Konusunu Oylayın.: Bazı Zayıf Hadis Örnekleri

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi
Bazı Zayıf Hadis Örnekleri
 1. 12.Ocak.2010, 00:37
  1
  Misafir

  Bazı Zayıf Hadis Örnekleri


  Bazı Zayıf Hadis Örnekleri Mumsema Bazı Zayıf Hadis Örnekleri

  النظر إلى وجه العالم عبادة)

  "Alimin yüzüne bakmak ibadettir."

  Bu söz hadis midir?

  وما رواه الديلمي في الفردوس من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( خمس من العبادة : قلة الطعم [ أي : الطعام ] والقعود في المساجد ، والنظر إلى الكعبة ، والنظر في المصحف والنظر إلى وجه العالم ) وهو حديث ضعيف جدا . "ضعيف الجامع الصغير" رقم (2855).


  Deylemi'nin Firdevs'inde geçmiş olup çok zayıftır.

  Feyzul Kadir'de belirtildiğine göre; hadisin afeti Süleyman b. Rabi En-Nehdi sebebiyledir. Darakutni kendisini erketmiştir. Yani metruk saymıştır.

  Feyzul Kadir Hadis No: 3966

  Aslında bu tür hadisleri daha çok Şiiler yaymakta olup bu tür hurafe hadisleri esas alıp imamlarının resimlerini cami içlerine kadar sokmuşlardır.

  Gariptir ki, her fırsatta Şiayı tekfir eden ve onlara sövmeyi fazilet sayan bazıları bununla da yetinmeyip Mustafa Hoca gibi değerli kişileri Şii olmakla itham etmekteler ve ardından Şia'nın kaynaklarından bize hadis aktarmakta ve onların bedava reklamını ve propagandasını yapmakta.

  Arapların güzel bir sözü var:

  Men tecâveze haddehu inqalebe zıddehu

  Kim haddini aşarsa, zıddına düşer.


 2. 12.Ocak.2010, 00:37
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Bazı Zayıf Hadis Örnekleri

  النظر إلى وجه العالم عبادة)

  "Alimin yüzüne bakmak ibadettir."

  Bu söz hadis midir?

  وما رواه الديلمي في الفردوس من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( خمس من العبادة : قلة الطعم [ أي : الطعام ] والقعود في المساجد ، والنظر إلى الكعبة ، والنظر في المصحف والنظر إلى وجه العالم ) وهو حديث ضعيف جدا . "ضعيف الجامع الصغير" رقم (2855).


  Deylemi'nin Firdevs'inde geçmiş olup çok zayıftır.

  Feyzul Kadir'de belirtildiğine göre; hadisin afeti Süleyman b. Rabi En-Nehdi sebebiyledir. Darakutni kendisini erketmiştir. Yani metruk saymıştır.

  Feyzul Kadir Hadis No: 3966

  Aslında bu tür hadisleri daha çok Şiiler yaymakta olup bu tür hurafe hadisleri esas alıp imamlarının resimlerini cami içlerine kadar sokmuşlardır.

  Gariptir ki, her fırsatta Şiayı tekfir eden ve onlara sövmeyi fazilet sayan bazıları bununla da yetinmeyip Mustafa Hoca gibi değerli kişileri Şii olmakla itham etmekteler ve ardından Şia'nın kaynaklarından bize hadis aktarmakta ve onların bedava reklamını ve propagandasını yapmakta.

  Arapların güzel bir sözü var:

  Men tecâveze haddehu inqalebe zıddehu

  Kim haddini aşarsa, zıddına düşer.

 3. 12.Aralık.2012, 03:48
  2
  find
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Mayıs.2007
  Üye No: 802
  Mesaj Sayısı: 727
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 9

  Cevap: Bazı Zayıf Hadis Örnekleri
  Uydurma Hadislere Örnekler

  Uydurma Hadislere
  Örnekler  1) "Ölmeden önce ölünüz." Aliyyu'l-Karî şöyle
  der: "Askalânî, sâbit olmadığını söylemiştir. Aslında bu, tasavvuf ehli
  sofilerin sözüdür. Ölmeden önce nefis ve şehvetlerinizin esiri olmaktan
  kendinizi kurtarınız, demektir." (Aliyyu'l-Kari, Zayıf Hadisleri Öğrenme Metodu,
  Çev. Ahmet Serdaroğlu, İst. 1986, s. 122; Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, c. 2, s. 291,
  no: 2669). Ölmeden önce ölmek, ölü gibi yaşamak yerine; öldükten sonra
  yaşamanın, ölümsüzleşmenin, şehâdet ehli şehid olmanın yolu bulunmalıdır.

  2) "Mü'minin artığı (mü'mine) şifâdır." Aclûnî:
  "Necm (uddin el-gâzî), ‘İtkan' adlı eserinde: âBu, hadis değildir' demiştir." (Aclûnî,
  a.g.e. c. 1, s. 458, no: 1500; Aliyyu'l-Kari, a.g.e. s. 70)

  3) "Vatan sevgisi imandandır." Aliyyu'l-Kari:
  "Zerkeşî, bunu, hadis olarak bulamadığını söyledi. Seyyid Muînuddin es-Sâfurî,
  sâbit değildir, dedi. Eskilerin sözü olduğunu söyleyenler vardır." Sahâvî de:
  "Aslını bulamadım" dedi. Menûfî de: "Mânâsının doğruluğunu iddia etmek,
  şaşılacak bir şeydir. Çünkü vatan sevgisi ile iman arasında bir münâsebet
  yoktur" demiştir. (Aliyyu'l-Kari, a.g.e. s. 60-61). Aclûnî: "Sâğânî, âmevzûdur'
  demiş ve Mekasıd'da: âBunun, hadis olduğuna rastlamadım' diye beyan etmiştir." (Aclûnî,
  a.g.e. c. 1, s. 345-346, no: 1102)

  4) "İki günü eşit olan aldanmıştır. Bu günü,
  dününden kötü olan mel'undur." Aliyyu'l-Kari: "Abdülaziz'in rüyada aldığı bir
  öğüttür. Hatta Beyhakî'nin rivâyetine göre: ‘iyiliklerini arttırmayanlar
  zarardadır' ilâvesi de vardır.' Bostî de: ‘Kişinin, dünyalıktaki ilerleyişi
  noksanlık, hayırlı olmayan kazancı ise, hüsranlıktır' dedi." (Aliyyu'l-Kari,
  a.g.e. s. 110). Aclûnî: "Irâkî, tahkîkatında şöyle diyor: ‘Bu hadisi, Abdulaziz
  bin Ebî Revad'ın rüyası olarak biliyoruz..." (Aclûnî, a.g.e. c. 2, s. 233, no:
  2406)

  5) "Düşmanın silâhıyla silâhlan!" Bu söz, sahih
  veya zayıf hiçbir senedinin olmadığı ve lafzının hiçbir mûteber kaynak hadis
  kitabında bulunmadığı, yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.

