+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Esma-i Hüsna (Kitabı) Doç.Dr. İsmail Karagöz Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Esma-i Hüsna (Kitabı) Doç.Dr. İsmail Karagöz


 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  --->: Esma-i Hüsna (Kitabı) Doç.Dr. İsmail Karagöz


  Reklam  Cevap: Kitap Hakkında kısaca bilgi.

  “Allah, peygamberleri ve gönderdiği kitapları vasıtasıyla insanlara hem kendini tanıtmış hem de onlara kulluk görevlerini bildirmiştir.
  Allah’ın isim, sıfat ve fiilleri, onun zatına nispet edilen mana ve kavramlardır.
  Bu isim ve sıfatlar, Allah hakkında yücelik ve aşkınlık ifade eder.
  İnsanlarda saygı hissi uyandırır.
  Ayetlerde ve hadislerde Allah’ın bize nasıl ve hangi özelliklerle tanıtıldığını anlatılmaya çalışılmış.
  Kur’an’da, hadislerde ve Esma-i Hüsna ile ilgili yazılan eserlerde Allah’ı niteleyen ve isim tamlaması, mastar ve fiil şeklinde geçen kelimeleri değerli hocamız Doç Dr. İsmail Karagöz tespit etmiş, bunların anlamlarını ayet ve hadislerle izah etmeye çalışmış”.
  Eserin giriş ve dört bölümden oluşuyor,
  Birinci bölümde Allah’ın Kur’an’da nasıl tanıtıldığı ele alınmıştır.
  İkinci bölümde Allah’ın zati ve sübuti sıfatları,
  üçüncü bölümde selbi sıfatları,
  dördüncü bölümde ise haberi sıfatları değerli hocamız tarafından tahlil edilmiştir.
  Birinci bölümde Kur’an’da, hadislerde ve Esma-i Hüsna ile ilgili eserlerden aktarılan Allah’ın isim ver sıfatları liste halinde zikredilmiş, bunların kısa anlamları harf sırasına göre bölümün sonunda verilmiştir. Diğer bölümlerde ise bu isim ve sıfatların anlamları detaylı olarak ilenmiştir”
  Lokman Koyuncuoğlu

+ Yorum Gönder