Konusunu Oylayın.: Duada istenebilecek ve sığınılacak şeyler

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Duada istenebilecek ve sığınılacak şeyler
 1. 07.Mart.2010, 12:14
  1
  Misafir

  Duada istenebilecek ve sığınılacak şeyler


  Duada istenebilecek ve sığınılacak şeyler Mumsema Ey Merhametlilerin en merhametlisi ey tövbeleri kabul eden ve dualara icabet eden rabbimiz sana yöneldik efendimizi şefaacı yapıyor ellerimizi onun mübarek ellerinin altında tutuyor ve istsklsramazi böylece istsyoruz. Ey rabbimiz ettiklerimize binlerce tevbeler olsun. Günahımız çoktur ama, senin rahmetinde her şeyi aşkındır. Herşeyi kuşatmıştır. Rahmetin gazabını geçmiştir. Bize rhmetinle muamele eyle. bu dua iki sahifeden ibarettir sitede bulamadım yardımcı olrmusunuz teşekkür ederim


 2. 07.Mart.2010, 12:14
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Ey Merhametlilerin en merhametlisi ey tövbeleri kabul eden ve dualara icabet eden rabbimiz sana yöneldik efendimizi şefaacı yapıyor ellerimizi onun mübarek ellerinin altında tutuyor ve istsklsramazi böylece istsyoruz. Ey rabbimiz ettiklerimize binlerce tevbeler olsun. Günahımız çoktur ama, senin rahmetinde her şeyi aşkındır. Herşeyi kuşatmıştır. Rahmetin gazabını geçmiştir. Bize rhmetinle muamele eyle. bu dua iki sahifeden ibarettir sitede bulamadım yardımcı olrmusunuz teşekkür ederim

 3. 26.Haziran.2013, 01:11
  2
  caferi
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Aralık.2007
  Üye No: 5927
  Mesaj Sayısı: 249
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 4

  Cevap: duada istenebilecek ve sığınılacak şeyler
  HADİSLERDE ALLAH’A SIĞINMA DUALARI

  Peygamberimiz (s.a.s.), dünya fitnesi, yaşlılık, tembellik, acizlik, günah, borç yükü, kabir azabı, cehennem azabı, fakirlik ve zenginlik fitnesi, üzüntü, keder, korkaklık,
  cimrilik, düşman istilası; dilinin, gözünün, kulağının, kalbinin ve tenasül uzvunun şerri, zillete düşme, açlık, üzüntü
  ve keder, zulüm, kötü amel ve kötü ahlâk, şirk, küfür, nifak, hainlik ve benzeri pek çok konuda Allah’a sığınmış,
  mü’minlerin de sığınmasını istemiştir. Peygamberimizin
  Allah’a sığındığı duaların bir kısmı şunlardır:
  بَكِ مْنِ فْتَنِة
  ُعُوذِ
  َ
  َ و أ
  ِ
  ُعُمر
  ْ
  ْرَذِل ال
  َ
  َى أ
  ل
  ِ
  إ
  َرّدَ
  ُ
  ْن أ
  َ
  بَك أ
  ُعُوذِ
  َ
  ِّني أ
  ِ
  ُهّمَ إ
  ٰ
  ّ
  لل
  َ
  ا
  َ
  ْنيا
  ّالدُ
  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike en üradde ilâ
  erzelil-‘umüri. Ve e’ûzü bike min fitnetid-dünyâ.”
