vermek amaçıyla yazılan bir kutsalbir kitabtır.toplam 228 tane bilinen peygamberler vardır.kuranı kerim toplam olarak 28 tane peygamber alır.kuranı kerim 600 sayfa dır .bu da 28 tane peygamberin kıssasını alır.kuranı kerimde toplam olarak 1789 kıssa vardır. ? 2. ebuturab
  Site Doktoru

  Cevap: Kuranı Kerim insanlara ders vermek amacıyla kıssa anlatan kutsal bir kitaptır


  Reklam  Cevap: kuranı kerim insanlara ders vermek amaçıyla yazılan bir kutsalbir kitabtır.toplam 228 tane bilinen peygamberler vardır.kuranı kerim toplam olarak 28 tane peygamber alır.kuranı kerim 600 sayfa dır .bu da 28 tane peygamberin kıssasını alır.kuranı kerimde toplam olarak 1789 kıssa vardır.


  228 değil peygamber değil muhterem kardeşim;
  Peygamberler, Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen yirmi beş zattan ibaret değildir. Bir hadisin işaretine göre 124.000 peygamber gelmiştir. (bk. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned 5/265-266; İbn Hibbân, es-Sahîh, 2/77)


  kuranı kerimde adı geçen peygamber sayısıda maalesef doğru değil;28 değil 24'tür..

  Kuranı kerimde 24 peygamberin ismi geçer

  Kur`an`da Bahsi Geçen Peygamberler Kimlerdir?
  Şunlardır:


  1. Adem,
  2. İdris,
  3. Şit,
  4. Nûh,
  5. Hûd,
  6. Sâlih,
  7. Lût,
  8. İbrâhim,
  9. İsmâil,
  10. İshâk,
  11. Yâkub,
  12. Yûsuf,
  13. Şuayb,
  14. Mûsâ,
  15. Hârun,
  16. Dâvud,
  17. Süleyman,
  18. Eyyûb,
  19. Yûnus,
  20. İlyas,
  21. Elyesa`,
  22. Zekeriyya,
  23. Yahyâ,
  24. İsâ ve
  25. Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem).  Bunlardan ayrı Kur`an`da ismi geçen Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn`in (as) peygamber olup olmadıkları ihtilâflıdır.
  Kur`an`da ismi geçmediği halde peygamber olarak meşhûr olanlar da şunlardır: Şît, Yûşâ, Cercis, Danyal Aleyhimüsselâmdır..

  kuranı kerim Kur'an, 30 cüz, 300 yaprak/600 sayfadır. bu doğru

  Kuranda 25'i Peygamberler kıssası olmak üzere toplam 35 civarı kıssa geçmektedir. (Allah en iyi bilendir.)

  dau ile+ Yorum Gönder