+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kötülüklerden kurtulma için dua Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kötülüklerden kurtulma için dua


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Kötülüklerden kurtulma için dua


  Reklam  Cevap: Kötülükten Korunmak İçin Okunacak Dualar

  9. Yahya b. Said şöyle rivayet eder: Halid b.Velid (r.a.), Resû*lullah (s.a.v.)'e
  «— Rüyamda korkuyorum.» dedi.Resûlullah (s.a.v.)'de şunla*rı oku buyurdu: «Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların vesvesesinden ve benimle beraber bulunup bana zarar vermelerinden Allah'ın nok*sanlıktan uzak, tam ve üstün kelimelerine sığınırım.»

  10. Yahya b. Said'den: Resûlulîah (s.a.v.) geceleyin götürüldü*ğü bir yerde ateşten bir meşaleyle kendisini arayan bir cin gördü. Nereye dönse onu arıyordu. Cebrail kendisine:
  «— Sana, okuduğun zaman ateşini söndürecek ve onu yüz üs*tü düşürecek bir kaç kelime öğreteyim mi?» dediğinde Resûlullah (s.a.v.):
  «— Evet, Öğret» deyince Cebrail: «Şunları oku» dedi:
  «Gökten inen azabından, yerden yükselen kötülüklerin şer*rinden, Allah'ın, yerin altında ve üstünde yarattığı mahlûkların şerrinden, gece ve gündüzün fitnelerinden, gece ve gündüz mey*dana gelen hayırlı şeylerin dışındaki felaketlerden Allah'a ve onun noksanlıktan uzak, hiç bir iyinin ve kötünün ulaşamayacağı kelimelerine sığınırım.»

  11. Ebû Hüreyre (r.a.) der ki: Eşlem kabilesinden bir adam: «— Ben bu gece uyumadım.» dedi. Resûlullah (s.a.v.): «— Neden?» diye sorunca:
  «— Beni bir akrep soktu.»diye cevap verdi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.):
  «— Eğer akşamleyin: Yarattığı şeylerin şerrinden, Al*lah'ın noksanlıktan uzak, tam ve üstün kelimelerine sığını*nın, deseydin sana zarar veremezdi.» buyurdu.[8]

  12. Ka'kâ b. Hakîm'den: Ka'bül-Ahbar «Eğer söylediğim bir kaç kelime olmasaydı, yahudiler beni merkep yapacaklardı.»[9] de*di. Kendisine:
  «— O kelimeler nedir?» diye sorulduğunda, şöyle dedi:
  «— Yaratıp çoğalttığı şeylerin şerrinden, kendisinden daha büyük bir şey olmayan Allah'a, hiçbir iyinin ve kötünün ulaşamı-yacağı noksanlıktan uzak, tam ve üstün kelimelerine, Allah'ın bil*diğim ve bilmediğim bütün güzel isimlerine sığınırım.»[10]

+ Yorum Gönder
kötülük yapana karşı okunacak dua,  kötülüklerden kurtulmak icin dua,  kötülük yapanlara okunacak dua,  sana kötülük yapana okunacak dua,  kötülüklerden kurtulma duası,  kötülük yapana okunacak dua,  kotuluk yapanlara okunacak dualar