Konusunu Oylayın.: Alevi bir adamla evlenmek günah mıdır? Günahsa sebebi nedır? Çocuk olursa alevi mi sünni mi olur?

5 üzerinden 4.60 | Toplam : 20 kişi
Alevi bir adamla evlenmek günah mıdır? Günahsa sebebi nedır? Çocuk olursa alevi mi sünni mi olur?
 1. 12.Mart.2010, 18:08
  1
  Misafir

  Alevi bir adamla evlenmek günah mıdır? Günahsa sebebi nedır? Çocuk olursa alevi mi sünni mi olur?


  Alevi bir adamla evlenmek günah mıdır? Günahsa sebebi nedır? Çocuk olursa alevi mi sünni mi olur? Mumsema alevı bır adamla evlenmek gunah mıdır?gunahsa sebebı nedır?cocuk olursa alevı mı olur sunnı mı olur?alevı adamla dını nıkah allah katında kabul olur mu?once bır sure beraber yasayıp sonra dını nıkahı kabul olur mu?


 2. 12.Mart.2010, 18:08
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  alevı bır adamla evlenmek gunah mıdır?gunahsa sebebı nedır?cocuk olursa alevı mı olur sunnı mı olur?alevı adamla dını nıkah allah katında kabul olur mu?once bır sure beraber yasayıp sonra dını nıkahı kabul olur mu?

 3. 12.Mart.2010, 20:12
  2
  esin-ti
  ♥• ραyLαşмακ güzéLdiя •♥

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 11.Ocak.2009
  Üye No: 46167
  Mesaj Sayısı: 2,845
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 33

  --->: alevı bır adamla evlenmek gunah mıdır?gunahsa sebebı nedır?cocuk olursa alevı mı olur sunnı mı

  Müslüman bir hanım ancak müslüman bir kimse ile evlenebileceğinden önce müslümanı tanıtmamız lazımdır. Müslüman, İslâm dininin bütün kesin hükümlerini kabul edip hiç birisini reddetmeyen kimsedir. Yani namaz, oruç, zekât, hac, abdest, gusül ve benzeri emirleriyle; zina, içki, faiz ve benzeri nehiyleri kabul edip onlara inanan kimsedir. Ama zikredilen şeylerin tümünü veya bir kısmını kabul etmeyen kimse müslüman sayılmadığı gibi onunla evlenmek de caiz değildir. Evlenme vaki olduğu takdirde evlilik hayatı gayri meşrudur. Bunun adı ister sünni olsun, ister alevi olsun.

  Demek ki evlenmenin ölçüsü İslâm'dır. Maalesef bugün yurt içinde veya dışında birçok müslüman hanım, durumu sormadan ve İslâm'ın hükmünü öğrenmeden müslüman olmayan kimse ile evlenir ve kendini kıyamete kadar Allah'ın lanetine müstahak eder.. 119)
  (Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar II
  Bu konuda bir süreden beri sualler so-rulmakta, cevaplar beklenmektedir. Önce bir hususa işarette bulunmak istiyorum.

  Biz Alevî-Sünnî ihtilafını körükleyip ayrılık gayrıhk meydana getirmeye taraftar değiliz
  .. İh-tilâfları körüklemekten, farklı anlayışları alevlendirip birliğimizi bozmaktan hiç kim-seye fayda gelmez, ancak hepimize zarar gelir. Bunu böyle biliyor, böyle de inanıyoruz.
  Birlik ve beraberlikten yanayız
  Aslında bir Müslüman’ın veya bir tarikatın Hz. Ali muhabbetini meslek ve meşrebine esas almasının dinen hiçbir mahzuru yoktur. Diğer sahabelere tecâvüz etmemek, Kur'an ve Sünnet'in ışığında namazını kılmak, orucunu tutmak ve diğer sorumluluklarını yerine getirmek kaydı ile, Hz. Ali ve Ehl-i Beyt muhabbetini rehber edinmenin hiçbir mahzuru yoktur. Gerçek şu ki, Kitap ve Sünnet'i bilen ve gereği gibi yaşayan hakikî bir Alevî, ancak Allah-ü Teâlâ'yı ma'bûd olarak tanır. Kendisini, İslâmîyet’in bir ferdi olarak bilir, Peygamberimizi, en son Peygamber, Kur'ân-ı Kerîm'i de son semavî kitap kabul eder.