  6) "Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır." Halk
  arasında dillerde hadis diye dolaşan ve Rasûlullah'ın hadisiyle hiçbir ilgisi
  olmayan bu söz, Bayezid Bistamî'ye âit olup Kuşeyrî Risâlesi'nde şu şekilde yer
  almaktadır: "Üstâdı bulunmayanın imamı şeytandır." (Abdülkerim Kuşeyrî, Kuşeyrî
  Risâlesi, çev. Süleyman Uludağ, İst. 1991, s. 592). Halk arasında ise, ilk
  şekliyle şöhret bulmuştur. Yine benzer bir uydurma hadis şöyledir: "Şeyhi
  olmayanın dini de olmaz." Akşemseddin, bu rivâyeti kaynak belirtmeden Makamatu'l-Evliyâ
  adlı eserinde şeyhin önemini anlatırken zikretmiştir (A. İhsan Yurd-Mustafa
  Kaçalin, Akşemseddin'in Hayatı ve Eserleri, s. 332). Kaynakların hiçbirinde yer
  almayan bu rivâyet uydurmadır (208). Hadis diye nakledilen benzer bir uydurma da
  şudur: "Kavmi içindeki şeyh, ümmeti içindeki peygamber gibidir." (191)

  7) "Zaman sana uymazsa, sen zamana uy!" Ne yazık
  ki, halk arasında, hatta okumuş kesim arasında bile hadis olarak dolaşan bu
  sözün, hadis ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmadığı gibi, anlamı da;
  İslâm'ın rûhuna ve insanın yaratılış gâyesine tamamen aykırıdır. Hiçbir mûteber
  kaynak kitapta izine rastlanmamış, mevzû hadislerden bile kabul edilmediği için
  tahkik ehli ulemâ, ondan söz bile etmemiştir. Bu, kim tarafından uydurulduğu
  bilinmeyen bomboş bir sözdür.

  8) "Haksızlığa karşı susan, dilsiz şeytandır."
  Ebû Ali Dakkak'ın sözü olup ‘Kuşeyrî Risâlesi'nde şöyle kayıtlıdır: "Hak
  çiğnenirken susan, dilsiz şeytandır." (Abdülkerim Kuşeyrî, a.g.e. s. 258)

  9) "İnsanlar helâktedir, âlimleri hâriç..."
  Hadis olarak uydurulan bu söz için Sâğânî: "İftirâ edilmiş bir sözdür, demiştir
  (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, c. 2, s. 312, no: 2796). Hasan el-Basrî şöyle demiştir:
  "İlim sahipleri dışında olan insanların hepsi, helâke uğramışlardır. İlim sahibi
  olanların da amel edenleri dışındakileri helâke uğramışlardır. Amel edenlerinin
  de ihlâslıları dışında kalanlar, helâke uğramışlardır. İhlâslıları ise, büyük
  bir tehlike ile karşı karşıyadırlar." (Said Havvâ, El-Esas fi's-Sünne, -İslâm
  Akaidi- çev. M. Ahmet Varol ve heyet, İst. 1992, c. 10, s. 11)

  10) "İşlerinizde darlığa düştüğünüz zaman, kabir
  ehlinden yardım isteyiniz." Bazı tasavvuf kitaplarında, meselâ İbn Kemal
  Paşa'nın Erbaîn'inde geçmektedir. Allâme Âlûsi, bu konuda şunları söylemektedir:
  "Bu hadis, Rasûlullah'ın hadisleri hakkında ârif olanların icmâı ile
  Rasûlullah'a yapılan bir iftirâdır. Ulemâdan hiç kimse bu hadisi rivâyet
  etmemiştir ve bu hadis, itimad edilen hiçbir hadis kitabında bulunamamıştır.
  Şüphesiz Rasûlullah (s.a.s.), kabirleri mescid edinmeyi yasakladı ve kabirleri
  mescid haline getirenlere lânet etti (Bkz. Buhârî, Salât 82-83; Müslim, Mesâcid
  22; Ebû Dâvud, Cenâiz 70-72, hadis no: 3227). Rasûlullah'ın bu tavrına rağmen,
  kabir ehlinden yardım talep etmeyi emretmesi nasıl tasavvur edilebilir? Her
  türlü noksanlıktan münezzeh olan Allah'a yemin olsun ki, bu hadis, bir buhtân-ı
  azîmdir (büyük bir iftirâdır)." (Şihâbuddin Mahmud el-Âlûsi, Rûhu'l-Meânî, Fî
  Tefsîri'l-Kur'ânî ve's-Seb'i'l-Mesânî, Beyrut, 1405/1985, c. 6, s. 127-128)

  11) "Nefsini bilen, Rabbini bilmiş olur."
  Aliyyu'l-Kari: "İbn Teymiye, mevzû olduğunu, Sem'ânî, merfû olarak
  bulunmadığını, ancak Yahya bin Muâz er-Râzî'nin sözü olduğunu söylemiştir.
  Nevevî: ‘Lafzı hadis değildir, fakat mânâsı sâbittir' dedi. Denildi ki: ‘Kendi
  cehâletini bilen, Allah Teâlâ'nın bâkî olduğunu, kendisinin âciz ve zayıf
  olduğunu bilen, Rabbinin kuvvet ve kudretini anlamış olur." Bu sözün, Emîru'l-Mü'minîn
  İmam Ali bin Ebî Tâlib (r.a.)'e âit olduğu beyan edilir. (Nehcü'l-Belâğa, Hz.
  Emir Ali bin Ebî Tâlib, Çev. Abdülbâki Gölpınarlı, Kum, 1989, s. 419; A.
  Yıldırım, 229-230) Anlam bakımından bu sözün tersi daha doğru olmalıdır:
  "Rabbini bilen nefsini/kendini bilmiş olur." Allah'ı tanımadan insanın
  kendini/nefsini doğru tanıyabilmesi hemen hemen mümkün değildir.

  12) "Kalp, Rabbin (Allah'ın) Evidir." Aclûnî:
  Aslı yoktur. Zerkeşî: Aslı yoktur. İbn Teymiye: Mevzûdur, demiştir. Aliyyu'l-Kari:
  "Sehavî, merfû olarak aslı olmadığını söyledi" der. (Aliyyu'l-Kari, a.g.e. s.
  87)

  13) "Mü'minin kalbi (gönlü) Allah'ın Arşıdır."
  Aclûnî: "Sâğânî: ‘Mevzûdur' diyor." (Aclûnî, a.g.e. c. 2, s. 99, no: 1886)

  14) "Allah Teâlâ şöyle buyurur: ‘Ben, yeryüzüne,
  göğe, Arş'a ve Kürsiye sığmam. Ancak müttakî mü'min kulumun kalbi, Beni içine
  alır (kalbine sığdım)." Aclûnî: "İhyâ hadislerinden. Irâkî, Tahcic'de: Aslı
  yoktur, diyor. İbn Teymiye ve Zerkeşî, İsrâiliyattan olduğunu söylemişlerdir.
  Rasûlallah'a ulaşan bir senedi bilinmemektedir (Aclûnî, a.g.e. s. 195, no: 2256;
  Aliyyu'l-Kari, a.g.e. s. 104).

  15) "Ben, bilinmeyen (gizli) bir hazine idim,
  bilinmeyi diledim. Birtakım kimseler yarattım. Onlara kendimi bildirdim ve onlar
  da beni bildiler." Aliyyu'l-Kari: "İbn Teymiye, ‘Peygamber'in sözü olmadığını,
  sahih veya zayıf bir senedinin bulunmadığını' söyledi. Zerkeşî ve Askalânî de,
  ona (İbn Teymiye'ye) uydular. Sûfilerin sözlerindendir (Aliyyu'l-Kari, a.g.e. s.
  92). Aclûnî: "Suyûtî ve diğerleri de, İbn Teymiye gibi değerlendirmişlerdir."
  (Aclûnî, a.g.e. c. 2, s. 132, no: 2016; A. Yıldırım, 98-99) (9)

  16) "Allah Teâlâ'nın ahlâkı ile ahlâklanınız."
  Suhreverdî, bu revâyeti şeyhlik makamını anlatırken zikretmiştir (Suhreverdi,
  Avârifu'l-Meârif, s. 323). Elbânî, bu rivâyetin ne sünnet kitaplarında, ne de
  Suyûtînin el-Câmiu's-Sağîr adlı eserinde aslının olmadığını belirtmektedir
  (Suyûtî, el-Câmiu's-Sağîr bi şerhi'l-Akaidi't-Tahâviyye, s. 123 -Elbânî'nin
  tahrîciyle-). Hadis olmadığı, uydurma olduğu açıktır. (195)

