+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Allahın isimleri hangi ayetlerde geçiyor Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Allahın isimleri hangi ayetlerde geçiyor


 2. Hoca
  erimeye devam...

  --->: Allahın isimleri hangi ayetlerde geçiyor


  Reklam  Cevap: “Hiç şüphesiz, Allah Rezzak’tır; O, kuvvet sahibi, Metîn’dir.”(Zâriyât, 51/58)

  “Eğer o ülkeler halkı inansalardı ve korkup sakınsalardı, gerçekten üzerlerine hem gökten, hem yerden (sayısız) bolluklar (bereketler) açardık; ancak onlar yalanladılar, biz de onları kazandıkları nedeniyle yakalayıverdik.”(A’râf Sûresi, 7/96)

 3. Hoca
  erimeye devam...
  Allahın isimerinin geçtiğ bazı ayetler:

  22. O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka ilah yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.
  23. O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
  24. O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şânını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.


  Haşr süresi son 3 ayet.

+ Yorum Gönder