+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hastalık ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hastalık ile ilgili hadisler


 2. Berât1
  ÖZLENEN GÜN GELECEKTİR

  --->: Hastalık ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap: Baslik:İSLÂM`DA KEFÂET HAKKINDA HAZRET-İ ÂİŞE`NİN RİVÂYETİHadis:Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Bir kere Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem (amucası) Zübeyr (İbn-i Abdü`l-Muttalib) in kızı Dubâa`nın yanına gitmiş ve ona: Öyle sanıyorum ki hacca gitmek tedârikinde bulunuyorsun, demişti. Dubâa da: (Evet öyledir. Fakat) va`llahî kendimde Hastalık hissediyorum, dedi. Resûl-i Ekrem: "Ey Dubâa sen haccet. Ve (hacca niyet edersen): Yâ Rab beni menâsik-i haccı îfâdan (Hastalık gibi bir sebeble) men` ettiğin yerde ihrâmdan çıkacağım!" diyerek şart kıl, buyurdu. Bir de Dubâa (o sırada) Mikdâd İbn-i Esved`in taht-ı nikâhında idi.HadisNo:1792

 3. Berât1
  ÖZLENEN GÜN GELECEKTİR
  Baslik SİNEK HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİHadis:Rivâyet olunduğuna göre Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem: [Sizden birinizin içeceği (ve yiyeceği) içine sinek düştüğü zaman, o kişi o(nun her tarafını) batırsın, sonra çıkarsın, (atsın). Çünkü sineğin iki kanadının birisinde Hastalık, öbirisinde de şifâ vardır] buyurmuştur.HadisNo:1365

 4. Berât1
  ÖZLENEN GÜN GELECEKTİR
  Baslik:MÜSLÜMANA İSÂBET EDEN FENÂLIK, HASTALIK, KEDER, HÜZÜN, EZÂ VE İÇ SIKINTISI, HATTÂ VÜCÛDÜNE BİR DİKEN BATMASI O MÜSLÜMANIN GÜNAHLARINA KEFFÂRET OLDUĞUNA DÂİR EBÛ SA`ÎD HUDRÎ RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİHadis:Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Müslümana fenâlık, Hastalık, keder, hüzün, ezâ, iç sıkıntısı ârız olmaz, hattâ vücûduna bir diken batırılmaz; ancak Allahu Teâlâ bu musûbetlerden birisi sebebiyle o müslümanın suçlarını ve günahlarıını örter, bastırır.HadisNo:1907

 5. Berât1
  ÖZLENEN GÜN GELECEKTİR
  BaslikİNE`YİN YEMEK VE SU KABINA DÜŞMESİ HAKKINDAKİ EBÛ HÜREYRE HADÎSİHadis:Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden birinizin (su veyâ yemek) kabına sinek düştüğü zaman o kişi onun her tarafını batırsın, sonra çıkarıp atsın. Çünkü sineğin iki kanadının birisinde şifâ vardır, öbürüsünde de Hastalık vardır.HadisNo:1941

 6. Berât1
  ÖZLENEN GÜN GELECEKTİR
  Baslik:BİR ZARAR İSÂBETİNDEN DOLAYI, ÖLÜM TEMENNÎSİNDEN NEHİY HAKKINDA ENES İBN-İ MÂLİK RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİHadis:Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Sizden biriniz kendisine (Hastalık gibi) bir zarar isâbet ettiğinizden dolayı sakın ölümü temennî etmesin! Eğer muhakkak tememnî etmek zorunda bulunursa, şöyle söylesin: Allah`ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat, ölmek hayırlı olduğu zaman da beni öldür!.HadisNo:1916

 7. Berât1
  ÖZLENEN GÜN GELECEKTİR
  Baslik:RESÛL-İ EKREM`İN HASTA ZİYÂRETİNDE HASTA HAKKINDA ŞİFÂ VE ÂFİYET DU`ÂSIHadis:Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem bir hasta ziyâretine vardığında yâhut bir hasta Resûlu`llah`a getirildiğinde şöyle du`â buyururdu: Ey nâsın Rabbi! Şu hastanın hastalığını gider, şifâ ihsan buyur. Rabbim, ancak Sen sağlık verirsin. Sen`in şifândan başka hiç bir şifâ yoktur. Rabbim bu hastaya öyle şifâ ver ki, o şifâ, hasta üzerinde Hastalık izi ve eseri bırakmasın!HadisNo:1919

 8. Berât1
  ÖZLENEN GÜN GELECEKTİR
  Baslik:BİR ÖZÜRLE GAZÂYA GİDEMEYENLERİN DE GİDENLER GİBİ ME`CÛR OLACAKLARI HAKKINDA ENES İBN-İ MÂLİK HADÎSİHadis:Rivâyet olunduğuna göre, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem (Tebûk) gazâsı sırasında idi ki: (o, Medîne`deki Ashâb`ı yâd ederek): - Arkamızda Medîne`de bir takım erler cemâati var ki, biz, bir dağ yolunda, dere içinde her yürüyüşümüzde muhakkak Medîne`dekiler de yürüyüş (sevâbın) da bizimle berâberdir (buyurmuştu. Ashâb: - Yâ Resûla`llah! Medîne`dekiler nasıl bizimle berâber olurlar? diye sorduklarında Resûlullah - Onları burada bulunmaktan (Hastalık, kudretsizlik gibi meşrû`) özür men` etti, buyurdu.HadisNo:1200