  17) "Allah yeri Cumartesi, o yerdeki dağları
  Pazar, ağaçları Pazartesi, sevilmeyen şeyleri Salı, nuru Çarşamba günü yaratmış.
  Yerin üzerine hayvanları Perşembe günü yaymıştır. Âdem'i de Cuma günü ikindiden
  sonra yaratılanların en sonunda ve Cuma saatlerinin sonunda, ikindi ile akşam
  arasında yaratmıştır." İmam Buhârî, bu sözün hadis değil, Kâ'bu'l-Ahbâr'ın sözü
  olduğunu ve merfû olarak rivâyetinin hata olduğunu belirtmektedir (İbn Teymiye,
  Mecmû Fetâvâ, I/256-257) İbn Teymiye gibi İbn Kayyım da aynı kanaattedir.
  Ayrıca, bu rivâyet, Kur'ân-ı Kerim âyetlerine terstir. Bu rivâyet, yaratmanın
  yedi günde olduğunu belirttiği halde; Allah Kur'an'da yeri ve göğü altı günde
  yarattığını belirtmektedir (7/A'râf, 54; 10/Yûnus, 3; 57/Hadîd, 4). (A.
  Yıldırım, a.g.e. s. 99-100

  18) "Allah'ın yarattığı ilk şey akıldır. Allah
  ona 'öne doğru yürü!' dedi, o da öne doğru yürüdü; 'geriye doğru yürü!' dedi, o
  da geriye doğru yürüdü. Bunun üzerine Allah şöyle dedi: 'İzzetime ve celâlime
  yemin olsun ki, katımda senden değerli hiçbir şey yaratmadım. Seninle alır,
  seninle veririm; seninle ödüllendirir, seninle cezâlandırırım." Mutasavvıflardan
  Ahmet Avni Konuk, Suhreverdi, İsmail Hakkı Bursevi, hadis diye zikretmişlerdir.
  Hadisin ittifakla mevzû olduğu kabul edilmektedir (Sâğânî, s. 35; Sehâvî, 163;
  Aclûnî, I/263 vb.). Kur'an'ın yaratılışla ilgili anlatımlarıyla bağdaşması
  mümkün olmayan bir telâkki olduğunu belirtmektedir. Rivâyetin uydurma olduğu
  açıktır.

  19) "Sen olmasaydın, Ben eflâkı (âlemleri)
  yaratmazdım." Aliyyu'l-Kari: "Hulâsa'da da olduğu gibi, Sâğânî, mevzû olduğunu
  söylemiştir. (Aliyyu'l-Kari, a.g.e. s. 99; Aclûnî, a.g.e. c. 2, s. 164, no:
  2123; A. Yıldırım, 121-123; A. Yıldırım, 121-123)

  20) "Ümmetimin âlimleri, Benî İsrâilin
  peygamberleri gibidir." Aliyyu'l-Kari: "Demirî ve Askalânî, aslı olmadığını
  söylediler." (Aliyyu'l-Kari, a.g.e. s. 82). "Şevkânî ve Zerkeşî, aslı olmadığını
  söylediler." (Muhammed bin Ali eş-Şevkânî, El-Fevâidu'l-Mecmûa fi'l-Ehâdîs-i
  Mevdûa, Kahire, 1380/1960, s. 286, no: 47, A. Yıldırım, 148)

  21) "Fakirlik, benim iftihârımdır ve ben onunla
  övünürüm." Aliyyu'l-Kari: "Askalânî, bâtıl ve mevzû olduğunu, İbn Teymiye de,
  yalan olduğunu söylemiştir." (Aliyyu'l-Kari, a.g.e. s. 85-86; Aclûnî, a.g.e. c.
  2, s. 87, no: 1835) "Fakirlik küfür olayazdı" hadisi çok zayıftır. Sahîh olması
  halinde, mânayı kalbî fakr'a hamletmek gerekir. Yani, kişiyi sızlanma ve korkuya
  atan, Allah'ın hükmüne rızâsızlığa, sema ve arzın Rabbince yapılan taksime
  itiraza sevkeden fakirliğe hamledilmesi gerekir. İşte bu sebeplerdir ki
  Rasûlullah (s.a.s.): "Çok malla zengin olunmaz. Gerçek zenginlik kalb
  zenginliğidir" (Buhârî, Rikak 15; Müslim, Zekât 120, hadis no: 1051;
  Tirmizî, Zühd 40, h. no: 2374) buyurmuştur.

  22) "Âdem su ile çamur arasında iken ben nebî
  idim." Hallâc, Suhreverdi, Ahmet Avni Konuk gibi tasavvuf ehli insanlar bu sözü
  hadis diye nakletmişlerdir. İbn Teymiyye, bu rivâyetin aslının olmadığın, bu
  lafızla rivâyeti ilim ehlinden kimsenin görmediğini ve bâtıl olduğunu
  söylemektedir (İbn Teymiyye, Hakikatu Mezhebi'l-İttihâdiyyûn, s. 126-127).
  Zerkeşî, bu lafızla aslının olmadığını belirtir (Zerkeşî, Tezkire, s. 172). Bu
  rivâyetin kaynağı bakımından dayanağı yoktur. Elbânî bu tür hadisleri uydurma
  kabul etmiştir (Muhammed Nâsıruddin Elbânî, Silsiletu'l-Ehâdîsi'd-Daîfe
  ve'l-Mevzûa ve Eseruhâ's-Seyyiu fi'l-Ümme, I/473-474) Hemen hemen aynı bilgilere
  Aclûnî ve eş-Şeybânî gibi müellifler de eserlerinde yer vermişlerdir. Rivâyetin
  uydurma olduğu açıktır (A. Yıldırım, s. 125)

  23) "Ben, yaratılışta nebîlerin ilki, peygamber
  olarak gönderilme yönünden sonuncusuyum." Elbânî, rivâyeti zayıf kabul etmiştir
  (Elbânî, a.g.e. II/115, no: 661). Rivâyet, mûteber kabul edilen kaynaklarda yer
  almamaktadır. Zayıf veya uydurmadır. (126)

  24) "Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: 'Kim benim
  velîme eziyet ederse Bana açıkça harp ilân etmiş olur. Ben yapmasını istediğim
  hiçbir şey hakkında mü'minin ölümü karşısındaki tereddüdüm gibi tereddüt
  etmedim. Fakat bunda, kulum ölümden hoşlanmıyordu. Kulum Bana yaklaşabilmesi
  için, kendisine farz kıldığım şeylerin mislini yapması gerekir. Kulum Bana
  nâfile ibâdetlerle de yaklaşmaya devam eder. Nihayet Ben onu severim. Ben kulumu
  sevince de artık onun işiten kulağı, gören gözü ve tutan eli olurum..." Ebû
  Nuaym, hadisin garib olduğunu söylemiştir. İbnEbi'd-Dünya 'nın muhakkıkı
  isnâdının zayıf olduğunu belirtmektedir. Elbânî ise isnâdının zayıf olduğunu
  söylemektedir (Sahîha, IV/189-193, A. Yıldırım, 145) Benzer iki rivâyet
  şöyledir: "Allah Teâlâ buyurur ki: 'Kim benim velîlerimden birini hafife alırsa
  (küçültür ve hakaret ederse); Benim karşıma düşman olarak çıkmış olur." ;
  "Riyânın en basiti bile şirktir. Kim Allah'ın velî kuluna düşmanlık ederse
  Allah'a karşı harp ilân etmiş olur. Allah muttakî ve gösterişsiz gizli amel
  işleyen kullarını sever. Ki onlar, ortada yok iken hiç kimse tarafından sorulup
  araştırılmaz. Eğer bir toplulğun yanında iseler, çağrılıp fikirleri alınmaz.
  Onlar tanınmazlar. Kalpleri hidâyet lambalarına benzer. Bütün müşkil ve muğlak
  işlerin altından çıkarlar. Uhdesinden gelirler." İhyâ'nın tahricini yapan Irâkî,
  "bu rivâyet sahih değil, zayıf hadistir denildiğini, çünkü senedinde İsa bin
  Abdirrahman zayıf, hatta metruk bir râvîdir" der (Irâkî, el-Muğnî, III/406, 10
  nolu dipnot). Rivâyet sahih olamaz. Çünkü rivâyette belirtilen velîlerin, sahâbe
  dışında olduğu ve sanki onlardan da daha faziletli oldukları hissedilmektedir.
  Sahâbenin derecesi mâlumdur. Bunun aksi, kabul edilen bir durum değildir (146).