  Bu sun’î ayrılığın ortadan kalkmasının tek yolu, Kur'an'ın ışığı altına girmek ve O'nu yegâne ölçü kabul etmektir
  . Nitekim Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Kerim'de, “Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız ve ayrılmayınız.” buyurmakla, bütün Müslümanların Kur'an etrafında toplanmasını emretmektedir.

  Bu anlayış içinde sualin cevabını vermeye çalışacağım
  .

  Önce Alevîliğin ne olduğunu belirlememiz gerekir ki, hü-küm vermekte isabet edelim
  .. Alevîliğin ne olduğunu belirleyebilsek mesele biter, "Evlenmek uygundur, yahut da değildir" diye cevap verebiliriz. Ne var ki, ülkemizdeki Alevîlik anlayışı tek ve net değildir. Bazı Alevî temsilcilerinin Alevîlik anlayışları-nı dinledim Samanyolu Televizyonu'nda...
  Gerçekten de Alevîlik nedir? Evet, cevabını aradığımız soru budur
  Şayet Alevîlik böyleyse dinen evlen-mek de isabetli, akraba olmakla da fayda vardır.. Bu dedeler diyorlar ki:
  Tanışırız, anlaşırız
  - Alevilik Kur'ân'ın dışında ola-maz. Sünnetin zıddına anlaşıla-maz. Peygamber Efendimiz'in ya-şayışına ters şekilde yorumlana-maz, Alevîlik'te namaz, oruç, hac, zekât gibi dinî emirlerin hepsi de vardır ve mevcuttur. Aksini iddia edenler Alevîliği kendi maksatlarına âlet etmek isteyenler-dir. Onların oyununa gelinmemeli, Aleviliği İslâm'ın dışında göstermek isteyenlere itibar edilmemelidir...

  Alevîlik böyleyse bir diyeceğimiz olmaz
  . Din kardeşi anlayı-şı içinde bakarız kendilerine, hatta bir kısım kusur ve noksan-larını da görmezlikten geliriz. Çünkü hepimizde vardır kusur ve amel eksikleri...

  Ancak böyle değil de, alevîlik bazılarının iddia ettikleri gibi ise
  ... Yani:

  - Namaz, oruç, zekât yoksa; ibadetlerini sadece bir kalb, gönül meselesi telâkki ediyor, beş vakit namazı inkarda bulu-nuyorlarsa: Resulüllah 'ın raşid halifelerine hürmetsizliği esas alıyor, bazı tarihî olayları günümüze taşıyarak düşmanlığı canlı tutmayı düşünüyorlarsa; bilhassa farz olan guslü kabul etmi-yor, cünüblükten sonra yıkanmayı uygun bulmuyorlarsa
  ... bunları kabul etmeyenle edenin bir arada huzurlu bir yuva kur-maları, sevgi içinde mutlu ve bahtiyar olmaları aklen mümkün olmadığı gibi naklen de uygun olmaz. Aynı kültürü paylaşanla-rın bile huzur içinde geçinmelerinde zorluk çıktığı günümüzde ayrı kültürde olanların huzur içinde mutlu bir aile hayatı sür-düreceklerini sanmak, ne derece gerçekçi olur, düşünülsün. Bunun için diyorum ki: “Alevîliği taraflar nasıl anlıyorlar, önce bunu tesbite ihtiyaç vardır!”

  Kur'ân'ı kutsal kitabımız olarak esas alıyorlarsa, Kur'ân'ın mânâsının sünnette açıklandığını kabul ediyorlarsa, Resulüllah'ın ve Ehli Beytin yaşayışını Örnek biliyorlarsa aramızda temelde ayrılık yok demektir
  . Diğer farklılıkları hoşgörmek mümkün olabilir.

  Farzları kabul eden kimse mü'mindir
  . Kabul etmeyen ise in-karcı konumundadır. Bunu tesbit ise, görüşüp konuşmakla mümkün olur. Görüşüp konuşmadan kestirip atmak peşin hü-kümlülük olur.

