+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Sesli zikirin kuranda ve hadislerdeki yeri... Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Sesli zikirin kuranda ve hadislerdeki yeri...

  Sual: S.a. oncelikle boyle bir site hazirlayip hizmet ettiginiz icin ALLAH sizden razi olsun. Ben sorum kisaca sudur; kuran ayetlerinde ve hadislerde bir kisim tarkat mensuplarinin cemaat olusturup sesli olarak ALLAH' i zikretmesinin mahiyeti nedir? Boyle birsey sahih hadis kitaplarinda var midir? Var ise ravi zinciriyle beraber yazarsaniz cok memnun olurum. ALLAH sizden razi olsun, kolay gelsin... ? 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Sesli zikirin kuranda ve hadislerdeki yeri...


  Reklam  Cevap: kuranda zikir kavramı

  Sözlükte anmak, hatırlamak, yâd etmek anlamına gelen zikir, ıstılahta, Allah’ı anmak ve hatırlamak, onu unutmamak ve gaflet halinde olmamak, Allah kelimesini ve tekbir, tehlil, tesbîh, tahmîd cümlelerini tekrarlamak demektir. Zikir, Allah’ın yüceliğini dile getirmek ve manevi yetkinliğe ulaşmak amacıyla yapılır. Zikrin çoğulu ezkâr ve zükûrdür. Zikir, aynı kökten gelen kelimelerle birlikte, Kur’an’da üç yüze yakın yerde geçmektedir. Bu âyetlerde “Allah’ı zikir” emredilmiş (Bakara, 2/152), Allalh’ı zikreden mü’minlerden övgüyle söz edilmiş ve kendileri için mağfiret ve büyük mükâfatlar bulunduğu müjdesi verilmiştir (Ahzâb, 33/35). Hz. Peygamber (s.a.s.) de zikrin en faziletlisinin lâ ilâhe illallah olduğunu (İbn Mâce, Edeb, 25) söyleyerek tevhid kelimesi ile zikirde bulunmanın önemine dikkat çekilmiştir. Zikir, dil, kalp ve beden ile olmak üzere üç çeşittir. Dil ile zikir, Allah’ı güzel isimleri ile anmak, O’na hamdetmek, tesbihte bulunmak, dua etmek ve Kur’an okumaktır. Beden ile zikir, bütün organların Allah’ın emirlerine uyması ve yasaklarından kaçınması ile olur. Kalp ile zikir ise Allah’ı gönülden çıkarmamaktır.


 3. Misafir
  bazı cematlerde seslı zıkır yapıyorlar fakan bıraz abartıyolar gıbıme gelıyor tefle falan dugun gıbı oluyor gunahmı sevapmı işlıyoar

+ Yorum Gönder
kuranda sesli zikir,  zikir kuranda kaç yerde geçer,  kuranda sesli zikrin yeri,  kuranda sesli zikir ayetleri