  Anlamı: “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar
  yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığını-
  rım.” (Buhârî, De’avât, 36)
  َ وِمْنِ فْتَنِة
  ِ
  َمْغَرم
  ْ
  َ وال
  ِ
  َثم
  ْ
  َمأ
  ْ
  َ وال
  ِ
  َهَرم
  ْ
  َ وال
  ِ
  َْكَسل
  بَكِ مَن ال
  ُعُوذِ
  َ
  ِّني أ
  ِ
  ُهّمَ إ
  ٰ
  ّ
  لل
  َ
  ا
  ِغَنى
  ْ
  ِ فْتَنِة ال
  ِ
  َ وِمْنَ شّر
  ِ
  ار
  ابّ النَ
  َ وَعَذِ
  ِ
  ار
  َ وِمْنِ فْتَنِةّ النَ
  َقْبِ
  ْ
  ِب ال
  َ
  َ وَعذا
  َقْبِ
  ْ
  ال
  ِال
  ّجَ
  َمِسِيّح الدَ
  ْ
  بَكِ مْنِ فْتَنِة ال
  ُعُوذِ
  َ
  َفْقَر و أ
  ْ
  بَكِ مْنِ فْتَنِة ال
  َعُوذِ
  َ
  َوأ
  okunuşu: “Allâhümme innî e’ûzü bike minel-keseli 439
  DÖRDÜNcÜ BÖLÜM
  vel-heremi vel-me’semi vel-meğrami
  Ve min fitnetil-kabri ve ‘azâbil-kabri,
  Ve min fitnetin-nâri ve ‘âzâbin-nâri
  Ve min şerri fitnetil-ğınâ
  Ve e’ûzü bike min fitnetil-fakri
  Ve e’ûzü bike min fitneti’l-mesîhıd-deccâl.”
  Anlamı: “Allah’ım! Tembellikten, düşkünlük derecesinde
  yaşlılıktan, günahtan ve borç yükünden, kabir fitnesinden ve
  kabir azabından, cehennem fitnesinden ve cehennem azabından, zenginlik ve fakirlik şerrinden sana sığınırım. Fakirlik
  fitnesinden Sana sığınırım. Deccal Mesih’in fitnesinden sana
  sığınırım.” (Buhârî, De’avât, 38; Nesâî, İstiâze, 26–27)
  ُجْبِ
  ْ
  َ وال
  ِ
  َْكَسل
  َ وال
  ِ
  َعْجز
  ْ
  ُحْزِنَ وال
  ْ
  َ وال
  ِ
  َهّم
  ْ
  بَكِ مَن ال
  ُعُوذِ
  َ
  ِّني أ
  ِ
  ُهّمَ إ
  ٰ
  ّ
  لل
  َ
  ا
  َجِال
  ِ
  َبِةّ الر
  َ
  َ وَغل
  ِ
  ْين
  ّ الدَ
  ِ
  َع
  َ وَضل
  ِ
  ُبْخل
  ْ
  َوال
  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike minelhemmi vel-huzni vel-‘aczi vel-keseli vel-cübni vel-buhli
  ve dale’ı’d-deyni ve ğalebetir-ricâl.”
  Anlamı: “Allah’ım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten
  ve tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten, borç yükünden ve
  düşmanların galip gelmesinden Sana sığınırım.” (Buhârî, De’avât,
  39; Nesâî, İstiâze, 7, 25)
  َقْبِ
  ْ
  اب ال
  بَكِ مْنَ عَذِ
  ُعُوذِ
  َ
  َمَ و أ
  ِبَ جَهّنَ
  َ
  بَكِ مْنَ عذا
  ُعُوذِ
  َ
  ِّني أ
  ِ
  ُهّمَ إ
  ٰ
  ّ
  لل
  َ
  ا
  ِ
  َمِسيح
  ْ
  ال
  ِ
  بَكِ مْنَ شّر
  ُعُوذِ
  َ
  َمَمِاتَ و أ
  ْ
  َمْحَيَا وال
  ْ
  بَكِ مْنِ فْتَنِة ال
  ُعُوذِ
  َ
  َو أ
  ِال
  ّجَ
  ّالدَ 440
  DUALAR
  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min ‘azâbi
  cehenneme. ve e’ûzü bike min ‘azâbil-kabri.
  Ve e’ûzü bike min fitnetil-mahyâ vel-memâti.
  Ve e’ûzü bike min şerril-mesîhıd-deccâl.”
  Anlamı: “Allah’ım! Cehennem azabından Sana sığınırım.
  Kabir azabından Sana sığınırım.
  Hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım.
  Mesih Deccal’in şerrinden Sana sığınırım.”
  (İbn Hıbbân, İstiaze, No: 999; Nesâî, İstiâze, 27, 47; Buhârî, De’avât, 37)
  َْظِلَم
  ْن أ
  َ
  بَكِ مْن أ
  ُعُوذِ
  َ
  ِةَ و أ
  َ
  ّ
  الذِل
  ّ
  ِةَ و
  َ
  ّ
  ِقل
  ْ
  َ وال
  ِ
  َلفْقر
  ْ
  بَكِ مَن ا
  ُعُوذِ
  َ
  ِّني أ
  ِ
  ُهّمَ إ
  ٰ
  ّ
  لل
  َ
  ا
  َم
  َ
  ُْظل
  ْو أ
  َ
  أ
  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike minel-fakri
  vel-kılleti ve’z-zilleti. Ve e’ûzü bike min en azlime ve uzleme.”