  Bir mühim noktaya daha işaret etmek isterim:


  Alevîliği İslâm'ın içinde yorumlayan din (kardeşimiz), dışında anlayan da (vatandaşımız)dır
  . Biz vatandaşımızla da karşılıklı saygı içinde yaşamak isteriz. Bu, bizim Müslü-manlığımızın da gereğidir.

  Alevîlik Kur'ân'm dışında olamaz
  . Sünnetin zıd-dına anlaşılamaz. Peygamber Efendimiz'in ya-şayışına ters şekilde yorumlanamaz. Alevîlik'te namaz, oruç, hac, zekât gibi dinî emirlerin hepsi de vardır ve mevcuttur. Aksini iddia edenler Alevîli-ği kendi maksatlarına âlet etmek isteyenlerdir. Onla-rın oyununa gelinmemeli, Alevîliği İslâm'ın dışında gös-termek isteyenlere itibar edilmemelidir... Resûlüllah'ın damat ve kayınpederliğe lâyık bulduklarını sevmek ve saymak bizim görevimizdir.

  Ahmet Şahin, Aile İlmihali, Cihan Yayınları

  Selam ve dua ile...

  Sorularla İslamiyet Editör 4. 12.Mart.2010, 20:12
  2
  ♥• ραyLαşмακ güzéLdiя •♥
  Müslüman bir hanım ancak müslüman bir kimse ile evlenebileceğinden önce müslümanı tanıtmamız lazımdır. Müslüman, İslâm dininin bütün kesin hükümlerini kabul edip hiç birisini reddetmeyen kimsedir. Yani namaz, oruç, zekât, hac, abdest, gusül ve benzeri emirleriyle; zina, içki, faiz ve benzeri nehiyleri kabul edip onlara inanan kimsedir. Ama zikredilen şeylerin tümünü veya bir kısmını kabul etmeyen kimse müslüman sayılmadığı gibi onunla evlenmek de caiz değildir. Evlenme vaki olduğu takdirde evlilik hayatı gayri meşrudur. Bunun adı ister sünni olsun, ister alevi olsun.

  Demek ki evlenmenin ölçüsü İslâm'dır. Maalesef bugün yurt içinde veya dışında birçok müslüman hanım, durumu sormadan ve İslâm'ın hükmünü öğrenmeden müslüman olmayan kimse ile evlenir ve kendini kıyamete kadar Allah'ın lanetine müstahak eder.. 119)
  (Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar II
  Bu konuda bir süreden beri sualler so-rulmakta, cevaplar beklenmektedir. Önce bir hususa işarette bulunmak istiyorum.

  Biz Alevî-Sünnî ihtilafını körükleyip ayrılık gayrıhk meydana getirmeye taraftar değiliz
  .. İh-tilâfları körüklemekten, farklı anlayışları alevlendirip birliğimizi bozmaktan hiç kim-seye fayda gelmez, ancak hepimize zarar gelir. Bunu böyle biliyor, böyle de inanıyoruz.
  Birlik ve beraberlikten yanayız
  Aslında bir Müslüman’ın veya bir tarikatın Hz. Ali muhabbetini meslek ve meşrebine esas almasının dinen hiçbir mahzuru yoktur. Diğer sahabelere tecâvüz etmemek, Kur'an ve Sünnet'in ışığında namazını kılmak, orucunu tutmak ve diğer sorumluluklarını yerine getirmek kaydı ile, Hz. Ali ve Ehl-i Beyt muhabbetini rehber edinmenin hiçbir mahzuru yoktur. Gerçek şu ki, Kitap ve Sünnet'i bilen ve gereği gibi yaşayan hakikî bir Alevî, ancak Allah-ü Teâlâ'yı ma'bûd olarak tanır. Kendisini, İslâmîyet’in bir ferdi olarak bilir, Peygamberimizi, en son Peygamber, Kur'ân-ı Kerîm'i de son semavî kitap kabul eder.

  Bu sun’î ayrılığın ortadan kalkmasının tek yolu, Kur'an'ın ışığı altına girmek ve O'nu yegâne ölçü kabul etmektir
  . Nitekim Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Kerim'de, “Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız ve ayrılmayınız.” buyurmakla, bütün Müslümanların Kur'an etrafında toplanmasını emretmektedir.

