+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Arapça Yemek Duası Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Arapça Yemek Duası

  Sual: Her Yere Baktım Kısa öz Duzgun Anlamlı Bi Arapca Duası Bulamadım Arkdşlar Rica Etsem Elinde Olan Yaza Bilirmi Yazarsanız çok Sevinirim Selam Ve Dua Ile Arkdşlar ? 2. meçhul_100
  ˙·٠• FiLiSTiN•٠·˙

  --->: Arapça Yemek Duası


  Reklam
 3. melle
  Devamlı Üye
  Arapça Yemek Duaları

  " إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل : بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل : بسم الله في أوله وأخره".صحيح ( صحيح الترمذي 167/2)" اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار " رواه ابن سني .
  عند الفراغ من الطعام
  " من أكل طعاماً ثم قال : الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولاقوة غُفر لهُ ماتقدم من ذنبه".حسن ( صحيح سنن أبي داود 760/2)" الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين " . رواه أحمد وأبو داود والترمزي والنسائي وإبن ماجة .
  دعاء المدعو والضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله
  " اللهم بارك لهم فيما رزقتهم ، واغفر لهم وارحمهم "(رواه مسلم 1616/3) ."اللهم أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني " . ( رواه مسلم 1626/3)
  دعاء بعد شرب الماء
  " الحمد لله الذي جعله عذباً فرتاً برحمته ولم يجعبه ملحاً أجاجا بذنوبنا "
  دعاء الصائم إذا أفطر عند قومم
  " أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار ، وتنزلت عليكم الملائكة".رواه أحمد وصححه الألباني ( صحيح الجامع 209/4)
  دعاء الصائم عند فطره
  " ذهب الظمأ ، وابتلت العُروقُ وثبت الأجرإنشاء الله" .حسن ( صحيح سنن أبي داود 449/2)،( العروق : أي تأكيد لذهاب الظمأ)
  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات ، قبل أن يصلي ، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات ، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء .حسن صحيح ( صحيح سنن أبي داود 448/2)
  يقول الصائم إذا سابه أحد
  " إني صائم ، إني صائم ". ( متفق عليه )
  أذكار الطعام
  كاتىَ كةدةستت كرد بةنان خواردن بلَىَ "بسم الله "وةئةطةر لةسةرةتاوة لةبيرت ضوو كةبسم الله بكةيت ئةوة لةكاتى نان خواردنةكةدا بلَىَ " بسم الله في أوله وأخره".
  ثاشان هةرلةسةرةتاوة ئةم دوعاية بلَىَ " اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار "
  واتة (( خوايةطيان بةرةكةت بخةرة رِزق و رِؤزيمانةوة و لةئازارو ئةشكةنجةى ئاطرى دؤزةخ بمان ثاريَزة ))
  ثاش نان خواردن
  ثيَغةمبةر [د.خ ] فةرموويةتى هةركاسىَ كاتىَ نانى خوارد و ثاشان وتى" الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولاقوة " واتة : (( سوثاس و ستايش بؤ ئةو خوايةى كةئةم خواردنةى بؤ ئامادةكردين ووةرزقى داين بةبىَ ئةوةى كةهيض هيَزو توانايةكى ئيَمة تيابيَت ))
  ياخود بلَىَ" الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين "
  واتة (( سوثاس و ستايش بؤ ئةو خوايةى خواردن و خواردنةوةى ثىَ بةخشيم و كردنى بةمسولَمان )) .
  ئةطةر لةمالَيَك بوويت و نانت خوارد ئةم نزاية بكة
  " اللهم بارك لهم فيما رزقتهم ، واغفر لهم وارحمهم "
  واتة : (( خوايةطيان بةرةكةت بخةرة رزق و رِؤزييانةوةو ليَيان خؤش ببة و رِةحميان ثىَ بكة ))
  ياخود بلَىَ " اللهم أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني "
  واتة (( خوايةطيان خؤراك ببةخشة بةو كةسةى خواردنى دا ثيضم ئةو كةسةيش ثاراو بكة كةمنى ثاراوكرد ))
  نزاى ثاش ئاو خواردنةوة
  " الحمد لله الذي جعله عذباً فرتاً برحمته ولم يجعبه ملحاً أجاجا بذنوبنا"
  واتة (( سوثاس و ستايش بؤئةو خوايةى كةئةم ئاوةى شيرين و خؤش كردووة بةرِةحم و ميهرةبانى خؤى، وةنةى كردووة بةئاويَكى بىَ تامى سويَر بةطوناهى خؤمان ))
  ئةطةر رِؤذوت لةمالَى مسولَمانيَك شكاند
  نزايان بؤ بكةو بلَى َ " أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار ، وتنزلت عليكم الملائكة" .
  واتة (( ياخوارِؤذوانةكان لاتان بةربانط بكةنةوة, ثياو ضاكان نانتان بخؤن و فريشتةكانيش دوعاى خيَرو بةرةكةتتان بؤ بكةن )) .
  لةكاتى رِؤذوو شكاندن
  كاتىَ كةرِؤذووت شكاند بلَىَ "ذهب الظمأ ، وابتلت العُروقُ وثبت الأجرإنشاء الله " .
  واتة (( تينويَتى نةما رِةطةكان تيَر ئاو بوون خواياربيَت ئةجرو ثاداشتيشمان بؤ نووسرا )) ثيَغةمبةر [ د . خ ] كاتىَ كةرِؤذووى دةشكاند بةضةند خورمايةكى نةرم و جوان دةيشكاند ئةطةر نة بواية ئةوة بة ضةند قوميَك لةئاو بةربانطى دةكردةوة .
  ئةطةر كةسيَك جنيَوى دا بةرِؤذووةوان
  بابلَىَ "إني صائم ، إني صائم".
  واتة (( من بةرِؤذووم من بةرِؤذووم )) .


+ Yorum Gönder
yemek duası arapça,  arapça yemek duaları,  arapça yemek duası,  yemek duası arapça kısa