  Anlamı: “Allah’ım! Fakirlikten, yokluktan, zilletten Sana
  sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan Sana sığını- ِ
  rım.” (Ebû Davud, Salât, 367; Nesâî, İstiâze, 14; İbn Hıbbân, İstiaze, No: 1030)
  ِ
  َهَرم
  ْ
  َ وال
  ِ
  البْخل
  َ وُ
  الجْبِ
  َ وُ
  ِ
  َْكَسل
  َ وال
  ِ
  بَكِ مَنَ العْجز
  ُعُوذِ
  َ
  ِّني أ
  ِ
  ُهّمَ إ
  ٰ
  ّ
  لل
  َ
  ا
  ِ
  َفْقر
  ْ
  بَكِ مَن ال
  ُعُوذِ
  َ
  ِةَ وَالمْسَكَنِةَ و أ
  َ
  ّ
  الذِل
  ّ
  ِةَ و
  َ
  ِةَ وَالعْيل
  َ
  َوَالقْسَوِةَ وَالغْفل
  بَكِ مَن
  ُعُوذِ
  َ
  َيِاءَ وأ
  ِ
  اقَ وّالسُْمَعِةَ وّالر
  اقَ وِّالنَفِ
  َقِ
  وقَ وّالشِ
  ُفُسِ
  ْ
  َ وال
  ِ
  ُْكْفر
  َوال
  ِ
  الْسَقام
  َْ
  ِء
  ِ
  ّ
  ِصَ وَسي
  َبَ
  ْ
  َ وال
  ِ
  ام
  َ
  ُجّذ
  ْ
  ُجُنِونَ وال
  ْ
  َ وال
  ِ
  ُبْكم
  ْ
  َ وال
  ِ
  َمم
  ّالصَ
  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike minel-‘aczi 441
  DÖRDÜNcÜ BÖLÜM
  vel-keseli vel-cübni vel-buhli vel-herami vel-kasveti vel-
  ğulfeti vel-‘ayleti vezzilleti vel-meskeneti.
  Ve e’ûzü bike minel-fakri vel-küfri vel-fusûkı veş-
  şikâkı ven-nifâkı ves-süm’ati ver-riyâi
  Ve e’ûzü bike mines-samemi vel-bükmi vel-cünûni
  vel-cüzzâmi vel-berasi ve seyyiil-eskâmi.”
  Anlamı: “Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, düşkünlük derecesinde yaşlılıktan, katı kalplilikten, gafletten, yokluktan, zilletten, miskinlikten sana sı-
  ğınırım.
  (Allah’ım!) Fakirlikten, küfre düşmekten, itaatsizlikten,
  düşmanlık etmekten, münafıklıktan, yaptığım amelleri başkalarına süm’a ve riyadan (amelleri başkalarına göstermek ve
  duyurmak için yapmaktan) Sana sığınırım.
  (Allah’ım!) Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzamdan, alaca hastalığından ve her türlü kötü hastalıktan Sana
  sığınırım.” (Hâkim, De’avât, No: 1944, I, 530; İbn Hıbbân, İstiaze, No: 1023; İbn
  Ebî Şeybe, Dua, 1, No: 29115)
  ل
  لَ يْخَشُعَ وِمْنَ نْفٍسَ
  ٍبَ
  ْ
  لَ يْنَفُعَ وِمْنَ قل
  َ
  ٍ
  ْم
  بَكِ مْنِ عل
  ُعُوذِ
  َ
  ِّني أ
  ِ
  ُهّمَ إ
  ٰ
  ّ
  لل
  َ
  ا
  َها
  َ
  يْسَتَجُاب ل
  لُ
  َ
  َتْشَبُعَ وِمْنَ دْعَوٍة
  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min ‘ılmin lâ
  yenfe’u ve min kalbin lâ yehşe’u ve min nefsin lâ teşbe’u ve
  min da’vetin lâ yüstecâbü lehâ.”
