+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberimiz H.z Muhammed A.s Bilgiye Verdiği önem Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimiz H.z Muhammed A.s Bilgiye Verdiği önem


 2. islamdostu
  hizmetkar

  --->: Peygamberimiz H.z Muhammed A.s Bilgiye Verdiği önem


  Reklam  Cevap: Hz Muhammed’den önce cahiliye hayatı yaşayan Arapların hayatları Hz Muhammed’in gelmesiyle birlikte kökten değişmiştirBu değişimin en önemli etkeni vahiy ve Hz Muhammed’in sünnetidirHz Muhammed’den önce koyu bir bağnazlıkla yaşayan Araplar Hz Muhammed’in açtığı çığırda bilimin büyük temsilcileri haline gelmişlerdirİslam dünyasında bilim konusunu incelerken öncelikli gereken şey Hz Muhammed’in bilime, bilgiye karşı olan tutumuna ve vahye bakmaktır

  Aslında burada inceleyebileceğimiz çok sayıda hadis ve ayet vardırAncak biz birkaçına bakalım:

  “Yaratan Rabbinin adıyla oku O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı Oku, insana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir" (Alak,1-5)

  "…De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz, temiz akıl sahipleri öğüt alıp-düşünürler" (Zümer Suresi, 9)

  “(Ey Muhammed) de ki: Rabbim, benim ilmimi artır" (Taha, 114)

  "Allah’ın gökyüzünden su indirdiğini görmedin mi? Böylece Biz onunla, renkleri değişik olan meyveler çıkardık Dağlardan da beyaz, kırmızı renkleri değişik ve siyah yollar (kıldık)

  İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle değişik olanlar vardır Kulları içinde ise Allah’tan ancak alim olanlar ’içleri titreyerek- korkar’Şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır" (Fatır Suresi, 27-28)

  "Allâh, pisliği akıllarını kullanmayanların üzerine yağdırır" (Yûnûs-100)

  “Hikmet ve ilim müminin yitik malıdır, onu nerede bulursa alır" (Tirmizî, İlm, 19)"İlim Çin’de (Çin gibi uzak bir yerde) de olsa alınız" (Suyûti,Feyzu’l-Kadir, c 1, s 542)

  "Ya Öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen , ya da ilmi seven ol Fakat sakın beşincisi olma (yani bunların dışında kalma) helâk olursun" (Mecmeu’z-Zevâid ve Menbeu’l-Fevaid, c 1, s 122)

  “Allah Teâlâ kıyamet günü kulları diriltir Sonra alimleri ayırır ve onlara şöyle hitap eder "Ey alimler topluluğu, ben ilmi, size azap etmek için vermedim, sizi bağışladım, cennete giriniz" (Mecmeu’z-Zevaid ve Menbeu’l-Fevaid, c l, s 126)

  Bu ayet ve hadislerin haricinde Hz Muhammed’in kurdurduğu camiler,mescidler,küttablar,suffe,daru’l kurra, gibi kurumlar bilimsel atılımda çok önemli görevler almıştırBu konuda Alman Goethe Üniversitesi Arap-İslam Bilim Tarihi Enstitüsü Direktörü Prof Dr Fuat Sezgin’in konuyla ilgili olarak verdiği bilgiler, Müslümanların bilimsel alanda kaydettikleri bu büyük atılımı yansıtması açısından oldukça önemlidir:"İslam dini sadece bu ilimleri hiçbir medeniyette tanımadığım bir şekilde geliştirdi ve zirveye çıkardı Himaye etti Din ilimi teşvik ediyordu, asla baltalamıyordu En büyük alimlerin doğal ilimler sahasındaki kitaplarını okuduğumuz zaman bakıyoruz "bismillah" ile başlıyor, "elhamdülillah" ile bitiyor Modern bir bilim adamı nasıl çalışıyorsa onlar da öyle çalışıyorlardıBu şartlar altında Müslüman dünyada ilim büyük bir gelişme gösterdi"

+ Yorum Gönder
hz muhammedin bilgiye verdiği önem,  hz muhammed bilgiye önem verirdi,  hz.muhammedin bilgiye verdiği önem,  hz. muhammedin bilgiye verdiği önem,  hz muhammed ve bilgiye verdiği önem,  hz.muhammed bilgiye önem verirdi,  peygamberimizin bilgiye verdiği önem