+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İbrahim sara ve hacer Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İbrahim sara ve hacer


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  --->: ibrahim sara ve hacer


  Reklam  Cevap: HÂCER

  Hz İbrahim'in eşi ve Hz İsmail'in annesi
  Hâcer, Sâre'nin cariyesidir Sâre kendisinin çocuğa olmadığı için çocukları olur ümidi ile onu Hz İbrahim'e hediye etti İşte bundan sonra Hz İbrahim'in Hâcer'den ilk oğlu Hz İsmail doğmuştur
  İsmail'in doğumu üzerine Sâre, hem çocuğu, hem de annesi Hâcer'i kıskanmaya başlayınca Hz İbrahim, Cenâb-ı Hak'tan aldığı bir emirle Hâcer'i ve oğlunu alıp Mekke vadisine bıraktı Onları bıraktığı yerde ne ekili bir şey, ne de bir su vardı Hâcer, oğlu İsmail'e su bulmak üzere Safâ ile Merve tepeleri arasında sa'y ederken İsmail'in ayakları dibinden Zemzem kaynamaya başladı
  Çevrede yaşayan Cürhüm kabîlesi, orada bir su kaynağının mevcûdiyetini hissedince gelip Hâcer'in izniyle oraya kondular Böylece Hâcer ve Hz İsmail, Cürhüm'lüler arasında yaşamaya devam ettiler Hz İsmail Cürhümlülerden bir kızla evlendi ve nesli çoğaldı Hâcer, Mekke'de vefât edince Kâbe'nin ön kısmındaki Hıcr (diğer adıyla Hatîm) adı verilen bölüme defnedilmişti (İbnü'l-Esîr, el-Kâmil fi't-Târîh, Beyrut 1965, I, 101-105, 125)
  Ahmet ÖNKAL

+ Yorum Gönder