  Anlamı: “Allah’ım! Faydası olmayan ilimden, saygısız /
  imansız kalpten, doymayan / tatmin olmayan nefisten ve ka- 442
  DUALAR
  bul olmayan duadan Sana sığınırım.” (Müslim, Dua, 73; Ebû Davud,
  Salât, 367; Nesâî, İstiâze, 2; İbn Ebî Şeybe, Dua, 1, No: 29115)
  ِ لَسِاني
  ِ
  َي وِمْنَ شّر
  ِ
  َ بَصر
  ِ
  َ سْمِعَي وِمْنَ شّر
  ِ
  بَكِ مْنَ شّر
  ُعُوذِ
  َ
  ِّني أ
  ِ
  ُهّمَ إ
  ٰ
  ّ
  لل
  َ
  ا
  َ مِنٍّيي
  ِ
  ِبَي وِمْنَ شّر
  ْ
  َ قل
  ِ
  َوِمْنَ شّر
  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min şerri
  sem’î ve min şerri besarî ve min şerri lisânî ve min şerri
  kalbî ve min şerri meniyyin.”
  Anlamı: “Allah’ım! Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve tenasül uzvumun şerrinden Sana sığınırım.” (Tirmizî, De’avât, 76; Nesâî, İstiâze, 4, 27)
  ْهَوِاء
  َْ
  ْعَمِالَ وال
  َْ
  ْخَالِقَ وال
  َْ
  مْنَكَرِات ال
  بَكِ مْنُ
  ُعُوذِ
  َ
  ِّني أ
  ِ
  ُهّمَ إ
  ٰ
  ّ
  لل
  َ
  ا
  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min münkerâtil-ahlâkı vel-a’mâli vel-ehvâi.”
  Anlamı: “Allah’ım! Ahlâkın, işlerin ve arzuların çirkin
  ve kötü olanlarından sana sığınırım.” (Tirmizî, De’avât, 128)
  َ عِافَيِتَكَ وُفَجَاءِة
  ِ
  يل
  ِ
  بَكِ مْنَ زَوِالِ نْعَمِتَكَ وَتْحو
  ُعُوذِ
  َ
  ِّني أ
  ِ
  ُهّمَ إ
  ٰ
  ّ
  لل
  َ
  ا
  َ سَخِطَك
  ِ
  ِنْقَمِتَكَ وَجِميع
  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min zevâli
  ni’metike ve tahvîli ‘âfiyetike ve fücâeti nikmetike ve cemî’ı
  sehatıke.”
  Anlamı: “Allah’ım! Nimetinin yok olmasından, sağlık ve
  âfiyetin bozulmasından, ansızın belaya uğramaktan ve her
  türlü gazabından Sana sığınırım.” (Ebû Davud, Salât, 367) 443
  DÖRDÜNcÜ BÖLÜM
  ْخَالِق
  َْ
  اقَ وُسِوء ال
  اقَ وِّالنَفِ
  َقِ
  بَكِ مَنّ الشِ
  ُعُوذِ
  َ
  ِّني أ
  ِ
  ُهّمَ إ
  ٰ
  ّ
  لل
  َ
  ا
  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike mineş-şikâkı
  ven-nifâkı ve sûi’l-ahlâkı.”
  Anlamı: “Allah’ım! Düşmanlıktan, iki yüzlülükten ve
  kötü ahlâktan Sana sığınırım.” (Ebû Davud, Salât, 367; Nesâî, İsti’aze,
  21)
  مَقَارَنِة
  بَكِ مْنُ
  ُعُوذِ
  َ
  َيِقِنيَ وأ
  ْ
  بَكِ مَنّ الشَّكَِ بْعَد ال
  ُعُوذِ
  َ
  ِّني أ
  ِ
  ُهّمَ إ
  ٰ
  ّ
  لل
  َ
  ا
  ِ
  ّ الدِين
  ِ
  ابَ يْوم
  بَكِ مْنَ عَذِ
  ُعُوذِ
  َ
  َيِاطِنيَ و أ
  ّالشَ
  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike mineş-şekki
  ba’del-yekîn.
  Ve e’ûzü bike min mukâranetiş-şeyâtîni
  Ve e’ûzü bike min ‘azâbi yevmid-dîn.”
  Anlamı: “Allah’ım! Kesin imandan sonra şüpheye düş-
  mekten Sana sığınırım.
