+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Şeytan neyden yaratıldı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şeytan neyden yaratıldı


 2. Arsoy
  Devamlı Üye

  --->: şeytan neyden yaratıldı


  Reklam  Cevap: “Rabbin meleklere demişti ki: Ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Onu tamamlayıp, içine de ruhumdan üfürdüğüm zaman, derhal ona secdeye kapanın! Bütün melekler toptan secde ettiler. Yalnız İblis secde etmedi. O büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu. Allah! Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden misin? dedi. İblis: Ben ondan hayırlıyım! Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi.” (1)

  (1) Sâd, 38:71-78; A’raf, 7:12.

 3. Arsoy
  Devamlı Üye
  ŞEYTAN Arapça "şetane" kökünden rahmetten uzaklaştı Hak'dan uzak oldu; "Şata" kökünden ise öfkeden tutuştu helak olacak hale geldi gibi manalara gelip insanlardan cinlerlerden ve hayvanlardan isyan eden ve zarar veren her şeyin adı olmuştur. Haset öfke gibi insana mahsus olan her kötü huy ve davranış da şeytan diye isimlendirilmiştir.
  Şeriat örfünde ise Yüce Allah'ın Adem'e secde emrine karşı gelip isyan ettiği için ilàhi rahmetten kovulan ve insanların amansız düşmanı olan cin taifesinin inkarcı kesiminden gizli bir varlıktır. (el-Kehf 18/50)

  Diğer isimleri ise Gaur Vesvs Hannàs Kàfir Sağır Marid Tàif Fàtin Mel'un Medhur Mekzu Kefr Hazul Adüvv Mudill Merid'dir.

 4. Misafir
  allah raaz olsun kardes

+ Yorum Gönder
şeytan neyden yaratıldı,  şeytan neyden yaratılmıştır,  şeytan neden yaratılmıştır,  şeytan nasıl yaratıldı,  şeytan neden yaratıldı,  seytan neden yaratildi,  iblis neden yaratılmıştır