+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İslamda kadın kadına zinanın ve erkek erkeğe zinanın cezası nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. 1
  Misafir

  İslamda kadın kadına zinanın ve erkek erkeğe zinanın cezası nedir?


 2. 2
  menzil_guller
  Ya Hayy

  --->: islam da kadın kadına zinanın ve erkek erkeğe zinanın cezası nedir?


  Reklam  Cevap: Erkek erkeğe cinsel ilişkide bulunmaya Livata denir.

  Islâm dininde zina, fahişelik gibi bir hayasızlık örneğini teşkil eden livâta da, kesinlikle yasaklanmıştır. Livâtaya, oğlancılık veya homoseksüellik de denir. Livâta, insan şahsiyetine ve haysiyetine hiç bir şekilde yaraşmayan ahlâkî suçlardan biridir.

  Hz. Lût (a.s), sapıklığın, ahlâksızlığın, edepsizliğin en adîsi olan livâtanın yaygın olduğu Sedum halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Sedum halkı, daha önceki milletlerde görülmeyen bu ahlâksızlık suçunda çok ileri gitmişti. Iffet, namus ve hayânın unutulduğu bu toplumda Lût (a.s) gibiler, onların bu tür ahlâksızlıklarına engel olmak istemişler, ancak susturulmuş ve etkisiz hale getirilmişlerdi.

  Sedum halkının ahlâksızlık ve edepsizliğini ifade eden ayette şöyle buyurulur: "Lut`u da hatırla. Hani o, kavmine şöyle demişti: Âlemlerde hiç kimsenin sizden önce yapmadığı bir hayasızlığı mı yapıyorsunuz?" (el-Ankebût, 29/28). Ancak diğer ayetlerde, bunların yaptığı kötülüklerin cezasız kalmadığı vurgulanarak, gökten gelen acı bir azab ile yerle bir edildikleri belirtilmiştir.

  Livâtanın veya başka bir deyişle homoseksüelliğin Islâm hukukundaki cezası, bazı fakihlere göre zina cezasıdır. Öte yandan, hakimin, bu kötü durumdan insanları alıkoymak için toplumun yararına göre ceza verebileceği görüşünü savunanların yanında, livâta işini yapan ve yapılanın öldürülmesi gerektiği görüşünde olan Islâm fıkıhçıları da vardır.
  İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: "Kimin Lût kavminin sapık işini yaptığını görürseniz, fâili de mef'ûlü de öldürün." (Tirmizî, Hudud 24, (1456); Ebû Dâvud, Hudud 29, (4462, 4463) Tirmizî, Ebû Hüreyre'nin de böyle bir rivâyette bulunduğunu belirtir. Ebû Dâvud'da İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ)'tan yapılan bir rivâyette: "Livata yaparken yakalanan bekâr (yani muhsan olmayan kişi) de recmedilir." denmiştir.

  Livata yapanlara tatbik edilecek hadd hususunda âlimler farklı görüşler ileri sürmüştür:

  Şâfiî'nin iki görüşünden daha zâhir olanına göre -ki Ebû Yusuf ve İmam Muhammed de bu görüştedir- failin haddi, zinâ haddidir. Yani muhsan ise recmedilir, muhsan değilse yüz sopa vurulur. Mef'ûle ise Şâfiî'ye göre, muhsan da olsa gayr-ı muhsan da olsa, kadın da olsa, erkek de olsa yüz sopa ve bir yıl sürgün cezası verilir.

  İmam Mâlik ve Ahmed İbnu Hanbel başta, diğer bir kısım âlimlere göre, livata yapanın cezası recmedilmektir, muhsan da olsa gayr-ı muhsan da olsa farketmez.

  İmam Şâfiî'nin ikinci bir görüşü, sadedinde olduğumuz hadisin zâhirine uygun olarak fâilin de mef'ûlün de öldürülmesidir.

  Öldürülüş tarzı hususunda: "O pis işi yaptıkları ev tepelerine yıkılır." diyenler olmuştur. "Uçurumdan atılarak öldürülür." diyenler de olmuştur.

  Ebû Hanife: "Bunlar azarlanır, levmedilir fakat hadd uygulanmaz." demiştir. (Prof. Dr. İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Şerhi, c. 6 sh. 253)

  Bu suçluları cezalandırmak, yetkili mercilerce yapılmalıdır.


  sorularla islamiyet. 3. 3
  Misafir
  zinanin ahiretteki cezasi nedir

 4. 4
  mum
  Administrator
  Zina Edenlerin ahretteki cezası

  Sonra baktım bir toplum var ki, önlerine bir sofra kurulmuş, üzerinde benim gördüğüm etlerin en güzellerinden kebaplar var, etraflarında da leşler var. Onlar, o güzel etleri bırakıp bu leşlerden yemeğe başladılar. “Bunlar kim? Ey Cebrail!” dedim. O: “Bunlar zina yapanlardır.” dedi. “Allah’ın helal kıldığını bırakırlar da haram kıldığını yerler.


 5. 5
  Misafir
  Bir insan bir bayanla ve bir erkek ile birlikte olursa yani zina ederse af olurmu dövbe etse kurtulabilir mi namaza başlasa namazı kabul olurmu allah onun tövbe sini kabul edermi

 6. 6
  arifselim
  Yönetici
  Gerçek bir tövbe eden, günahından pişman olan ve o günaha asla bir daha yaklaşmamaya söz veren kullarını Allah affeder. Namaz kılsa ve dua etse Allah onları kabul eder. Yeter ki kul samimi olsun.

 7. 7
  Misafir
  erkek erkeğe livataya kalkışmış ancak cinsel organın uç kısmı makata girmemiş bir erkek(bu erkek tövbe etmiş af dilemiş ve cinsel olarak erkeklere değil kadınlara ilgi duyuyor) hiç zina veya livataya karışmamış bir kadınla evlenebilir mi?

 8. 8
  arifselim
  Yönetici
  Bu erkek öyle bir kadınla evlenmesi caizdir. Allah tövbe eden kulunun günahlarını bağışlar. Önemli olan tövbesinde samimi olması ve o günaha tekrar dönmemesidir.

 9. 9
  Misafir
  Ben 11 12 yaşında Lut kavmine uydum her gün pişmanlık çekiyorum ve bunu gerçekten kalpten hissediyorum ama bazen hiç allah tarafımdan kurtuluşum olmadığını düşünüyorum yaptığım kişiden hak istedim helal etti siz bu konuda ne düşünüyorsunuz ne dersiniz?

+ Yorum Gönder

erkek erkeğe zinanın günahı

erkek erkeğe zina

erkek erkege zina

livata cezası

erkek erkeğe zina günahı

erkek erkeğe zinanın cezası

livatanın cezası