  Şeytanlara yakın olmaktan sana sığınırım ve din günü-
  nün azabından sana sığınırım.” (İbn Ebî Şeybe, Dua, 1, No: 29135)
  بَك
  ُعُوذِ
  َ
  َ و أ
  ِ
  ِجيع
  ْئَسّ الضَ
  ب
  ُهِ
  ّنَ
  ِ
  َ فإ
  ِ
  ُجوع
  ْ
  بَكِ مَن ال
  ُعُوذِ
  َ
  ِّني أ
  ِ
  ُهّمَ إ
  ٰ
  ّ
  لل
  َ
  ا
  ِبَطَانِة
  ْ
  ْئَسِت ال
  ا ب
  َهِ
  ّنَ
  ِ
  ِخَيَانِةَ فإ
  ْ
  ِ مَن ال
  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike minel-cû’ı
  feinnehû bi’sed-dacî’ı.
  Ve e’ûzü bike minel-hıyâneti f


 4. 26.Haziran.2013, 01:11
  2
  Devamlı Üye  HADİSLERDE ALLAH’A SIĞINMA DUALARI

  Peygamberimiz (s.a.s.), dünya fitnesi, yaşlılık, tembellik, acizlik, günah, borç yükü, kabir azabı, cehennem azabı, fakirlik ve zenginlik fitnesi, üzüntü, keder, korkaklık,
  cimrilik, düşman istilası; dilinin, gözünün, kulağının, kalbinin ve tenasül uzvunun şerri, zillete düşme, açlık, üzüntü
  ve keder, zulüm, kötü amel ve kötü ahlâk, şirk, küfür, nifak, hainlik ve benzeri pek çok konuda Allah’a sığınmış,
  mü’minlerin de sığınmasını istemiştir. Peygamberimizin
  Allah’a sığındığı duaların bir kısmı şunlardır:
  بَكِ مْنِ فْتَنِة
  ُعُوذِ
  َ
  َ و أ
  ِ
  ُعُمر
  ْ
  ْرَذِل ال
  َ
  َى أ
  ل
  ِ
  إ
  َرّدَ
  ُ
  ْن أ
  َ
  بَك أ
  ُعُوذِ
  َ
  ِّني أ
  ِ
  ُهّمَ إ
  ٰ
  ّ
  لل
  َ
  ا
  َ
  ْنيا
  ّالدُ
  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike en üradde ilâ
  erzelil-‘umüri. Ve e’ûzü bike min fitnetid-dünyâ.”
  Anlamı: “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar
  yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığını-
  rım.” (Buhârî, De’avât, 36)
  َ وِمْنِ فْتَنِة
  ِ
  َمْغَرم
  ْ
  َ وال
  ِ
  َثم
  ْ
  َمأ
  ْ
  َ وال
  ِ
  َهَرم
  ْ
  َ وال
  ِ
  َْكَسل
  بَكِ مَن ال
  ُعُوذِ
  َ
  ِّني أ
  ِ
  ُهّمَ إ
  ٰ
  ّ
  لل
  َ
  ا
  ِغَنى
  ْ
  ِ فْتَنِة ال
  ِ
  َ وِمْنَ شّر
  ِ
  ار
  ابّ النَ
  َ وَعَذِ
  ِ
  ار
  َ وِمْنِ فْتَنِةّ النَ
  َقْبِ
  ْ
  ِب ال
  َ
  َ وَعذا
  َقْبِ
  ْ
  ال
  ِال
  ّجَ
  َمِسِيّح الدَ
  ْ
  بَكِ مْنِ فْتَنِة ال
  ُعُوذِ
  َ
  َفْقَر و أ
  ْ
  بَكِ مْنِ فْتَنِة ال
  َعُوذِ
  َ
  َوأ
  okunuşu: “Allâhümme innî e’ûzü bike minel-keseli 439
  DÖRDÜNcÜ BÖLÜM
  vel-heremi vel-me’semi vel-meğrami
  Ve min fitnetil-kabri ve ‘azâbil-kabri,
  Ve min fitnetin-nâri ve ‘âzâbin-nâri
  Ve min şerri fitnetil-ğınâ
  Ve e’ûzü bike min fitnetil-fakri
  Ve e’ûzü bike min fitneti’l-mesîhıd-deccâl.”