  25) "Küçük cihaddan büyük cihada dönmüş
  bulunmaktayız" Hz. Peygamber böyle deyince, ‘Ey Allah'ın Rasûlü! Büyük cihad
  nedir?' diye sorulunca O da şöyle buyurdu: "Dikkat edin, o nefs mücâhedesidir."
  Mutasavvıflardan Ebû Tâlib el-Mekkî (a.g.e. I/187)ve Hucvirî (a.g.e. 314) bu
  rivâyeti nefsle mücâhedenin önemi ile ilgili olarak eserlerine almıştır. Bu
  rivâyet, ikinci el kitaplarda yer almaktadır. Rivâyeti Irâkî, "bu hadisi
  Beyhakî'nin Kitâbu'z-Zühd adlı eserinde rivâyet ettiğini ve senedinin zayıf
  olduğunu" belirtir (Gazzâlî, İhyâ, III/14; V/132). Aliyyu'l-Kari ise, İbn
  Hacer'in bunun İbrâhim bin Able'nin sözü olduğunu söylediğini nakleder
  (Aliyyu'l-Kari, el-Esrâr, s. 211-212, no: 211). Hz. Peygamber'in Tebük Gazvesi
  dönüşü buyurduğu rivâyet edilen bu söz hakkında İbn Teymiyye şöyle demektedir:
  "Bunun aslı yoktur. Hz. Peygamber'in fiillerini ve ef'âlini bilen hiçbir kimse
  bunu rivâyet etmemiştir. Bunun yanında kâfirlerle cihad etmek en büyük
  amellerdendir. İb Teymiyye, görüşünü âyet (4/Nisâ, 95; 9/Tevbe, 19-20) ve
  hadislere (bkz. Buhârî, Cihad 1; Müslim, İmâre 111; Nesâî, Cihad 17, hadis no:
  3128) dayandırarak açıklar. İbn Teymiyye bu rivâyetin kendisinin zikrettiği âyet
  ve hadislere ters olduğunu belirtir (Mecmûu Fetâvâ, c. 11, s. 197-200). İsnâdı
  problemli olan bu rivâyetin metninin de âyet ve sahih hadislere ters olduğu
  anlaşılmaktadır. (227-228)

  26) "Düşmanlarının arasında en azılı olan
  düşmanın, iki yanın arasında ve içinde bulunan nefsindir." Hadis kitaplarında
  bulunmayan bu rivâyet, Gazzâlî'nin İhyâ'sında (III/10) zikredilir. Irâkî,
  rivâyetin senedinde bulunan Muhamed bin Abdirrahman bin Gazvân'ın hadis
  uydurucularından birisi olduğunu kaydeder. Rivâyetin uydurma olma ihtimali
  yüksektir. (228)

  27) "Ben yere ve göğe sığmadım, ancak mü'min
  kulumun kalbine sığdım." Kesin olarak uydurmadır. (240)

  28) Hz. Peygamber'in hayâli gözünün önünden
  hiçbir zaman gitmeyen Hz. Ebû Bekir, bir gün Rasûlullah (s.a.s.)'a gelerek, 'Ey
  Allah'ın Rasûlü! Her zaman hayâlin gözümün önünde duruyor. Hatta kazâ-i hâcet
  ânında bile sizi hayal ediyorum' demişti. Rasûlullah (s.a.s.) ona: "tahayyül
  etmeyin" diye buyurmamışlardır. Bu rivâyeti Mevlânâ Hâlid, râbıtanın
  delillerinden bahsederken zikretmiştir (Hâlidiye Risâlesi, s. 16). Mevlânâ
  Hâlid, bundan şu sonucu çıkarır: "O halde râbıta ve büyüklerin örnek
  yaşayışlarıyla tahayyül edilmeleri her zaman mümkündür." Kaynağı bulunamamıştır.
  Kaynaklarda yer almayan bu rivâyetin uydurma olduğu açıktır. (259)

  29) "Beş şey ibâdettendir; az yemek, mescidlerde
  oturmak, Kâ'be'ye bakmak, okumadan da olsa mushafa bakmak, âlimin yüzüne
  bakmak." Deylemî, Firdevsu'l-Ahbâr, II/309, no: 2791; Suyûtî, el-Câmiu's-Sağîr,
  I/613, no: 3966. Buradaki dipnotta hadisin zayıf olduğu belirtilmektedir.
  Rivâyet mûteber kaynaklarda yer almamakta, ayrıca Asr-ı Saâdette "mescidler"
  denecek kadar mescid olmaması, belirtilen zamanda Kur'an'ın mushaf haline
  getirilmemesi ve bugünkü anlamda âlim tâbirinin o dönemde kullanılmaması
  rivâyetin uydurma olduğunda tereddüde yer bırakmamaktadır. İbnu'l-Cevzî, bunu
  şöyle değerlendirir: "Hz. Peygamber'in zamanında mushaf mı vardı ki, ona
  baksın." (Bkz. Ebû Şehbe, Difâ', s. 42) (267-268)

  30) "Hz. Âdem (a.s.) cennetten çıkarılmasına
  sebep olan hatayı işledikten sonra affedilmesi için (Nebî'nin hakkı ile
  tevessülde bulunarak) yaptığı duâda: 'Allah'ım! Beni Muhammed'in hakkı için
  Senden beni affetmeni istiyorum' diye yalvarmış. Cenâb-ı Hak: 'Ey Âdem! Henüz
  yaratmadığım halde Muhammed'i sen nasıl tanıdın?' diye sorunca, Hz. Âdem (a.s.):
  'Yâ Rabb! Sen beni elinle yaratıp bana ruhundan üflediğinde başımı kaldırıp arşa
  baktığımda, arşın sütunlarında 'Lâ ilâhe illâllah Muhammedün Rasûlullah'
  cümlesinin yazılı olduğunu gördüm. Bildim ki Sen, ismine ancak mahlûkatın en
  sevimlisini izâfe edersin!' dedi. (Bundan dolayı onun ismiyle tevessül ettiğini
  söylemiş.) Bunun üzerine Allah: 'Doğru söyledin Ey Âdem! Gerçekten o, Bana
  yaratılmışların en sevimli olanıdır. Onun hakkı için (mâdem ki) Bana duâ ettin
  (tevessülde bulundun) Ben de seni affettim. Şâyet Muhammed olmasaydı seni
  halketmezdim' buyurdu." (Kadı Iyaz, Şifâ, I338). Zehebî tarafından mevzû kabul
  edilen bu rivâyet, İbn Hacer tarafından bâtıl bir rivâyet diye
  nitelendirilmiştir. Heysemî, isnâdında tanınmayan kişiler olduğunu,
  belirtmiştir. İbn Teymiyye bu mevzûda nakledilen tüm hadislerin zayıf hatta
  mevzû olduğunu söylemiştir. Elbânî de rivâyetin Kur'an'a ters, bâtıl ve uydurma
  olduğunu tesbit etmiştir. Rivâyetin uydurma olduğu açıktır.
  (274-1755)


 4. 12.Aralık.2012, 03:48
  2
  Devamlı Üye  Uydurma Hadislere Örnekler

  Uydurma Hadislere
  Örnekler  1) "Ölmeden önce ölünüz." Aliyyu'l-Karî şöyle
  der: "Askalânî, sâbit olmadığını söylemiştir. Aslında bu, tasavvuf ehli
  sofilerin sözüdür. Ölmeden önce nefis ve şehvetlerinizin esiri olmaktan
  kendinizi kurtarınız, demektir." (Aliyyu'l-Kari, Zayıf Hadisleri Öğrenme Metodu,
  Çev. Ahmet Serdaroğlu, İst. 1986, s. 122; Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, c. 2, s. 291,
  no: 2669). Ölmeden önce ölmek, ölü gibi yaşamak yerine; öldükten sonra
  yaşamanın, ölümsüzleşmenin, şehâdet ehli şehid olmanın yolu bulunmalıdır.

