+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ehli Sünnete göre Rasul ve Nebi Kimlerdir açıklarmısınız? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ehli Sünnete göre Rasul ve Nebi Kimlerdir açıklarmısınız?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  --->: Ehli Sünnete göre Rasul ve Nebi Kimlerdir açıklarmısınız?


  Reklam  Cevap: RASUL Sözlükte "risalet görevini yerine getiren elçi" anlamına gelen resul, dinî literatürde, Allah tarafından yeni bir kitap ve yeni bir şeriat ile bir topluma veya bütün insanlığa gönderilen kimsedir. Buna mürsel de denir. Çoğulu rusüldür. Rasûl kelimesinin kökü olan "risl", yumuşaklık ve kolaylık üzere göndermek veya yumuşaklıkla yürümek ve yol almaktır. Resul kavramı nebi kavramına oranla daha kapsamlıdır. Zira her resul aynı zamanda bir nebidir. Fakat her nebi bir resul değildir. Hz. Muhammed hem resul hem de nebidir. Çünkü o müstakil ve mükemmel bir din olan İslâm ile onun hükümlerini ihtiva eden Kur'ân'ı getirip açıklamıştır. Resul kelimesi bazen melekler için de kullanılmıştır. Her resul insanları irşad, ıslah ve hak yola davet etmek için kendi kavminin dilini konuşacak şekilde gönderilmiştir. Şu âyet de bu hususu ifade etmektedir: "(Allah'ın emirlerini) onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Çünkü O, güç ve hikmet sahibidir." (İbrâhim, 14/4)

 3. munip
  Emekli
  NEBİLER KENDİLERİNE ŞERİAT KİTABI VERİLEN PEYGAMBERLERDİR

+ Yorum Gönder
Resuller kimlerdir