  Anlamı: “Allah’ım! Tembellikten, düşkünlük derecesinde
  yaşlılıktan, günahtan ve borç yükünden, kabir fitnesinden ve
  kabir azabından, cehennem fitnesinden ve cehennem azabından, zenginlik ve fakirlik şerrinden sana sığınırım. Fakirlik
  fitnesinden Sana sığınırım. Deccal Mesih’in fitnesinden sana
  sığınırım.” (Buhârî, De’avât, 38; Nesâî, İstiâze, 26–27)
  ُجْبِ
  ْ
  َ وال
  ِ
  َْكَسل
  َ وال
  ِ
  َعْجز
  ْ
  ُحْزِنَ وال
  ْ
  َ وال
  ِ
  َهّم
  ْ
  بَكِ مَن ال
  ُعُوذِ
  َ
  ِّني أ
  ِ
  ُهّمَ إ
  ٰ
  ّ
  لل
  َ
  ا
  َجِال
  ِ
  َبِةّ الر
  َ
  َ وَغل
  ِ
  ْين
  ّ الدَ
  ِ
  َع
  َ وَضل
  ِ
  ُبْخل
  ْ
  َوال
  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike minelhemmi vel-huzni vel-‘aczi vel-keseli vel-cübni vel-buhli
  ve dale’ı’d-deyni ve ğalebetir-ricâl.”
  Anlamı: “Allah’ım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten
  ve tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten, borç yükünden ve
  düşmanların galip gelmesinden Sana sığınırım.” (Buhârî, De’avât,
  39; Nesâî, İstiâze, 7, 25)
  َقْبِ
  ْ
  اب ال
  بَكِ مْنَ عَذِ
  ُعُوذِ
  َ
  َمَ و أ
  ِبَ جَهّنَ
  َ
  بَكِ مْنَ عذا
  ُعُوذِ
  َ
  ِّني أ
  ِ
  ُهّمَ إ
  ٰ
  ّ
  لل
  َ
  ا
  ِ
  َمِسيح
  ْ
  ال
  ِ
  بَكِ مْنَ شّر
  ُعُوذِ
  َ
  َمَمِاتَ و أ
  ْ
  َمْحَيَا وال
  ْ
  بَكِ مْنِ فْتَنِة ال
  ُعُوذِ
  َ
  َو أ
  ِال
  ّجَ
  ّالدَ 440
  DUALAR
  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min ‘azâbi
  cehenneme. ve e’ûzü bike min ‘azâbil-kabri.
  Ve e’ûzü bike min fitnetil-mahyâ vel-memâti.
  Ve e’ûzü bike min şerril-mesîhıd-deccâl.”
  Anlamı: “Allah’ım! Cehennem azabından Sana sığınırım.
  Kabir azabından Sana sığınırım.
  Hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım.
  Mesih Deccal’in şerrinden Sana sığınırım.”
  (İbn Hıbbân, İstiaze, No: 999; Nesâî, İstiâze, 27, 47; Buhârî, De’avât, 37)
  َْظِلَم
  ْن أ
  َ
  بَكِ مْن أ
  ُعُوذِ
  َ
  ِةَ و أ
  َ
  ّ
  الذِل
  ّ
  ِةَ و
  َ
  ّ
  ِقل
  ْ
  َ وال
  ِ
  َلفْقر
  ْ
  بَكِ مَن ا
  ُعُوذِ
  َ
  ِّني أ
  ِ
  ُهّمَ إ
  ٰ
  ّ
  لل
  َ
  ا
  َم
  َ
  ُْظل
  ْو أ
  َ
  أ
  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike minel-fakri
  vel-kılleti ve’z-zilleti. Ve e’ûzü bike min en azlime ve uzleme.”
