+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Muhammed Şahı Nakşibendi Hazretlerinin’den tesbit edilen 11 Ana Prensipler Nakşibendiye Tarikatı'nın Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Muhammed Şahı Nakşibendi Hazretlerinin’den tesbit edilen 11 Ana Prensipler Nakşibendiye Tarikatı'nın

  Sual: Muhammed Şahı Nakşibendi Hazretlerinin’den tesbit edilen 11 Ana Prensipler Nakşibendiye Tarikatı'nın esasını teşkil etmektedir:

  11 ANA PRENSİPLER

  1- Vukuf-ı Zamanî: Müridin zamanı çok iyi değerlendirmesidir.
  2- Vukuf-ı Adedî: Dersin adedi ve gerçek manası düşünülmelidir.
  3- Vukuf-ı Kalbî: Kalbi uyanık tutmak gerekir.
  4- Hûş der-dem: Nefes alıp verirken, gaflette olmamak.
  5- Nazar ber-kadem: Başkasına değil, kendine bakmalıdır.
  6- Sefer der-vatan: Halktan ayrılıp Hakk'a gitmesidir.
  7- Halvet der-encümen: Halk içinde de olsa, halvet hali olmalıdır.
  8- Yâd kerd: Şeyhin verdiği zikri, kalb ve dil ile daima tekrarlamak.
  9- Bâz geşt: Zikirle Allah(C.C.)'a dönüş, vuslât düşünülmelidir.
  10- Nigah-daşt: Kalbi zararlı düşüncelerden korumak.
  11- Yâd-daşt: Masivâyı bırakarak, sadece Allah(C.C.)'ı düşünmektir. ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  --->: Muhammed Şahı Nakşibendi Hazretlerinin’den tesbit edilen 11 Ana Prensipler Nakşibendiye Tarika


  Reklam  Cevap: Ben sekiz diye biliyordum;

+ Yorum Gönder