  Bu anlayış içinde sualin cevabını vermeye çalışacağım
  .

  Önce Alevîliğin ne olduğunu belirlememiz gerekir ki, hü-küm vermekte isabet edelim
  .. Alevîliğin ne olduğunu belirleyebilsek mesele biter, "Evlenmek uygundur, yahut da değildir" diye cevap verebiliriz. Ne var ki, ülkemizdeki Alevîlik anlayışı tek ve net değildir. Bazı Alevî temsilcilerinin Alevîlik anlayışları-nı dinledim Samanyolu Televizyonu'nda...
  Gerçekten de Alevîlik nedir? Evet, cevabını aradığımız soru budur
  Şayet Alevîlik böyleyse dinen evlen-mek de isabetli, akraba olmakla da fayda vardır.. Bu dedeler diyorlar ki:
  Tanışırız, anlaşırız
  - Alevilik Kur'ân'ın dışında ola-maz. Sünnetin zıddına anlaşıla-maz. Peygamber Efendimiz'in ya-şayışına ters şekilde yorumlana-maz, Alevîlik'te namaz, oruç, hac, zekât gibi dinî emirlerin hepsi de vardır ve mevcuttur. Aksini iddia edenler Alevîliği kendi maksatlarına âlet etmek isteyenler-dir. Onların oyununa gelinmemeli, Aleviliği İslâm'ın dışında göstermek isteyenlere itibar edilmemelidir...

  Alevîlik böyleyse bir diyeceğimiz olmaz
  . Din kardeşi anlayı-şı içinde bakarız kendilerine, hatta bir kısım kusur ve noksan-larını da görmezlikten geliriz. Çünkü hepimizde vardır kusur ve amel eksikleri...

  Ancak böyle değil de, alevîlik bazılarının iddia ettikleri gibi ise
  ... Yani:

  - Namaz, oruç, zekât yoksa; ibadetlerini sadece bir kalb, gönül meselesi telâkki ediyor, beş vakit namazı inkarda bulu-nuyorlarsa: Resulüllah 'ın raşid halifelerine hürmetsizliği esas alıyor, bazı tarihî olayları günümüze taşıyarak düşmanlığı canlı tutmayı düşünüyorlarsa; bilhassa farz olan guslü kabul etmi-yor, cünüblükten sonra yıkanmayı uygun bulmuyorlarsa
  ... bunları kabul etmeyenle edenin bir arada huzurlu bir yuva kur-maları, sevgi içinde mutlu ve bahtiyar olmaları aklen mümkün olmadığı gibi naklen de uygun olmaz. Aynı kültürü paylaşanla-rın bile huzur içinde geçinmelerinde zorluk çıktığı günümüzde ayrı kültürde olanların huzur içinde mutlu bir aile hayatı sür-düreceklerini sanmak, ne derece gerçekçi olur, düşünülsün. Bunun için diyorum ki: “Alevîliği taraflar nasıl anlıyorlar, önce bunu tesbite ihtiyaç vardır!”

  Kur'ân'ı kutsal kitabımız olarak esas alıyorlarsa, Kur'ân'ın mânâsının sünnette açıklandığını kabul ediyorlarsa, Resulüllah'ın ve Ehli Beytin yaşayışını Örnek biliyorlarsa aramızda temelde ayrılık yok demektir
  . Diğer farklılıkları hoşgörmek mümkün olabilir.

  Farzları kabul eden kimse mü'mindir
  . Kabul etmeyen ise in-karcı konumundadır. Bunu tesbit ise, görüşüp konuşmakla mümkün olur. Görüşüp konuşmadan kestirip atmak peşin hü-kümlülük olur.

  Bir mühim noktaya daha işaret etmek isterim:


  Alevîliği İslâm'ın içinde yorumlayan din (kardeşimiz), dışında anlayan da (vatandaşımız)dır
  . Biz vatandaşımızla da karşılıklı saygı içinde yaşamak isteriz. Bu, bizim Müslü-manlığımızın da gereğidir.

