+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Dini kültür soru ve cevapları Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dini kültür soru ve cevapları


 2. m.deniz
  Devamlı Üye

  Cevap: dini kültür soru ve cevapları


  Reklam  Cevap:
  Dini genel kültür soruları

  Soru 1 :
  Allah (c.c.)’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan, akıllı ve bülüğ
  çağına eren müslümana ne denir?
  Cevap 2 : Mükellef

  Soru 2 : Mükellef olan insanın bilmesi gereken fiiller sekiz tanedir. Mükellef olan
  kimse bu sekiz fiili, ameli yerine getirmek mecburiyetindedir. Efal-i
  Mükellefin de denilen bu sekiz kısım amel ve işler nelerdir?
  Cevap 2 : a- Farz b- Vacip c- Sünnet d- Müstehap e- Mübah f- Haram
  g- Mekruh h- Müfsit

  Soru 3 : Kendisinde şüphe olmayan kati bir delille sabit olan, Allah (c.c.)’ın
  işlenmesini kesin olarak emrettiği hükümlere ne ad verilir? bir kaç örnek veriniz.
  Cevap 3 : Farz denir. (Beş vakit namaz, Zekat, Oruç, Hac vb.)

  Soru 4 : Farzları terk haramdır, inkar etmek küfürdür. Farzlar iki çeşittir. Farzı ayın
  ve farzı kifaye. Bu her iki farzı tarif edip misallendiriniz.
  Cevap 4 : a- Farzı Ayın: Mükelleflerden her birinin yapması gereken farzlardır.
  (Oruç, Hac, vb.) b- Farzı Kifaye: Mükelleflerden bazılarının yapmasıyla
  diğerlerinde sorumluluk kalkan farzdır. (Cenaze namazı kılmak, Hafız olmak vb.)

  Soru 5 : Yapılması şeran kesin bir delille sabit olmayan ama kuvvetli bir delille sabit
  olan ibadettir. İşleyene sevap, özürsüz terk edene günah olan bu amel nedir?
  Cevap 5 : Vacip (Vitir ve bayram namazları gibi.)


  Soru 6 : Rasülullah (s.a.v.) Efendimizin takip edip uyguladığı dini yol ve tutumlara ve bunları genel
  prensipler çerçevesi içinde ümmetine uygulamasını emrettiği söz ve fiillere ne ad verilir?
  Cevap 6 : Sünnet.

  Soru 7 : Hadis-i Şerif ne demektir?
  Cevap 7 : Sünnetlerin sözle ifade edilmesine denir.

  Soru 8 : Söz bakımından Peygamberimiz (s.a.v.)’e anlam bakımından Allah (c.c.)’e ait olan
  hadislere ne ad verilir?
  Cevap 8: Kutsi Hadis.

  Soru 9 : Sünnetin çeşitleri nelerdir kısaca izah ediniz.
  Cevap 9 : Üç çeşittir.
  a- Kavli sünnet; Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sözleridir.
  b- Fiili sünnet; Peygamber efendimiz (s.a.v)’in yaptığı iş ve hareketlerdir.
  c- Takriri sünnet; Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in işaret ettiği veya sükut ettiği işlerdir.+ Yorum Gönder