+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Sizin en hayırlılarınız yaşlılarınıza benzeyen gençlerdir Sizin en şerlileriniz hadısın anlamı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Sizin en hayırlılarınız yaşlılarınıza benzeyen gençlerdir Sizin en şerlileriniz hadısın anlamı?


 2. ^^SiNeM^^
  Devamlı Üye

  --->: sizin en hayırlılarınız yaşlılarınıza benzeyen gençlerdirSizin en şerlileriniz... hadısın anla


  Reklam  Cevap: Hadisin meali: “Gençlerinizin en iyisi, ihtiyarlarınıza benzeyenlerdir. İhtiyarlarınızın en kötüsü de gençlerinize benzeyenlerdir” (Heysemî, Mecmau’z-Zevaid, X/270; İbn Hacer, el-Metalibu’l-Aliye, III/3; Feyzü'-l Kadîr, 15:776).

  Hadisin anlamı şudur: Bir insan genç olduğu halde, yaşlı insanlar gibi olgunluk gösteriyor, nefsin heva ve heveslerinden uzaklaşabiliyorsa, onlar gibi ölümü düşünüp, hayatını ona göre düzenliyorsa, bu tutum ve davranışıyla, en olgun yaşlılardan daha saygın bir yere sahip olur. Bunun aksine, elli-altmış yaşına gelmiş olmasına rağmen, nefsin heva ve hevslerine tabi olmakta, ahiretini düşünmemekte, olgun tavırlar yerine, 15-20 yaşlarındaki delikanlılar gibi delilik göstermekte devam ediyorsa, bu insan çok kötü, pek fena bir durumdadır, demektir.

  Hayırlı gençlerin ihtiyarlara benzetilmesinden kasıt, kılık-kıyâfette birbirlerini taklit etmek veya saçların ağarması, dökülmesi, yüzlerin kırışması değildir. Nitekim Bedîüzzaman Hazretleri, bu hadîsi izah ederken, şunları söyler:

  "En hayırlı genç odur ki, ihtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak, gençlik hevesâtına esir olmayıp gaflette boğulmayandır. Ve ihtiyarlarınızın en kötüsü odur ki, gaflette ve hevesatta gençlere benzemek ister, çocukcasına, hevesât-ı nefsaniyeye tâbi olur."


+ Yorum Gönder