  Anlamı: “Allah’ım! Fakirlikten, yokluktan, zilletten Sana
  sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan Sana sığını- ِ
  rım.” (Ebû Davud, Salât, 367; Nesâî, İstiâze, 14; İbn Hıbbân, İstiaze, No: 1030)
  ِ
  َهَرم
  ْ
  َ وال
  ِ
  البْخل
  َ وُ
  الجْبِ
  َ وُ
  ِ
  َْكَسل
  َ وال
  ِ
  بَكِ مَنَ العْجز
  ُعُوذِ
  َ
  ِّني أ
  ِ
  ُهّمَ إ
  ٰ
  ّ
  لل
  َ
  ا
  ِ
  َفْقر
  ْ
  بَكِ مَن ال
  ُعُوذِ
  َ
  ِةَ وَالمْسَكَنِةَ و أ
  َ
  ّ
  الذِل
  ّ
  ِةَ و
  َ
  ِةَ وَالعْيل
  َ
  َوَالقْسَوِةَ وَالغْفل
  بَكِ مَن
  ُعُوذِ
  َ
  َيِاءَ وأ
  ِ
  اقَ وّالسُْمَعِةَ وّالر
  اقَ وِّالنَفِ
  َقِ
  وقَ وّالشِ
  ُفُسِ
  ْ
  َ وال
  ِ
  ُْكْفر
  َوال
  ِ
  الْسَقام
  َْ
  ِء
  ِ
  ّ
  ِصَ وَسي
  َبَ
  ْ
  َ وال
  ِ
  ام
  َ
  ُجّذ
  ْ
  ُجُنِونَ وال
  ْ
  َ وال
  ِ
  ُبْكم
  ْ
  َ وال
  ِ
  َمم
  ّالصَ
  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike minel-‘aczi 441
  DÖRDÜNcÜ BÖLÜM
  vel-keseli vel-cübni vel-buhli vel-herami vel-kasveti vel-
  ğulfeti vel-‘ayleti vezzilleti vel-meskeneti.
  Ve e’ûzü bike minel-fakri vel-küfri vel-fusûkı veş-
  şikâkı ven-nifâkı ves-süm’ati ver-riyâi
  Ve e’ûzü bike mines-samemi vel-bükmi vel-cünûni
  vel-cüzzâmi vel-berasi ve seyyiil-eskâmi.”
  Anlamı: “Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, düşkünlük derecesinde yaşlılıktan, katı kalplilikten, gafletten, yokluktan, zilletten, miskinlikten sana sı-
  ğınırım.
  (Allah’ım!) Fakirlikten, küfre düşmekten, itaatsizlikten,
  düşmanlık etmekten, münafıklıktan, yaptığım amelleri başkalarına süm’a ve riyadan (amelleri başkalarına göstermek ve
  duyurmak için yapmaktan) Sana sığınırım.
  (Allah’ım!) Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzamdan, alaca hastalığından ve her türlü kötü hastalıktan Sana
  sığınırım.” (Hâkim, De’avât, No: 1944, I, 530; İbn Hıbbân, İstiaze, No: 1023; İbn
  Ebî Şeybe, Dua, 1, No: 29115)
  ل
  لَ يْخَشُعَ وِمْنَ نْفٍسَ
  ٍبَ
  ْ
  لَ يْنَفُعَ وِمْنَ قل
  َ
  ٍ
  ْم
  بَكِ مْنِ عل
  ُعُوذِ
  َ
  ِّني أ
  ِ
  ُهّمَ إ
  ٰ
  ّ
  لل
  َ
  ا
  َها
  َ
  يْسَتَجُاب ل
  لُ
  َ
  َتْشَبُعَ وِمْنَ دْعَوٍة
  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min ‘ılmin lâ
  yenfe’u ve min kalbin lâ yehşe’u ve min nefsin lâ teşbe’u ve
  min da’vetin lâ yüstecâbü lehâ.”
  Anlamı: “Allah’ım! Faydası olmayan ilimden, saygısız /
  imansız kalpten, doymayan / tatmin olmayan nefisten ve ka- 442
  DUALAR
  bul olmayan duadan Sana sığınırım.” (Müslim, Dua, 73; Ebû Davud,
  Salât, 367; Nesâî, İstiâze, 2; İbn Ebî Şeybe, Dua, 1, No: 29115)
  ِ لَسِاني
  ِ
  َي وِمْنَ شّر
  ِ
  َ بَصر
  ِ
  َ سْمِعَي وِمْنَ شّر
  ِ
  بَكِ مْنَ شّر
  ُعُوذِ
  َ
  ِّني أ
  ِ
  ُهّمَ إ
  ٰ
  ّ
  لل
  َ
  ا
  َ مِنٍّيي
  ِ
  ِبَي وِمْنَ شّر
  ْ
  َ قل
  ِ
  َوِمْنَ شّر
  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min şerri
  sem’î ve min şerri besarî ve min şerri lisânî ve min şerri
  kalbî ve min şerri meniyyin.”
