+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kuranı kerimin peygamber efendimize indirilmeye başlandığı zaman Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kuranı kerimin peygamber efendimize indirilmeye başlandığı zaman


 2. DZALBAY
  Üye

  Hz. Peygambere ilk vahiy ne zaman ve nerede gelmiştir? kısaca


  Reklam  Cevap: Soru: Hz. Peygambere ilk vahiy ne zaman ve nerede gelmiştir?

  Cevap:
  Hz. Muhammede (sav) ilk vahiy, 610 yılında Nur dağındaki Hira mağarasında geldi.
  Hz. Peygamber 40 yaşına gelmişti ki belli bir süredir kendisine adet edindiği üzere Ramazan ayını tefekkür, ibadet ve dua ile geçirmek için Hira mağarasına çekilmişti.
  İşte bu ayda yani 610 yılının Ramazan ayında, Kadir gecesi (muhtemelen Ramazan'ın 27. gecesi) ilk vahiy geldi.


 3. Şema
  el-âsa limen âsa
  kuranı kerimin peygamberimize indirilmeye başlandığı tarih: 610

  Kuran-ı kerimin içerdiği ana konular: İman, İbadet, Ahlak, Muamelat, Kıssalar

  Kuranı Kerim’de Hangi Konular Vardır, Kuranı Kerim’de Yer Alan Konular ve İsimleri

  İman ve tevhid: Allah’ın varlığı ve birliği başta olmak üzere sıfatları, isimleri ve yaratıcılığıyla ilgili ayetler
  2.Nübüvvet: Başta Hz Muhammed (sav) olmak üzere peygamberler ve peygamberlik, kitaplar ve melekler ile ilgili ayetler
  3.Ahiret (Kıyamet): Öldükten sonra hayatın varlığı, hesap, mizan
  4.Cennet ve Cehennem (Vaad ve vaid): Allah’ın emirlerine uyan ve yasaklarından kaçınanların cennetle mükâfatlandırılacağı, Allah’a isyan edenlerin de cehennemle cezalandırılacağı
  5.İbadetler: Bir müminin yapmakla yükümlü olduğu namaz, oruç, hac, zekât gibi ibadetler
  6.Muamelat (İslam Hukuku): Fert, toplum ve devlet ilişkilerini düzenleyen bir takım hükümler, hukuk kuralları Alışveriş, emanet, bağış, vasiyet, miras, aile hayatı, nikâh ve boşanma gibi temel hükümler
  7.Ukubat (İslam Ceza Hukuku): Toplumun düzenini bozan, temel hak ve hürriyetleri tehdit eden ve insan haklarını çiğneyen kişilere uygulanacak cezalar
  8.Ahlak: Kişinin her zaman ve zemine uyması gereken; ana-babaya hürmet, insanlara iyi davranma, haram olan şeyler, kötülükler ve bunlardan kaçınma, doğruluk, merhamet, sevgi gibi konular
  9.Nasihat ve tavsiyeler: Allah’ı, ahireti, hesabı unutmama, dünyaya bağlanmama gibi konulardaki tavsiyeler
  10.İlmi gerçekler ve tefekkür: Aklımızı kullanma, tefekkür etme, kâinatta var olan hakikatleri araştırma emirleri
  11.Geçmiş milletlerin kıssaları: Eski dönemlerde yaşamış peygamberler, kötülük önderleri ve değişik toplumlardan bahseden olaylar
  12.Dua ve zikir: Allah’la irtibatı sürekli kılacak dua ve Allah’ı anma ifadeleri
  13.Cihad ve şehadet: Dini ve kutsal olanı korumaya yönelik, sürekli diri ve canlı olmayı, hazırlıklı olup gerektiğinde Allah yolunda canımızı vermemizi emreden ayetler.


+ Yorum Gönder
kuranı kerim peygamberimize ne zaman indirilmeye başladı,  kuranı kerimin peygamberimize ne zaman indirilmeye başlandı