  2) "Mü'minin artığı (mü'mine) şifâdır." Aclûnî:
  "Necm (uddin el-gâzî), ‘İtkan' adlı eserinde: âBu, hadis değildir' demiştir." (Aclûnî,
  a.g.e. c. 1, s. 458, no: 1500; Aliyyu'l-Kari, a.g.e. s. 70)

  3) "Vatan sevgisi imandandır." Aliyyu'l-Kari:
  "Zerkeşî, bunu, hadis olarak bulamadığını söyledi. Seyyid Muînuddin es-Sâfurî,
  sâbit değildir, dedi. Eskilerin sözü olduğunu söyleyenler vardır." Sahâvî de:
  "Aslını bulamadım" dedi. Menûfî de: "Mânâsının doğruluğunu iddia etmek,
  şaşılacak bir şeydir. Çünkü vatan sevgisi ile iman arasında bir münâsebet
  yoktur" demiştir. (Aliyyu'l-Kari, a.g.e. s. 60-61). Aclûnî: "Sâğânî, âmevzûdur'
  demiş ve Mekasıd'da: âBunun, hadis olduğuna rastlamadım' diye beyan etmiştir." (Aclûnî,
  a.g.e. c. 1, s. 345-346, no: 1102)

  4) "İki günü eşit olan aldanmıştır. Bu günü,
  dününden kötü olan mel'undur." Aliyyu'l-Kari: "Abdülaziz'in rüyada aldığı bir
  öğüttür. Hatta Beyhakî'nin rivâyetine göre: ‘iyiliklerini arttırmayanlar
  zarardadır' ilâvesi de vardır.' Bostî de: ‘Kişinin, dünyalıktaki ilerleyişi
  noksanlık, hayırlı olmayan kazancı ise, hüsranlıktır' dedi." (Aliyyu'l-Kari,
  a.g.e. s. 110). Aclûnî: "Irâkî, tahkîkatında şöyle diyor: ‘Bu hadisi, Abdulaziz
  bin Ebî Revad'ın rüyası olarak biliyoruz..." (Aclûnî, a.g.e. c. 2, s. 233, no:
  2406)

  5) "Düşmanın silâhıyla silâhlan!" Bu söz, sahih
  veya zayıf hiçbir senedinin olmadığı ve lafzının hiçbir mûteber kaynak hadis
  kitabında bulunmadığı, yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.

  6) "Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır." Halk
  arasında dillerde hadis diye dolaşan ve Rasûlullah'ın hadisiyle hiçbir ilgisi
  olmayan bu söz, Bayezid Bistamî'ye âit olup Kuşeyrî Risâlesi'nde şu şekilde yer
  almaktadır: "Üstâdı bulunmayanın imamı şeytandır." (Abdülkerim Kuşeyrî, Kuşeyrî
  Risâlesi, çev. Süleyman Uludağ, İst. 1991, s. 592). Halk arasında ise, ilk
  şekliyle şöhret bulmuştur. Yine benzer bir uydurma hadis şöyledir: "Şeyhi
  olmayanın dini de olmaz." Akşemseddin, bu rivâyeti kaynak belirtmeden Makamatu'l-Evliyâ
  adlı eserinde şeyhin önemini anlatırken zikretmiştir (A. İhsan Yurd-Mustafa
  Kaçalin, Akşemseddin'in Hayatı ve Eserleri, s. 332). Kaynakların hiçbirinde yer
  almayan bu rivâyet uydurmadır (208). Hadis diye nakledilen benzer bir uydurma da
  şudur: "Kavmi içindeki şeyh, ümmeti içindeki peygamber gibidir." (191)

  7) "Zaman sana uymazsa, sen zamana uy!" Ne yazık
  ki, halk arasında, hatta okumuş kesim arasında bile hadis olarak dolaşan bu
  sözün, hadis ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmadığı gibi, anlamı da;
  İslâm'ın rûhuna ve insanın yaratılış gâyesine tamamen aykırıdır. Hiçbir mûteber
  kaynak kitapta izine rastlanmamış, mevzû hadislerden bile kabul edilmediği için
  tahkik ehli ulemâ, ondan söz bile etmemiştir. Bu, kim tarafından uydurulduğu
  bilinmeyen bomboş bir sözdür.

  8) "Haksızlığa karşı susan, dilsiz şeytandır."
  Ebû Ali Dakkak'ın sözü olup ‘Kuşeyrî Risâlesi'nde şöyle kayıtlıdır: "Hak
  çiğnenirken susan, dilsiz şeytandır." (Abdülkerim Kuşeyrî, a.g.e. s. 258)

  9) "İnsanlar helâktedir, âlimleri hâriç..."
  Hadis olarak uydurulan bu söz için Sâğânî: "İftirâ edilmiş bir sözdür, demiştir
  (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, c. 2, s. 312, no: 2796). Hasan el-Basrî şöyle demiştir:
  "İlim sahipleri dışında olan insanların hepsi, helâke uğramışlardır. İlim sahibi
  olanların da amel edenleri dışındakileri helâke uğramışlardır. Amel edenlerinin
  de ihlâslıları dışında kalanlar, helâke uğramışlardır. İhlâslıları ise, büyük
  bir tehlike ile karşı karşıyadırlar." (Said Havvâ, El-Esas fi's-Sünne, -İslâm
  Akaidi- çev. M. Ahmet Varol ve heyet, İst. 1992, c. 10, s. 11)

  10) "İşlerinizde darlığa düştüğünüz zaman, kabir
  ehlinden yardım isteyiniz." Bazı tasavvuf kitaplarında, meselâ İbn Kemal
  Paşa'nın Erbaîn'inde geçmektedir. Allâme Âlûsi, bu konuda şunları söylemektedir:
  "Bu hadis, Rasûlullah'ın hadisleri hakkında ârif olanların icmâı ile
  Rasûlullah'a yapılan bir iftirâdır. Ulemâdan hiç kimse bu hadisi rivâyet
  etmemiştir ve bu hadis, itimad edilen hiçbir hadis kitabında bulunamamıştır.
  Şüphesiz Rasûlullah (s.a.s.), kabirleri mescid edinmeyi yasakladı ve kabirleri
  mescid haline getirenlere lânet etti (Bkz. Buhârî, Salât 82-83; Müslim, Mesâcid
  22; Ebû Dâvud, Cenâiz 70-72, hadis no: 3227). Rasûlullah'ın bu tavrına rağmen,
  kabir ehlinden yardım talep etmeyi emretmesi nasıl tasavvur edilebilir? Her
  türlü noksanlıktan münezzeh olan Allah'a yemin olsun ki, bu hadis, bir buhtân-ı
  azîmdir (büyük bir iftirâdır)." (Şihâbuddin Mahmud el-Âlûsi, Rûhu'l-Meânî, Fî
  Tefsîri'l-Kur'ânî ve's-Seb'i'l-Mesânî, Beyrut, 1405/1985, c. 6, s. 127-128)

