+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Yasin Okumanın Fazileti-sevabı nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Yasin Okumanın Fazileti-sevabı nedir?


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  --->: Yasin Okumanın Fazileti-sevabı nedir?


  Reklam  Cevap: Yâsin sûresi, Müslümanlar tarafından çok okunan bir sûredir. Diğer surelere nazaran daha fazla rağbet görmektedir. Hz. Muhammed (s.a.s)'in bu sûre hakkında söylediği ve okunmasını tavsiye ettiği çeşitli hadisler vardır. Bu hadislerden bazıları şöyledir:

  "Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'ân'ın kalbi de Yâsin'dir. Kim Yâsin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap yazar" (Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'n, 7; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 21).

  "Yâsin, Kur'ân'ın kalbidir. Allah'ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz" (Ebû Davud Cenâiz 20; İbn Mace, Cenâiz 4; İbn Hanbel, Müsned V, 26, 27).

  "Kim geceleyin Allah rızasını gözeterek Yâsîn Sûresi'ni okursa, ba-ğışlanır." (İbn Hibban - Câmiussağîr : 2/128)

  Bu hadislerden anlaşıldığı gibi, Yâsin'i okuyarak sevabını ölülerin ruhuna bağışlamak caizdir. Ancak Kur'ân'ın dirilere nâzil olduğu ve insanların, onun manasını anlayarak, emir ve yasaklarına uygun bir şekilde hayat sürdürmeleri için gönderildiği unutulmamalıdır


 3. Misafir
  yasin okurken bazı yerlerinde üç beş yedi okununca 41 olurmu

+ Yorum Gönder
yasin okumanın sevabı,  yasin okumanın fazileti,  500 yasin okumanın fazileti,  yasin okumanin sevabi,  41 yasin okumanın fazileti,  41 yasinin fazileti