  Alevîlik Kur'ân'm dışında olamaz
  . Sünnetin zıd-dına anlaşılamaz. Peygamber Efendimiz'in ya-şayışına ters şekilde yorumlanamaz. Alevîlik'te namaz, oruç, hac, zekât gibi dinî emirlerin hepsi de vardır ve mevcuttur. Aksini iddia edenler Alevîli-ği kendi maksatlarına âlet etmek isteyenlerdir. Onla-rın oyununa gelinmemeli, Alevîliği İslâm'ın dışında gös-termek isteyenlere itibar edilmemelidir... Resûlüllah'ın damat ve kayınpederliğe lâyık bulduklarını sevmek ve saymak bizim görevimizdir.

  Ahmet Şahin, Aile İlmihali, Cihan Yayınları

  Selam ve dua ile...

  Sorularla İslamiyet Editör


 5. 23.Haziran.2014, 00:55
  3
  Misafir

  Cevap: alevı bır adamla evlenmek gunah mıdır?gunahsa sebebı nedır?cocuk olursa alevı mı olur sunnı m

  Sünnilerede çok mrakli değiliz alevilikte allah sevgisi vardır sünnilerde ise allah korkusu. Sevgi hic bir zaman bitmez helede bu allaha karsiysa ama korku bi zamandan sonra ihanete dönüşebilir. Bos bos yazilar yazip milletin kafasini karistiriyorsunz ayıp be. Bide dindar olucaksiniz peh


 6. 23.Haziran.2014, 00:55
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Sünnilerede çok mrakli değiliz alevilikte allah sevgisi vardır sünnilerde ise allah korkusu. Sevgi hic bir zaman bitmez helede bu allaha karsiysa ama korku bi zamandan sonra ihanete dönüşebilir. Bos bos yazilar yazip milletin kafasini karistiriyorsunz ayıp be. Bide dindar olucaksiniz peh

 7. 27.Haziran.2014, 13:52
  4
  mum
  Administrator

  Profili:
  mum
  Üyelik Tarihi: 20.Ocak.2007
  Üye No: 2
  Mesaj Sayısı: 9,000
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Cevap: alevı bır adamla evlenmek gunah mıdır?gunahsa sebebı nedır?cocuk olursa alevı mı olur sunnı m

  Alıntı
  alevilikte allah sevgisi vardır sünnilerde ise allah korkusu
  kim demiş

  Mezhepçilik yapmayalım.
  Allah hidayete erdirsin. amin.


 8. 27.Haziran.2014, 13:52
  4
  mum
  Administrator
  Alıntı
  alevilikte allah sevgisi vardır sünnilerde ise allah korkusu
  kim demiş

  Mezhepçilik yapmayalım.
  Allah hidayete erdirsin. amin.

 9. 28.Temmuz.2014, 23:07
  5
  Misafir

  Cevap: alevı bır adamla evlenmek gunah mıdır?gunahsa sebebı nedır?cocuk olursa alevı mı olur sunnı m

  mezhepçiliği Yapan yapmış( mum)


 10. 28.Temmuz.2014, 23:07
  5
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  mezhepçiliği Yapan yapmış( mum)

 11. 28.Temmuz.2014, 23:58
  6
  Misafir

  Cevap: Alevi bir adamla evlenmek günah mıdır? Günahsa sebebi nedır? Çocuk olursa alevi mi sünni mi o

  aleviliğin özünde Allah sevgisi varmıdır bilmem ama türkiyedeki alevilerin çoğunun içinde ( bazı aleviler hariç ) içte Allah sevgisi varmış gibi durmuyor.


 12. 28.Temmuz.2014, 23:58
  6
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  aleviliğin özünde Allah sevgisi varmıdır bilmem ama türkiyedeki alevilerin çoğunun içinde ( bazı aleviler hariç ) içte Allah sevgisi varmış gibi durmuyor.