  11) "Nefsini bilen, Rabbini bilmiş olur."
  Aliyyu'l-Kari: "İbn Teymiye, mevzû olduğunu, Sem'ânî, merfû olarak
  bulunmadığını, ancak Yahya bin Muâz er-Râzî'nin sözü olduğunu söylemiştir.
  Nevevî: ‘Lafzı hadis değildir, fakat mânâsı sâbittir' dedi. Denildi ki: ‘Kendi
  cehâletini bilen, Allah Teâlâ'nın bâkî olduğunu, kendisinin âciz ve zayıf
  olduğunu bilen, Rabbinin kuvvet ve kudretini anlamış olur." Bu sözün, Emîru'l-Mü'minîn
  İmam Ali bin Ebî Tâlib (r.a.)'e âit olduğu beyan edilir. (Nehcü'l-Belâğa, Hz.
  Emir Ali bin Ebî Tâlib, Çev. Abdülbâki Gölpınarlı, Kum, 1989, s. 419; A.
  Yıldırım, 229-230) Anlam bakımından bu sözün tersi daha doğru olmalıdır:
  "Rabbini bilen nefsini/kendini bilmiş olur." Allah'ı tanımadan insanın
  kendini/nefsini doğru tanıyabilmesi hemen hemen mümkün değildir.

  12) "Kalp, Rabbin (Allah'ın) Evidir." Aclûnî:
  Aslı yoktur. Zerkeşî: Aslı yoktur. İbn Teymiye: Mevzûdur, demiştir. Aliyyu'l-Kari:
  "Sehavî, merfû olarak aslı olmadığını söyledi" der. (Aliyyu'l-Kari, a.g.e. s.
  87)

  13) "Mü'minin kalbi (gönlü) Allah'ın Arşıdır."
  Aclûnî: "Sâğânî: ‘Mevzûdur' diyor." (Aclûnî, a.g.e. c. 2, s. 99, no: 1886)

  14) "Allah Teâlâ şöyle buyurur: ‘Ben, yeryüzüne,
  göğe, Arş'a ve Kürsiye sığmam. Ancak müttakî mü'min kulumun kalbi, Beni içine
  alır (kalbine sığdım)." Aclûnî: "İhyâ hadislerinden. Irâkî, Tahcic'de: Aslı
  yoktur, diyor. İbn Teymiye ve Zerkeşî, İsrâiliyattan olduğunu söylemişlerdir.
  Rasûlallah'a ulaşan bir senedi bilinmemektedir (Aclûnî, a.g.e. s. 195, no: 2256;
  Aliyyu'l-Kari, a.g.e. s. 104).

  15) "Ben, bilinmeyen (gizli) bir hazine idim,
  bilinmeyi diledim. Birtakım kimseler yarattım. Onlara kendimi bildirdim ve onlar
  da beni bildiler." Aliyyu'l-Kari: "İbn Teymiye, ‘Peygamber'in sözü olmadığını,
  sahih veya zayıf bir senedinin bulunmadığını' söyledi. Zerkeşî ve Askalânî de,
  ona (İbn Teymiye'ye) uydular. Sûfilerin sözlerindendir (Aliyyu'l-Kari, a.g.e. s.
  92). Aclûnî: "Suyûtî ve diğerleri de, İbn Teymiye gibi değerlendirmişlerdir."
  (Aclûnî, a.g.e. c. 2, s. 132, no: 2016; A. Yıldırım, 98-99) (9)

  16) "Allah Teâlâ'nın ahlâkı ile ahlâklanınız."
  Suhreverdî, bu revâyeti şeyhlik makamını anlatırken zikretmiştir (Suhreverdi,
  Avârifu'l-Meârif, s. 323). Elbânî, bu rivâyetin ne sünnet kitaplarında, ne de
  Suyûtînin el-Câmiu's-Sağîr adlı eserinde aslının olmadığını belirtmektedir
  (Suyûtî, el-Câmiu's-Sağîr bi şerhi'l-Akaidi't-Tahâviyye, s. 123 -Elbânî'nin
  tahrîciyle-). Hadis olmadığı, uydurma olduğu açıktır. (195)

  17) "Allah yeri Cumartesi, o yerdeki dağları
  Pazar, ağaçları Pazartesi, sevilmeyen şeyleri Salı, nuru Çarşamba günü yaratmış.
  Yerin üzerine hayvanları Perşembe günü yaymıştır. Âdem'i de Cuma günü ikindiden
  sonra yaratılanların en sonunda ve Cuma saatlerinin sonunda, ikindi ile akşam
  arasında yaratmıştır." İmam Buhârî, bu sözün hadis değil, Kâ'bu'l-Ahbâr'ın sözü
  olduğunu ve merfû olarak rivâyetinin hata olduğunu belirtmektedir (İbn Teymiye,
  Mecmû Fetâvâ, I/256-257) İbn Teymiye gibi İbn Kayyım da aynı kanaattedir.
  Ayrıca, bu rivâyet, Kur'ân-ı Kerim âyetlerine terstir. Bu rivâyet, yaratmanın
  yedi günde olduğunu belirttiği halde; Allah Kur'an'da yeri ve göğü altı günde
  yarattığını belirtmektedir (7/A'râf, 54; 10/Yûnus, 3; 57/Hadîd, 4). (A.
  Yıldırım, a.g.e. s. 99-100

  18) "Allah'ın yarattığı ilk şey akıldır. Allah
  ona 'öne doğru yürü!' dedi, o da öne doğru yürüdü; 'geriye doğru yürü!' dedi, o
  da geriye doğru yürüdü. Bunun üzerine Allah şöyle dedi: 'İzzetime ve celâlime
  yemin olsun ki, katımda senden değerli hiçbir şey yaratmadım. Seninle alır,
  seninle veririm; seninle ödüllendirir, seninle cezâlandırırım." Mutasavvıflardan
  Ahmet Avni Konuk, Suhreverdi, İsmail Hakkı Bursevi, hadis diye zikretmişlerdir.
  Hadisin ittifakla mevzû olduğu kabul edilmektedir (Sâğânî, s. 35; Sehâvî, 163;
  Aclûnî, I/263 vb.). Kur'an'ın yaratılışla ilgili anlatımlarıyla bağdaşması
  mümkün olmayan bir telâkki olduğunu belirtmektedir. Rivâyetin uydurma olduğu
  açıktır.

  19) "Sen olmasaydın, Ben eflâkı (âlemleri)
  yaratmazdım." Aliyyu'l-Kari: "Hulâsa'da da olduğu gibi, Sâğânî, mevzû olduğunu
  söylemiştir. (Aliyyu'l-Kari, a.g.e. s. 99; Aclûnî, a.g.e. c. 2, s. 164, no:
  2123; A. Yıldırım, 121-123; A. Yıldırım, 121-123)

  20) "Ümmetimin âlimleri, Benî İsrâilin
  peygamberleri gibidir." Aliyyu'l-Kari: "Demirî ve Askalânî, aslı olmadığını
  söylediler." (Aliyyu'l-Kari, a.g.e. s. 82). "Şevkânî ve Zerkeşî, aslı olmadığını
  söylediler." (Muhammed bin Ali eş-Şevkânî, El-Fevâidu'l-Mecmûa fi'l-Ehâdîs-i
  Mevdûa, Kahire, 1380/1960, s. 286, no: 47, A. Yıldırım, 148)

  21) "Fakirlik, benim iftihârımdır ve ben onunla
  övünürüm." Aliyyu'l-Kari: "Askalânî, bâtıl ve mevzû olduğunu, İbn Teymiye de,
  yalan olduğunu söylemiştir." (Aliyyu'l-Kari, a.g.e. s. 85-86; Aclûnî, a.g.e. c.
  2, s. 87, no: 1835) "Fakirlik küfür olayazdı" hadisi çok zayıftır. Sahîh olması
  halinde, mânayı kalbî fakr'a hamletmek gerekir. Yani, kişiyi sızlanma ve korkuya
  atan, Allah'ın hükmüne rızâsızlığa, sema ve arzın Rabbince yapılan taksime
  itiraza sevkeden fakirliğe hamledilmesi gerekir. İşte bu sebeplerdir ki
  Rasûlullah (s.a.s.): "Çok malla zengin olunmaz. Gerçek zenginlik kalb
  zenginliğidir" (Buhârî, Rikak 15; Müslim, Zekât 120, hadis no: 1051;
  Tirmizî, Zühd 40, h. no: 2374) buyurmuştur.

