+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kütübü sitte hangi hadis kitaplarını içeriyor? Bu kitapların isimleri nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kütübü sitte hangi hadis kitaplarını içeriyor? Bu kitapların isimleri nelerdir?


 2. Arsoy
  Devamlı Üye

  --->: Kütübü sitte hangi hadis kitaplarını içeriyor? Bu kitapların isimleri nelerdir?


  Reklam  Cevap: Meşhur altı sahih hadis kitabı. Hadis mecmualarının en sahihleri kabul edilen; Buhârî ve Müslim'in el-Câmiu's-Sahih'leri ile Ebu Davud, Tirmizi, Nesâî ve ibn Mâce'nin Sünen'leri; hadis tasnifinin altın çağı olan Hicrî üçüncü yüzyılda telif edilmiş olmak, mümkün mertebe sahih hadisleri ihtiva etmek, konulara göre tasnif edilmek (alelebvâb)... gibi ortak özelliklerinden dolayı, daha sonraki asırlarda Kütüb-i Sitte: Altı Kitap, ortak adıyla şöhret bulmuştur. Bazı âlimler, az da olsa zayıf ve mevzu hadisler ihtiva ettiği için İbn Mâce'nin Sünen'i yerine İmam Mâlik'in Muvatta'ı veya Dârimî'nin Sünen'ini Kütüb-i Sitte'nin altıncı kitabı kabul etmişlerdir.

+ Yorum Gönder
kütübü sitte isimleri,  kütübü sitte nedir,  hadis kitaplarının isimleri,  kütübü sitte kitaplarının isimleri,  kütübü sitte hangileri,  kütübü sittenin isimleri,  kütübi sitte isimleri