+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kur-an'ı Kerim hangi konulardan bahseder? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kur-an'ı Kerim hangi konulardan bahseder?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: kur-an'ı kerim hangi konulardan bahseder?


  Reklam  Cevap: Kuran-ı Kerim hangi konulardan bahsediyor?

  Kur'an-ı Kerîm, insanlara îtikad, ibâdet, ahlâk, içtimaiyat, iktisad, siyaset, tarih, hukuk, insan, kâinat ve kâinat ötesi gibi birçok hakikatlerden bahsetmiştir. Kur'an'ın bahsettiği bu hakikatlarîn en önemlilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  1. Kur'an bütün insanları Allah(c.c.)'ın varlığına, birliğine îmana, yani, tevhid inancına dâvet eder. Zihinlerde Allah(c.c.)'ın kudret ve azametini tespit edip yerleştirir.

  2. İnsanları putperestlik ve şirkten şiddetle men'eder. Yalnız ve yalnız, tek olan Allah(c.c.)'a ibâdet etmeye ve O'na hiçbir şey'i şerik koşmamaya dâvet eder.

  3. Kur'an insanları ilme, irfana, tefekküre çağırır. İnsanları gaflet içinde şuursuzca yaşamaktan men'eder. Allah(c.c.)'ın kudret ve hikmetine dikkat etmelerini, kâinata ve hâdiselere ibret gözüyle bakmalarını ister.

  4. İnsanlara gönderilmiş bâzı peygamberler ve onların ümmetlerini irşad ve tebliğ tarzları hakkında bilgi verir. Geçmiş ümmetlerin hallerinden ders almamızı söyler.

  5. İnsanların nefislerine esir olmamalarını, dünyayı âhirete tercih etmemelerini, dünyada her an imtihan içinde olduklarını unutmamalarını bildirir.

  6. Müslümanların dinlerinde sebat etmelerini, daima hakka tâbi olup hakkı savunmalarını, düşmanları karşısında kuvvetli olmalarını tavsiye eder.

  7. İçtimaî, iktisadî ve siyasî hayatta tâkip edilmesi gereken temel esasları ve saadet düsturlarını haber verir.

  8. İnsanlar arasında adalet, istikamet, tevâzu', sevgi ve şefkat, ihsan, afv, edeb ve eşitlik gibi ahlâkî değerleri tavsiye eder. İnsanları zulümden, hıyânetten, kibirden, cimrilikten, intikam duygularından, katı yüreklilikten, fuhşiyattan, haramdan men'eder.

  9. Allah(c.c.)'ın kâinata koymuş olduğu kanunların değişmeyeceğini, muvaffakıyet için bu kanunlara riayet etmenin lüzumunu anlatır. İnsana kendi gayret ve çalışmasından başka hiçbir şey'in fayda vermiyeceğini bildirir.

  10. İslâm'a uyanların Cennete, uymayanların ise Cehenneme gireceğini bildirir. Bu dünyanın, âhiretteki ebedî Cenneti ve saadeti kazandıracak bir imtihan meydanı olduğunu haber verir
  alıntı/derleme


 3. Misafir
  çok teşekkürler çok yardımcı oldunuz.

 4. Misafir
  îtikad, ibâdet, ahlâk, içtimaiyat, iktisad, siyaset, tarih, hukuk, insan, kâinat ve kâinat ötesi gibi birçok hakikatlerden bahseder.

 5. Misafir
  Kur'an Ahlak konularını ele alır.

 6. Misafir
  çok uzun bir ödev için daha kısa olmalı 8 .sınıf

 7. Misafir
  benca 6 lar için çok iyi tam istediğim gibi olmuş

 8. Misafir
  çok teşşekürler sayenizde öğrendim

 9. Misafir
  imana gelmemizi emrediyor peygamberimiz

 10. Misafir
  evt acıklyıcı

 11. Misafir
  çok güzel yazılmış yazanın elleri dert görmesin inşallah

 12. Misafir
  saol kardeşim odev tamam

+ Yorum Gönder
kuranı kerim genel olarak hangi konulardan bahseder,  kuranı kerimde hangi konulardan bahsedilir ,  kuranı kerimde genel olarak hangi konulardan bahsedilir,  kuranı kerimde hangi konulardan bahsediliyor,  kuranı kerim hangi konulardan bahseder,  kuran-ı kerim genel olarak hangi konulardan bahseder,  kuranı kerimde genel olarak hangi konulardan bahsediliyor