  22) "Âdem su ile çamur arasında iken ben nebî
  idim." Hallâc, Suhreverdi, Ahmet Avni Konuk gibi tasavvuf ehli insanlar bu sözü
  hadis diye nakletmişlerdir. İbn Teymiyye, bu rivâyetin aslının olmadığın, bu
  lafızla rivâyeti ilim ehlinden kimsenin görmediğini ve bâtıl olduğunu
  söylemektedir (İbn Teymiyye, Hakikatu Mezhebi'l-İttihâdiyyûn, s. 126-127).
  Zerkeşî, bu lafızla aslının olmadığını belirtir (Zerkeşî, Tezkire, s. 172). Bu
  rivâyetin kaynağı bakımından dayanağı yoktur. Elbânî bu tür hadisleri uydurma
  kabul etmiştir (Muhammed Nâsıruddin Elbânî, Silsiletu'l-Ehâdîsi'd-Daîfe
  ve'l-Mevzûa ve Eseruhâ's-Seyyiu fi'l-Ümme, I/473-474) Hemen hemen aynı bilgilere
  Aclûnî ve eş-Şeybânî gibi müellifler de eserlerinde yer vermişlerdir. Rivâyetin
  uydurma olduğu açıktır (A. Yıldırım, s. 125)

  23) "Ben, yaratılışta nebîlerin ilki, peygamber
  olarak gönderilme yönünden sonuncusuyum." Elbânî, rivâyeti zayıf kabul etmiştir
  (Elbânî, a.g.e. II/115, no: 661). Rivâyet, mûteber kabul edilen kaynaklarda yer
  almamaktadır. Zayıf veya uydurmadır. (126)

  24) "Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: 'Kim benim
  velîme eziyet ederse Bana açıkça harp ilân etmiş olur. Ben yapmasını istediğim
  hiçbir şey hakkında mü'minin ölümü karşısındaki tereddüdüm gibi tereddüt
  etmedim. Fakat bunda, kulum ölümden hoşlanmıyordu. Kulum Bana yaklaşabilmesi
  için, kendisine farz kıldığım şeylerin mislini yapması gerekir. Kulum Bana
  nâfile ibâdetlerle de yaklaşmaya devam eder. Nihayet Ben onu severim. Ben kulumu
  sevince de artık onun işiten kulağı, gören gözü ve tutan eli olurum..." Ebû
  Nuaym, hadisin garib olduğunu söylemiştir. İbnEbi'd-Dünya 'nın muhakkıkı
  isnâdının zayıf olduğunu belirtmektedir. Elbânî ise isnâdının zayıf olduğunu
  söylemektedir (Sahîha, IV/189-193, A. Yıldırım, 145) Benzer iki rivâyet
  şöyledir: "Allah Teâlâ buyurur ki: 'Kim benim velîlerimden birini hafife alırsa
  (küçültür ve hakaret ederse); Benim karşıma düşman olarak çıkmış olur." ;
  "Riyânın en basiti bile şirktir. Kim Allah'ın velî kuluna düşmanlık ederse
  Allah'a karşı harp ilân etmiş olur. Allah muttakî ve gösterişsiz gizli amel
  işleyen kullarını sever. Ki onlar, ortada yok iken hiç kimse tarafından sorulup
  araştırılmaz. Eğer bir toplulğun yanında iseler, çağrılıp fikirleri alınmaz.
  Onlar tanınmazlar. Kalpleri hidâyet lambalarına benzer. Bütün müşkil ve muğlak
  işlerin altından çıkarlar. Uhdesinden gelirler." İhyâ'nın tahricini yapan Irâkî,
  "bu rivâyet sahih değil, zayıf hadistir denildiğini, çünkü senedinde İsa bin
  Abdirrahman zayıf, hatta metruk bir râvîdir" der (Irâkî, el-Muğnî, III/406, 10
  nolu dipnot). Rivâyet sahih olamaz. Çünkü rivâyette belirtilen velîlerin, sahâbe
  dışında olduğu ve sanki onlardan da daha faziletli oldukları hissedilmektedir.
  Sahâbenin derecesi mâlumdur. Bunun aksi, kabul edilen bir durum değildir (146).

  25) "Küçük cihaddan büyük cihada dönmüş
  bulunmaktayız" Hz. Peygamber böyle deyince, ‘Ey Allah'ın Rasûlü! Büyük cihad
  nedir?' diye sorulunca O da şöyle buyurdu: "Dikkat edin, o nefs mücâhedesidir."
  Mutasavvıflardan Ebû Tâlib el-Mekkî (a.g.e. I/187)ve Hucvirî (a.g.e. 314) bu
  rivâyeti nefsle mücâhedenin önemi ile ilgili olarak eserlerine almıştır. Bu
  rivâyet, ikinci el kitaplarda yer almaktadır. Rivâyeti Irâkî, "bu hadisi
  Beyhakî'nin Kitâbu'z-Zühd adlı eserinde rivâyet ettiğini ve senedinin zayıf
  olduğunu" belirtir (Gazzâlî, İhyâ, III/14; V/132). Aliyyu'l-Kari ise, İbn
  Hacer'in bunun İbrâhim bin Able'nin sözü olduğunu söylediğini nakleder
  (Aliyyu'l-Kari, el-Esrâr, s. 211-212, no: 211). Hz. Peygamber'in Tebük Gazvesi
  dönüşü buyurduğu rivâyet edilen bu söz hakkında İbn Teymiyye şöyle demektedir:
  "Bunun aslı yoktur. Hz. Peygamber'in fiillerini ve ef'âlini bilen hiçbir kimse
  bunu rivâyet etmemiştir. Bunun yanında kâfirlerle cihad etmek en büyük
  amellerdendir. İb Teymiyye, görüşünü âyet (4/Nisâ, 95; 9/Tevbe, 19-20) ve
  hadislere (bkz. Buhârî, Cihad 1; Müslim, İmâre 111; Nesâî, Cihad 17, hadis no:
  3128) dayandırarak açıklar. İbn Teymiyye bu rivâyetin kendisinin zikrettiği âyet
  ve hadislere ters olduğunu belirtir (Mecmûu Fetâvâ, c. 11, s. 197-200). İsnâdı
  problemli olan bu rivâyetin metninin de âyet ve sahih hadislere ters olduğu
  anlaşılmaktadır. (227-228)

  26) "Düşmanlarının arasında en azılı olan
  düşmanın, iki yanın arasında ve içinde bulunan nefsindir." Hadis kitaplarında
  bulunmayan bu rivâyet, Gazzâlî'nin İhyâ'sında (III/10) zikredilir. Irâkî,
  rivâyetin senedinde bulunan Muhamed bin Abdirrahman bin Gazvân'ın hadis
  uydurucularından birisi olduğunu kaydeder. Rivâyetin uydurma olma ihtimali
  yüksektir. (228)

