+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İçtihat farklılığından bir mezhepte helal olan diğer bir mezhepte haram olabiliyor; örneğin midye Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İçtihat farklılığından bir mezhepte helal olan diğer bir mezhepte haram olabiliyor; örneğin midye


 2. Abdullatif
  seyyah

  --->: İçtihat farklılığından bir mezhepte helal olan diğer bir mezhepte haram olabiliyor; örneğin mi


  Reklam  Cevap: Öncelikle:

  Müctehid ictihadında yanılsa bile sevaba nâil olur. Hadiste şöyle buyurulur:

  "Hâkim ictihad yaparak hükmedip, bunda isabet ederse, onun için iki mükâfat vardır. İctihadla hükmedip de yanılırsa, onun için bir mükâfat vardır"
  (Buhârî, İ'tisam,, 21; Müslim, Akdiye,15; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 187).
  Yalnız peygamberler mâsûmdur. Günâh işlemez söz ve fiillerinde yanılmazlar. Peygamber söz ve fiillerinde yanılırsa Allah ona doğruyu gösterir. Peygamberlerden başkası için böyle bir teminat yoktur. Bir müctehidin ictihadı yanılma ihtimali ile birlikte gâlip zanna dayanır. Müctehid mutlaka kendi görüşünün doğru olduğunu iddia edemez. Onun devamlı olarak isabet etmesi gerekmez. Hatâ etmesi de mümkün ve muhtemeldir.
  Bu yüzden, Ebû Hanife; "Bu bizim ulaştığımız en iyi sonuçtur. Kim bundan daha iyisine ulaşırsa ona uysun" demiştir.
  İmam Şâfiî'nin de şöyle dediği nakledilir: "bir hadis görürseniz ona sarılın ve benim görüşümü terk edin" (M. Ebû Zehrâ, Usûlü'l-Fıkh, s. 400, 401)
  ______________________
  Hamdi Döndüren


  Aşağıdaki konuyu okumanızı öneririm.

  Tıklayın: http://www.mumsema.com/fikhi-mezhepl...mezhepler.html

  Konu uzun gelebilir, önem arzeden bir kısmını alıntılıyorum:

  "Mu’az b. Cebel r.a., Allah ve Rasulü’nü çok seven, Rasulullah s.a.v.’in yanından ayrılmayan, her şeyiyle O’na uyarak yaşayan, derin anlayış sahibi bir sahabiydi..a.v. onu Tebük savaşından sonra, hakimlik, mürşidlik, Kur’an öğreticiliği ve zekât tahsildarlığı görevleriyle Yemen’e göndermişti. Rasulullah s.a.v., “Size adamlarımın en hayırlısını gönderiyorum.” yazısı ile Yemenlilere takdim ettiği Hz. Mu’az’ı uğurlarken ona şöyle sordu:

  - Sana bir mesele geldiğinde ne ile hükmedeceksin?

  Hz. Mu’az:

  - Allah’ın Kitabı ile, dedi. Sonra konuşma şöyle devam etti:

  - Ya Allah’ın Kitabı’nda bulamazsan?

  - Rasulü’nün sünneti ile.

  - Rasul’ün sünnetinde de bulamazsan?

  - O zaman reyimle (kanaatimle) içtihat eder, elimden gelen gayreti sarfederim.

  Bu cevap üzerine Rasul-i Ekrem s.a.v. buyurdu:

  - Rasulü’nün elçisini, O’nun hoşnut olacağı anlayışa erdiren Allah’a" hamdolsun! (Ebu Davud, Akdiye, 11; Tirmizî, Ahkâm, 3.)


 3. hbevci
  Devamlı Üye
  Rasulü’nün elçisini, O’nun hoşnut olacağı anlayışa erdiren Allah’a" hamdolsun
  ALLAH razı olsun paylasımızdan dolayı..

+ Yorum Gönder
midye ictihadi