  Anlamı: “Allah’ım! Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve tenasül uzvumun şerrinden Sana sığınırım.” (Tirmizî, De’avât, 76; Nesâî, İstiâze, 4, 27)
  ْهَوِاء
  َْ
  ْعَمِالَ وال
  َْ
  ْخَالِقَ وال
  َْ
  مْنَكَرِات ال
  بَكِ مْنُ
  ُعُوذِ
  َ
  ِّني أ
  ِ
  ُهّمَ إ
  ٰ
  ّ
  لل
  َ
  ا
  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min münkerâtil-ahlâkı vel-a’mâli vel-ehvâi.”
  Anlamı: “Allah’ım! Ahlâkın, işlerin ve arzuların çirkin
  ve kötü olanlarından sana sığınırım.” (Tirmizî, De’avât, 128)
  َ عِافَيِتَكَ وُفَجَاءِة
  ِ
  يل
  ِ
  بَكِ مْنَ زَوِالِ نْعَمِتَكَ وَتْحو
  ُعُوذِ
  َ
  ِّني أ
  ِ
  ُهّمَ إ
  ٰ
  ّ
  لل
  َ
  ا
  َ سَخِطَك
  ِ
  ِنْقَمِتَكَ وَجِميع
  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min zevâli
  ni’metike ve tahvîli ‘âfiyetike ve fücâeti nikmetike ve cemî’ı
  sehatıke.”
  Anlamı: “Allah’ım! Nimetinin yok olmasından, sağlık ve
  âfiyetin bozulmasından, ansızın belaya uğramaktan ve her
  türlü gazabından Sana sığınırım.” (Ebû Davud, Salât, 367) 443
  DÖRDÜNcÜ BÖLÜM
  ْخَالِق
  َْ
  اقَ وُسِوء ال
  اقَ وِّالنَفِ
  َقِ
  بَكِ مَنّ الشِ
  ُعُوذِ
  َ
  ِّني أ
  ِ
  ُهّمَ إ
  ٰ
  ّ
  لل
  َ
  ا
  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike mineş-şikâkı
  ven-nifâkı ve sûi’l-ahlâkı.”
  Anlamı: “Allah’ım! Düşmanlıktan, iki yüzlülükten ve
  kötü ahlâktan Sana sığınırım.” (Ebû Davud, Salât, 367; Nesâî, İsti’aze,
  21)
  مَقَارَنِة
  بَكِ مْنُ
  ُعُوذِ
  َ
  َيِقِنيَ وأ
  ْ
  بَكِ مَنّ الشَّكَِ بْعَد ال
  ُعُوذِ
  َ
  ِّني أ
  ِ
  ُهّمَ إ
  ٰ
  ّ
  لل
  َ
  ا
  ِ
  ّ الدِين
  ِ
  ابَ يْوم
  بَكِ مْنَ عَذِ
  ُعُوذِ
  َ
  َيِاطِنيَ و أ
  ّالشَ
  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike mineş-şekki
  ba’del-yekîn.
  Ve e’ûzü bike min mukâranetiş-şeyâtîni
  Ve e’ûzü bike min ‘azâbi yevmid-dîn.”
  Anlamı: “Allah’ım! Kesin imandan sonra şüpheye düş-
  mekten Sana sığınırım.
  Şeytanlara yakın olmaktan sana sığınırım ve din günü-
  nün azabından sana sığınırım.” (İbn Ebî Şeybe, Dua, 1, No: 29135)
  بَك
  ُعُوذِ
  َ
  َ و أ
  ِ
  ِجيع
  ْئَسّ الضَ
  ب
  ُهِ
  ّنَ
  ِ
  َ فإ
  ِ
  ُجوع
  ْ
  بَكِ مَن ال
  ُعُوذِ
  َ
  ِّني أ
  ِ
  ُهّمَ إ
  ٰ
  ّ
  لل
  َ
  ا
  ِبَطَانِة
  ْ
  ْئَسِت ال
  ا ب
  َهِ
  ّنَ
  ِ
  ِخَيَانِةَ فإ
  ْ
  ِ مَن ال
  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike minel-cû’ı
  feinnehû bi’sed-dacî’ı.
  Ve e’ûzü bike minel-hıyâneti f
+ Yorum Gönder