+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Savaş sonrası yerlerdeki yaralı sahabeler su isteyince götüren ve daha içmeden başka bir sahabe su Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Savaş sonrası yerlerdeki yaralı sahabeler su isteyince götüren ve daha içmeden başka bir sahabe su

  Sual: savaş sonrası yerlerdeki yaralı sahabeler su isteyince götüren ve daha içmeden başka bir sahabe su deyince kendi içmeyip kardeşine göndere sahabeler kimler ve savaş hangi savaş ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  --->: savaş sonrası yerlerdeki yaralı sahabeler su isteyince götüren ve daha içmeden başka bir sahab


  Reklam  Cevap: "Yermük Savaşında, Haris b. Hişam, İkrime b. Ebi Cehil ve Süheyl b. Amr ağır yaralar alarak yere düştüler.

  Haris b. Hişam içmek için su istedi. Askerlerden biri ona su götürdü.
  İkrime'nin kendisine baktığını görünce "Bu suyu İkrime'ye götür" dedi.
  İkrime suyu alırken, Süheyl'in kendine baktığını gördü, suyu içmeyerek
  "Bunu götür Süheyl'e ver" dedi.
  Fakat su Süheyl'e yetişmeden Süheyl öldü.
  Bunun üzerine sucu İkrime'ye koştu. Fakat İkrime de ölmüştü.
  Hemen Haris'in yanına koştu. Haris de ölmüştü."

  ( Muhammed Yusuf Kandehlevi,
  Hayatü's Sahabe, Hz. Muhammed ve Ashabının Yaşadığı İslami Hayat,
  Cilt 1, Sentez Neşriyat, Temel Eserler Serisi: 2/1, sf. 313
  (Kenzü'l-Ummal, V/310; Ebu Nuaym ve İbn Asakir'den);
  Hakim, Müstedrek, III/242, (Abdullah b. Sa'd'dan) Sühely b. Amr vardır. Istiab III/150.)

+ Yorum Gönder
yermuk savasinda sehit olan 3 sahabe,  sahabe savaş suyu kardeşime ver