+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kuranı kerimde yer alan konular nelerdir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kuranı kerimde yer alan konular nelerdir


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Kuranı kerimde yer alan konular nelerdir


  Reklam  Cevap: Kur’ an-ı Kerim’de yer alan temel konular/hükümler nelerdir

  Kur’an-ı Kerim, İslamiyet’in ana kaynağı olduğundan dolayı İslam dinin temel esaslarını içerir. İslam’ın inanç, ahlak, ibadet ve insanlar arası ilişkiler gibi konularını öğrenmede birinci kaynaktır. Kur’an-ı Kerim’in kendisine inanan tüm müminler için kesin bir delil olduğu konusunda hitilaf yoktur. Kaynak olma bakımından Kur’an-ı Kerim’in getirdiği hükümleri üç maddede toplamak mümkündür:

  A-Kur'an'da İnançlarla İlgili Hükümler

  İnanç konuları gözümüzün görmediği ve fakat Kur’an’ın bize bildirdiği ve açıkladığı konulardır. İslam’da İnanç esasları; zaman, mekân ve hitap edilen insanlara göre değişiklik göstermez evrenseldirler Kur’an-ı Kerim’de yer alan temel inanç esasları; Allah, melekler, kitaplar, peygamberler, kader, kıyamet, haşir, cennet ve cehennem gibi konulardır

  “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberlerine indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını ve ahiret gününü inkâr ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.”

  (Nisa suresi, 136. ayet.)

  B- Kur'an'da ibadet ve muamelat ilgili hükümler

  Dinî açıdan mükellef olan yani sorumluluk çağına ulaşan fertlerin yerine getirecekleri görevlerle ilgili hükümlerdir. Kur’an-ı Kerim dinî hükümleri açıklamıştır. Bunların başında namaz, oruç, hac, zekât gibi ibadetler, helal ve haram*lar; alışveriş, evlenme ve boşanma, aile hukuku, yönetim işleri gibi esaslar gelir. Sosyal hayat ve hukuki münasebetlerle ilgili hususları düzenleyen hükümlerin temelini adalet, uzmanlık, danışma ve yardımlaşma ilkeleri oluşturur.

  C- Kur'an'da ahlakla algili hükümler

  Kur’an-ı Kerim'de ahlaklı, erdemli bir fert ve toplum oluşturulması için gerekli olan hükümler bulunmaktadır. İslam dininin ahlaki hükümlerinin kaynağı Kur’an’dır. İnsanlar kendi aralarında ve diğer canlılarla münase*betlerini âdâb-ı muâşeret (görgü kuralları) adı ver*ilen bu kurallarla düzenlerler. Kur’an’da geçen ahlaki kurallar insanın eğitilmesini hedefler. Ahlaki hüküm*lerin özünü, “Yaratan’a hürmet, yaratılana şefkat” il*kesi oluşturur. Kur’an-ı Kerim’de bu konuda model şahsiyet olarak Hz. Muhammed’in ahlakı gösterilir: “Ey Habibim! Şüphesiz ki sen yüce bir ahlaka sahipsin!.” (Kalem suresi, 4. ayet.) Hz. Peygamber de “Ben güzel ahlakı tamamlamak ve yerleştirmek için gönderildim.”

 3. Hoca
  erimeye devam...
  Kuranda yer alan temel konular
  Kuranı kerimin temel konuları,
  Kuranı Kerimde Yer Alan ana Konular

  Kuran-ı Kerim 23 yılda nazil oldu. İnen ayetlerin Mekke de olanlarına Mekki ayetler, Medine’de inenlere ise medeni ayetler denir.Kuranın konuları indiği bu yerlere göre değişiklik arz eder. Örneğin Mekkede inen ayetler itikadi konular dediğimiz. Tevhid, nübüvvet haşir gibi inanç konuları iken, Medine’de inen ayetler ise çoğunlukla muamelat, ibadet, ahlak ve toplumsak kurallardır. İman ve inanç esasları temel olduğundan Kur’an’da önemli bir yer tutmaktadır.

  Kuranı Kerime ait temel konuları en az düzeyde sınıflandıracak olursak bunlar dörttür.


  Kuran-ı Kerimde yer alan konular, Kur'an'ın temel konuları şunlardır;

  İman ve tevhid: Allah'ın birliği başta olmak üzere isim ve sıfatları ve yaratıcılığıyla ilgili ayetlerdir.

  Nübüvvet(Peygamberlik): Başta Hz Muhammed (sav) olmak üzere Kuranda adı geçen diğer peygamberler ve onlara ait kıssalar, Onların kavimleri ve çıkarılacak dersler anlatılır

  Ahiret (Kıyamet,haşir,cennet,cehennem): Öldükten sonra yeniden dirilme, hesap, mizan

  Ubudiyet (İbadetler): Allahın yapılmasını emrettiği ve yasakladığı iş ve davranışlar

  Muamelat (İslam Hukuku): kişi, toplum ve devlet ilişkilerini düzenleyen bir takım hükümler, hukuk kuralları .

  Ahlak: Kişinin her zaman ve zemine uyması gereken, doğruluk, merhamet, sevgi gibi konular

  Nasihat ve tavsiyeler: Allah'ı hatırlama unutmama vb konular

  Tefekkür: akletme , varlılar üzerinde düşünme, hikmeti anlama Onlarla Allah’ı tanıma ve bilme

  Geçmiş milletlerin kıssaları: Eski dönemlerde yaşamış peygamberler, kötülük önderleri ve değişik toplumlardan bahseden olaylar

  Dua ve zikir: Allah'la irtibatı sürekli kılacak dua ve Allah'ı anma ifadeleri
  kaynak ilimrehberi

 4. melle
  Devamlı Üye
  Kuran ı Kerim mealinin indeksini inceleyerek içinde geçen konular hakkında bilgiler veriniz.

  İman, İbadet, Ahlak, Kıssalar, Yaşam ile ilgili konuar, helal ve haramlar

+ Yorum Gönder
kuranda yer alan konular,  kuranı kerimde yer alan konular nelerdir,  kuran-ı kerimde yer alan konular nelerdir,  kuranda yer alan konular nelerdir,  kuran ı kerim de yer alan konular,  kuranın ana konuları nelerdir,  kuranı kerimde yer alan konular