 13. 29.Temmuz.2014, 01:25
  7
  umutlucan
  Sadece ALLAH'a kul olun

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 13.Mayıs.2013
  Üye No: 101338
  Mesaj Sayısı: 1,441
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 15

  Cevap: Alevi bir adamla evlenmek günah mıdır? Günahsa sebebi nedır? Çocuk olursa alevi mi sünni mi o

  sunnilerde ALLAH sevgisi olmadığını nerden biliyorsunuz ?
  mezhepçilik yapılmadı zaten sadece soru sormuss


 14. 29.Temmuz.2014, 01:25
  7
  Sadece ALLAH'a kul olun
  sunnilerde ALLAH sevgisi olmadığını nerden biliyorsunuz ?
  mezhepçilik yapılmadı zaten sadece soru sormuss

 15. 29.Temmuz.2014, 01:30
  8
  musab
  Hadis Öğrencisi

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Mayıs.2011
  Üye No: 87643
  Mesaj Sayısı: 5,046
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 51
  Bulunduğu yer: "İslam Düşüncesinde Sünnet" okuyorum

  Cevap: Alevi bir adamla evlenmek günah mıdır? Günahsa sebebi nedır? Çocuk olursa alevi mi sünni mi o

  Mum hoca,benim tanıdığım Mezhepçiliğe en uzak kişi


 16. 29.Temmuz.2014, 01:30
  8
  Hadis Öğrencisi
  Mum hoca,benim tanıdığım Mezhepçiliğe en uzak kişi

 17. 28.Mayıs.2015, 16:12
  9
  Misafir

  Cevap: Alevi bir adamla evlenmek günah mıdır? Günahsa sebebi nedır? Çocuk olursa alevi mi sünni mi o

  aleviliğe laf söyleyen hz. muhammede laf söylemiş olur çünkü alevilik hz. muhammedin soyundan gelendir ve bu nedenle hiç bir kimse alevilerin allah sevgisini sorgulayamaz...


 18. 28.Mayıs.2015, 16:12
  9
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  aleviliğe laf söyleyen hz. muhammede laf söylemiş olur çünkü alevilik hz. muhammedin soyundan gelendir ve bu nedenle hiç bir kimse alevilerin allah sevgisini sorgulayamaz...

 19. 26.Ekim.2015, 23:40
  10
  Misafir

  Cevap: Alevi bir adamla evlenmek günah mıdır? Günahsa sebebi nedır? Çocuk olursa alevi mi sünni mi olur?

  Alevilerin biz Sünni lerden hic bi farki yok benim sevgilim de alevi islamin ve imanın tum şartları nida yerine getiriyo kimse bilmeden aleviler hakkında yalan yanlış konusmasn


 20. 26.Ekim.2015, 23:40
  10
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Alevilerin biz Sünni lerden hic bi farki yok benim sevgilim de alevi islamin ve imanın tum şartları nida yerine getiriyo kimse bilmeden aleviler hakkında yalan yanlış konusmasn

 21. 11.Kasım.2015, 01:29
  11
  Misafir

  Cevap: Alevi bir adamla evlenmek günah mıdır? Günahsa sebebi nedır? Çocuk olursa alevi mi sünni mi olur?

  Burda düşmanca polemikler kurmayın kardeşler herşey özünde iyidir tabii alevilik de zamanla bozulmuştur lakin (bende aleviyim) alevilik bir yaşam tarzıdır.yaradılanı sev yardandan dolayı gayesini benimsemiştir böyle bor toplum nasıl dışlanır?


 22. 11.Kasım.2015, 01:29
  11
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Burda düşmanca polemikler kurmayın kardeşler herşey özünde iyidir tabii alevilik de zamanla bozulmuştur lakin (bende aleviyim) alevilik bir yaşam tarzıdır.yaradılanı sev yardandan dolayı gayesini benimsemiştir böyle bor toplum nasıl dışlanır?

 23. 11.Kasım.2015, 11:54
  12
  Şema
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Mart.2007
  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 9,306
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 103

  Cevap: Alevi bir adamla evlenmek günah mıdır? Günahsa sebebi nedır? Çocuk olursa alevi mi sünni mi olur?

  Düşmanca polemik yok kardeş
  Kitap ve sünnete uyan tüm Aleviler kardeşimizdir.
  Kitap ve sünneti reddeden Sünni de olsa biz ondan uzağız .
  Ölçümüz budur


 24. 11.Kasım.2015, 11:54
  12
  Moderatör
  Düşmanca polemik yok kardeş
  Kitap ve sünnete uyan tüm Aleviler kardeşimizdir.
  Kitap ve sünneti reddeden Sünni de olsa biz ondan uzağız .
  Ölçümüz budur
+ Yorum Gönder
Git 12 Son