+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kendi eliyle zevke girmenin dinen sakıncası nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kendi eliyle zevke girmenin dinen sakıncası nedir?


 2. imamhatipli42
  Ölüm var Ölüm

  --->: kendi eliyle zevke girmenin dinen sakıncası nedir?


  Reklam
 3. Ferhad
  Üye
  Gazâlî şöyle naklediyor:

  "İbn Abbas'ın meclisinden insanlar ayrılıp gittiler. Fakat gencin biri bekleyip durdu. İbn Abbas: Bir ihtiyacın mı var?' diye sordu. Genç: 'Evet, bir sorum var, ama insanlar arasında sormaya utandım, başbaşa kalmayı tercih ettim1, dedi. İbn Abbas: 'Buyur sor', dedi. Genç: 'Ben delikanlı bir gencim. Nefsimin kötü şeylere bulaşmasından korktuğum zaman elimle istimna ya-pabilir miyim?' diye sorunca İbn Abbas, gençten yüzünü çevirip 'yazıklar olsun. Bu ümmeti nikâhlamaktan daha kötü, zinadan daha tehlikeli', dedi.

  İbn Abbas bu sözleriyle bu işin ne kadar tehlikeli olduğunu zihinlere yerleştirmiştir.

  Anlaşılan İbn Abbas bu konuda hiç taviz vermemiştir.

  İbn Teymiyye "Fetva"smda şöyle der: "El ile istimna yapma alimlerin çoğunun yanında haramdır. Bu Ahmed'in iki rivayetinden birisidir de. Bir görüşe göre ise mekruhtur."

  Eğer kişi ciddi sayılacak bir tehlikeyle yüz yüze olup zina korkusu yaşıyorsa bu durumda iki meşhur görüş vardır:

  1- Selef ve halef bu durumda ruhsat vererek istimna yapılmasında bir sakınca olmadığını belirtmişlerdir.

  2- Bazıları ise kişi böyle bir tehlike ile yüzyüze gelse bile istimna yapmanın haram olduğunu söylemişlerdir.
  Hafız îbn Hacer şöyle diyor:

  "Hanbeli ve Hanefilerin bazı grupları şehvetin kırılması, teskin edilmesi için bunun mubah olduğunu söylemişlerdir.

  Bu konuda Şeyh Ali Tantavi "Suvar ve'1-Havatır" kitabında bir gencin sorusuna şöyle cevap verir: "İstimna yapmak çok zararlıdır. Kişi böyle ya-parsa, tembelleşir, uyuşuklaşır, insanlardan nefret eder, hayata bakış açısı değişir, korkak olur" der ve vazgeçilmesini tavsiye eder.
  Burada genç müslüman kardeşlerime şu tavsiyede bulunmak isterim. Eğer kişi zina ile karşı karşıya olur da istimna yapma yolunu tercih ederse adil olmalıdır, kesinlikle israfa kaçmamalıdır ve bu konudaki Şeyh Ali'nin sözünü hatırlamalıdır. Bilinmelidir ki bu durumlarda çok az sayıda alim ruh-sat vermiştir. Zina tehlikesinin dışında zevk için bu yolu seçerse kesinlikle haram işlemiş olur.

+ Yorum Gönder