  27) "Ben yere ve göğe sığmadım, ancak mü'min
  kulumun kalbine sığdım." Kesin olarak uydurmadır. (240)

  28) Hz. Peygamber'in hayâli gözünün önünden
  hiçbir zaman gitmeyen Hz. Ebû Bekir, bir gün Rasûlullah (s.a.s.)'a gelerek, 'Ey
  Allah'ın Rasûlü! Her zaman hayâlin gözümün önünde duruyor. Hatta kazâ-i hâcet
  ânında bile sizi hayal ediyorum' demişti. Rasûlullah (s.a.s.) ona: "tahayyül
  etmeyin" diye buyurmamışlardır. Bu rivâyeti Mevlânâ Hâlid, râbıtanın
  delillerinden bahsederken zikretmiştir (Hâlidiye Risâlesi, s. 16). Mevlânâ
  Hâlid, bundan şu sonucu çıkarır: "O halde râbıta ve büyüklerin örnek
  yaşayışlarıyla tahayyül edilmeleri her zaman mümkündür." Kaynağı bulunamamıştır.
  Kaynaklarda yer almayan bu rivâyetin uydurma olduğu açıktır. (259)

  29) "Beş şey ibâdettendir; az yemek, mescidlerde
  oturmak, Kâ'be'ye bakmak, okumadan da olsa mushafa bakmak, âlimin yüzüne
  bakmak." Deylemî, Firdevsu'l-Ahbâr, II/309, no: 2791; Suyûtî, el-Câmiu's-Sağîr,
  I/613, no: 3966. Buradaki dipnotta hadisin zayıf olduğu belirtilmektedir.
  Rivâyet mûteber kaynaklarda yer almamakta, ayrıca Asr-ı Saâdette "mescidler"
  denecek kadar mescid olmaması, belirtilen zamanda Kur'an'ın mushaf haline
  getirilmemesi ve bugünkü anlamda âlim tâbirinin o dönemde kullanılmaması
  rivâyetin uydurma olduğunda tereddüde yer bırakmamaktadır. İbnu'l-Cevzî, bunu
  şöyle değerlendirir: "Hz. Peygamber'in zamanında mushaf mı vardı ki, ona
  baksın." (Bkz. Ebû Şehbe, Difâ', s. 42) (267-268)

  30) "Hz. Âdem (a.s.) cennetten çıkarılmasına
  sebep olan hatayı işledikten sonra affedilmesi için (Nebî'nin hakkı ile
  tevessülde bulunarak) yaptığı duâda: 'Allah'ım! Beni Muhammed'in hakkı için
  Senden beni affetmeni istiyorum' diye yalvarmış. Cenâb-ı Hak: 'Ey Âdem! Henüz
  yaratmadığım halde Muhammed'i sen nasıl tanıdın?' diye sorunca, Hz. Âdem (a.s.):
  'Yâ Rabb! Sen beni elinle yaratıp bana ruhundan üflediğinde başımı kaldırıp arşa
  baktığımda, arşın sütunlarında 'Lâ ilâhe illâllah Muhammedün Rasûlullah'
  cümlesinin yazılı olduğunu gördüm. Bildim ki Sen, ismine ancak mahlûkatın en
  sevimlisini izâfe edersin!' dedi. (Bundan dolayı onun ismiyle tevessül ettiğini
  söylemiş.) Bunun üzerine Allah: 'Doğru söyledin Ey Âdem! Gerçekten o, Bana
  yaratılmışların en sevimli olanıdır. Onun hakkı için (mâdem ki) Bana duâ ettin
  (tevessülde bulundun) Ben de seni affettim. Şâyet Muhammed olmasaydı seni
  halketmezdim' buyurdu." (Kadı Iyaz, Şifâ, I338). Zehebî tarafından mevzû kabul
  edilen bu rivâyet, İbn Hacer tarafından bâtıl bir rivâyet diye
  nitelendirilmiştir. Heysemî, isnâdında tanınmayan kişiler olduğunu,
  belirtmiştir. İbn Teymiyye bu mevzûda nakledilen tüm hadislerin zayıf hatta
  mevzû olduğunu söylemiştir. Elbânî de rivâyetin Kur'an'a ters, bâtıl ve uydurma
  olduğunu tesbit etmiştir. Rivâyetin uydurma olduğu açıktır.
  (274-1755)

 5. 10.Aralık.2016, 15:47
  3
  Misafir

  Yorum: Bazı Zayıf Hadis Örnekleri

  Hiç ölmiyecek gibi dünya için yarın ölecek gibi ahiret için çalışın hadisi zayıfmıdır


 6. 10.Aralık.2016, 15:47
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Hiç ölmiyecek gibi dünya için yarın ölecek gibi ahiret için çalışın hadisi zayıfmıdır

 7. 11.Aralık.2016, 12:59
  4
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 26,063
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: Bazı Zayıf Hadis Örnekleri

  Bu söz en azından kesin bir şekilde hadis olarak rivayet edilen hadislere aykırı değildir. Hatta neredeyse aynıya yakın denebilecek kadar benzer hadisler vardır. Bu yüzden hiç olmazsa buna mana yönünden hadis değildir diyemeyiz. Sözü geçen hadisi şerif şöyle geçmektedir:

  “Hiç ölmeyeceğini zanneden biri gibi çalış, yarın ölecek biri gibi de tedbirli ol.” (Câmiu’s-Sagîr, II/12, Hadis No:1201)

  Bu hadisin manasına uygun olarak rivayet edilen bazı hadisi şerifler:


  1) “Hiç ölmeyeceğini zanneden biri gibi çalış, yarın ölecek biri gibi de tedbirli ol.” [Taberanî, Câmiu’s-Sağîr, c. 2, s. 12, Hadis No: 1201]


  2) “Kendini hiç ölmeyecek zanneden kişinin çalışması gibi (dünyan için) çalış, yarın öleceğini zanneden (düşünen, akleden) kişinin korkması gibi (takva sahibi ol, günahlardan kaçın, Allah’ın azabından) kork." [el-Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 2, 12; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, 3, 40, Hadis no: 5379]


  3) “Sizin hayırlınız, dünyası için ahiretini; ahireti için dünyasını terk etmeyendir” (Ali el-Müttakî, a.g.e., 3, 238, Hadis No: 6336)


 8. 11.Aralık.2016, 12:59
  4
  Yönetici
  Bu söz en azından kesin bir şekilde hadis olarak rivayet edilen hadislere aykırı değildir. Hatta neredeyse aynıya yakın denebilecek kadar benzer hadisler vardır. Bu yüzden hiç olmazsa buna mana yönünden hadis değildir diyemeyiz. Sözü geçen hadisi şerif şöyle geçmektedir:

  “Hiç ölmeyeceğini zanneden biri gibi çalış, yarın ölecek biri gibi de tedbirli ol.” (Câmiu’s-Sagîr, II/12, Hadis No:1201)

  Bu hadisin manasına uygun olarak rivayet edilen bazı hadisi şerifler:


  1) “Hiç ölmeyeceğini zanneden biri gibi çalış, yarın ölecek biri gibi de tedbirli ol.” [Taberanî, Câmiu’s-Sağîr, c. 2, s. 12, Hadis No: 1201]


  2) “Kendini hiç ölmeyecek zanneden kişinin çalışması gibi (dünyan için) çalış, yarın öleceğini zanneden (düşünen, akleden) kişinin korkması gibi (takva sahibi ol, günahlardan kaçın, Allah’ın azabından) kork." [el-Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 2, 12; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, 3, 40, Hadis no: 5379]


  3) “Sizin hayırlınız, dünyası için ahiretini; ahireti için dünyasını terk etmeyendir” (Ali el-Müttakî, a.g.e., 3, 238, Hadis No: 6336)
+ Yorum Gönder