 9. Berât1
  ÖZLENEN GÜN GELECEKTİR
  Baslik:İNSANLARIN ÇOĞU İKİ Nİ`METTEN GAFLET EDER: SIHHAT, BOŞ VAKİTHadis:Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem iki omuzumu tuttu da: "Ey İbn-i Ömer! Sen dünyâda (Vatan-cüdâ) bir garîb gibi yâhut geçici bir yolcu gibi ol!" buyurdu. (Bu hadîsin râvîlerinden Leys der ki İbn-i Ömer (kendisi de bana) şöyle derdi: (Ey Leys!) akşama erişince sabâhı gözleme, sabâha erişince de akşamı bekleme. Sıhhat ve âfiyet zâmanından bir kısmını Hastalık zamânın için tahsîs et, hayâtından bir kısmını da ölümün için ayır!HadisNo:2163

 10. Berât1
  ÖZLENEN GÜN GELECEKTİR
  Baslik:HASTANIN GÜNÂHI AĞAÇ YAPRAĞI GİBİ DÖKÜLÜR, HADÎSİ. RESÛL-İ EKREM`İN HASTALIĞI HUMMÂ İDİHadis:Rivâyete göre, şöyle demiştir: Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in hastalığında vücûdu hummânın harâretinden şiddetle sarsıldığı sırada huzûruna varmıştım. Ve: Yâ Resûla`llah! Hummâ harâretinden çok ıztırab çekiyorsunuz, dedim. Yâ Resûla`llah! Bu hummânın iki kat ıztırâbı var, elbette sizin için iki kat ecri ve mükâfâtı vardır, diye arzettim. Evet, deyip beni tasdîk ederek: "Hiç bir müslüman yoktur ki ona Hastalık isâbet etmez, ancak Allahu Teâlâ onun hatâlarını ve günahlarını döker, nasıl ağacın (hazan vakti) yaprakları dökülürse." buyurdu.HadisNo:1911

 11. Berât1
  ÖZLENEN GÜN GELECEKTİR
  Baslik:HABBÂB RADİYA`LLÂHU ANH BİR HASTALIĞINDA: "EĞER RESÛLU`LLÂH ÖLÜM TEMENNÎSİNDEN NEHYETMESEYDİ ÖLÜMÜMÜ TEMENNÎ EDERDİM" DEMİŞTİRHadisKays İbn-i Ebî Hâzim`in) rivâyetine göre, (Kays der ki: Biz, bir hastalığında Habbâb`ı hasta ziyâretine gitmiştik) Habbâb (karnını) yedi yerinden dağlamıştı. Bu ziyâretimizde Habbâb dedi ki: Bize takaddüm (Ve Peygamber zamânında vefât) eden arkadaşlarımız (bizden önce) gittiler. Dünyâ onların (Âhiret saâdetinden) bir şeylerini eksiltmemişti. (Çünkü dünyâda darlık içinde yaşadılar. Bize gelince) şüphesiz biz, (fütûhat sebebiyle) o kadar çok dünyâlığa kavuştuk ki, bugün biz onu topraktan (kâşâneler yapmaktan) başka sarfedecek bir yer bulamıyoruz. Eğer Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem bizi ölüm temennîsinden nehyetmemiş olsaydı muhakkak ben (şu Hastalık ıztırâbından dolayı) ölümü temennî ederdim.HadisNo:1917

 12. Berât1
  ÖZLENEN GÜN GELECEKTİR
  Baslik:HAZRET-İ FÂTIMA`YA VEFÂTINI SÖYLEMESİ VE ONUN DA AĞLAMASIHadis:Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem sebeb-i vefâtı olan hastalığı sırasında Fâtıma radiya`llahu anhâ`yı yanına çağırdı. Ve ona gizli bir şey söyledi Fâtıma ağladı. Sonra bir daha çağırıp gizli bir şey söyledi. Bu def`a da Fâtıma güldü. Biz bu ağlamanın ve gülmenin sebebini sorduk. Fâtıma: Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem bana sebeb-i vefâtı olan bu Hastalık netîcesinde Hak cânibine alınacağını söyledi. Bunun üzerine ağladım. Sonra ben, hânedânının kendisine ilk ulaşanı (ve Cennetlik kadınların ulusu) olacağımı söyledi. Buna da güldüm, dedi.HadisNo:1661

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
hastalıkla ilgili hadisler,  hasta ile ilgili hadisler,  hastalık ile ilgili hadisler,  hastalık hadisleri,  hastalik hadis,  hastalık hadis,  hastalıkla ilgili hadis