+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Çocuğuma nazar değmiş mi? Nazar değmesi için dua Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Çocuğuma nazar değmiş mi? Nazar değmesi için dua

  Sual: çocuğum ders çalışırken gözlerini uykudan açamıyor dersten kalktımı uyku diye bir şey kalmıyor bunun için okunacak bir dua varmı ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  --->: Çocuğuma nazar değmiş mi? Nazar değmesi için dua


  Reklam  Cevap: Nazarla ilgili bu konuya bakmanı tavsiye ederim: http://www.mumsema.com/itikat-iman-s...-careleri.html

 3. İslam
  Kur'an Hadimi
  GÖZ DEĞMESİNİN SEBEPLERİ
  Bilmiş ol ki;
  Gözdeğmesi (nazar) iki sebepten dolayı olur:
  Biri, şiddetli düşmanlıktır Diğeri de, bir şeyi beğenip onu güzel bulmasıdır
  Resulüllah (sav) Efendimiz şöyle buyurmaktadır:
  "Gözdeğmesi hak ve gerçektir Eğer kaderin önüne geçen bir şey olsaydı, nazar, onun önüne geçerdi" (Müslim, Abdullah bAbbas (ra)'dan rivayet etmiştir)
  Bu hadis-i şerifte gözdeğmesinin tesirine ve isabet etmesinin sür'atine işaret ve te'kid vardır
  Hz Peygamber (sav) Efendimiz yine şöyle buyurmuştur:
  "Allah (cc)'ın kaza ve kaderinden sonra benim ümmetimden ölenlerin çoğu gözdeğmesindendir" (El-Bezzâr Câbir bAbdullah (ra)'dan rivayet etmiştir)
  El-Elbânî bu hadis-i şerif için "Sahih" demiştir
  Hafız İbn-i Hacer de "Hasen" demiştir
  Bazı insanlar bu nazar olayını garip bulurlar
  Bazıları da dehşete kapılırlar Bununla beraber olaylar onun varlığını tasdik etmektedir
  Nice kimse vardır ki, Allah (cc) ona bolca mal ve nimet vermiştir de bir hasedcinin nefsi o nimetlere takılmıştır Böylece o adamın malı bir felâkete ve zarara uğramıştır Yahut bütün malı ve mülkü yokolup gitmiştir
  Yine nice insanlar ve özellikle de bazı kadınlar vardır ki, Allah (cc) onlara son derece fizikî güzellik vermiştir de bir hasedcinin nefsi o güzelliklere takılmıştır
  Böylece o güzele bir felâket
  Yahut bir hastalık,
  Ya da benzeri bir musibet gelmiştir de uzman doktorlar onun tedavisinden âciz kalmışlardır


  NAZARDAN KORUNMA TEDBİRLERİ

 4. DZALBAY
  Üye
  Faydalı bilgiler için Rabbim cc razı olsun.

 5. mumsema
  aydınlatmaya devam...
  Nazar duası:
  euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh

 6. imam
  Üye
  NAZARDAN KORUNMAK İÇİN DUA


  Nazardan korunmak için okunacak dua bu bölümde yer almaktadır.Bu dua okunduğu zaman nazardan ve göz değmesinden Allah'ın izniye korunursunuz.

  Nazar haktır. İnsana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değer. Nazar hastalık yapar, hatta öldürür. Kadınlara ve çocuklara daha çok tesir eder.

  Peygamberimiz, nazar ile ilgil olarak,”Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar” “Hoşa giden bir şeyi görünce, "Maşaallah la kuvvete illa billah" denirse o şeye nazar değemez.” buyurdu.

  Sabah-akşam, 3 defa “Bismillahillezi la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemiulalim” (16) okuyan, büyü, nazar ve zulümmden korunur.”

  Göz değene, Peygamber efendimizin bildirdiği şu tavizi okumalıdır:
  “Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanın ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin.” (25)

  Nazar değen kimseye şifa için Ayet-el-kürsi, Fatiha, Muavvizeteyn (Felak ve nas) (57) ve Kalem suresinin son iki ayetini (ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne) (62) okumanın muhakkak iyi geldiği bildirimiştir. Ayat-ı hırzı (76)okumak ve üzerinde taşımak da çok faidelidir.

  Herkes, bilhassa nazarı değen kimse, beğendiği birşeyi görünce “Maşaallah” demeli, ondan sonra, ne söyliyecekse, o şeyi söylemelidir. Önce Maşaallah deyince, nazar değmez.

  Büyüklerimizin bildirdiği Nazar Duâsı şöyle:
  Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme. (67)


  Etiketler: nazardan korunmak için dua, nazardan korunmak için okunacak dua, nazardan korunmak için, nazardan korunmak, nazar

+ Yorum Gönder
cocuguma nazar degdi,  nazardan korunmak için mumsema